«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиПсалтир (церковнослов’янський московської редакції в українській транслітерації)

Кафизма 1

Псалом 1

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у євре́й

1 Блаже́н муж, íже не іде́ на совíт нечести́вих, і на путí грíшних не ста, і на сіда́лищі губи́телей не сíде.
2 Но в зако́ні Госпо́дні во́ля єго́ і в зако́ні Єго́ поучи́тся день і нощ.
3 І бу́дет, я́ко дре́во насажде́нноє при ісхо́дищих вод, є́же плод свой даст во вре́м’я своє́, і лист єго́ не отпаде́т, і вся, єли́ка а́ще тво́рит, успíєт.
4 Не та́ко нечести́вії, не та́ко, но я́ко прах, єго́же взмета́єт вітр от лица́ землí.
5 Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вії на суд, нíже грíшници в совíт пра́ведних.
6 Я́ко вíсть Госпо́дь путь пра́ведних, і путь нечести́вих поги́бнет.

Псалом 2

Псало́м Дави́ду

1 Вску́ю шата́шася язи́ци, і лю́діє поучи́шася тще́тним?
2 Предста́ша ца́ріє зе́мстії, і кня́зі собра́шася вку́пі на Го́спода і на Христа́ Єго́.
3 Расто́ргнем у́зи їх і отве́ргнем от нас íго їх.
4 Живи́й на небесíх посміє́тся їм, і Госпо́дь поруга́єтся їм.
5 Тогда́ возглаго́лет к ним гнíвом Свої́м і я́ростію своє́ю см’яте́т я.
6 Аз же поста́влен єсм Цар от Не́го над Сіо́ном, горо́ю свято́ю Єго́.
7 Возвіща́яй повелíніє Госпо́днє. Госпо́дь рече́ ко Мні: «Син Мой єси́ Ти, Аз днесь роди́х Тя.
8 Проси́ от Мене́, і дам Ти язи́ки достоя́ніє Твоє́, і одержа́ніє Твоє́ конци́ землí.
9 Упасе́ши я жезло́м желíзним, я́ко сосу́ди скуде́льничі сокруши́ши я».
10 І ни́ні, ца́ріє, разумíйте, накажíтеся, всі судя́щії землí.
11 Рабо́тайте Господеві со стра́хом і ра́дуйтеся Єму́ с тре́петом.
12 Приймíте наказа́ніє, да не когда́ прогнíваєтся Госпо́дь і поги́бнете от путí пра́веднаго, єгда́ возгори́тся вско́рі я́рость Єго́. Блаже́ні всí, надíющіїся Нань.

Псалом 3

Дави́ду, внегда́ отбіга́ше от лица́ Авессало́ма, си́на своє́го

2 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющії ми? Мно́зі востаю́т на м’я,
3 мно́зі глаго́лют душí моє́й: ність спасе́нія єму́ в Бо́зі єго́.
4 Ти же, Го́споди, Засту́пник мой єси́, сла́ва моя і вознося́й гла́ву мою́.
5 Гла́сом мої́м ко Го́споду воззва́х, і усли́ша м’я от гори́ святи́я Своє́я.
6 Аз усну́х, і спа́х, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит м’я.
7 Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напада́ющих на м’я.
8 Воскресни́, Го́споди, спаси́ м’я, Бо́же мой, я́ко Ти порази́л єси́ вся вражду́ющия ми всу́є: зу́би грíшников сокруши́л єси́.
9 Госпо́днє єсть спасе́ніє, і на лю́дех Твої́х благослове́ніє Твоє́.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричi).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 4

В коне́ц, в пíснех, псало́м Дави́ду

2 Внегда́ призва́ти ми, усли́ша м’я Бог пра́вди моє́я. В ско́рбі распространи́л м’я єси́. Уще́дри м’я і усли́ши моли́тву мою́.
3 Сино́ве человíчестії, доко́лі тяжкосе́рдії? Вску́ю лю́бите суєту́ і íщете лжí?
4 І увíдите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго своє́го. Госпо́дь усли́шит м’я, внегда́ возва́ти ми к Нему́.
5 Гнíвайтеся і не согріша́йте, я́же глаго́лите в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умилíтеся.
6 Пожрíте же́ртву пра́вди і упова́йте на Го́спода.
7 Мно́зі глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас світ лица́ Твоє́го, Го́споди.
8 Дал єси́ весе́ліє в се́рдці моє́м, от пло́да пшени́ці, вина́ і єле́я своє́го умно́жишася.
9 В ми́рі вку́пі усну́ і почíю, я́ко Ти, Го́споди, єди́наго на упова́нії всели́л м’я єси́.

Псалом 5

О наслíдствующем, псало́м Дави́ду

2 Глаго́ли моя́ внуши́, Го́споди, разумíй зва́ніє моє́.
3 Вонми́ гла́су моле́нія моє́го, Ца́рю мой і Бо́же мой, я́ко к Тебí помолю́ся, Го́споди.
4 Зау́тра усли́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, і узри́ши м’я.
5 Я́ко Бог не хотя́й беззако́нія Ти єси́. Не присели́тся к Тебí лука́внуяй.
6 Нíже пребу́дут беззако́нници пред очи́ма Твої́ма, возненави́діл єси́ вся́ дíлающия беззако́ніє.
7 Погуби́ши вся глаго́лющия лжу. Му́жа крове́й і льсти́ва гнуша́єтся Господь.
8 Аз же мно́жеством ми́лости Твоє́я вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоє́му в стра́сі Твоє́м.
9 Го́споди, наста́ви м’я пра́вдою Твоє́ю, враг мої́х ра́ди іспра́ви пред Тобо́ю путь мой.
10 Я́ко ність во устíх їх íстини, се́рдце їх су́єтно, гроб отве́рст горта́нь їх, язи́ки свої́ми льща́ху.
11 Суди́ їм, Бо́же, да отпаду́т от ми́слей свої́х. По мно́жеству нече́стія їх ізри́ни я, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди.
12 І да возвесе́лятся всі упова́ющії на Тя, во вік возра́дуются, і всели́шися в них, і похва́лятся о Тебí лю́бящії ім’я́ Твоє́.
13 Я́ко Ти благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жієм благоволе́нія вінча́л єси́ нас.

Псалом 6

В коне́ц, в пíснех о о́смом, псало́м Дави́ду

2 Го́споди, да не я́ростію Твоє́ю обличи́ши мене́, нíже гнíвом Твої́м нака́жеши мене́.
3 Поми́луй м’я, Го́споди, я́ко не́мощен є́см, ісціли́ м’я, Го́споди, я́ко см’ятошася ко́сті моя́.
4 І душа моя́ см’яте́ся зíло. І Ти, Го́споди, доко́лі?
5 Обрати́ся, Го́споди, ізба́ви ду́шу мою́, спаси́ м’я ра́ди ми́лости Твоє́я.
6 Я́ко ність в сме́рти помина́яй Тебе́, во а́ді же кто ісповíстся Тебí?
7 Утруди́хся воздиха́нієм мої́м, ізми́ю на вся́ку нощ ло́же моє́, слеза́ми мої́ми посте́лю мою́ омочу́.
8 См’яте́ся от я́рости о́ко моє́, обетша́х во всіх вразíх мої́х.
9 Отступíте от мене́, всі дíлающії беззако́ніє, я́ко усли́ша Госпо́дь глас пла́ча моє́го.
10 Усли́ша Госпо́дь моле́ніє моє́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т.
11 Да постидя́тся і см’яту́тся всі вразí мої́, да возвратя́тся і устидя́тся зíло вско́рі.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричi).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 7

Псало́м Дави́ду, єго́же воспíт Господеві
о словесíх Хусíєвих, си́на Ієменíїна

2 Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ м’я от всіх гоня́щих м’я і ізба́ви м’я.
3 Да не когда́ похи́тит, я́ко лев, ду́шу мою́, не су́щу ізбавля́ющу, нíже спаса́ющу.
4 Го́споди Бо́же мой, а́ще сотвори́х сíє, аще єсть непра́вда в ру́ку моє́ю,
5 а́ще возда́х воздаю́щим ми зла, да отпаду́ от враг мої́х тощ.
6 Да пожене́т убо враг ду́шу мою́ і да пости́гнет і попере́т в зе́млю живо́т мой, і сла́ву мою́ в персть всели́т.
7 Воскресни́, Го́споди, гнíвом Твої́м, вознеси́ся в конца́х враг Твої́х і воста́ни, Го́споди Бо́же мой, повелíнієм, íмже заповіда́л є́си.
8 І сонм люде́й оби́дет Тя, і о том на висоту́ обрати́ся.
9 Госпо́дь су́дит лю́дем. Суди́ ми, Го́споди, по пра́вді моє́й і по незло́бі моє́й на м’я.
10 Да сконча́єтся зло́ба грíшних, і іспра́ви пра́веднаго, іспита́яй сердца́ і утро́би, Бо́же, пра́ведно.
11 По́мощ моя́ от Бо́га, спаса́ющаго пра́вия се́рдцем.
12 Бог — суди́тель пра́веден, і кріпок, і долготерпіли́в, і не гнів наводя́й на всяк день.
13 А́ще не обратите́ся, ору́жіє Своє́ очи́стит, лук Свой напряже́ і уготова́ ї.
14 І в нем уготова́ сосу́ди смертния, стрíли Своя́ сгара́ємим содíла.
15 Се болí непра́вдою, зача́т бо́лізнь і роди́ беззако́ніє.
16 Ров ізри́, і іскопа́ ї, і паде́т в я́му, ю́же содíла.
17 Обрати́тся бо́лізнь єго́ на главу́ єго́, і на верх єго́ непра́вда єго́ сни́дет.
18 Ісповíмся Господеві по пра́вді Єго́ і пою́ íмені Го́спода Ви́шняго.

Псалом 8

В коне́ц, о точи́ліх, псало́м Дави́ду

2 Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно ім’я́ Твоє́ по все́й землí, я́ко взя́тся великолíпіє Твоє́ превише небе́с.
3 Із уст младе́нец і ссу́щих соверши́л єси́ хвалу́ враг Твої́х ра́ди, є́же разруши́ти врага́ і ме́стника.
4 Я́ко узрю́ небеса́, діла́ перст Твої́х, луну́ і звíзди, я́же Ти основа́л єси́,
5 что єсть человíк, я́ко по́мниши єго́, іли́ син человíч, я́ко посіща́єши єго́?
6 Умали́л єѓо мали́м чим от а́нгел, сла́вою і че́стію вінча́л єси́ єго́.
7 І поста́вил єси́ єго́ над дíли ру́ку Твоє́ю, вся покори́л єси́ под но́зі єго́.
8 О́вці і воли́ вся, єще́ же і ско́ти польскíя.
9 Пти́ці небе́сния і ри́би морскíя, преходя́щії стезí морскíя.
10 Го́споди Госпо́дь наш, я́ко чу́дно ім’я́ Твоє́ по всей землí.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричi).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

По 1-й кафи́смі Трисвято́є… «Пресвята́я Тро́йце»… «О́тче наш»
(див. Вступні молитви)

І тропарí сíя, глас 1

В беззако́ніїх зача́вся аз блу́дний, не дерза́ю взира́ти на висоту́ небе́сную, но дерзая на человіколю́біє Твоє́, зову́: Бо́же, очи́сти м’я грíшнаго і спаси́ м’я.

Аще пра́ведник єдва́ спаса́єтся, аз гді явлю́ся грíшний, тя́готи і зно́я дне́внаго не понесо́х, но с нає́мники єдинонадеся́таго ча́са сопричти́ м’я, Бо́же, і спаси́ м’я.

Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху.

Об’я́тія О́тча отверсти́ ми потщи́ся, блу́дно моє́ іжди́х житіє́, на бога́тство неіждива́ємоє взира́яй щедро́т Твої́х, Спа́се, ни́ні обнища́вшеє моє́ да не пре́зриши се́рдце, Тебí бо, Го́споди, умиле́нієм зову́: согріши́х на не́бо і пред Тобо́ю.

І ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Упова́ніє христіа́н, Пресвята́я Дíво, Єго́же роди́ла єси́, Бо́га, па́че ума́ же і сло́ва, непреста́нно моли́ с го́рними си́лами да́ти оставле́ніє гріхо́в нам всім і ісправле́ніє житія́, вíрою і любо́вію при́сно Тя чту́щим.

Го́споди, поми́луй (40 разів) і молитва

Влади́ко Вседержи́телю, Непостижи́ме, Нача́ло свíта і Преу́мная Си́ло, íже Іпоста́снаго Сло́ва Оте́ц і Єдиноси́льнаго Твоє́го Ду́ха Іспусти́тель, милосе́рдния ра́ди ми́лости і неізрече́нния бла́гости не презрíвий человíческаго єстества́, тмо́ю гріха́ содержи́маго, но Боже́ственними свíти свяще́нних Твої́х уче́ній, зако́ном і проро́ки світи́вий ми́ру. Посліди́ же нам того́ Єдиноро́днаго Твоє́го Си́на благоволи́вий пло́тію возсія́ти і ко осія́нію нас Твоє́го просвіще́нія наста́вити. Да бу́дут у́ші Твої́ вне́млющі гла́су моле́нія на́шего. І дару́й нам, Бо́же, во бдíнном і трезве́нном се́рдці всю настоя́щаго житія́ нощ прейти́, ожида́ющим прише́ствія Си́на Твоє́го і Бо́га на́шего, Судії́ всіх. Да не возлежа́ще і спя́ще, но бодрству́юще і воздви́жені в дíланіє за́повідей Твої́х обря́щемся і в ра́дость Єго́ совнíдем, ідíже праздну́ющих глас непреста́нний і неізрече́нная сла́дость зря́щих Твоє́го лица́ добро́ту́ неізглаго́ланною. Я́ко Благ і Человіколю́бец Бог єси́, і Тебí сла́ву возсила́єм, Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

4 відгуки
to «Кафизма 1»
  1. Юрій сказав:

    «Но в зако́ні Госпо́дні во́ля его́ і в зако́ні»
    Я так розумію, треба «его» виправити на «єго»


  2. Водолаз сказав:

    А я б і не помітив таку дрібну помилку


  3. […] Néanmoins, la version slavonne demeure savoureuse pour les privilégiés sachant la lire. Voici la transcription de ce premier psaume de David, accentuée comme il se doit : Блаже́н муж, íже не іде́ на совíт нечести́вих, і на путí грíшних не ста, і на сіда́лищі губи́телей не сíде. La suite est ici. ▲ […]


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору