«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаІсторія, мова

Український патріот із династії Габсбургів

Василь Вишиваний
Вільгельм Франц фон Га́бсбурґ-Лотрíнґен; Васи́ль Вишива́ний (нім. Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen) (10.02.1895 — †18.08.1948). Український військовий діяч, впливовий політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог), полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією та самовідданою любов’ю до України, виборював цілісність України та приєднання до неї її західних земель.

Ю. Терещенко, Т. Осташко

Київ 2011
Видання друге, доповнене

Книга оповідає про життя і діяльність Вільгельма Габсбурга-Лотрінгена, представника однієї з найславетніших монархічних династій Європи. В. Габсбург, якого українські військові назвали Василем Вишиваним, тісно пов’язав свою долю з українським визвольним рухом, за що заплатив власним життям, яке трагічно обірвалося в тюремній лікарні Лук’янівської в’язниці міста Києва. Документальні матеріали слідчої справи В. Габсбурга, його мемуари, поезія та зразок прози дають змогу краще зрозуміти цю яскраву постать українського національного відродження першої половини XX століття.

Листування В. Габсбурга з К. Гужковським, М. Васильком, Є. Чикаленком, митрополитом А. Шептицьким та іншими українськими громадсько-політичними діячами проливає світло на маловідомі сторінки суспільно-політичного життя в Україні доби Першої світової війни та українських національно-визвольних змагань 1914-1921 pp. У книзі вміщено багатий ілюстративний матеріал.

ЧАСТИНА І. Вільгельм Габсбург — Василь Вишиваний: з історії життя і діяльності

ЧАСТИНА II. Документи і матеріали

ЧАСТИНА III

УДК 94(477-25) (902) ББК 63.3(4Укр)-8 Т 35

Рекомендовано до друку вченою радою Київського національного лінгвістичного університету, протокол № 7 від 27 лютого 2006 р.

Рецензенти: нл.-кор. НАН України, д. і. н., професор О. Реєнт, д. і. п., професор А. Буравченков.

Переклад з німецької: Л. Бородіна, А. Гупалов, за участю В. Левченка та Я. Рутковського.

У додатках вперше публікуються матеріали й фотографії, що зберігаються у Українській вільній академії наук у США, Східноєвропейському дослідному інституті ім. В. Липинського (США) та приватній колекції М. Пизюра.

Редакція: Вікторія Олексієнко Макет, верстка: Віктор Кузик

Український патріот із династії Габсбургів: Науково-документальне видання. — Київ: Темпора, 2011. — 408 с.: іл. ISBN 978-617-569-058-1

ISBN 978-617-569-058-1
Видання розраховане на широкий загал читачів: всіх, хто цікавиться історією України.
© Терещенко Ю. І., Осташко Т. С., 2011
© Темпора, 2011 

Редакція: Вікторія Олексієнко Макет, верстка: Віктор Кузик

Підписано до друку 09.11.2011. Формат 70×100/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Умови, друк. арк. 25,5. Облік.-видавн. арк. 28,05. Гарнітура Minion Pro. Замовлення №11-292.

ТОВ «Темпора» 01030, Київ, вул. Б. Хмельницького, 32, оф. 4 Тел./факс: (044) 234-46-40 www.tempora.com.ua
Свідоцтво про внесення до державного реєстру: ДК №2406 від 13.01.2006
Віддруковано: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф»» 02094, Київ, вул. Віскозна, 8 Тел./факс: (044) 503-00-45 Свідоцтво про внесення до державного реєстру: ДК №2715 від 07.12.2006

Висловлюємо щиру подяку Я.-Я. Бруському, В. і М. Вакуловським, Т. Вронській, М. Дядюк, А. Кіпі, С. Кокіну, В. Кушніру, О. Міяковській-Радиш, М. Пизюру, Р. Процику, Т. Скрипці, І. Старовойтенко за допомогу у підготовці цього видання.

1 відгук
to «Український патріот із династії Габсбургів»
  1. Ігор сказав:

    Де можна придбати примірник?


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору