«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиПсалтир (церковнослов’янський московської редакції в українській транслітерації)

Кафизма 3

Псалом 17

В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Господеві словеса́ пíсні се́я в день, в о́ньже ізба́ви єго́ Госпо́дь от руки́ всіх враг єго́ і із руки́ Сау́лі, і рече́

2 Возлюблю́ Тя, Го́споди, крíпосте моя́.
3 Госпо́дь — утвержде́ніє моє́, і прибíжище моє́, і ізбави́тель мой, Бог мой, помо́щник мой, і упова́ю на Не́го. Защити́тель мой, і рог спасе́нія моє́го, і засту́пник мой.
4 Хваля́, призову́ Го́спода і от враг мої́х спасу́ся.
5 Одержа́ша м’я бо́́лізні сме́ртния, і пото́ци беззако́нія см’ято́ша м’я.
6 Бо́́лізні а́дови обидо́ша м’я, предвари́ша м’я сíті сме́ртния.
7 І внегда́ скорбíти ми, призва́х Го́спода, і к Бо́гу моє́му воззва́х. Усли́ша от хра́ма свята́го Своє́го глас мой, і вопль мой пред Ним вни́дет во у́ші Єго́.
8 І подви́жеся, і тре́петна бисть земля́, і основа́нія гор см’ято́шася і подвиго́шася, я́ко прогнíвася на ня Бог.
9 Взи́де дим гнíвом Єго́ і огнь от лица́ Єго́ воспла́менится, у́гліє возгорíся от Не́го.
10 І приклони́ небеса́, і сни́де, і мрак под нога́ма Єго́.
11 І взи́де на херуви́ми, і летí, летí на кри́лу вíтреню.
12 І положи́ тму за кро́в Свой, о́крест Єго́ селе́ніє Єго́, те́мна вода́ во о́блаціх возду́шних.
13 От облиста́нія пред Ним о́блаци пройдо́ша, град і у́гліє о́гненноє.
14 І возгремí с небесе́ Госпо́дь, і Ви́шній даде́ глас Свой.
15 Низпосла́ стрíли — і разгна́ я. І мо́лнії умно́жи — і см’яте́ я.
16 І яви́шася істо́чници во́днії, і откри́шася основа́нія вселе́нния от запреще́нія Твоє́го, Го́споди, от дохнове́нія ду́ха гнíва Твоє́го.
17 Низпосла́ с висоти́, і прия́т м’я, восприя́т м’я от вод мно́гих.
18 Ізба́вит м’я от враго́в мої́х си́льних і от ненави́дящих м’я, я́ко утверди́шася па́че мене́.
19 Предвари́ша м’я в день озлобле́нія моє́го, і бисть Госпо́дь утвержде́ніє моє́.
20 І ізведе́ м’я на широту́, ізба́вит м’я, я́ко восхотí м’я.
21 І возда́ст ми Госпо́дь по пра́вді моє́й і по чистотí ру́ку моє́ю возда́ст ми.
22 Я́ко сохрани́х путí Госпо́дні і не нече́ствовах от Бо́га моє́го.
23 Я́ко вся судьби́ Єго́ предо мно́ю, і оправда́нія Єго́ не отступи́ша от мене́.
24 І бу́ду непоро́чен с Ним, і отступлю́ся от беззако́нія моє́го.
25 І возда́ст ми Госпо́дь по пра́вді моє́й, і по чистотí ру́ку моє́ю пред очи́ма Єго́.
26 С преподо́бним преподо́бен бу́деши, і с му́жем непови́нним непови́нен бу́деши.
27 І со ізбра́нним ізбра́н бу́деши, і со стропти́вим разврати́шися.
28 Я́ко Ти лю́ди смире́нния спасе́ши і о́чі го́рдих смири́ши.
29 Я́ко Ти просвіти́ши світи́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвіти́ши тму мою́.
30 Я́ко Тобо́ю ізба́влюся от іскуше́нія і Бо́гом мої́м прейду́ стíну.
31 Бог мой — непоро́чен путь Єго́, словеса́ Госпо́дня разжже́нна, защити́тель єсть всіх упова́ющих на Не́го.
32 Я́ко кто Бог, ра́зві Го́спода? Іли́ кто Бог, ра́зві Бо́га на́шего?
33 Бог препоясу́яй м’я си́лою і положи́ непоро́чен путь мой.
34 Соверша́яй но́зі мої́, я́ко є́лені, і на висо́ких поставля́яй м’я.
35 Науча́яй ру́ці мої́ на брань, і положи́л єси́ лук мíдян ми́шца моя́.
36 І дал ми єси́ защище́ніє спасе́нія, і десни́ца Твоя́ восприя́т м’я, і наказа́ніє Твоє́ іспра́вит м’я в коне́ц, і наказа́ніє Твоє́ то м’я научи́т.
37 Ушири́л єси́ сто́пи моя́ подо мно́ю, і не ізнемо́гості пле́сні мої́.
38 Пожену́ враги́ моя́, і пости́гну я, і не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются.
39 Оскорблю́ їх, і не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мої́ма.
40 І препояса́л м’я єси́ си́лою на брань, спял єси́ вся востаю́щия на м’я под м’я.
41 І враго́в мої́х дал ми єси́ хребе́т, і ненави́дящия м’я потреби́л єси́.
42 Воззва́ша, і не бі спаса́яй, ко Го́споду — і не усли́ша їх.
43 І істню́ я, я́ко прах пред лице́м вíтра, я́ко бре́ніє путе́й погла́жду я.
44 Ізба́виши м’я от преріка́нія люде́й, поста́виши м’я во главу́ язи́ков. Лю́діє, ї́хже не вíдіх, рабо́таша ми.
45 В слух у́ха послу́шаша м’я, сино́ве чуждíї солга́ша ми.
46 Сино́ве чуждíї обетша́ша, і охромо́ша от стезь свої́х.
47 Жив Госпо́дь, і благослове́н Бог, і да вознесе́тся Бог спасе́нія моє́го.
48 Бог, дая́й отмще́ніє мні і покори́вий лю́ди под м’я.
49 Ізбави́тель мой от враг мої́х гнівли́вих, от востаю́щих на м’я вознесе́ши м’я, от му́жа непра́ведна ізба́виши м’я.
50 Сего́ ра́ди ісповíмся Тебí во язи́ціх, Го́споди, і íмені Твоє́му пою́.
51 Велича́яй спасе́нія царе́ва і творя́й ми́лость христу́ Своє́му Дави́ду і сíмені єго́ до вíка.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 18

В коне́ц, псало́м Дави́ду

2 Небеса́ повíдают сла́ву Бо́жію, творе́ніє же ру́ку Єго́ возвіща́єт твердь.
3 День дні отрига́єт глаго́л, і нощь но́щі возвіща́єт ра́зум.
4 Не суть рíчи, нíже словеса́ ї́хже не сли́шатся гла́си їх.
5 Во всю зе́млю ізи́де віща́ніє їх і в конци́ вселе́нния глаго́ли їх. В со́лнці положи́ селе́ніє Своє́,
6 і той, я́ко жени́х, ісходя́й от черто́га своє́го, возра́дуєтся, я́ко ісполи́н тещи́ путь.
7 От кра́я небесе́ ісхо́д єго́, і срíтеніє єго́ до кра́я небесе́, і ність, íже укри́єтся теплоти́ єго́.
8 Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ші. Свидíтельство Госпо́днє вíрно, умудря́ющеє младе́нци.
9 Оправда́нія Госпо́дня пра́ва — веселя́щая се́рдце. За́повідь Госпо́дня свíтла — просвіща́ющая о́чі.
10 Страх Госпо́день чист, пребива́яй в вік вíка, судьби́ Госпо́дні íстинни, оправда́нни вку́пі.
11 Вожделíнни па́че зла́та і ка́мене че́стна мно́га, і сла́ждшя па́че ме́да і со́та.
12 І́бо раб твой храни́т я, внегда́ сохрани́ти я воздая́ніє мно́го.
13 Гріхопаде́нія кто разумíєт? От та́йних мої́х очи́сти м’я.
14 І от чу́ждих пощади́ раба́ Твоє́го, а́ще не облада́ют мно́ю. Тогда́ непоро́чен бу́ду і очи́щуся от гріха́ вели́ка.
15 І бу́дут во благоволе́нії словеса́ уст мої́х, і поуче́ніє се́рдца моє́го пред Тобо́ю ви́ну, Го́споди, Помо́щниче мой і Ізбави́телю мой.

Псалом 19

В коне́ц, псало́м Дави́ду

2 Усли́шит тя Госпо́дь в день печа́лі, защити́т тя ім’я́ Бо́га Іа́ковля.
3 После́т ти по́мощь от свята́го і от Сіо́на засту́пит тя.
4 Пом’яне́т вся́ку же́ртву твою́, і всесожже́ніє твоє́ ту́чно бу́ди.
5 Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоє́му, і весь совíт твой іспо́лнит.
6 Возра́дуємся о спасе́нії Твоє́м і во ім’я́ Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Іспо́лнит Госпо́дь вся проше́нія твоя́.
7 Ни́ні позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своє́го, усли́шит єго́ с небесе́ свята́го Своє́го, в си́лах спасе́ніє десни́ці Єго́.
8 Сíї на колесни́цах і сíї на ко́нех, ми же во ім’я́ Го́спода Бо́га на́шего призове́м.
9 Тíї спя́ти би́ша і падо́ша, ми же воста́хом і іспра́вихомся.
10 Го́споди, спаси́ царя́ і усли́ши ни, в о́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20

В коне́ц, псало́м Дави́ду

2 Го́споди, си́лою Твоє́ю возвесели́тся цар і о спасе́нії Твоє́м возра́дуєтся зíло.
3 Жела́ніє се́рдца єго́ дал єси́ єму́ і хотíнія устну́ єго́ нíси лиши́л єго́.
4 Я́ко предвари́л єси́ єго́ благослове́нієм благости́нним, положи́л єси́ на главí єго́ віне́ц от ка́мене че́стна.
5 Живота́ проси́л єсть у Тебе́, і дал єси́ єму́ долготу́ дній во вік вíка.
6 Ве́лія сла́ва єго́ спасе́нієм Твої́м, сла́ву і велелíпіє возложи́ши на не́го.
7 Я́ко даси́ єму́ благослове́ніє во вік вíка, возвесели́ши єго́ ра́достію с лице́м Твої́м.
8 Я́ко цар упова́єт на Го́спода і ми́лостію Ви́шняго не подви́жится.
9 Да обря́щется рука́ Твоя́ всім враго́м Твої́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́.
10 Я́ко положи́ши їх, я́ко пещ о́гненную, во вре́м’я лица́ Твоє́го. Госпо́дь гнíвом Свої́м см’яте́т я, і сніст їх огнь.
11 Плод їх от землí погуби́ши і сíм’я їх от сино́в человíческих.
12 Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, поми́слиша совíти, ї́хже не возмо́гут соста́вити.
13 Я́ко положи́ши я хребе́т, во ізби́тціх Твої́х угото́виши лице́ їх.
14 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твоє́ю, воспоє́м і поє́м си́ли Твоя́.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 21

В коне́ц, о заступле́нії у́треннім, псало́м Дави́ду

2 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил м’я єси́? Дале́че от спасе́нія моє́го словеса́ гріхопаде́ній мої́х.
3 Бо́же мой, воззову́ во дні, і не усли́шиши, і в нощí — і не в безу́міє мні.
4 Ти же во святíм живе́ши, хвало́ Ізра́їлева.
5 На Тя упова́ша отци́ на́ші. Упова́ша, і ізба́вил єси́ я.
6 К Тебí воззва́ша — і спасо́шася, на Тя упова́ша — і не постидíшася.
7 Аз же єсм черв, а не человíк, поноше́ніє человíков і уничиже́ніє люде́й.
8 Всі, ви́дящії м’я, поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю:
9 «Упова́ на Го́спода, да ізба́вит єго́, да спасе́т єго́, я́ко хо́щет єго»́.
10 Я́ко Ти єси́ істо́ргій м’я із чре́ва, упова́ніє моє́ от со́сцу ма́тере моє́я.
11 К Тебí приве́ржен єсм от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моє́я Бог мой єси́ Ти.
12 Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорб близ, яко ність помога́яй ми.
13 Обидо́ша м’я тельци́ мно́зі, ю́нци ту́чнії одержа́ша м’я.
14 Отверзо́ша на м’я уста́ своя́, я́ко лев, восхища́яй і рика́яй.
15 Я́ко вода́ ізлія́хся, і разси́пашася вся ко́сті моя́, бисть се́рдце моє́, я́ко воск, та́яй посре́ді чре́ва моє́го.
16 Ізсше́, я́ко скуде́ль, крíпость моя́, і язи́к мой прильпе́ горта́ні моє́му, і в персть сме́рти свел м’я єси́.
17 Я́ко обидо́ша м’я пси мно́зі, сонм лука́вих одержа́ша м’я, іскопа́ша ру́ці мої́ і но́зі мої́.
18 Ісчето́ша вся ко́сті моя́, тíї же смотри́ша і презрíша м’я.
19 Разділи́ша ри́зи моя́ себí, і о оде́жді моє́й мета́ша жре́бій.
20 Ти же, Го́споди, не удали́ по́мощ Твою́ от мене́, на заступле́ніє моє́ вонми́.
21 Ізба́ви от ору́жія ду́шу мою і із руки́ пе́сії єдиноро́дную мою́.
22 Спаси́ м’я от уст льво́вих, і от рог єдиноро́ж смире́ніє моє́.
23 Повíм ім’я́ Твоє́ бра́тії моє́й, посре́ді це́ркве воспою́ Тя.
24 Боя́щіїся Го́спода, восхвалíте Єго́. Все сíм’я Іа́ковле, просла́віте Єго́. Да убої́тся же от Не́го все сíм’я Ізра́їлево.
25 Я́ко не уничижи́, нíже негодова́ моли́тви ни́щаго, нíже отврати́ лице́ Своє́ от мене́, і єгда́ воззва́х к Не́му, усли́ша м’я.
26 От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркві вели́цій ісповíмся Тебí, моли́тви моя́ возда́м пред боя́щимися Єго́.
27 Ядя́т убо́зії і наси́тятся, і восхва́лят Го́спода взиска́ющії Єго́, жи́ва бу́дут сердца́ їх в вік вíка.
28 Пом’яну́тся і обратя́тся ко Го́споду всі конци́ землí і покло́нятся пред Ним вся оте́чествія язи́к.
29 Я́ко Госпо́днє єсть ца́рствіє, і Той облада́єт язи́ки.
30 Ядо́ша і поклони́шася всі ту́чнії землí. Пред Ним припаду́т всі, низходя́щії в зе́млю, і душа́ моя́ Тому́ живе́т.
31 І сíм’я моє́ порабо́таєт Єму́, возвісти́т Господеві род гряду́щій.
32 І возвістя́т пра́вду Єго́ лю́дям ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Псалом 22

Псалом Давиду

1 Госпо́дь пасе́т м’я, і ничто́же м’я лиши́т.
2 На мíсті зла́чні, та́мо всели́ м’я, на водí поко́йні воспита́ м’я.
3 Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви м’я на стезí пра́вди íмене ра́ди Своє́го.
4 А́ще бо і пойду́ посре́ді сíні сме́ртния, не убою́ся зла, я́ко Ти со мно́ю єси́, жезл Твой і па́лица Твоя́, та м’я утíшиста.
5 Уготова́л єси́ пре́до мно́ю тра́пезу сопроти́в стужа́ющим мні, умасти́л єси́ єле́ом главу́ мою́, і ча́ша Твоя́ упоява́ющи м’я, я́ко держа́вна.
6 І ми́лость Твоя́ пожене́т м’я вся дні живота́ моє́го, і є́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день в долготу́ дній.

Псалом 23

Псало́м Дави́ду, єди́ния от субо́т

1 Госпо́дня земля́ і ісполне́ніє єя́, вселе́нная і всі, живу́щії на ней.
2 Той на моря́х основа́л ю є́сть, і на ріка́х уготова́л ю єсть.
3 Кто взи́дет на го́ру Госпо́дню? Іли́ кто ста́нет на мíсті святíм Єго́?
4 Непови́нен рука́ма і чист се́рдцем, íже не прия́т всу́є ду́шу свою́, і не кля́тся ле́стію íскреннему своє́му.
5 Сей при́ймет благослове́ніє от Го́спода і ми́лостиню от Бо́га, Спа́са своє́го.
6 Сей род íщущих Го́спода, íщущих лице́ Бо́га Іа́ковля.
7 Возмíте вра́та, кня́зі, ва́ша, і возмíтеся, вра́та вíчная, і вни́дет Цар сла́ви.
8 Кто єсть сей Цар сла́ви? Госпо́дь крíпок і си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ні.
9 Возмíте вра́та, кня́зі, ва́ша, і возмíтеся, вра́та вíчная, і вни́дет Цар сла́ви.
10 Кто єсть сей Цар сла́ви? Госпо́дь сил, Той єсть Цар сла́ви.

Сла́ва:Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

По 3-й кафи́смі Трисвято́є… «Пресвята́я Тро́йце»… «О́тче наш»
(див. Вступні молитви)

Та́же тропарí, глас 3

Живу́щи на землí, душе́ моя́, пока́йся, персть во гро́бі не поє́т, прегріше́ній не ізбавля́єт. Возопíй Христу́ Бо́гу: «Сердцевíдче, согріши́х, пре́жде да́же не осу́диши м’я, поми́луй м’я».

Доко́лі, душе́ моя́, пребива́єши в прегріше́ніїх? Доко́лі приє́млеши покая́нія преложе́ніє? Прийми́ во умí суд гряду́щій і возопíй Го́споду: «Сердцевíдче, согріши́х, пре́жде да́же не осу́диши м’я, поми́луй м’я».

Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху.

На стра́́шном су́дищі без оглаго́́льников облича́юся, без свидíтелей осужда́юся, кни́ги бо со́вістния разгиба́ются і діла́ сокрове́нная открива́ются. Пре́жде не́же во о́ном всенаро́дном позо́рищі íмаши іспита́ти, я́же мно́ю содíянная, Бо́же, очи́сти м’я і спаси́ м’я.

І ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Недоразуміва́ємоє і непостижи́моє єсть, Влади́чице Богоблагода́тная, содíянноє о Тебí стра́́шноє та́їнство, Необ’є́млемаго бо заче́нши, роди́ла єси́ пло́тію обложе́ннаго от чи́стих крове́й Твої́х. Єго́же, Чи́стая, я́ко Си́на Твоє́го, моли́ спасти́ вся, пою́щия Тя.

Го́споди, поми́луй (40 разів) і молитва

Го́споди Вседержи́телю, Сло́ве Пребезнача́льнаго Отца́, самосоверше́нний Бо́же Ісу́се Хри́сте, милосе́рдія ра́ди безприкла́днаго ми́лости Твоє́я, ника́коже разлуча́яйся Твої́х рабо́в, но при́сно в них почива́яй. Не оста́ви м’я, раба́ Твоє́го, Всесвяти́й Ца́рю, но даждь мні, недосто́йному, ра́дованіє спасе́нія Твоє́го і просвіти́ мой ум свíтом позна́нія Єва́нгелія Твоє́го, ду́шу мою́ любо́вію креста́ Твоє́го об’яжи́, тíло же моє́ Твої́м безстра́стієм украси́, ми́слі умири́ і но́зі мої́ сохрани́ от поползнове́нія, і не погуби́ м’я со беззако́ньми мої́ми, но іскуси́ м’я, Бо́же, і вразуми́ се́рдце моє́, іспита́й м’я і увíждь стезí моя́, і виждь, а́ще путь беззако́нія во мні, і отврати́ от не́го, і наста́ви м’я на путь вíчен. Ти бо єси́ путь, і íстина, і живо́т, і Тебí сла́ву возсила́єм со Безнача́льним Твої́м Отце́м, і Пресвяти́м, і Благи́м, і Животворя́щим Ду́хом, ни́ні, і при́сно, і во вíки віко́в. Амíнь.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору