«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиПсалтир (церковнослов’янський московської редакції в українській транслітерації)

Кафизма 2

Псалом 9

В коне́ц, о та́йних си́на, псало́м Дави́ду

2 Ісповíмся Тебí, Го́споди, всім се́рдцем мої́м, повíм вся чудеса́ Твоя́.
3 Возвеселю́ся і возра́дуюся о Тебí, пою́ íмені Твоє́му, Ви́шній.
4 Вне́гда возврати́тися врагу́ моє́му вспя́ть, ізнемо́гут і поги́бнут от лица́ Твоє́го.
5 Я́ко сотвори́л єси́ суд мой і прю мою́. Сіл єси́ на престо́лі, Судя́й пра́вду.
6 Запрети́л єси́ язи́ком, і поги́бе нечести́вий, ім’я́ єго́ потреби́л єси́ в вік і в вік вíка.
7 Врагу́ оскудíша ору́жія в коне́ц, і гра́ди разруши́л єси́. Поги́бе па́м’ять єго́ с шу́мом.
8 І Госпо́дь во вік пребива́єт, уготова́ на суд престо́л Свой.
9 І Той суди́ти íмать вселе́нній в пра́вду, суди́ти íмать лю́дем в правотí.
10 І бисть Госпо́дь прибíжище убо́гому, помо́щник во благовре́менніїх, в ско́рбех.
11 І да упова́ют на Тя зна́ющії ім’я́ Твоє́. Я́ко не оста́вил єси́ взиска́ющих Тя, Го́споди.
12 По́йте Господеві, живу́щему в Сіо́ні, возвістíте во язи́ціх начина́нія Єго́.
13 Я́ко взиска́яй кро́ви їх пом’яну́, не заби́ зва́нія убо́гих.
14 Поми́луй м’я, Го́споди, виждь смире́ніє моє́ от враг мої́х, вознося́й м’я от врат сме́ртних.
15 Я́ко да возвіщу́ вся хвали́ Твоя́ во вра́тіх дще́ре Сіо́ни. Возра́дуємся о спасе́нії Твоє́м.
16 Углібо́ша язи́ци в па́губі, ю́же сотвори́ша. В сíті сей, ю́же скри́ша, ув’я́зе нога́ їх.
17 Зна́єм єсть Госпо́дь, судьби́ творя́й, в дíліх ру́ку своє́ю ув’я́зе грíшник.
18 Да возвратя́тся грíшници во ад, всі язи́ци, забива́ющії Бо́га.
19 Яко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щій, терпíніє убо́гих не поги́бнет до конца́.
20 Воскресни́, Го́споди, да не кріпи́тся человíк, да су́дятся язи́ци пред Тобо́ю.
21 Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разумíют язи́ци я́ко человíци су́ть.
22 Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́єши во благовре́менніїх, в ско́рбех.
23 Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́єтся ни́щій. Ув’яза́ют в совíтіх, я́же помишля́ют.
24 Я́ко хвали́м єсть грíшний в по́хотех душí своє́я, і оби́дяй благослови́м єсть.
25 Раздражи́ Го́спода грíшний, по мно́жеству гнíва Своє́го не взи́щет: ність Бо́га пред ним.
26 Оскверня́ются пу́тіє єго́ на вся́ко вре́м’я. От’є́млются судьби́ Твоя́ от лица́ єго́. Всíми враги́ свої́ми облада́єт.
27 Рече́ бо в се́рдці своє́м: «Не подви́жуся, от ро́да в род без зла».
28 Єго́же кля́тви уста́ єго́ по́лна суть і го́рести, і льсти. Под язи́́́́ком єго́ труд і бо́лізнь.
29 Присіди́т в лови́тельстві с бога́тими в та́йних, є́же уби́ти непови́ннаго. Очí єго́ на ни́щаго призира́єті.
30 Лови́т в та́йні, я́ко лев во огра́ді своє́й, лови́т, є́же восхити́ти ни́щаго, восхити́ти ни́щаго, внегда́ привлещи́ ї в сíті своє́й.
31 Смири́т єго́: преклони́тся і паде́т, внегда́ єму́ облада́ти убо́гими.
32 Рече́ бо в се́рдці своє́м: «Заби́ Бог, отврати́ лице́ Своє́, да не ви́дит до конца».
33 Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твої́х до конца́.
34 Чесо́ ра́ди прогнíва нечести́вий Бо́га. Рече́ бо в се́рдці своє́м: «Не взи́щет».
35 Ви́диши, я́ко Ти бо́лізнь і я́рость смотря́єши, да пре́дан бу́дет в ру́ці Твої́. Тебí оста́влен єсть ни́щій, си́ру Ти бу́ди помо́щник.
36 Сокруши́ ми́шцу грíшному і лука́вому: взи́щется гріх єго́ і не обря́щется.
37 Госпо́дь — Цар во вік і в вік вíка; поги́бнете, язи́ци, от землí Єго́.
38 Жела́ніє убо́гих усли́шал єси́, Го́споди, уготова́нію се́рдца їх внят у́хо Твоє́.
39 Суди́ си́ру і смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися человíк на землí.

Псалом 10

В коне́ц, псало́м Дави́ду

1 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те душí моє́й: «Превита́й по гора́м, я́ко пти́ца».
2 Я́ко се грíшници наляко́ша лук, уготова́ша стрíли в ту́лі, состріля́ти во мра́ці прав́ия се́рдцем.
3 Зане́ я́же Ти соверши́л єси́, они́ разруши́ша. Пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́мі святíм Своє́м.
4 Госпо́дь — на небесí престол Єго́. О́чі Єго́ на ни́щаго призира́єті, вíжди Єго́ іспитає́ті сини́ человíческія.
5 Госпо́дь іспита́єт пра́веднаго і нечести́ваго. Любя́й же непра́вду, ненави́дит свою́ ду́шу.
6 Одожди́т на грíшники сíті, огнь і жу́пел, і дух бу́рен — часть ча́ші їх.
7 Я́ко пра́веден Госпо́дь і пра́вди возлюби́. Правоти́ ви́ді лице́ Єго́.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 11

В коне́ц, о о́смій, псало́м Дави́ду

2 Спаси́ м’я, Го́споди, я́ко оскудí преподо́бний, я́ко умали́шася íстини от сино́в человíческих.
3 Су́єтная глаго́ла ки́йждо ко íскреннему своє́му, устнí льсти́вия в се́рдці, і в се́рдці глаго́лаша зла́я.
4 Потреби́т Госпо́дь вся устни́ льсти́вия, язи́к велерíчивий,
5 ре́кшия: «Язи́к наш возвели́чим, устни́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь єсть?».
6 Стра́сти ра́ди ни́щих і воздиха́нія убо́гих, ни́ні воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ніє, не обиню́ся о нем.
7 Словеса́ Госпо́дня — словеса́ чи́ста, сре́бро разжже́но, іскуше́но землí, очи́щено седмери́цею.
8 Ти, Го́споди, сохрани́ши ни і соблюде́ши ни от ро́да сего́ і во вік.
9 О́крест нечести́вії хо́дят, по висотí Твоє́й умно́жил єси́ сини́ человíческія.

Псалом 12

В коне́ц, псало́м Дави́ду

2 Доко́лі, Го́споди, забу́диши м’я до конца́? Доко́лі отвраща́єши лице́ Твоє́ от мене́?
3 Доко́лі положу́ совíти в душí моє́й, бо́лізні в се́рдці моє́м день і нощ? Доко́лі вознесе́тся враг мой на м’я?
4 Призри́, усли́ши м’я, Го́споди Бо́же мой, просвіти́ о́чі мої́, да не когда́ усну́ в смерть.
5 Да не когда́ рече́т враг мой: укріпи́хся на не́го,
6 стужа́ющії ми возра́дуются, а́ще подви́жуся.
7 Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуєтся се́рдце моє́ о спасе́нії Твоє́м. Воспою́ Господеві, благодíявшему мні і пою́ íмені Го́спода Ви́шняго.

Псалом 13

В конец, псалом Давиду

1 Рече́ безу́мен в се́рдці своє́м: «Нíсть Бог». Растлíша і омерзи́шася в начина́ніїх; ність творя́й благости́ню.
2 Госпо́дь с небесе́ прини́че на сини́ человíческія, ви́діти, а́ще єсть разуміва́яй іли́ взиска́яй Бо́га.
3 Всі уклони́шася, вку́пі неключи́ми би́ша; нíсть творя́й благости́ню, ність до єди́наго.
4 Ні ли уразумíют всі дíлающії беззако́ніє, сніда́ющії лю́ди моя́ в снідь хлíба, Го́спода не призва́ша?
5 Та́мо убоя́шася стра́ха, ідíже не бі страх, я́ко Госпо́дь в ро́ді пра́ведних.
6 Совíт ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ніє єго́ єсть.
7 Кто даст от Сіо́на спасе́ніє Ізра́їлево?
8 Внегда́ возврати́т Госпо́дь пліне́ніє люде́й Свої́х, возра́дуєтся Іа́ков і возвесели́ся Ізра́їль.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 14

В коне́ц, псало́м Дави́ду

2 Го́споди, кто обита́єт в жили́щі Твоє́м? Іли́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́?
3 Ходя́й непоро́чен і дíлаяй пра́вду, глаго́ляй íстину в се́рдці своє́м.
4 І́же не ульсти́ язи́ком свої́м і не сотвори́ íскреннему своє́му зла, і поноше́нія не прия́т на бли́жнія своя́.
5 Уничиже́н єсть пред ним лука́внуяй, боя́щияжеся Го́спода сла́вит; клени́йся íскреннему своє́му і не отмета́яся.
6 Сре́бра своє́го не даде́ на ли́хву і мзди́ на непови́нних не прия́т. Творя́й сíя, не подви́жится во вік.

Псалом 15

Столпописа́ніє, Дави́ду

1 Сохрани́ м’я, Го́споди, я́ко на Тя упова́х.
2 Ріх Господеві: «Госпо́дь мой єси́ Ти, я́ко благи́х мої́х не тре́буєши».
3 Святи́м, íже суть на землí єго́, удиви́ Госпо́дь вся хотíнія своя́ в них.
4 Умно́жишася не́мощі їх, по сих ускори́ша, не соберу́ собо́ри їх от кро́вей, ні пом’яну́ же іме́н їх устна́ма мої́ма.
5 Госпо́дь — часть достоя́нія моє́го і ча́ші моє́я, Ти єси́ устроя́й достоя́ніє моє́ мні.
6 У́жя нападо́ша ми в держа́вних мої́х, íбо достоя́ніє моє́ держа́вно єсть мні.
7 Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго м’я, єще́ же і до но́щі наказа́ша м’я утро́би моя́.
8 Предзрíх Го́спода пре́до мно́ю ви́ну, я́ко одесну́ю мене́ єсть, да не подви́жуся.
9 Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце моє́ і возра́довася язи́к мой, єще́ же і плоть моя́ всели́ся на упова́нії.
10 Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́ді, нíже даси́ преподо́бному Твоє́́му ви́діти істлíнія.
11 Сказа́л ми єси́ путí живота́, іспо́лниши м’я весе́лія с лице́м Твої́м; красота́ в десни́ці Твоє́й в коне́ц.

Псалом 16

Столпописа́ніє, Дави́ду

1 Усли́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нію моє́му, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вих.
2 От лица́ Твоє́го судьба́ моя́ ізи́дет, о́чі мої́ да ви́дита правоти́.
3 Іскуси́л єси́ се́рдце моє́, посіти́л єси́ но́щію. Іскуси́л м’я єси́, і не обрете́ся во мні непра́вда.
4 Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ діл человíческих, за словеса́ усте́н Твої́х аз сохраних путí жесто́кі.
5 Соверши́ сто́пи моя́ во стезя́х Твої́х, да не подви́жутся сто́пи моя́.
6 Аз воззва́х, я́ко усли́шал м’я єси́, Бо́же. Приклони́ у́хо Твоє́ мні і усли́ши глаго́ли моя́.
7 Удиви́ ми́лості Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́в’ящихся десни́ці Твоє́й.
8 Сохрани́ м’я, Го́споди, я́ко зіни́цу о́ка, в кро́ві кри́лу Твоє́ю покри́єши м’я.
9 От лица́ нечести́вих, остра́стших м’я. Вразí мої́ ду́шу мою́ одержа́ша.
10 Тук свой затвори́ша, уста́ їх глаго́лаша горди́ню.
11 Ізгоня́щії м’я ни́ні обидо́ша м’я, о́чі свої́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю.
12 Об’я́ша м’я, я́ко лев, гото́в на лов, і я́ко ски́мен, обита́яй в та́йних.
13 Воскресни́, Го́споди, предвари́ я і запни́ їм, ізба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жіє Твоє́ от враг руки́ Твоє́я.
14 Го́споди, от мали́х от землí, разділи́ я в животí їх, і сокрове́нних Твої́х іспо́лнися чре́во їх; наси́тишася сино́в і оста́виша оста́нки младе́нцем свої́м.
15 Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоє́му, наси́щуся, внегда́ яви́тимися сла́ві Твоє́й.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

По 2-й кафи́смі Трисвято́є… «Пресвята́я Тро́йце»… «О́тче наш»
(див. Вступні молитви)

І тропарí сíя, глас 2

Аз сий дре́во непло́дноє, Го́споди, умиле́нія пло́да не ношу́ отню́д. І посіче́нія страшу́ся, і огня́ о́наго бою́ся негаси́маго. Тíмже Тя молю́: пре́жде о́ния ну́жди, обрати́ і спаси́ м’я.
Я́ко во́лни морскíя на м’я воста́ша беззако́нія моя́, я́ко корабле́ц в пучи́ні аз єди́н обурева́юся от прегріше́ній мно́гих, но в ти́хоє приста́нище наста́ви м’я, Го́споди, покая́нієм і спаси́ м’я.
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху.
«Поми́луй м’я», — рече́ Дави́д, і аз Тебí зову́: согріши́х, Спа́се, гріхи́ моя́ очи́стив покая́нієм, поми́луй м’я.
І ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Предста́тельство те́плоє христіа́н, Си́на Твоє́го моли́, Богоро́дице, вся́каго злодíйства і лю́тости ізба́вити нас ра́тника і да́ти проще́ніє нам, і ни́хже согріши́хом, милосе́рдія ра́ди щедро́т, Твої́ми молитва́ми, Ма́ти Дíво.

Го́споди, поми́луй (40 разів) і молитва

Влади́ко Вседержи́телю, О́тче Го́спода на́шего Ісу́са Христа́, Єдиноро́днаго Твоє́го Си́на. Даждь ми тíло нескве́рноє, се́рдце чи́стоє, ум бодр, ра́зум незаблу́дний, Ду́ха Свята́го наше́ствіє, к стяжа́нію і дово́льству íстини во Христí Твоє́м, с Ни́мже Тебí сла́ва подоба́єт, честь і поклоне́ніє со Святи́м Ду́хом, ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́в. Амíнь.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору