«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиПсалтир (церковнослов’янський московської редакції в українській транслітерації)

Кафизма 20

Псалом 143

Псало́м Дави́ду, к Голіа́фу

1 Благослове́н Госпо́дь, Бог мой, науча́яй ру́ці мої́ на ополче́ніє, пе́рсти моя́ на бра́нь.
2 Ми́лость моя і прибі́жище моє́; Засту́пник мой і Ізбави́тель мой, Защити́тель мой, і на Не́го упова́х; повину́яй лю́ди моя́ под м’я.
3 Го́споди! Что єсть челові́к, я́ко позна́лся єси́ єму́? Іли́ син челові́ч, я́ко вміня́ши єго́?
4 Челові́к суєті́ уподо́бися: дні́є єго, я́ко сінь, прехо́дят.
5 Го́споди! Преклони́ небеса́ і сни́ди, косни́ся гора́м, і воздим’я́тся.
6 Блесни́ мо́лнію, і разжене́ши я; посли́ стрі́ли Твоя́, і см’яте́ши я.
7 Посли́ ру́ку Твою́ с висоти́, ізми́ м’я і ізба́ви м’я от вод мно́гих, із руки́ сино́в чу́ждих,
8 Ї́хже уста́ глаго́лаша суєту́, і десни́ца їх — десни́ца непра́вди.
9 Бо́же, пі́снь но́ву воспою́ Тебі́, во псалти́рі десятостру́ннім пою́ Тебі́.
10 Даю́щему спасе́ніє царе́м, ізбавля́ющему Дави́да, раба́ Своє́го, от меча́ лю́та.
11 Ізба́ви м’я і ізми́ м’я із руки́ сино́в чу́ждих, їхже уста́ глаго́лаша суєту́, і десни́ца їх — десни́ця непра́вди.
12 Ї́хже сино́ве їх я́ко новосажде́нія водруже́ная в ю́ности своє́й, дще́рі їх удобре́ни, преукраше́ни яко подо́біє хра́ма.
13 Храни́лища їх іспо́лнена отрига́ющая от се́го в сíє, о́вці їх многопло́дни, мно́жащияся во ісхо́дищих свої́х, воло́ве їх то́лсти.
14 Ність паде́нія опло́ту, нíже прохо́да, нíже во́пля в сто́гнах їх.
15 Ублажи́ша лю́ди, íмже сíя су́ть, блаже́нні, íмже Госпо́дь — Бог їх.

Псалом 144

Хвала́ Дави́дова

1 Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Ца́рю мой, і благословля́ю ім’я́ Твоє́ в вік і в вік ві́ка.
2 На всяк день благословлю́ Тя і восхвалю ім’я́ Твоє́ в вік і в вік ві́ка.
3 Ве́лій Госпо́дь і хва́лен зі́ло, і вели́чію Єго́ ність конца́.
4 Род і род восхва́лят діла́ Твоя́, і си́лу Твою́ возвістя́т.
5 Великолі́піє сла́ви святи́ні Твоє́я возглаго́лют, і чудеса́ Твоя́ повідя́т.
6 І си́лу стра́шних Твої́х реку́ть, і вели́чіє Твоє́ повідя́т.
7 Па́м’ять мно́жества бла́гості Твоє́я отри́гнут і пра́вдою Твоє́ю возра́дуются.
8 Щедр і ми́лостив Госпо́дь, долготерпіли́в і многоми́лостив.
9 Благ Госпо́дь вся́ческим, і щедро́ти Єго на всіх ді́ліх Єго.
10 Да ісповідя́тся Тебі́, Го́споди, вся діла́ Твоя́, і преподо́бнії Твої́ да благословя́т Тя.
11 Сла́ву Ца́рствія Твоє́го реку́т, і си́лу Твою́ возглаго́лют,
12 Сказа́ти сино́вом челові́ческим си́лу Твою́, і сла́ву великолі́пія Ца́рствія Твоє́го.
13 Ца́рство Твоє́ — ца́рство всіх віко́в, і вели́чество Твоє́ во вся́ком ро́ді і ро́ді; ві́рен Госпо́дь во всіх словесíх Свої́х і преподо́бен во всіх дíліх Свої́х.
14 Утвержда́єт1 Госпо́дь вся низпада́ющия і возставля́єт вся низверже́нния.
15 О́чі всіх на Тя упова́ют, і Ти дає́ши їм пи́щу во благовре́менії.
16 Отверза́єши Ти ру́ку Твою́ і ісполня́єши вся́коє живо́тно благоволе́нія.
17 Праведе́н Госпо́дь во всіх путе́х Свої́х, і преподо́бен во всіх дíліх Своїх.
18 Близ Госпо́дь всім призива́ющим Єго, всім призива́ющим Єго во і́стині.
19 Во́лю боя́щихся Єго́ сотво́рит, і моли́тву їх усли́шит, і спасе́т я.
20 Храни́т Госпо́дь вся лю́бящия Єго́, і вся грі́шники потреби́т.
21 Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, і да благослови́т вся́ка плоть ім’я́ свято́є Єго́ в вік і в вік ві́ка.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 145

Алилу́я, Агге́я і Заха́рії

1 Хвали́, ду́ше моя́, Го́спода!
2 Восхвалю́ Го́спода в животі́ моє́м, пою́ Бо́гу моє́му, до́ндеже єсм.
3 Не наді́йтеся на кня́зі, на сини́ челові́ческія, в ни́хже ність спасе́нія.
4 Ізи́дет дух єго́ і возвра́тится в зе́млю свою, в той день поги́бнут вся помишле́нія єго́.
5 Блаже́н, єму́же Бог Іа́ковль — помо́щник єго, упова́ніє єго на Го́спода Бо́га своє́го,
6 сотво́ршаго не́бо і зе́млю, мо́ре і вся, я́же в них. Храня́щаго íстину в вік,
7 творя́щаго суд оби́димим, даю́щаго пи́щу а́лчущим; Госпо́дь ріши́т окова́нния,
8 Госпо́дь умудря́єт сліпци́, Госпо́дь возво́дит низверже́нния, Госпо́дь лю́бит пра́ведники.
9 Госпо́дь храни́т прише́льци; си́ра і вдову́ при́ймет, і путь грíшних погу́бит.
10 Воцари́тся Госпо́дь во вік, Бог твой, Сіо́не, в род і род.

Псалом 146

Алилу́я

1 Хвалíте Го́спода, я́ко бла́г псало́м. Бо́гові на́шему да услади́тся хвале́ніє.
2 Зижда́й Ієрусали́ма Госпо́дь, разсі́янія Ізра́їлева собере́т.
3 Ісціля́яй сокруше́нния се́рдцем і об’язу́яй сокруше́нія їх.
4 Ісчита́яй мно́жество звізд, і всім їм імена́ нарица́яй.
5 Ве́лій Госпо́дь наш і ве́лія крі́пость Єго́, і ра́зума Єго ність числа́.
6 Приє́мляй кро́ткія Госпо́дь, смиря́яй же грі́шники до землі́.
7 Начнíте Господеві во ісповіда́нії, по́йте Бо́гові на́шему в гу́слех,
8 одіва́ющему не́бо о́блаки, уготовля́ющему землі́ дождь, прозяба́ющему на гора́х траву́, і злак на слу́жбу челові́ком,
9 даю́щему ско́том пи́щу їх, і птенце́м вра́новим, призива́ющим Єго́.
10 Не в си́лі ко́нстій восхо́щет, нíже в ли́стіх му́жеских благоволи́т.
11 Благоволи́т Госпо́дь в боя́щихся Єго́ і во упова́ющих на ми́лость Єго.

Псалом 147

Алилу́я, Агге́я і Заха́рії

1 Похвали́, Ієрусали́ме Го́спода, хвали́ Бо́га твоє́го, Сіо́не.
2 Я́ко укріпи́ ве́рія врат твої́х, благосло́ви сини́ твоя́ в тебі́.
3 Полага́яй преді́ли твоя́ ми́р, і ту́ка пшени́чна насища́яй тя́.
4 Посила́яй сло́во Своє́ землі́, до ско́рості тече́т сло́во Єго́.
5 Даю́щаго сніг Сво́й, я́ко во́лну, мглу, я́ко пе́пел, посипа́ющаго.
6 Мета́ющаго го́лоть Свой, я́ко хлі́би, проти́ву лица́ мра́за Єго́ кто посто́їт?
7 После́т сло́во Своє́, і іста́єт я, дхне́т дух Єго, і потеку́т во́ди.
8 Візвіща́яй сло́во Своє́ Іа́кову, оправда́нія і судьби́ Сво́я Ізра́їлеві.
9 Не сотвори́ та́ко вся́кому язи́ку, і судьби́ Своя не яви́ їм.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 148

Алилу́я, Агге́я і Заха́рії

1 Хвалі́те Го́спода з небе́с, хвалі́те Єго́ в ви́шних.
2 Хвалі́те Єго́, всі а́нгели Єго, хвалі́те Єго, вся си́ли Єго́.
3 Хвалі́те Єго́, со́лнце і луна́, хвалі́те Єго, вся́ зві́зди і світ.
4 Хвалíте Єго́, небеса́ небе́с, і вода́, я́же преви́ше небе́с.
5 Да восхва́лят ім’я́ Госпо́днє, я́ко Той рече́ — і би́ша, Той повелі́ — і созда́шася.
6 Поста́ви я в вік і в вік ві́ка, повелі́ніє положи́, і не ми́мо іде́т.
7 Хвалі́те Го́спода от землí, зміє́ве і вся бе́здни:
8 огнь, град, сніг, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Єго́,
9 го́ри і всі хо́лми, дре́ва плодоно́сна і всі ке́дри,
10 Зві́ріє і всі ско́ти, га́ди і пти́ці перна́ти.
11 Ца́ріє зе́мстії і всі лю́діє, кня́зі і всі су́дії зе́мстії.
12 Ю́ноші і ді́ви, ста́рци с ю́нотами.
13 Да восхва́лят ім’я́ Госпо́днє, я́ко вознесе́ся ім’я́ Того́ Єди́наго, ісповіда́ніє Єго́ на землі́ і на небесі́.
14 І вознесе́т рог люде́й Свої́х, піснь всім преподо́бним Єго́, сино́вом Ізра́їлевим, лю́дем, приближа́ющимся Єму.

Псалом 149

Алилу́я

1 Воспо́йте Господеві піснь но́ву, хвале́ніє Єго́ в це́ркві преподо́бних.
2 Да возвесели́тся Ізра́їль о Сотво́ршем єго́, і сино́ве Сіо́ні возра́дуются о Царí своє́м.
3 Да восхва́лят ім’я́ Єго́ в ли́ці, в тимпа́ні і псалти́рі да пою́т Єму́.
4 Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свої́х і вознесе́т кро́ткія во спасе́ніє.
5 Восхва́лятся преподо́бнії во сла́ві і возра́дуются на ло́жах свої́х.
6 Возноше́нія Бо́жія в горта́ні їх, і мечі́ обою́ду о́стри в рука́х їх.
7 Сотвори́ти отмще́ніє во язи́ціх, обличе́нія в лю́дех.
8 Связа́ти царі́ їх пу́ти, і сла́вния їх — ручни́ми око́ви желі́зними.
9 Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сíя бу́дет всім преподо́бним Єго́.

Псалом 150

Алилу́я

1 Хвалі́те Бо́га во святи́х Єго́, хвалі́те Єго́ во утверже́нії си́ли Єго́.
2 Хвалі́те Єго на си́лах Єго́, хвалíте Єго́ по премно́гому вели́чествію Єго́.
3 Хвалíте Єго́ во гла́сі тру́бнім, хвалі́те Єго во псалти́рі і гу́слех.
4 Хвалíте Єго́ в тимпа́ні і ли́ці, хвалíте Єго́ во стру́нах і орга́ні.
5 Хвалíте Єго́ во кимва́ліх доброгла́сних, хвалíте Єго́ в кимва́ліх восклица́нія.
6 Вся́коє диха́ніє да хва́лит Го́спода.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Се́й псало́м осо́б пи́сан, Дави́дов, і вні́ чи́сла 150 псалмо́в,
внгда́ єди́нобо́рствоваше на Голіа́фа

Ма́л бі́х в бра́тії моє́й, і ю́ншій в дому́ отца́ моє́го, пасо́х о́вці отца́ моє́го. Ру́ці мої́ сотвори́сті орга́н, і пе́рсти мої́ соста́виша псалти́р. І кто́ возвісти́т Господеві моє́му? Сам Госпо́дь, Сам усли́шит. Сам посла́ а́нгела Своє́го, і із’я́т м’я от паств о́вчіїх отца́ моє́го, і пома́за м’я єле́єм пома́занія Своє́го. Бра́тія моя́ до́брі і вели́ци, і не благоволи́ в них Госпо́дь. Ізидо́х во стріте́ніє іноплеме́ннику, і прокля́т м’я і́доли свої́ми. Аз же, істо́ргнув меч от не́го, обезгла́вих єго́ і от’я́х поноше́ніє от сино́в ізра́їлевих.

По 20-й кафи́смі Трисвято́є
(з Трисвятого до «Отче наш», див. Вступні молитви)

Та́же тропарі́, гла́с 8

Ісполне́ніє всіх благи́х Ти єси́, Хри́сте мой, іспо́лни ра́дости і весе́лія ду́шу мою́ і спаси́ м’я, я́ко Єди́н Многоми́лостив.

Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху.

А́ще і согріши́х, Хри́сте Спа́се мой, пре́д Тобо́ю, но íного Бо́га, ра́зві Тебе́, не вім. Дерза́ю же на Твоє́ благоутро́біє, обраща́ющагося прийми́ м’я́, Благоутро́бне О́тче, і Си́не Єдиноро́дне, і Ду́ше Святи́й, я́ко блу́днаго си́на, і спаси́ м’я.

І ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

І́наго прибі́жища і те́плаго предста́тельства, ра́зві Тебе́, не вім, я́ко дерзнове́ніє іму́щи ко із Тебе́ Рожде́нному, Влади́чице, помози́ і спаси́ м’я, раба́ Твоє́го.

Го́споди, поми́луй (40 разів) і молитва

Го́споди Ісу́се Хри́сте, Бо́же мой, поми́луй м’я грі́шнаго, і прости́ ми недосто́йному рабу́ Твоє́му, єли́ка ти согріши́х чрез все живота́ моє́го вре́м’я, і да́же до днесь. І а́ще что, я́ко челові́к, согріши́х, во́льная беззако́нія моя́ і нево́льная, в дíлі і сло́ві, я́же умо́м і ми́слію, я́же от похище́нія і невнима́нія, і мно́гія моє́я разліне́нія і нерадíнія. А́ще і́менем Твої́м святим кля́хся, а́ще же лжекля́хся, іли похули́х ми́слію, іли́ кого́ укори́х, іли́ оклевета́х, іли́ опеча́лих, іли́ прогні́вах, іли́ украдо́х, іли́ соблуди́х, іли́ солга́х, іли́ та́йно ядо́х, іли́ дру́г при́йде ко мні́, і презрі́х ї, іли́ бра́ту стужи́х і огорчи́х ї, іли́ стоя́щу ми на моли́тві і псалмопі́нії, ум мой лука́вий на лука́вая обраща́шеся, і́ли чрез мíру об’ядо́ хся, несми́слено посмія́хся, іли́ кощу́нная глаго́лах, іли́ тщесла́вихся, іли́ горди́хся, іли́ красоту́ су́єтну ви́діх, і то́ю прельсти́хся, іли́ неподо́дная мні буєсло́вих, іли́ о моли́тві моє́й неради́х, іли́ за́повідь духо́внаго моє́го отца́ не сохрани́х, іли́ праздносло́вих, іли́ і́но что́ лука́воє сотвори́х, сíя бо вся і множа́йшая сих сотвори́х, ї́хже ни́же по́мню. Поми́луй м’я, Го́споди, і прости́ ми вся, яко Благ і Человіколю́бец, даже в ми́рі усну́ і почи́ю, поя́, і благословя́, і сла́вя Тебе́ со безнача́льним Твої́м Отце́м і со Пресвяти́м, і Благи́м, і Животворя́щим Твої́м Ду́хом, всегда́, ни́ні і при́сно, і во ві́ки віко́в. Амі́нь.

  1. В усіх слов’янських джерелах було: «Под’ємлет Господь вся низпадающия». І далі: «ісправляєт вся низверженния». []

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору