«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиПсалтир (церковнослов’янський московської редакції в українській транслітерації)

Кафизма 18

Псалом 119

Піснь сте́пеней

1 Ко Го́споду, внегда́ скорбі́ти ми, возва́х, і усли́ша м’я.
2 Го́споди, ізба́ви ду́шу мою́ от усте́н непра́ведних і от язи́ка льсти́ва.
3 Что да́стся тебі́ іли́ что приложи́тся тебі́ к язи́ку льсти́ву?
4 Стрі́ли си́льнаго ізощре́ни, со у́гльми пусти́нними.
5 Уви́ мні, я́ко прише́льствіє моє́ продолжи́ся, всели́хся с селе́нії Кида́рскими.
6 Мно́го прише́льствова душа́ моя́; с ненави́дящими ми́ра біх ми́рен.
7 Єгда́ глаго́лах їм, боря́ху м’я ту́не.

Псалом 120

Піснь сте́пеней

1 Возведо́х о́чі мої́ в го́ри, отню́дуже при́йдет по́мощ моя́.
2 По́мощ моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо і зе́млю.
3 Не даждь во см’яте́ніє ноги́ твоє́я, нíже воздре́млет храня́й тя.
4 Се не воздре́млет, нíже усне́т храня́й Ізра́їля.
5 Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь — покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́.
6 Во дні со́лнце не ожже́т тебе́, нíже луна́ но́щію.
7 Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь.
8 Госпо́дь сохрани́т вхожде́ніє твоє́ і ісхожде́ніє твоє́ от ни́ні і до ві́ка.

Псалом 121

Піснь сте́пеней

1 Возвесели́хся о ре́кших мні: «В дом Госпо́день по́йдем».
2 Стоя́ще бя́ху но́ги на́ша во дво́ріх твої́х, Ієрусали́ме.
3 Ієрусали́м зи́ждемий, я́ко гра́д, єму́же прича́стіє єго́ вку́пі.
4 Та́мо бо взидо́ша колі́на, колі́на Госпо́дні, свиді́ніє Ізра́їлево, ісповіда́тися і́мені Госпо́дню.
5 Я́ко та́мо сідо́ша престо́ли на суд, престо́ли в дому́ Дави́дові.
6 Вопросі́те же я́же о ми́рі Ієрусали́ма, і оби́ліє — лю́бящим тя.
7 Бу́ди же мир в си́лі твоє́й і оби́ліє в столпостіна́х твої́х.
8 Ра́ди бра́тій мої́х і бли́жніх мої́х глаго́лах у́бо мир о тебі́.
9 До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего взиска́х блага́я тебі́.

Псалом 122

Піснь сте́пеней

1 К Тебі́ возведо́х о́чі мої, живу́щему на небесі́.
2 Се я́ко о́чі раб в ру́ку Господíй свої́х, я́ко о́чі раби́ні в ру́ку госпожí своє́я, та́ко о́чі на́ші ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ни.
3 Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко помно́гу іспо́лнихомся уничиже́нія.
4 Найпа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́нія гобзу́ющих і уничиже́нія го́рдих.

Псалом 123

Піснь сте́пеней

1 Я́ко а́ще не Госпо́дь би бил в нас, — да рече́т у́бо Ізра́їль,
2 я́ко а́ще не Госпо́дь би бил в нас, внегда́ воста́ти челові́ком на ни,
3 у́бо живи́х поже́рли би́ша нас, внегда́ прогні́ватися я́рости їх на ни.
4 У́бо вода́ потопи́ла би нас, пото́к пре́йде душа́ на́ша.
5 У́бо пре́йде душа́ на́ша во́ду непостоя́нную.
6 Благослове́н Госпо́дь, і́же не даде́ нас в лови́тву зу́бом їх.
7 Душа́ на́ша, я́ко пти́ца, ізба́вися от сі́ті лов’я́щих.
8 Сі́ть сокруши́ся, і ми ізба́влени би́хом.
9 По́мощ на́ша во ім’я́ Го́спода, сотво́ршаго не́бо і зе́млю.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 124

Піснь сте́пеней

1 Наді́ющіїся на Го́спода, я́ко гора́ Сіо́н: не подви́жится в вік живи́й во Ієрусали́мі.
2 Го́ри о́крест єго́, і Госпо́дь о́крест люде́й своїх от ни́ні і до ві́ка.
3 Я́ко не оста́вит Госпо́дь жезла́ грі́шних на жре́бій пра́ведних, я́ко да не простру́т пра́веднії в безако́нія рук свої́х.
4 Ублажи́, Го́споди, благі́я і пра́вия се́рдцем.
5 Уклоня́ющияся же в развраще́нія отведе́т Госпо́дь с ді́лающими безако́ніє. Мир на Ізра́їля.

Псалом 125

Піснь сте́пеней

1 Внегда́ возврати́ти Го́споду плін Сіо́нь, би́хом, я́ко уті́шені.
2 Тогда́ іспо́лнишася ра́дости уста́ на́ша, і язи́к наш — весе́лія. Тогда́ реку́т во язи́ціх: «Возвели́чил єсть Госпо́дь сотвори́ти с ни́ми».
3 Возвели́чил єсть Госпо́дь сотвори́ти с на́ми — би́хом веселя́щеся.
4 Возврати́, Го́споди, пліне́ніє на́ше, я́ко пото́ки, ю́гом.
5 Сі́ющії слеза́ми ра́достію по́жнут.
6 Ходя́щії хожда́ху і пла́кахуся, мета́юще сі́мена своя́, гряду́ще же при́йдут ра́достію, взе́млюще рукоя́ті своя́.

Псалом 126

Піснь сте́пеней

1 А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, всу́є труди́шася зи́ждущії. А́ще не Госпо́дь сохрани́т град, всу́є бді стрегі́й.
2 Всу́є вам єсть утренева́ти: воста́нете по сіді́нії, яду́щії хліб бо́лізни, єгда́ даст возлю́бленим свої́м сон.
3 Се достоя́ние Госпо́днє — сино́ве, мзда́ плода́ чре́внаго.
4 Яко стрі́ли в руці́ си́льнаго, та́ко сино́ве отрясе́нних.
5 Блаже́н, і́же іспо́лнит жела́ніє своє́ от них. Не постидя́тся, єгда́ глаго́лют враго́м своїм во вра́тіх.

Псалом 127

Піснь сте́пеней

1 Блаже́нні всі́, боя́щіїся Го́спода, ходя́щії в путе́х Єго́.
2 Труди́ плодо́в твої́х сні́си, блаже́н єси́, і добро́ тебі́ бу́дет.
3 Жена́ твоя́, я́ко лоза́, плодови́та в стра́нах до́му твоє́го.
4 Сино́ве твої́, я́ко новосажде́нія масли́чная, о́крест тра́пези твоє́я.
5 Се та́ко благослови́тся челові́к, боя́йся Го́спода.
6 Благослови́т тя Госпо́дь от Сіо́на, і узри́ши блага́я Ієрусали́ма вся дні живота́ твоє́го.
7 І узри́ши сини́ сино́в твої́х. Мир на Ізра́їля.

Псалом 128

Піснь сте́пеней

1 Мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моє́я, да рече́т у́бо Ізра́їль,
2 мно́жицею бра́шася со мно́ю от ю́ности моє́я, і́бо не премого́ша м’я.
3 На хребті́ моє́м ді́лаша грі́шніци, продолжи́ша беззако́ніє своє́,
4 Госпо́дь пра́веден ссіче́ ви́я грі́шников.
5 Да постидя́тся і возвратя́тся вспять всі ненави́дящиї Сіо́н.
6 Да бу́дут, я́ко трава́ на здіх, я́же пре́жде восторже́нія ізше́,
7 є́юже не іспо́лни руки́ своє́я жня́й, і ні́дра своє́го — рукоя́ті собира́яй.
8 І не рі́ша мимоходя́щії: «Благослове́ніє Госпо́днє на ви, благослови́хом ви во ім’я́ Госпо́днє.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 129

Піснь сте́пеней

1 Із глубини́ возва́х к Тебі́, Го́споди, Го́споди, усли́ши глас мой.
2 Да бу́дут у́ші Твої́ вне́млющі гла́су моле́нія моє́го.
3 А́ще безако́нія на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постої́т? Я́ко у Тебе́ очище́ніє єсть.
4 І́мене ра́ди Твоє́го потерпі́х Тя, Го́споди, потерпі́ душа́ моя́ в сло́во Твоє́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.
5 От стра́жі у́тренія до но́щі, от стра́жі у́тренія да упова́єт Ізра́їль на Го́спода.
6 Яко у Го́спода ми́лость, і мно́гоє у Не́го ізбавле́ніє, і Той ізба́вит Ізра́їля от всіх безако́ній єго́.

Псалом 130

Піснь сте́пеней

1 Го́споди, не вознесе́ся се́рдце моє́, нíже вознесо́стіся о́чі мої́; нíже ходи́х в вели́ких, нíже в ди́вних па́че мене́.
2 А́ще не смиреному́дрствовах, но вознесо́х ду́шу мою́, я́ко отдоє́нноє на ма́тер свою́? Та́ко воздаси́ на ду́шу мою́.
3 Да упова́єт Ізра́їль на Го́спода, от ни́ні і до ві́ка.

Псалом 131

Піснь сте́пеней

1 Пом’яни́, Го́споди, Дави́да, і всю кро́тость єго́.
2 Я́ко кля́тся Господеві, обіща́ся Бо́гу Іа́ковлю:
3 «А́ще вни́ду в селе́ніє до́му моє́го іли́ взи́ду на одр посте́лі моє́я,
4 а́ще дам сон очи́ма мої́ма, і ві́ждома мої́ма — дрема́ніє, і поко́й — скра́ніама мої́ма,
5 до́ндеже обря́щу мі́сто Господеві, селе́ніє Бо́гу Іа́ковлю».
6 Се сли́шахом я во Євфра́ті, обріто́хом я в поля́х дубра́ви.
7 Внíдем в селе́нія Єго́, поклонíмся на мі́сто, іді́же стоя́сті но́зі Єго́.
8 Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ти і киво́т святи́ні Твоє́я.
9 Свяще́ници Твої облеку́тся пра́вдою, і преподо́бнії Твої́ возра́дуются.
10 Дави́да ра́ди, ра́ба Твоє́го, не отврати́ лице́ пома́занаго Твоє́го.
11 Кля́тся Госпо́дь Дави́ду і́стиною і не отве́ржется єя́: «От пло́да чре́ва твоє́го посажду́ на престо́лі твоє́м.
12 А́ще сохраня́т сино́ве твої́ заві́т Мой і свиді́нія Моя́ сíя, і́мже научу́ Я, і сино́ве їх до ві́ка ся́дут на престо́лі твоє́м».
13 Яко ізбра́ Госпо́дь Сіо́на, ізво́ли ї в жили́ще Себі́.
14 «Сей поко́й Мой во вік ві́ка, зді вселю́ся, я́ко ізво́лих ї.
15 Лови́тву єго́ благословля́яй благословлю́, ни́щия єго́ наси́щу хлі́би.
16 Свяще́ники єго́ облеку́ во спасе́ніє, і преподо́бнії єго́ ра́достію возра́дуются.
17 Та́мо возращу́ рог Дави́дові, уготова́х світи́льник пома́занному Моє́му.
18 Враги́ єго́ облеку́ сту́дом, на нем же процвіте́т святи́ня моя́.

Псалом 132

Піснь сте́пеней

1 Се что добро́, іли́ что кра́сно, но є́же жи́ти бра́тії вку́пі!
2 Яко ми́ро на главі́, сходя́щеє на бра́ду Ааро́ню, сходя́щеє на оме́ти оде́жди єго́.
3 Яко роса́ Аермо́нская сходя́щая на го́ри Сіо́нскія, яко та́мо заповіда́ Госпо́дь благослове́ніє і живо́т до ві́ка.

Псалом 133

Піснь сте́пеней

1 Се ни́ні благослові́те Го́спода, всі раби́ Госпо́дні, стоя́щії в хра́мі Госпо́дні, во дво́ріх до́му Бо́га на́шего.
2 В но́щех воздежíте ру́ки ва́ша во свята́я і благослові́те Го́спода.
3 Благослови́т тя Госпо́дь от Сіо́на, сотвори́вий не́бо і зе́млю.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

По 18-й кафи́смі Трисвято́є
(з Трисвятого до «Отче наш», див. Вступні молитви)

Та́же тропарі́, гла́с 2

Пре́жде да́же не осу́диши м’я, Го́споди мой, Го́споди, да́ждь ми обраще́ніє і ісправле́ніє мно́гих мої́х гріхо́в. Да́ждь ми умиле́ніє духо́вноє, я́ко да возопію́ к Тебі́: «Милосе́рде, Человіколю́бче Бо́же мой, спаси́ м’я».

Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху.

Несми́сленим ско́том уподо́бивийся аз блу́дний, приложи́хся їм; обраще́ніє ми дару́й, Хри́сте, я́ко да прийму́ у Тебе́ ве́лію ми́лость.

І ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Не отврати́, Влади́чице, лица́ Твоє́го от мене́, моля́щагося Тебі́, но я́ко Милосе́рдая Ма́ти Всеще́драго Бо́га, потщи́ся пре́жде конца́ обраще́ніє мні дарова́ти, я́ко да спа́сся Тобо́ю, воспою́ Тя, я́ко спасе́ніє і упова́ніє моє́ непосрамле́нноє, Госпоже́ моя́.

Го́споди, поми́луй (40 разів) і молитва

Го́споди, да не я́ростію Твоє́ю обличи́ши мене́, нíже гні́вом Твої́м нака́жеши м’я. Влади́ко Го́споди Ісу́се Хри́сте, Си́не Бо́га Жива́го, поми́луй м’я грі́шнаго, ни́щаго, обнаже́ннаго, ліни́ваго, неради́ваго, прекосло́внаго, окая́ннаго, блудника́, прелюбоді́я, мала́кія, мужело́жника, скве́рнаго, блу́днаго, неблагода́рнаго, неми́лостиваго, жесто́каго, пія́ницу, сожже́ннаго со́вістію, безли́чнаго, бездерзнове́ннаго, безотві́тнаго, недосто́йнаго Твоє́го человіколю́бія і досто́йна вся́каго муче́нія, і геє́ни, і му́ки. І не ра́ди мно́жества то́ліких мої́х согріше́ній мно́жеству подложи́ши, Ізбави́телю, мук, но помилуй м’я, я́ко не́мощен єсм і душе́ю, і пло́тію, і ра́зумом, і помишле́нієм. І і́миже ві́си судьба́ми, спаси́ м’я, недосто́йнаго раба́ Твоє́го, моли́твами Пре́чистия Влади́чиці на́шея Богоро́диці, і всіх святи́х, от ві́ка Тебі́ благоуго́ждших, я́ко благослове́н єси́ во ві́ки віко́в. Амінь.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору