«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиМолитви за Україну та її захисникiв

Правило за оборонцiв вiтчизни, за народ у великiй небезпецi

На захист вiд бандитiв, вiд ворожого вiйська:

Псалом 47

Великий Господь i вельми хвальний у мiстi Бога нашого на горi святiй Його. Велика радiсть усiєї землi — гора Сион; з пiвнiчного боку мiсто Царя великого. Бог у храмi Його знаний як Захисник його. Бо ось зiбралися царi, зiйшлися докупи, побачили, здивувалися, злякались i вiдступили. Страх обiйняв їх i муки, як у жiнок пiд час родин. Подихом бурi Ти потопив кораблi Фарсiса. Як чули ми, так i побачили в мiстi Господа сил, у мiстi Бога нашого; Бог утвердив його навiки. Ми роздумували, Боже, про милiсть Твою посеред храму Твого. Яке iм’я Твоє, Боже, така й хвала Твоя аж до країв землi. Повна правди рука Твоя. Нехай веселиться гора Сион, нехай радiють дочки народу Божого задля присудiв Твоїх, Господи. Обiйдiть кругом Сиона i розгляньте його, перелiчiть вежi його, звернiть серця вашi до могутностi його та розгляньте будiвлi його, щоб переказати поколiнням майбутнiм. Бо цей Бог є Бог наш повiки. Вiн буде провадити нас повiк-вiки.

Вiд ворогiв, душогубiв:

Псалом 82

Боже, хто подiбний до Тебе? Не мовчи i не будь спокiйним, Боже. Бо ось вороги Твої зашумiли, i тi, що ненавидять Тебе, пiдняли голови. Вони пiдступно змовляються проти народу Твого та радяться проти святих Твоїх. Сказали: «Ходiмо, винищимо їх з-помiж народiв, щоб нiхто не згадував бiльше iмени Iзраїля». Змовилися й однодушно стали проти Тебе: сини Едома, iзмаїлiти, Моав i агаряни, Гевал i Аммон, Амалик i фiлистимляни з людьми тирськими; i Ассур пiшов з ними: стали вони на помiч синам Лотовим. Зроби з ними так, як з Мадiямом, Сисарою та Iавимом коло потоку Кисана, що були знищенi в Аендорi i стали гноєм для землi. Зроби з ними та князями їх, як з Оривом, Зивом, Зевеєм i Салманом — вельможами їхнiми, що казали: «Вiзьмемо собi у володiння святиню Божу». Боже мiй! Нехай стануть вони, як порох у вихорi, як солома перед вiтром. Як вогонь спалює лiси, як полум’я, що обпалює гори, так пожени їх бурею Твоєю i гнiвом Твоїм приведи їх у замiшання. Покрий їх безчестям, щоб вони шукали iмени Твого, Господи. Нехай будуть осоромленi й застрашенi навiки i з соромом своїм загинуть. I нехай узнають, що iм’я Тобi — Господь, i що Ти єдиний Всевишнiй на всiй землi.

Псалом 107

Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду спiвати i прославляти у славi моїй. Устань, славо моя, встаньте, псалтирю i гуслi, встану я рано. Буду славити Тебе, Господи, мiж народами, буду оспiвувати Тебе серед племен. Бо вище небес милiсть Твоя, i до хмар iстина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, i по всiй землi слава Твоя, щоб спаслися всi улюбленi Твої. Спаси правицею Твоєю i почуй мене. Бог сказав у святинi Своїй: «Пiднесуся i роздiлю Сихем, i долину осель розмiрю: Мiй Галаад, Мiй Манасiя, Єфрем — сила глави Моєї, Юда — скипетр Мiй, Моав — умивальна чаша Моя, на Едома стану ногою Моєю, земля филистимська скориться Менi». Хто введе мене в укрiплене мiсто, хто приведе мене до Едома? Чи не Ти, Боже, що вiдкинув нас, i не виходиш, Боже, з вiйськом нашим? Дай нам помiч у скорботi, бо марна надiя на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Вiн знищить ворогiв наших.

Хто потерпає вiд жорстоких людей, вiд злих намiрiв:

Псалом 33

Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала Йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя; нехай почують вiрнi та звеселяться. Величайте Господа зi мною, i прославмо iм’я Його всi вкупi. Я шукав Господа, i Вiн почув мене, i вiд усiх скорбот моїх визволив мене. Приступiть до Нього i просвiтiться, i лиця вашi не осоромляться. Ось убогий благав, i Господь почув його, i вiд усiх скорбот визволив його. Ангел Господнiй охороняє тих, що бояться Його, i визволяє їх. Споживiть i побачите, що Благий Господь. Блажен муж, що уповає на Нього. Бiйтеся Господа, всi святi Його, бо не знають нестатку тi, що бояться Його. Багатi зубожiли i зголоднiли, а тi, що шукають Господа, не будуть позбавленi всякого блага. Прийдiть, дiти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас: хто з людей бажає жити i бачити днi благi — стримуй язик свiй вiд зла, i уста твої нехай не будуть облесливi. Ухиляйся вiд усього злого й роби добро, будь мирний i пильнуй того. Очi Господнi до праведних i вуха Його до молитви їх. Лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землi й пам’ять про них. Взивали праведнi, i Господь почув їх, i вiд усiх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем, i покiрних духом Вiн спасає. Багато скорбот у праведника, та вiд усiх них визволить його Господь. Господь охороняє всi костi їх, i жодна з них не зламається. Смерть же грiшникiв люта, i тi, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душi рабiв Своїх, i не загине нiхто з тих, що уповають на Нього.

Псалом 34

Господи! Будь суддею тих, що змагаються зi мною, i побори тих, що бажають побороти мене. Вiзьми зброю Твою i щит i стань на помiч менi. Вийми меч i загороди дорогу тим, що переслiдують мене. Скажи душi моїй: «Я твоє спасiння». Нехай осоромляться тi, що шукають душу мою. Нехай повернуть назад i покриються безчестям тi, що задумали зло проти мене. Нехай стануть вони, як той порох перед вiтром, i ангел Господнiй нехай прожене їх. Нехай дорога їхня буде темна й слизька, i ангел Господнiй нехай переслiдує їх. Бо вони без вини таємно поставили сiтки свої на мене, викопали яму для душi моєї. Нехай же несподiвано прийде загибель на нього, i сiтка, що вiн таємно на мене поставив, нехай уловить його, i в ту яму нехай сам упаде, на свою погибель. А душа моя буде радiти у Господi, буде втiшатися спасiнням вiд Нього. Всi костi мої скажуть: «Господи, хто подiбний до Тебе? Ти визволяєш слабкого вiд сильного, бiдного i вбогого — вiд гнобителiв його». Стали проти мене свiдки неправдивi; про те, чого не знаю я, вони допитують мене. Вiддають менi злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли хворiли вони, одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою, i молитва моя вiд серця мого не спинялася. Наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матiр’ю. А вони з нещастя мого радiють, збираються та радяться, як збiльшити рани мої, ганьблять мене, не знаю, за що; спокушаючи, насмiхаються, скрегочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Одведи душу мою вiд злочинства їхнього, вiд левiв — самотню мою. Я буду прославляти Тебе на великих зiбраннях, серед численних народiв буду хвалити Тебе. Щоб не торжествували надi мною тi, що ворогують проти мене даремно, не переморгувалися очима своїми тi, що ненавидять мене без вини. Бо не про мир говорять вони, а проти мирних землi складають свої замисли. Розширюють на мене уста свої i кажуть: «Добре, добре, бачили очi нашi». Ти бачив це, Господи, не мовчи. Господи, не вiддаляйся вiд мене. Устань, Господи, i заступись за правоту мою. Розбери тяжбу мою, Господи мiй i Боже мiй! Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величались вони надi мною. Щоб не говорили в серцi своїм: «Добре, добре, цього ми бажали». Щоб не сказали: «Ми поглинули його». Нехай постидяться й осоромляться тi, що радiють з мого нещастя. Нехай покриються соромом i ганьбою тi, що вихваляються проти мене. I нехай радуються й веселяться тi, що спiвчувають правдi моїй; i нехай завжди кажуть: «Який величний Господь, що бажає спокою рабовi Своєму!» А язик мiй буде звiщати правду Твою та прославляти Тебе по всi днi.

Псалом 74

Славимо Тебе, Боже, прославляємо Тебе i призиваємо iм’я Твоє, про нього сповiщають чудеса Твої. «Коли виберу час, — каже Господь, — Я буду судити за правдою. Хоч захиталася земля i всi, що живуть на нiй, Я утверджу стовпи її». Я кажу нечестивцям: «Не беззаконствуйте!» I до злих: «Не надiйтеся на силу свою! Не пiдносьте високо рогу вашого i не говорiть на Бога неправду!» Бо не вiд сходу й не вiд заходу, i не з гiр пустелi пiднесення. А Бог є Суддя: цього принижує, а того пiдносить. Бо чаша в руцi Господнiй, у нiй кипить вино, повне приправ, i Вiн наливає з неї; а гущу його вижмуть i вип’ють усi грiшники землi. Я ж радiтиму повiк, буду спiвати Боговi нашому. Всi роги нечестивцiв зломлю, i пiднесеться сила праведного.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору