«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Молитви на сон грядущим

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа.

Амінь.

Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молите ради Пречистия Твоея Матере, преподобних і богоносних отец наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь.

Слава Тебі, Боже наш, слава Тебі.

Царю небесний, Утішителю, Душе істини, іже везді сий і вся ісполняяй, Сокровище благих і жизні Подателю, приіди і вселися в ни, і очисти ни от всякія скверни, і спаси, Блаже, душі наша.

Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас: Господи, очисти гріхи наша; Владико, прости беззаконія наша; Святий, посіти і ісціли немощи наша, імене Твоєго ради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава: і нині:

Отче наш, іже єси на небесіх, да святится імя Твоє, да приідет царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави нас от лукаваго.

Тропарі

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо отвіта недоуміюще, сію Ти молитву, яко Владиці, грішнії приносим: помилуй нас.

Слава

Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом: не прогнівайся на ни зіло, ніже помяни беззаконь наших, но призри і нині яко благоутробен, і ізбави ни от враг наших: Ти бо єси Бог наш, і ми людіє Твої, всі діла руку Твоєю, і імя Твоє призиваєм.

І нині

Милосердія двері отверзи нам, Благословенная Богородице, надіющеся на Тя да не погибнем, но да ізбавимся Тобою от бід: Ти бо єси спасеніє рода христіанскаго.

Господи, помилуй (12 разів).

Молитва 1, св. Макарія Великого

Боже вічний і Царю всякаго созданія, сподобивий мя даже в час сей доспіти, прости ми гріхи, яже сотворих в сей день ділом, словом і помишленієм, і очисти, Господи, смиренную мою душу от всякія скверни плоти і духа. І даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мирі, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугоджу пресвятому імені Твоєму во вся дні живота моєго, і поперу борющия мя враги плотскія і безплотния. І ізбави мя, Господи, от помишленій суєтних, оскверняющих мя, і похотей лукавих. Яко Твоє єсть царство і сила і слава, Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва 2, св. Антіоха

Вседержителю, Слово Отчеє, Сам совершен сий Ісусе Христе, многаго ради милосердія Твоєго никогдаже отлучайся мене, раба Твоєго, но всегда во мні почивай. Ісусе, добрий Пастирю Твоїх овец, не предаждь мене крамолі зміїні, і желанію сатанину не остави мене, яко сімя тлі во мні єсть. Ти убо, Господи Боже покланяємий, Царю Святий Ісусе Христе, спяща мя сохрани немерцающим світом, Духом Твоїм Святим, Імже освятил, єси Твоя ученики. Даждь, Господи, і мні, недостойному рабу Твоєму, спасеніє Твоє на ложі моєм, просвіти ум мой світом разума святаго Євангелія Твоєго, душу любовію креста Твоєго, сердце чистотою словесе Твоєго, тіло моє Твоєю страстію безстрастною, мисль мою Твоїм смиренієм сохрани, і воздвигни мя во время подобно на Твоє славословіє. Яко препрославлен єси со Безначальним Твоїм Отцем і с Пресвятим Духом во віки. Амінь.

Молитва 3

Господи Боже наш, єже согріших во дні сем словом, ділом і помишленієм, яко благ і Человіколюбец прости ми. Мирен сон і безмятежен даруй ми. Ангела Твоєго хранителя посли, покривающа і соблюдающа мя от всякого зла, яко Ти єси хранитель душам і тілесем нашим, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва 4, св. Іоанна Златоустого

Господи, не лиши мене небесних Твоїх благ. Господи, ізбави мя вічних мук. Господи, умом ли іли помишленієм, словом іли ділом согріших, прости мя. Господи, ізбави мя всякого невідінія, і забвенія, і малодушія, і окамененнаго нечувствія. Господи, ізбави мя от всякаго іскушенія. Господи, просвіти моє сердце, єже помрачи лукавоє похотініє. Господи, аз яко человік согріших, Ти же яко Бог щедр помилуй мя, видя немощ душі моєя. Господи, посли благодать Твою в помощ мні, да прославлю імя Твоє Святоє. Господи Ісусе Христе, напиши мя раба Твоєго в книзі животній і даруй ми конец благій. Господи Боже мой, а ще і ничтоже благо сотворих пред Тобою, не даждь ми по благодаті Твоєй положити начало благоє. Господи, окропи в сердці моем росу благодаті Твоея. Господи небесе і землі, помини мя грішнаго раба Твоєго, студнаго і нечистаго, во Царствії Твоєм. Амінь.

Господи, в покаянії приіми мя. Господи, не остави мене. Господи, не введи мене в напасть. Господи, даждь ми мисль благу. Господи, даждь ми слези і память смертную і умиленіє. Господи, даждь ми помисл ісповіданія гріхов моїх. Господи, даждь ми смиреніє, ціломудріє і послушаніє. Господи, даждь ми терпініє, великодушіє і кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце моє. Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моєя і помишленія і творити во всем волю Твою. Господи, покрий мя от человік нікоторих і бісов і страстей і от всякія іния неподобния вещи. Господи, віси, яко твориши, якоже Ти волиши, да будет воля Твоя і во мні грішнім, яко благословен єси во віки. Амінь.

Молитва до св. Ангела Хранителя

Ангеле Христов, хранителю мой святий і покровителю душі і тіла моєго, вся ми прости, єлика согріших во днешній день, і от всякого лукавствія противнаго ми врага ізбави мя, да ні в коємже грісі прогніваю Бога моєго; но моли за мене грішнаго і недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благості і милості Всесвятия Тройци і Матере Господа моєго Ісуса Христа і всіх святих. Амінь.

Молитви до Пресвятої Богородиці

Благаго Царя благая Мати, Пречистая і благословенная Богородице Маріє, милость Сина Твоєго і Бога нашего ізлий на страстную мою душу і Твоїми молитвами настави мя на діянія благая, да прочеє время живота моєго без порока прейду і Тобою рай да обрящу, Богородице Діво, єдина чистая і благословенная.

Взбранной Воєводі побідительная, яко ізбавльшеся от злих, благодарственная восписуєм Ти раби Твої, Богородице; но яко імущая державу непобідимую, от всяких нас бід свободи, да зовем Ти; радуйся, Невісто Неневістная!

Преславная Приснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сину Твоєму і Богу нашему, да спасет Тобою душі наша.

Все упованіє моє на Тя возлагаю. Мати Божія, сохрани мя под кровом Твоїм.

Достойно єсть… (див. стор. 8).

Просвіти очі мої, Христе Боже, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой: укріпихся на него.

Заступник душі моєя буди, Боже, яко посреді хожду сітей многих; ізбави мя от них і спаси мя, Блаже, яко человіколюбец.

Упованіе моє Отец, прибіжище моє Син, покров мой Дух Святий: Тройце Святая, слава Тебі.

Слава: і нині: Господи, помилуй (тричі).

Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, молитв ради Пречистия Твоєя Матере, преподобних і богоносних отец наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь.

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрішенія наша, вольная і невольная, яже в слові і в ділі, яже в відінії і невідінії, яже в умі і помишленії, яже во дні і в нощі; вся нам прости, яко благ і человіколюбец.

Ненавидящих і обидящих нас прости, Господи Человіколюбче. Благотворящим благо сотвори. Братіям і сродником нашим даруй яже ко спасенію прошенія і жизнь вічную. В немощех сущия посіти і ісціленіє даруй. Іже в морі управи. С путешествующими спутешествуй. Служащим і милующим нас гріхов оставленіє даруй. Заповідавших нам недостойним молитися о них, помилуй по велицій Твоєй милості. Помяни, Господи, прежде усопших отец і братій наших і упокой їх, ідіже присіщаєт світ лица Твоєго. Помяни, Господи, братій наших пліненних і ізбави їх от всякаго обстоянія. Помяни, Господи, плодоносящих і доброділающих во святих Твоїх церквах, і даждь їм яже ко спасенію прошенія і жизнь вічную. Помяни, Господи, і нас смиренних і грішних, недостойних раб Твоїх, і просвіти наш ум світом разума Твоєго і настави нас на стезю заповідей Твоїх, молитвами Пречистия Владичици нашея Богородици і Приснодіви Марії і всіх Твоїх святих, яко благословен єси І во віки віков. Амінь.

Повсякденне сповідання гріхів

Ісповідаю Тебі, Господу Богу моєму і Творцу, во Святій Тройці єдиному, славимому і покланяємому Отцу і Сину і Святому Духу, вся моя гріхи, яже содіях во вся дні живота моего, і на всякий час, і в настоящеє время, ділом, словом, помишленієм, зрінієм, слухом, обонянієм, вкусом, осязанієм і всіми моїми чувствами, душевними вкупі і тілесними, імиже Тебе Бога моєго і Творца прогнівах, і ближняго моєго онеправдовах. О сих жалія, винним себе Тебі Богу моєму представляю, і імію волю каятися; точію Ти, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя; прешедшая же согрішенія моя милосердієм Твоїм прости ми, і разріши от всіх сих, яко благ і человіколюбец.

Молитва Чесному Хресту

Да воскреснет Бог і расточатся врази Єго, і да біжат от лица Єго ненавидящії Єго. Яко ісчезаєт дим, да ісчезнут; яко таєт воск от лица огня, тако да погибнут біси от лица любящих Бога і знаменующихся крестним знаменієм і в веселії глаголющих: радуйся, Пречестний і Животворящий Кресте Господень, прогоняяй біси силою на Тебі пропятаго Господа нашего Ісуса Христа, во ад сшедшаго і поправшаго силу діаволю і даровавшаго нам Тебе Крест Свой Честний, на прогнаніє всякаго супостата. О, Пречестний і Животворящий Кресте Господень, помагай ми со Святою Госпожею Дівою Богородицею і со всіми святими во віки. Амінь,

Коли лягаєш спати, кажи:

В руці Твої, Господи Ісусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ти же мя благослови, Ти мя помилуй і живот вічний даруй ми. Амінь.

2 відгуки
to «Молитви на сон грядущим»
 1. Ivan сказав:

  в ім’я Ісусова, аз виказващи подякування, молящийся на млъвахъ десяти.
  Хай буде прославлене Пресвятеє Ім’я Господа Нашего на въсі млъвіє ділами нашими!
  у пам’ять про мою дорогу Матіръ


 2. Раб Божий Валерій сказав:

  Відсутні слідуючі молитви:

  Молитва ко Пресвятому Духу
  Господи Царю Небесний… (ст 449)

  Молитва Святого Макарія Великого
  Что ти принесу или что ти воздам… (ст 450)

  Молитва
  Господи Боже наш, в него же веровахом… (ст 451)

  Молитва
  Благого Царя, Благая мати (ст 452)

  Молитва Святого Іоана Дамаскіна (ст 453) і поклоніння.
  Сторінки вказані на основі стародруку Псалитра 1643 року у вас на сайті, доповніть будь ласка, як на те ваша воля та час.


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору