«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Акафіст Преблагословенній Владичиці нашій Богородиці і Приснодіві Марії

Ікона Божої Матері "Достойно Єсть"

Кондак 1

Взбранной Воєводі побідительная, яко ізбавльшеся от злих, благодарственная восписуєм Ти раби Твої, Богородице: но яко імущая державу непобідимую, от всяких нас бід свободи, да зовем Ти: Радуйся, Невісто Неневістная.

Ікос 1

Ангел предстатель с небесе послан бисть рещи Богородиці: Радуйся! І со безплотним гласом воплощаєма Тя зря, Господи, ужасашеся і стояше, зовий к Ней таковая. Радуйся, Єюже радость возсіяєт; радуйся, Єюже клятва ісчезнєт, Радуйся, падшаго Адама Воззваніє; радуйся, слез Євиних Ізбавленіє. Радуйся, Висото, неудобовосходимая человіческими помисли; радуйся, Глубино неудобозримая і ангельскими очима. Радуйся, яко єси царево сідалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся. Радуйся, Звіздо, явля ющая Солнце; радуйся, Утробо божествен наго воплощенія. Радуйся, Єюже обновляет ся твар; радуйся, Єюже покланяємся Творцу. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 2

Видящи Святая Себе в чистоті, глаголет Гавриїлу дерзостно: Преславноє твоєго гласа неудобоприятельно душі Моєй являєтся: безсіменнаго бо зачатія рождество како глаголеши, зовий: Аллилуя.

Ікос 2

Разум недоразуміваємий разуміти Діва іщущи, возопи, к служащему: Із боку чисту Сину како єсть родитися мощно, рци Ми. К Нейже он рече, со страхом обаче, зовий сице: Радуйся, Совіта неізреченнаго Таїннице; радуйся, молчанія просящих Віро. Радуйся, чудес Христових Начало; радуйся, веліній Єго Главизно. Радуйся, Ліствице небесная, Єюже сниде Бог; радуйся, Мосте, преводяй сущих от землі на небо. Радуйся, ангелов многословущеє чудо; радуйся, бісов многоплачевноє Пораженіє. Радуйся, Світ неізреченно родившая; радуйся, єже како ні єдинаго же научившася. Радуйся, премудрих превосходящая разум; радуйся, вірних озаряющая смисли. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 3

Сила Вишняго осіни тогда к зачатію браконеіскусную і благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое всім, хотящим жати спасеніє, внегда піти сице: Аллилуя.

Ікос 3

Імущи богоприятную Діва утробу, востече ко Єлисаветі; младенец же оноя, абіє познав Сея цілованіє, радовашеся і іграньми яко пісньми вопіяше к Богородиці: Радуйся, отраслі неувядаємия Розго; радуйся, плода безсмертнаго Стяжаніе. Радуйся, Ділателя ділающая Человіколюбца; радуйся, Садителя жизні нашея рождшая. Радуйся, Ниво, растящая многоплодіе щедрот; радуйся, Трапезо, носящая обиліє очищеній. Радуйся, яко рай пищний процвітавши; радуйся, яко пристанище душам готовиши. Радуйся, приятноє молитви Кадило; радуйся, всего міра Очищеніє. Радуйся, Божіе ко смертним Благоволеніє; радуйся, смертних к Богу Дерзновеніє. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 4

Бурю внутр імія помишленій сумнительних, ціломудренний Іосиф смятеся, к Тебі зря небрачній, і бракоокрадованную помишляя, Непорочная; увідів же Твоє зачатіє от Духа Свята, рече: Аллилуя,

Ікос 4

Слишаша пастиріє ангелов, поющих плотскоє Христово пришествіє, і текше яко к Пастирю, видят Сего яко агнца непорочна, во чреві Маріїні упасшася; Юже поюще, ріша: Радуйся, Агнца і Пастиря Мати, радуйся, Дворе словесних овец. Радуйся, невидимих врагов Мученіє, радуйся, райских дверей Отверзеніє; радуйся, яко небесная срадуются земним; радуйся, яко земная сликовствуют небесним. Радуйся, апостолов немолчная Уста; радуйся, страстотерпцев непобідимая Дерзосте. Радуйся, твердоє віри Утвержденіє; радуйся, світлоє благодаті Познаніє. Радуйся Єюже обнажися ад; радуйся, Єюже облекохомся славою. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 5

Боготечную звізду узрівше волсви, тоя послідоваша зарі; і яко світильник держаще ю, тою іспитаху кріпкаго Царя, і достигще Непостижимаго, возрадовашася, Єму, вопіюще: Аллилуя.

Ікос 5

Видіша отроци халдейстії на руку Дівичу Создавшаго руками человіки, і Владику разумівающе Єго, аще і рабій прият зрак, потщашася дарми послужити Єму і возопити Благословенній; радуйся, Звізди незаходимия Мати; радуйся, Заре таїнственнаго Дне. Радуйся, прелесті пещ угасившая; радуйся, Тройци таїнники просвіщающая. Радуйся, мучителя безчеловічнаго ізметающая от начальства; радуйся, Господа Человіколюбца показавшая Христа. Радуйся, тимінія1 ізимающая діл. Радуйся, огня поклоненіє угасившая; радуйся, пламені страстей ізміняющая. Радуйся, вірних Наставнице ціломудрія; радуйся, всіх родов Веселіє. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 6

Проповідници богоноснії бивше волсви, возвратишася в Вавилон, скончавше Твоє пророчество; і проповідавше Тя Христа всім, оставиша Ірода яко буєсловна, не відуща піти: Аллилуя.

Ікос 6

Возсіявий во Єгипті просвішеніє істини, отгнал єси лжи тьму: ідоли бо єго, Спасе, не терпяще Твоєя кріпості, падоша; сих же ізбавльшіїся вопіяху к Богородиці: Радуйся, Ісправленіє человіков; радуйся, Низпаденіє бісов. Радуйся, прелесті державу поправшая; радуйся, ідольскую лесть обличившая. Радуйся, Море, потопившеє фараона мисленнаго; радуйся, Каменю, напоївший жаждущія жизні. Радуйся, огненний Столпе, наставляяй сущия во тьмі; радуйся, Покрове міру, ширший облака. Радуйся, Пище, манни приємнице; радуйся, сладості святия Служительнице. Радуйся, Земле обітованія; радуйся, із неяже течет мед і млеко. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 7

Хотящу Симеону от нинішняго віка преставитися прелестнаго, вдался єси яко младенец тому, но познался єси єму і Бог совершенний; тімже удивися Твоєй неізреченній премудрості, зовий: Аллилуя.

Ікос 7

Новую показа твар, явлься Зиждитель нам, от Него бившим, із безсіменния прозяб утроби і сохранив Ю, якоже бі нетлінну; да чудо видяще, воспоєм Ю, вопіюще: Радуйся, Цвіте нетлінія; радуйся, Вінче воздержанія. Радуйся, воскресенія образ облистающая; радуйся, ангельскоє житіє являющая. Радуйся, Древо світлоплодовитоє, от негоже питаются вірнії; радуйся, Древо благосіннолиственноє, імже покриваются мнози. Радуйся во чреві носившая Ізбавителя пліненним; радуйся, рождшая Наставника заблуждшим. Радуйся, Судії праведнаго Умоленій; радуйся, многих согрішеній Прощеніє. Радуйся, Одеждо нагих дерзновенія; радуйся, Люби, всякоє желаніє побіждающая. Радуйся Невісто Неневістная.

Кондак 8

Странноє рождество видівше, устранімся міра, ум на небеса преложше: сего бо ради високий Бог на землі явися смиренний человік, хотяй привлещи к висоті Тому вопіющия: Аллилуя.

Ікос 8

Весь бі в нижніх і вишніх нікакоже отступи неописанноє Слово: снизхожденіе бо божественноє, не прехожденіє же містное бисть і рождество от Діви Богоприятния, слишащія сія: Радуйся, Бога невмістимаго Вмістилище; радуйся, честнаго таїнстві Двер. Радуйся, невірних сумнительноє Слишаніе; радуйся, вірних ізвістная Похвало.

Всякоє єстество ангельское удивися великому Твоєго вочеловіченія ділу: неприступнаго бо яко Бога, зряще всім приступнаго человіка, нам убо спребивающа, слишаща же от всіх: Аллилуя.

Кондак 9

Радуйся, Колеснице пресвятая Сущаго на Херувиміх; радуйся, Селеніє преславноє Сущаго на Серафиміх. Радуйся, противная в тожде собравшая; радуйся, дівство і рождество сочетавшая. Радуйся, Єюже разрішися преступленіє; радуйся Єюже отверзеся рай. Радуйся ключу Царствія Христова; радуйся, Надеждо благ вічних. Радуйся, Невісто Неневістная.

Ікос 9

Вітія многовіщанния яко риби безгласния видим о Тебі, Богородице: недоумівают бо глаголати, єже како і Діва пребиваєши, і родити возмогла єси. Ми же, таїнству дивящеся, вірно вопієм: Радуйся, премудрості Божія Приятелище; радуйся, промишленія Єго Сокровище. Радуйся, любомудрия немудрия являющая; радуйся, хитрословесния безсловесния обличающая. Радуйся, яко обуяша лютії взискателіє; радуйся, яко увядоша баснотворци. Радуйся, афінейская плетенія растерзающая; радуйся, рибарския мрежі ісполняющая. Радуйся, із глубини невідінія ізвлачающая; радуйся, многі в разумі просвіщающая. Радуйся, Кораблю хотящих спастися; радуйся, Пристанище житейских плаваній. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 10

Спасти хотя мір Іже всіх Украситель, к сему самообітован приіде, і пастир сий яко Бог, нас ради явися по нам человік; подобним бо подобноє призвав, яко Бог слишит: Аллилуя.

Ікос 10

Стіна еси дівам, Богородице Діво, і всім к Тебі прибігающим: ібо небесе і землі Творец устрої Тя, Пречистая, вселься во утробі Твоєй і вся приглашати Тебі научив; Радуйся, Столпе дівства, радуйся, Дверь спасенія. Радуйся, Начальнице мисленнаго назданія; радуйся, Подательнице божественния благості. Радуйся, Ти бо обновила еси зачатия студно; радуйся, Ти бо наказала еси окраденния умом. Радуйся, тлителя смислов упраждняющая; радуйся, Сіятеля чистоти рождшая. Радуйся, Чертоже безсімениаго уневіщенія; радуйся, вірних Господеві сочетавшая Радуйся, добрая Младопитательнице дівам; Радуйся, Невістокрасительниие душ святих. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 11

Пініє всякоє побіждаєтся, спростретися тщащеєся ко множеству многих щедрот Твоїх; равночисленния бо песка пісні аще приносим Ти, Царю святий, нічтоже совершаєм достойно, яже дал єси нам, Тебі вопіющим: Аллилуя.

Ікос 11

Світоприємную свіщу, сущим во тьмі явльшуюся, зрим святую Діву: невещественний бо вжигающи огнь, наставляєт к разуму божественному вся, зарею ум просвіщающая, званії же починаємая сими: Радуйся, Луче умнаго Солнца; радуйся, Світило незаходимаго Світа. Радуйся, Молніє, души просвіщающая; радуйся яко гром враги устрашающая. Радуйся, яко многосвітлое возсіяваєши просвіщеніє; радуйся, яко многотекущую істочаєши ріку. Радуйся, купілі живописующая образ; радуйся, гріховную от“ємлющая скверну. Радуйся, Бане, омиваюшая совість; радуйся, Чаше, черплющая радость. Радуйся, Обоняніє Христова благоуханія; радуйся, Животе тайнаго веселія. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 12

Благодать дати восхотів долгов древніх, всіх долгов Рішитель человіком, приіде Собою ко отшедшим Того благодаті і раздрав рукописаніє, слишит от всіх сице: Аллилуя.

Ікос 12

Поюще Твоє рождество, хвалим Тя всі яко одушевленний храм, Богородице: в Твоєй бо вселився утробі содержай вся рукою Господь, освяти, прослави, научи вопіти Тебі всіх: Радуйся, святая святих большая. Радуйся, Ковчеже, позлащенний Духом; радуйся, Сокровище живота неістощимоє. Радуйся, честний Вінче людей благочестивих; радуйся, честная Похвало ієреєв благоговійних, Радуйся, Церкве непоколебимий Столпе; радуйся, царствія нерушимая Стіно. Радуйся, Єюже воздвижутся побіди; радуйся, Єюже низпадают врази. Радуйся, тіла моего Врачеваніє; радуйся, душі моея Спасеніє. Радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак 13

О, всепітая Мати, рождшая всіх святих Святійшее Слово! нинішнєє приємши приношеніє, от всякія ізбави напасті всіх, і будущія ізми муки Тебі вопіющих: Аллилуя.

Цей кондак читай тричі.

І знову читаєтся ікос 1: Ангел предстатель: і Кондак 1: Взбранной Воєводі.

Молитва до Пресвятої Богородиці

О, Пресвятая Госпоже Владичице Богородице! вишши єси всіх ангел і архангел і всея тварі честнійши, помощница єси обидимих, ненадіющихся надіяніє, убогих заступнице, печальних утішеніє, алчущих кормительнице, нагих одіяніє, больних ісціленіє, грішних спасеніє, христіан всіх поможеніє і заступленіє. О, всемилостивая Госпоже, Діво Богородице Владичице! милостію Твоєю спаси і помилуй святійшаго Патріарха (ім’я) і преосвященния митрополити, архієпіскопи і єпіскопи, і весь священнический і іноческий чин, страну нашу, власті і воїнство, і вся православния христіани ризою Твоєю честною защити: і умоли, Госпоже, із Тебе без сімене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своєю свише, на невидимия і видимия враги наша. О, всемилостивая Госпоже Владичице Богородице! воздвигни нас із глубини гріховния, і ізбави нас от глада, губительства, от труса і потопа, от огня і меча, от нахожденія іноплеменних і междоусобния брані, і от напрасния смерті, і от нападенія вражія, і от тлетворних вітр, і от смертоносния язви, і от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир і здравіє рабом Твоїм всім православним христіанам, і просвіти ім ум і очі сердечния, єже ко спасенію: і сподоби ни грішния раби Твоя Царствія Сина Твоєго, Христа Бога нашего: яко держава Єго благословенна і препрославлена, со Безначальним Єго Отцем, і с Пресвятим і благим і животворящим Єго Духом, нині і присно і во віки віков. Амінь.

  1. Багно, трясовина. []
1 відгук
to «Акафіст Преблагословенній Владичиці нашій Богородиці і Приснодіві Марії»
  1. Раб Божий Валерій сказав:

    Між 8 ікосом та 9 кондаком не підписано (Всякоє єстество ангельское…) – це що?


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору