«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Акафіст святому отцю нашому Николаю Мірлікійському чудотворцю

Святий Николай

Кондак 1

Ізбранний чудотворче і ізрядний угодниче Христов, міру всему істочаяй многоцінноє милості миро і неісчерпаємое чудес море! Восхваляю тя любовію, святителю Николає. Ти же, яко іміяй дерзновеніє ко Господу, от всяких мя бід свободи, да зову ти: Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Ікос 1

Ангела образом, земнаго суша єстеством, яви тебе всея тварі Создатель: благоплодную бо доброту душі твоєя провидів, преблаженне Николає, научи всіх вопіти тебі сице: Радуйся, от утроби матернія очищенний. Радуйся, даже до конца освященний. Радуйся, рожденієм своїм родителей удививий; радуйся, силу душевную абіє по рождестві явивий. Радуйся, саде землі обітованія. Радуйся, цвіте божественнаго сажденія. Радуйся, лозо добродітельная винограда Христова. Радуйся, древо чудоточноє рая Ісусова. Радуйся, кріне райскаго прозябенія. Радуйся, миро Христова благоуханія. Радуйся, яко тобою отгонится риданіє. Радуйся, яко Тобою приносится радованіє. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 2

Видяще твоїх мир ізліяніє, богомудре, просвіщаємся душами і тілеси, дивнаго тя мироточца живоносна, Николає, разуміюще: чудеси бо яко водами, благодатію Божіею ізливающимися, напаяєши вірно вопіющих Богу: Аллилуя.

Ікос 2

Разум неуразумінний вразумляя о Святій Тройці, бил єси в Нікеї со святими отци поборник ісповіданія православния віри: равна бо Отцу Сина ісповідал єси, соприсносущна і сопрестольна. Арія же безумнаго обличил єси: сего ради вірнії научишася воспівати тебі: Радуйся, великий благочестія столпе. Радуйся, вірних прибіжища граде. Радуйся, твердоє Православія укріпленіє; радуйся, честноє пресвятия Тройци носило і похваленіє. Радуйся, Отцу равночестна Сина проповідавий. Радуйся, Арія озбісившагося от собора святих отгнавий. Радуйся, отче, отцев славная красото; радуйся, всіх богомудрих премудрая доброто. Радуйся, огненная словеса іспущаяй; радуйся, добрі стадо своє наставляяй. Радуйся, яко тобою віра утверждаєтся; радуйся, яко тобою єресь низлагаєтся. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак З

Силою, данною ти свише, слезу всяку от“ял єси от лица люті страждущих, богоносе отче Николає: алчущим бо явился єси кормитель, в пучині морстій сущим ізрядний правитель, недугующим ісціленія і всім всяк помощник показался єси, вопіющим Богу: Аллилуя.

Ікос З

Іміяше воістину, отче Николає, с небесе піснь тебі воспіваєма бити, а не от землі: како бо кто от человік возможет твоєя святині величія проповідати? Но ми, любовію твоєю побіждаємі, вопієм ти сице: Радуйся, образе агнцем і пастирем. Радуйся, святое очистилище нравов. Радуйся, добродітелей великих вмістилище. Радуйся, святині чистоє і честноє жилище. Радуйся, світильниче всісвітлий і вселюбимий. Радуйся, світе златозарний і непорочний. Радуйся, достойний ангелов собесідниче. Радуйся, добрий человіков наставниче. Радуйся, правило віри благочестивия. Радуйся, образе кротості духовния. Радуйся, яко тобою от страстей тілесних ізбавляємся. Радуйся, яко тобою сладостей духовних ісполняємся. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 4

Буря недоумінія смущаєт ми ум: како достойно єсть воспівати чудеса твоя, блаженне Николає? Ніктоже бо может їх ісчести, аще би і многі язики іміл, і глаголати восхотіл. но ми дивно Богу, в тебі прославляющемуся, дерзаєм воспівати: Аллилуя.

Ікос 4

Слишаша, богомудре Николає, ближнії і дальнії величіє чудес твоїх, яко по воздуху легкими благодатними крилами навикл єси сущих в бідах предваряти, скоро от тіх ізбавляя всіх, вопіющих к тебі таковая: Радуйся, ізбавленіє от печалі. Радуйся, подаяніє благодаті. Радуйся, нечаємих зол прогонителю. Радуйся, желаємих благих насадителю. Радуйся, скорий утішителю в біді сущим. Радуйся, страшний наказателю обидящим. Радуйся, чудес пучино, Богом ізліянная. Радуйся, закона Христова скрижалі богописанния. Радуйся, кріпкоє падаюшим возведеніє. Радуйся, правоє стоящим утвержденіє. Радуйся, яко тобою всякая лесть обнажаєтся. Радуйся, яко тобою всякая істина сбиваєтся. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 5

Боготечная звізда явился єси, наставляя по морю плавающих люті, імже смерть предстояше вскорі іногда, аще не би ти предстал єси призивающим тя в помощ, чудотворче святий Николає: уже бо нестидно бісом літающим і погрузити кораблі хотящим запретил і отгнал єси їх, вірния же научил єси спасающему тобою Богу взивати: Аллилуя.

Ікос 5

Видіша отроковици, на брак скверний нищети ради уготованния, великоє твоє к нищим милосердіє, преблаженне отче Николає, єгда старцу, родителю їх, нощію узелци три злата, таяся, подал єси, самаго со дщерми ізбавляя от паденія гріховнаго; того ради слишиши от всіх сице: Радуйся, милості превеликія сокровище. Радуйся, промишленія о людех приятелище. Радуйся, пище і отрадо к тебі прибігающим. Радуйся, хлібе неснідаємий алчущим. Радуйся, богатство, бідно живущим на землі Богом даноє. Радуйся, воздвиженіє скороє убогих. Радуйся, бистроє нищих услишаніє. Радуйся, скорбящих приятноє попеченіе. Радуйся трієх дів непорочний невістителю. Радуйся, чистоти усердний хранителю. Радуйся, неналежних надіяніє Радуйся, всего міра наслажденіє. Радуйся. Николає, великий чудотворче.

Кондак 6

Проповідуєт мір весь тебе, преблаженне Николає, скораго в бідах заступника: яко многажди в єдином часі по землі і по морю путешествуюшим і плавающим, предваряя, пособствуєши, купно всіх от злих сохраняя, вопіющих к Богу: Аллилуя.

Ікос 6

Возсіял єси світ животний, ізбавленіє нося воєводам, неправедную смерть прияти імущим, тебе, добрий пастирю Николає, призивающим, єгда вскорі, явлься во сні цареві, устрашил єси єго, сих же неврежденних отпустити повеліл єси: сего ради с ними купно і ми благодарственно вопієм ти: Радуйся, усердно призивающим тя помагаяй. Радуйся, от неправеднаго убієнія ізбавляяй. Радуйся, от лестния сохраняяй клевети. Радуйся, неправедния разрушаяй совіти. Радуйся, растерзаяй лжу, яко паучину. Радуйся, возношаяй славно істину. Радуйся, неповинних от уз разрішеніє. Радуйся, і мертвецев оживленіє. Радуйся, проявителю правди; радуйся, помрачителю неправди. Радуйся, яко тобою неповиннії ізбавлені от меча Радуйся, яко тобою насладишася світа. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 7

Хотя богохульноє єретическоє отгнати злосмрадіє, миро воістинну благовонное, таїнственноє явился єси, Николає: люди мирейскія упасл єси і весь мір твоїм благодатним миром ісполнил єси; і от нас убо богомерзкоє гріховноє злосмрадіє отжени, да благоприятно Богу вопієм: Аллилуя.

Ікос 7

Новаго тя Ноя, наставника ковчега спасительнаго, разумієм, отче святий Николає, бурю всіх лютих разгоняющаго направленієм твоїм, тишину же божественную приносящаго вопіющим таковая: Радуйся, обуреваємим тихоє пристанище. Радуйся, утопающим ізвістноє хранилище. Радуйся, плавающим посереді пучин добрий кормчий. Радуйся, треволненія морская уставляющий. Радуйся, превожденіє сущим в вихріх. Радуйся, согріяніє сущим во мразіх Радуйся, сіяніє, скорбний мрак разгоняющеє. Радуйся, світило, вся конци землі просвіщающее. Радуйся, от бездни гріховния человіки ізбавляяй; радуйся, в бездну адскую сатану ввергаяй. Радуйся, яко тобою дерзновенно бездну милосердія Божія призиваєм; радуйся, яко тобою, от потопа гніва ізбавльшеся, мир с Богом обрітаєм. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 8

Странное чудо являєтся притекающим к тебі, блаженне Николає, священная твоя церков: в ней бо і малоє моленіє приносяше, веліїх недугов приємлем ісціленіє, аще токмо по Бозі упованіє на тя возложим, вірно вопіюще: Аллилуя.

Ікос 8

Весь єси всім воістинну помощник, богоносе Николає, і собрал єси вкупі вся прибігающия к тебі, яко свободитель, питатель і врач скорий всім земним, на похвалу всіх подвизая вопіти к тебі сице: Радуйся, всяких ісціленій істочниче. Радуйся, люті страждущим помощниче. Радуйся, заре, сіяющая в нощі гріховной блуждаюшим. Радуйся, росо неботочная в зної трудов сущим. Радуйся, подаваяй требующим благостроеніє. Радуйся, уготовляяй просяшим ізобиліє. Радуйся, многажди прошеніє предваряяй. Радуйся, старим сідинам силу обновляяй. Радуйся, многих заблужденій от путі істиннаго обличителю. Радуйся, тайн Божіїх вірний строітелю. Радуйся, яко тобою зависть попираєм. Радуйся, яко тобою благонравноє житіє ісправляєм. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 9

Всякія утоли болізні, великий наш заступниче Николає, растворяя благодатная врачеванія, услаждающая душі наша, сердца же веселящая всіх, усердно к помощі твоєй притекающих, Богу же вопіющих: Аллилуя.

Ікос 9

Вітія суємудренния нечестивих видим тобою посрамленная, богомудре отче Николає! Арія бо хульника, разділяюща Божество, і Савелія, смішающа святую Тройцу, препріл, нас же в православії укріпил єси; сего ради вопієм ти сице: Радуйся, щите, защищаяй благочестіє. Радуйся, мечу, посікаяй злочестіє. Радуйся, учителю божественних веліній Радуйся, губителю богопротивних ученій. Радуйся, ліствице, Богом утвержденная, єюже восходим к небесі. Радуйся, покрове, Богом зданний, імже покриваются мнози. Радуйся, немудрих умудривий твоїми словеси. Радуйся, лінивих подвигнувий твоїми нрави. Радуйся, світлосте заповідей Божіїх неугасимая. Радуйся, луче оправданій Господніх пресвітлая. Радуйся, яко ученієм твоїм сокрушаются єретическія глави. Радуйся, яко тобою вірнії сподобляются слави. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 10

Спасти хотя душу, плоть твою духові покорил єси воістинну, оче наш Николає! Молчаньми бо прежде і бореньми с помисли, діянію богомисліє приложил єси, богомислієм же разум совершен стяжал єси, імже дерзновенно с Богом і ангели бесідовал єси, всегда вопія: Аллилуя.

Ікос 10

Стіна єси похваляющим, преблаженне, чудеса твоя і всім, к заступленію твоєму прибігающим; тімже і нас, в добродітелі убогих, от нищети, напасті, недугов і нужд различних свобождай, вопіющих ти с любовію таковая: Радуйся, от убожества вічнаго ізимаяй Радуйся, богатство нетлінноє подаваяй. Радуйся, брашно негиблющеє алчущим правди. Радуйся, питіє неісчерпаємоє жаждущим жизні. Радуйся, от мятежа і брані соблюдаяй Радуйся, от уз і пліненія свобождаяй Радуйся, преславний в бідах заступнице. Радуйся, превеликий в напастех защитниче. Радуйся, многих от погибелі ісхитивий. Радуйся, безчисленних неврежденно сохранивий. Радуйся, яко тобою лютня смерти грішници ізбігают. Радуйся, яко тобою жизнь вічную кающиїся получают. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 11

Пініє Пресвятій Тройці паче іних принесл єси, преблаженне Николає, умом, словом і ділом: многим бо іспитанієм правовірная повеленія уяснил єси, вірою, надеждою і любовію наставляя нас в Тройці єдиному Богу воспівати: Аллилуя.

Ікос 11

Світозарную лучу, во мраці житія сущим неугасимую, видим тя, Богом ізбранне отче Николає! С невещественними бо ангельски ми світи бесідуєши о несозданном Тройческом світі, вірния же душі просвіщаєши, вопіющия ти таковая: Радуйся, озареніе трисолнечнаго світа. Радуйся, деннице незахо дим аго солнца. Радуйся, свіше, божественним пламенем возженная. Радуйся, яко угасил єси бісовский пламень нечестія. Радуйся, світлоє правовірія проповіданіє. Радуйся, доброзрачноє світа Євангельскаго сіяніє. Радуйся, молніє, єресі пожигающая. Радуйся, громе, устрашающий соблазняющия. Радуйся, істиннаго научителю разума. Радуйся, таїнственнаго із’явителю ума. Радуйся, яко тобою попрася поклоненіє тварі; радуйся, яко тобою научихомся покланятися Творцу в Тройці. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 12

Благодать, данную ти от Бога, свідущії, радующеся, твою память празднуєм по долгу, преславний отче Николає, і к чудному заступленію твоєму вседушно притекаєм: преславних твоїх діяній, яко песка морскаго і множества звізднаго ісчести не могуще, недоумінієм же об’яти бивше, вопієм к Богу: Аллилуя.

Ікос 12

Поюще твоя чудеса, восхваляєм тя, всехвальне Николає! в тебі бо Бог, в Тройці прославляємий, дивно прославися, но аще і по премногу составленния от душі псалми і пісні приносим тебі, чудотворче святий, нічтоже творим равно дарованію чудес твоїх, імже удивляюшеся, вопієм к тебі таковая: Радуйся, Царя царствуюших і Господа господствуюших служителю Радуйся, служителей Єго небесних сожителю. Радуйся, вірним поможеніє. Радуйся, рода христіанскаго возвишеніє. Радуйся, побіди тезоіменитий; радуйся, вінченосче, нарочитий. Радуйся, всіх добродітелій зерцало. Радуйся, всіх притекающих к тебі кріпкоє забрало. Радуйся, по Бозі і Богородиці все наше упованіє. Радуйся, тілес наших здравіе і душ спасеніє. Радуйся, яко тобою от вічния смерті свобождаємся; радуйся, яко тобою безконечная жизні сподобляємся. Радуйся, Николає, великий чудотворче.

Кондак 13

О, пресвятий і пречудний отче Николає, і утішеніє всім скорбяшим! Нинішнєє наше приіми приношеніє і от геєнни ізбавитися нам Господа умоли благоприятним твоїм ходатайством, да с тобою воспіваєм: Аллилуя, аллилуя, аллилуя. Цей кондак читається тричі. І знову читається ікос І: Ангела образом: і кондак 1: Ізбранний чудотворче:

Молитва до свт. отця Николая

О всеблагий отче Николає, пастирю і учителю всіх, вірою притекаюших к твоєму заступленію і теплою молитвою тебе призивающих! Скоро потщися і ізбави Христово стадо от волков, губяших є: і всяку страну христіанскую огради і сохрани святими твоїми молитвами от мірскаго мятежа, труса, нашествія іноплеменников і междоусобния брані, от глада, потопа, огня, меча і напрасния смерті; і якоже помиловал єси трієх мужей, в темниці сідящих, і ізбавил єси їх царева гніва і посіченія мечнаго, тако помилуй і мене умом, словом і ділом во тмі гріхов суща, і ізбави мя гніва Божія і вічния казні, яко да твоїм ходатайством і помощію, Своїм же милосердієм і благодатію Христос Бог тихоє і безгрішноє житіє даст ми пожити в віці сем і ізбавит мя шуіяго стоянія, сподобит же деснаго со всіми святими. Амінь.

1 відгук
to «Акафіст святому отцю нашому Николаю Мірлікійському чудотворцю»
  1. диякон Борис сказав:

    В 11 ікосі помітив такі помилки набору: слово «незаходимаго» перерване у двох місцях і замість «свіще» надруковано «свіше».


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору