«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 

Херувимська пісня України та її діаспори. Антологія

Видавничий відділ Нашої Парафії видав унікальну нотну збірку:

156 Херувимських пісень українських композиторів, багато рідкісних і понад 20 уперше опублікованих творів.

Представлено 77 давніх і сучасних українських митців, 17 з них — аноніми.

Відроджено для богослужіння твори досі невідомих, надзвичайно талановитих композиторів доби бароко: Грицька, Думи та Миколи, а також Херувимські свт. Дмитра Ростовського, архиєп. Лазаря (Барановича), Прокопа Левандовського (учня А. Веделя), Сидора Воробкевича, Василя Петрушевського та інших. Зібрано докупи твори композиторів, яким судилося працювати на чужині (у США, Канаді, Великобританії, Італії, Румунії, Росії), — Григорія Курцеби, Андрія Гнатишина, Ігоря Соневицького, Олександра Кошиця, Гаврила Музиченка, Максима Березовського, Степана Давидова та інших.


Уперше опубліковано повне зібрання Херувимських пісень прот. Кирила Стеценка (12 творів) мовою оригіналу; 4 з них ніколи не було надруковано.

516 сторінок, великий формат (225х300), професійна нотографіка, чітка класифікація Херувимських, 140 ілюстрацій національних фресок, мозаїк, розписiв, гравюр та iкон ХI–ХХI ст., словник використаної термінології, абетковий покажчик митців, джерела до кожного твору з коментарем до багатьох Пісень, гостро актуальна передмова, у якій подано для багатьох невідому інформацію.


Ми ще не мали видань української духовної музики такого рівня.

— Мстислав Юрченко, професор, к. мист.

Анотація

Ви тримаєте в руках справжнiй скарб: понад 150 Херувимських пiсень українських митцiв — знаних i невiдомих, вiтчизняних i розсiяних по всiй землi, давнiх i сучасних. Це — єдина молитва, яка вражає глибиною духовного досвiду, вiдкриває цiлiсний, багатющий свiт української понад тисячолiтньої християнської культури.

Антологiю призначено ДЛЯ БОГОСЛУЖIННЯ. Її укладено з урахуванням потреб сучасної Православної Церкви, аби задовольнити вимоги як великих, так i найменших хорiв, професiйних i аматорських, мiшаних i однорiдних; дати можливiсть знайти доречний настрiй у пiст i свята, зробити для парафiян спiв Херувимської пiснi щоразу духовним вiдкриттям, яке допомагає по-новому осмислити змiст молитви.

Пiснi подiлено на два роздiли:

  1. Обихiднi Херувимськi та їх обробки;
  2. Авторськi Херувимськi.

До збiрки увiйшли як широковживанi, так i рiдкiснi та вперше надрукованi молитвоспiви.

У передмовi подано структуру й особливостi збiрки, висвiтлено маловiдомi факти з життя багатьох українських композиторiв, цiкавi й важливi аспекти нацiональної духовної творчостi. Наприкiнцi читач знайде посилання на нотнi джерела, словник використаної термiнологiї, списки скорочень та iлюстрацiй. Оздоблення фолiанту репродукцiями нацiональних фресок, мозаїк, розписiв, гравюр та iкон ХI–ХХI ст., сподiваємося, допоможе виконавцям осягати догматичнi глибини молитви, її розкриття крiзь призму неповторної української культури.

Антологiя має не лише практичну й мистецьку, а насамперед духовну вартiсть: зiбранi твори дають змогу вслухатися в пiснеспiви рiдної землi, пiзнати самобутнiсть української найсвятiшої Пiснi, наблизитися до тiєї глибинної побожностi й богонатхненної краси, якою дихає наш народ.

Збiрку адресовано регентам, хоровим диригентам, спiвакам, мистецтвознавцям, викладачам i студентам церковних навчальних закладiв, усiм шанувальникам української духовної музики.

Рецензенти:

  • Андрiй Власенко — митрофорний протоiєрей, кандидат богослiв’я
  • Юрiй Медведик — професор, доктор мистецтвознавства
ISMN 979-0-707594-00-1
©Куземська Ганна, упорядкування, макет видання, текст, 2010
©Редчук Дмитро, упорядкування, верстка, оформлення, набiр нот, 2010
©Ярмак Оксана, музична редакцiя, 2010
©Юр’єва Тетяна, набiр нот, 2010
Шановні відвідувачі! Опубліковані тут матеріали — результат нашої тривалої праці. Тому просимо вас: використовуючи наш доробок, будь ласка, посилайтеся на джерело (наш сайт чи вихідні дані Антології).
Dear visitors! Materials published herein is the result of our diligent work. So we kindly ask you to reference the source of information (either our web site or the imprint of the Anthology) when using our work.

Зміст


Зразки сторінок — сконвертовано у формат PNG, 2723x1837 точок:
Нотографiку звiрено з виданнями: Ф. Дудка. Основы нотной графики. — К: Музична Україна, 1985; Gardner Read, Music Notation: A Manual of Modern Practice. Taplinger Publishing, New York (2nd edition), 1969; Kurt Stone, Music Notation in the Twentieth Century. Norton, New York, 1980.
Розбiжностi зумовлено мiсцевими та iсторичними традицiями українських нотних видань рiзних часiв, оскiльки ми намагалися дотримуватися нотографiки джерела там, де це не суперечило правилам.

При пiдготовцi книжки було використано лише вiльне програмне забезпечення: графiка — Inkscape, The GIMP, lCMS; нотографiка — Lilypond; верстка — Inkscape, LATEX, pstricks; OS Linux.
Щодо придбання телефонуйте +380–67–11–909–73, +380–95–388–29–16, Віктор Сергійович Куземський, drukar@parafia.org.ua.

Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору