«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиМолитви за Україну та її захисникiв

Правило за полонених, ув’язнених

Тропар, глас 2

Всещедрий Боже, що Манасiю визволив, його молитвами вiд кайданiв i важкого ув’язнення й рабiв Твоїх (iмена), що за них ми сьогоднi молимося, вiд кайданiв i в’язницi визволи i вiд усякого лиха порятуй, бо Ти єдиний Чоловiколюбець.

Кондак, глас 2

Як милосердя Джерело i море благодати, Христе Боже, не зневаж у скорботах i бiдах тих, хто з вiрою до Тебе взиває, але, як Щедрий, помилуй i вiд кайданiв скоро визволи, щоб ми спiвали Тобi: Алилуя.

За визволення несправедливо засуджених:

Псалом 32

Радуйтеся, праведнi, у Господi: праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, спiвайте Йому на десятиструннiй псалтирi. Спiвайте Йому пiсню нову, спiвайте радiсно, з пiднесенням. Бо слово Господнє праве i всi дiла Його праведнi. Господь любить правду i праведний суд, милости Його повна земля. Словом Господнiм сотворено небеса, i Духом уст Його — вся сила їх. Вiн зiбрав, наче в мiх, води морськi, утворив у глибинi їх безоднi. Нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усi, що живуть на свiтi. Бо Вiн сказав — i сталося, Вiн повелiв — i створилося. Господь нищить змови народiв, вiдкидає злi задуми людей, розбиває змови князiв. Присуди ж Господнi стоять вiчно, i думки серця Його — з роду в рiд. Блаженний народ, у якого Бог є Господом, — люди, яких обрав Господь у наслiддя Собi. Господь з неба дивиться i бачить усiх синiв людських. Дивиться з Престолу, на якому сидить, i бачить усiх, що живуть на землi. Вiн створив серця всiх їх i знає всi дiла їх. Не захистить царя велике вiйсько його, i велетня не спасе велика сила його. Ненадiйний кiнь для спасiння, не спасе вiн великою силою своєю. Бо ось очi Господнi на тих, що бояться Його, i на тих, що надiються на милiсть Його. Вiн спасе душi їх вiд смерти, i в часи голоду прогодує їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Вiн помiч i захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надiємося на святе iм’я Його. Милiсть Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надiємось на Тебе.

Пiд час пiдступiв, злоби людей:

Псалом 3

Господи, як намножилось ворогiв моїх, скiльки тих, що повстали проти мене! Многi кажуть душi моїй: «Нема йому спасiння в Бозi його». Але Ти, Господи, заступник мiй, Ти слава моя, Ти пiдносиш голову мою. Голосом моїм до Господа воззвав, i Вiн почув мене з гори святої Своєї. Я лягаю, i сплю, i встаю, бо Господь заступить мене. Не побоюся я тьми людей, що звiдусiль нападають на мене. Воскресни, Господи, спаси мене, Боже мiй, бо Ти вразив усiх, що даремно ворогують зi мною, зуби нечестивцiв сокрушив єси. Господнiм є спасiння, i на людей Твоїх благословення Твоє.

Псалом 53

Боже, в iм’я Твоє спаси мене i силою Твоєю допоможи менi. Боже, почуй молитву мою i вислухай слова уст моїх. Бо чужi повстали на мене i сильнi шукають душi моєї, i не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає менi, i Господь пiдкрiпляє душу мою. Вiн вiдплатить за зло ворогам моїм. Iстиною Твоєю, Боже, Ти погубиш їх. Вiд серця принесу жертву Тобi i прославлю iм’я Твоє, бо воно благе. Бо Ти визволив мене вiд усякої скорботи, i на ворогiв моїх смiливо дивиться око моє.

Псалом 58

Визволи мене вiд ворогiв моїх, Боже мiй, вiд тих, що повстали на мене, захисти мене. Спаси мене вiд тих, що чинять беззаконство, i вiд кровожерних врятуй мене. Бо ось вони пiдстерiгають душу мою, збираються на мене сильнi, не за беззаконня мої i не за грiх мiй. Господи! Без провини моєї вони йдуть на мене. Встань же на допомогу менi i поглянь. Господи, Боже Сил, Боже Iзраїлiв, устань, вiдвiдай усi народи, не помилуй нiкого з тих, що чинять беззаконня. Щовечора сходяться вони, жадiбнi до крови, як пес, i обходять мiсто. Ось вони злословлять язиками своїми, в устах їх не слова, а мечi, бо думають: хто їх чує? Але Ти, Господи, посмiєшся з них, осоромиш усi народи. А я силу мою покладаю в Тобi, Боже; Ти заступник мiй. Ти — Бог мiй, i милiсть Твоя попередить мене. Бог дасть менi перемогу над ворогами моїми. Не вбивай їх, щоб люди не забули Закону Твого. Розвiй їх силою Твоєю, захиснику мiй, Господи. Слова уст їх — то грiх душi їхньої; хай будуть спiйманi в гординi їхнiй за прокльони їхнi та за неправду, яку вони говорять. Розвiй їх гнiвом Твоїм так, щоб не стало їх, та щоб пiзнали люди, що Бог володiє народами в усiх кiнцях землi. Вони сходяться вечорами, спраглi крови, як пси, i обходять мiсто. Вони шукають поживи, але неситi лягають спати. А я буду оспiвувати силу Твою, щоранку прославляти милiсть Твою, бо Ти був оборонцем моїм i захисником моїм у час бiди моєї. Сило моя! Тобi я буду спiвати, бо Ти заступник мiй i Бог мiй, Який милує мене.

Псалом 142

Господи, почуй молитву мою, зглянься на молiння моє в iстинi Твоїй; вислухай мене у правдi Твоїй. I не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою нiхто з живих. Бо ворог переслiдує душу мою, втоптав у землю життя моє, кинув мене в темряву, як давно померлих. I впав у менi дух мiй, стривожилось у менi серце моє. Я згадую днi давнi, розмiрковую про дiла Твої i в творiннi рук Твоїх повчаюся. До Тебе простягаю руки мої: душа моя, як земля спрагнена, перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мiй. Не вiдверни лиця Твого вiд мене, бо уподiбнюся тим, що сходять у могилу. Дай менi зрання вiдчути милiсть Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи менi, Господи, путь, якою пiду, бо до Тебе пiдношу душу мою. Визволи мене вiд ворогiв моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти — Бог мiй; Дух Твiй благий наставить мене на землю правди; iмени Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю. Виведи з печалi душу мою i милiстю Твоєю знищ ворогiв моїх. I вигуби гнобителiв душi моєї, бо я раб Твiй.

Вiд тяжких несправедливих звинувачень:

Псалом 16 (читати тричi три днi поспiль)

Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою iз уст неулесливих. Вiд Тебе Самого нехай вийде суд мiй, очi Твої нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, вiдвiдав мене вночi. Ти випробував мене i не знайшов у менi неправди; думки мої не розходяться з устами моїми. В дiлах людських, за словом уст Твоїх, я охоронив себе вiд дороги гнобителя. Утверди стопи мої на путях Твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо Ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо Твоє до мене i вислухай слова мої. Покажи дивну милiсть Твою, бо Ти спасаєш тих, що уповають на Тебе, вiд противникiв правицi Твоєї. Охорони мене, Господи, як зiницю ока, пiд покровом крил Твоїх, укрий мене вiд нечестивих, що нападають на мене, вiд ворогiв душi моєї, що оточили мене. Ожирiло серце їхнє, устами їхнiми промовляє гординя. Тi, що переслiдують мене, нинi оточили мене; очi свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землi. Вони — як той лев, що здобичi шукає, як звiр, що причаївся. Воскресни, Господи, випереди їх, подолай їх; визволи душу мою вiд нечестивого мечем Твоїм; вiд ворогiв — рукою Твоєю, Господи, вiд людей свiту цього, доля яких — у цьому життi; черево своє вони наповнюють вiд скарбiв Твоїх; сини їхнi ситi й залишають спадщину дiтям своїм. А я в правдi дивитимусь на лице Твоє. Щоранку буду насичуватися славою Твоєю.

Псалом 54

Вислухай, Боже, молитву мою i не зневаж благання мого. Прихилися i вислухай мене, я плачу вiд туги моєї. I тривожуся вiд голосу ворожого i вiд утискiв нечестивцiв. Бо вони чинять менi беззаконня й у гнiвi ворогують проти мене. Серце моє стривожилося в менi, смертельнi страхiття напали на мене. Страх i трепет прийшли на мене i жах огорнув мене. I я сказав: «Хто дав би менi крила, як у голуба, я б полетiв та вiдпочив би. Полетiв би якнайдалi, став би жити в пустелi, ждучи Бога, щоб спас мене вiд слабкодухости й вiд бурi». Розбий, Господи, i роз’єднай змову їхню, бо насильство та ворожнечу бачу я в мiстi. Вдень i вночi вони обходять його по мурах його, а всерединi його — беззаконня та кривда. I не зникають з вулиць його насильство та зрада. Та якби це ворог ганьбив мене, я стерпiв би, або якби це ненависник мiй величався надо мною, я не зважав би на нього. Але ти, чоловiче — однодумцю мiй, приятелю i друже мiй, з яким ми щиро сходилися й до дому Божого разом ходили! Нехай загибель прийде на них, бо лукавство в оселях їхнiх посеред них. Я ж до Бога взиваю, i Господь почує мене. Увечерi, i вранцi, й опiвднi буду благати й молити, i Вiн почує голос мiй. Вiн визволить миром душу мою вiд напасникiв моїх, бо їх багато в мене. Почує мене Бог i упокорить їх Той, Хто перебуває вiчно, бо нема в них каяття i не бояться вони Бога. Пiдiймають руки свої на невинних i оскверняють завiт Його. Уста їх маснiшi вiд масла, а в серцi їх злоба. Маснi, як олива, слова їх, але то гострi стрiли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, i Вiн пiдтримає тебе. Нiколи не дасть Вiн упасти праведниковi. Ти, Боже, кинеш їх у яму погибелi. Кровожернi й пiдступнi не доживуть i до половини вiку свого. Я ж, Господи, уповаю на Тебе.

Псалом 59

Боже! Ти розгнiвався на нас, вiдвернувся вiд нас i покарав нас. Але змилуйся над нами! Ти потряс землю, порушив її; зцiли рани її, бо вона захиталася. Ти дав людям Твоїм зазнати гiркоти, напоїв нас вином скорбот. Дай же знамення тим, що бояться Тебе, щоб вони могли втекти вiд стрiли ворожої. Щоб спаслись улюбленi Твої, спаси їх правицею Твоєю i прийми благання нашi. Бог сказав у святинi Своїй: «Возрадуюся i роздiлю Сихем, i долину Сокхоф розмiряю. Мiй Галаад, мiй Манасiя, Єфрем — твердиня глави Моєї, Юда — цар Мiй, Моав — чаша уповання Мого; на Едом покладу чобiт Мiй. Чужинцi скорилися Менi». Хто введе мене в укрiплене мiсто? Або доведе мене до Едому? Чи не Ти, Боже, що вiдвернувся вiд нас i не виходиш, Боже, з вiйськом нашим? Пошли нам помiч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, i Вiн подолає гнобителiв наших.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору