«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиМолитви за Україну та її захисникiв

Правило в час бiди та при нападi ворогiв

Тропар, глас 4

Скоро поспiши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить Тебе та погрожує нам. Здолай Хрестом Твоїм тих, хто бореться проти нас, нехай зрозумiють, що може вiра православних, молитвами Богородицi, єдиний Чоловiколюбче.

Кондак, глас 8

Непереможний Воєводо i Господи, пекла Переможцю! Визволившись од вiчної смерти, похвальнi пiснi приносимо Тобi, творiння й раби Твої. А Ти, що маєш безмiрне милосердя, вiд усяких бiд визволи нас, що взиваємо Тобi: Iсусе, Сину Божий, помилуй нас.

Коли Вiтчизна в небезпецi

Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли вiн простягав до Тебе руки, i народ iзраїльський змiцнив на амаликитян, озброїв Iсуса Навина на битву та повелiв сонцю спинитися. Ти й нинi, Владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Змiцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, змiцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи вiйсько, пошли ангела Твого на змiцнення захисникiв народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасiння; примири ворожнечу i мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабiв Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив Ти покласти душу свою на вiйнi за вiру православну, побожний народ наш i державу, прости їхнi провини i в день праведної Твоєї вiдплати подай вiнцi нетлiння. Бо Твоя є влада, Царство i сила, вiд Тебе допомогу всi приймаємо, на Тебе надiю покладаємо i Тобi славу возсилаємо, Отцю, i Сину, i Святому Духовi, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

Стихи iз псалмiв

Господи, воздвигни силу Твою, i прийди, щоб спасти нас. Хай воскресне Бог i розвiються вороги Його, i бiжать вiд лиця Його всi, хто ненавидить Його. Як щезає дим, нехай щезнуть.

За ворогiв України та ненависникiв правди

Господи, наверни до Себе серця ворогiв наших. Якщо ж неможливо запеклим навернутися, то поклади межу їхньому злу i захисти вiд них обраних Твоїх. Амiнь.

До святого Архистратига Михаїла

Святий Архистратиже Божий Михаїле i всi небеснi сили безтiлеснi, молiть Бога за нас!

До святих

Усi святi землi Української, молiть Бога за нас! Всi святi, молiть Бога за нас!

Псалом 9

Славитиму Тебе, Господи, всiм серцем моїм, розповiдатиму про всi чудеса Твої. Буду веселитися й хвалитися Тобою, буду спiвати iменi Твоєму, Всевишнiй. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися й загинули перед лицем Твоїм. Бо Ти вирiшив суд мiй i справу мою; Ти сiв на Престолi, Суддя праведний. Ти покарав народи, знищив нечестивого, стер iм’я їхнє на вiки вiкiв. У ворога не стало зброї, мiста зруйнував Ти i згинула пам’ять про нього. Господь же перебуває повiк. Вiн приготовив для суду Престiл Свiй. Вiн буде судити вселенну по правдi, розсудить народи по справедливостi. I буде Господь пристановищем пригнобленому i захистом у скорботi. I будуть надiятися на Тебе всi, хто знає iм’я Твоє, бо Ти не покинеш тих, хто шукає Тебе, Господи. Спiвайте Господевi, що живе на Сионi, сповiщайте мiж народами про дiла Його. Бо Вiн карає за пролиту кров, пам’ятає її й не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє вiд ворогiв моїх, Ти, що пiдняв мене вiд ворiт смерти, щоб я звiщав усi хвали Твої у воротах дочки Сионової. Буду радуватися спасiнням Твоїм. Попадали народи в яму, яку викопали, в сiтцi, яку тайно поставили, зав’язла нога їх. Пiзнали Господа по суду Його, що Вiн звершив: нечестивець заплутався в дiлах рук своїх. Нехай зiйдуть безбожники в пекло i всi народи, що забувають Бога. Бо не назавжди буде забутий убогий, надiя покривджених не загине. Устань, Господи, щоб не пiдносився чоловiк, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усi народи. Постав над ними страх Твiй, щоб зрозумiли народи, що вони тiльки люди. Чому Ти, Господи, стоїш далеко i не являєш Себе в час скорботи? В гординi своїй безбожний пригноблює вбогого; нехай вони будуть уловленi хитрощами, якi самi вимишляють. Бо безбожний хвалиться похотями душi своєї, i гнобитель ублажає себе. В гординi своїй нечестивий не визнає Бога, каже вiн: «Не покарає», — бо думає вiн, що Бога нема. Кожного часу шляхи його оскверненi. Суди Твої далекi для нього. На ворогiв своїх дивиться з погордою. Каже вiн у серцi своїм: «Не похитнуся; з роду в рiд не зазнаю лиха». Уста його повнi прокльонiв, пiдступiв та лукавства; пiд язиком його мука та злоба. Вiн iде на засiдку край осель, щоб таємно вбити неповинного, очi його пiдглядають за безборонними. Пiдстерiгає по закутках, як лев по гущавинi, щоб схопити бiдного; хапає i тягне в сiтки свої. Припадає до землi, пригинається, i бiднi попадають у мiцнi лапи його. Каже вiн у серцi своїм: «Забув Бог, вiдвернув лице Своє i не побачить нiколи». Воскресни, Господи, Боже мiй, нехай пiднесеться рука Твоя, i не забудь убогих Твоїх до кiнця. Чому нечестивий зневажає Бога i каже в серцi своїм: «Бог не бачить»? Ти ж бачиш, бо Ти споглядаєш на кривди та пригноблення, щоб вiддати рукою Твоєю. До Тебе вдається бiдний i сиротi Ти будь захистом. Зломи силу нечестивого й лукавого так, щоб шукати i не знайти злодiянь його. Господь — Цар на вiки вiкiв, а поганцi згинуть з землi Його. Господи, Ти чуєш бажання вбогих, пiдкрiпи серце їхнє, вiдкрий вухо Твоє, щоб чинити праведний суд сиротi й пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землi.

Псалом 78

Боже, прийшли язичники в наслiддя Твоє, осквернили святий храм Твiй, Єрусалим обернули на руїну. Кинули трупи рабiв Твоїх на поживу птахам небесним, тiла святих Твоїх — звiрам земним. Розлили кров їх, як воду, навкруги Єрусалима, i не було кому поховати їх. Ми стали посмiховиськом для сусiдiв наших, наругою й соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш безупинно гнiватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє? Вилий гнiв Твiй на народи, якi не знають Тебе, i на царства, якi iмени Твого не призивають. Бо вони поглинули народ Твiй i мiсце його спустошили. Не згадуй давнiх грiхiв батькiв наших, але скоро пошли нам милiсть Твою, Господи, бо дуже зубожiли ми. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави iмени Твого. Визволи нас, Господи, i очисти грiхи нашi задля iмени Твого. Щоб не сказали язичники: «Де Бог їх?» Нехай на очах наших пiзнають вони помсту за пролиту кров рабiв Твоїх. Нехай прийде перед лице Твоє стогiн ув’язнених; могутнiстю Твоєю збережи засуджених на смерть. Усемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. А ми, народ Твiй i вiвцi отари Твоєї, будемо вiчно прославляти Тебе та з роду в рiд сповiщати хвалу Твою.

Псалом 84

Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволi синiв Якова. Ти простив беззаконня народу Твого, покрив усi грiхи їхнi. Ти спинив увесь гнiв Твiй i вiдвернувся вiд гнiву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, i спини гнiв Твiй проти нас. Чи ж довiку будеш гнiватися на нас? Невже ж продовжиш гнiв Твiй з роду в рiд? Боже, повернися й оживи нас, щоб зрадувався Тобою народ Твiй. Яви нам, Господи, милiсть Твою, i Твоє спасiння дай нам! Почую, що скаже про мене Господь Бог. Вiн скаже «Мир!» народовi Своєму i преподобним Своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасiння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землi нашiй. Милiсть i справедливiсть зустрiлися, правда i мир поцiлувалися. Iстина вiд землi засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, i земля наша дасть плiд свiй. Правда пiде перед Ним i направить на путь стопи нашi.

Псалми 90, 137, 51, 28

Молитва прп. Єфрема Сирiна за повернення мирних часiв

Куди втечу вiд Тебе, Господи наш? У якому краї сховаюся вiд лиця Твого? Небо — Престiл Твiй, земля — пiднiжжя Твоє, у морi шляхи Твої, у пеклi влада Твоя. Якщо близький уже кiнець свiту, то нехай вiн буде не без Твоєї милости.

Знаєш Ти, Господи, що неправди нашi великi, та ми знаємо, що безмежна милiсть Твоя. Коли не вмилосердить Тебе милiсть Твоя — пропали ми за беззаконня нашi. Не покинь нас, Господи, Господи, бо ми споживали Тiло i Кров Твою.

Коли дiла кожного постануть на суд перед Тобою, Господи всiх, у цей останнiй час не вiдверни лиця Твого вiд тих, хто сповiдав iм’я Твоє. Отче, Сину i Душе Святий, Утiшителю, спаси нас i збережи душi нашi.

Благаємо благiсть Твою, Господи, вiдпусти нам провини нашi, вiдкинь беззаконня нашi, вiдкрий нам дверi милосердя Твого, Господи, щоб прийшли до нас часи мирнi. З любовi Твоєї прийми молитву нашу, бо тим, хто кається, Ти вiдчиняєш дверi. Амiнь.

I молитися своїми словами.
У важкi для Батькiвщини часи добре ще читати Псалтир (хто скiльки може), зокрема п’яту кафизму: псалми 32–36.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору