«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Молитви на різні потреби

Призивання допомоги Духа Святого на всяке добре діло

Царю Небесний… (див. стор. 3).

Тропар

Творче і Создателю всяческих, Боже, діла рук наших ко славі Твоєй начинаємая, Твоїм благословенієм спішно ісправи, і нас от всякаго зла ізбави, яко Єдин всесилен і Человіколюбец.

Кондак

Скорий в заступленії і кріпкий в помощ, предстани благодатію сили Твоєя нині, і благословив укріпи, і в совершеніє наміренія благаго діла рабов Твоїх проізведи: вся бо, єлика хощеши, яко сильний Бог, творити можеши.

Подяка за всяке благодіяння Боже

Тропар

Благодарні суще недостойнії раби Твої, Господи, о Твоїх великих благодіяніїх, на нас бивших, сЛавяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поєм і величаем Твоє благоутробіє і рабски любовію вопієм Ти: Благодітелю, Спасе наш, слава Тебі.

Кондак

Твоїх благодійній і даров туне, яко раби непотребнії, сподобльшеся, Владико, к Тебі усердно притекающе, благодареніе по силі приносим і Тебе, яко благодітеля і Творца славяще, вопієм: слава Тебі, Боже всещедрий.

Богородичен

Богородице, христіаном Помощнице, Твоє предстательство стяжавше, раби Твої благодарно Тебі вопієм: радуйся, Пречистая Богородице Діво, і от всіх нас бід Твоїми молитвами всегда ізбави, єдина вскорі предстательствующая.

Пісня хвалебна св. Амвросія, епіскопа Міланського

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа ісповідуєм, Тебе предвічнаго Отца вся земля величаєт: Тебі всі Ангели, Тебі небеса і вся Сили, Тебі Херувими і Серафими непрестанними гласи взивают: Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф, полни суть небеса і земля величества слави Твося. Тебе преславний Апостольский лик. Тебе пророческоє хвалебноє число. Тебе хвалит пресвітлоє мученическоє воїнство. Тебе по всей вселенній ісповідуєт Святая Церков Отца непостижимаго величества покланяємого Твоєго істиннаго і Єдинороднаго Сина і Святаго Утішителя Духа.

Ти, Царю слави, Христе, Ти Отца присносущний Син єси. Ти, ко ізбавленію приємля человіка, не возгнушался єси Дівическаго чрева. Ти, одолів смерті жало, отверзл єси вірующим Царство Небесноє. Ти одесную Бога сідиши во славі Отчей, Судія віришися приіти.

Тебе убо просим: помози рабом Твоїм, їхже честною Кровію іскупил єси. Сподоби со святими Твоїми в вічній славі Твоєй царствовати.

Спаси люди Твоя, Господи, і благослови достояніє Твоє, ісправи я і вознеси їх во віки: во вся дні благословим Тебе і восхвалим імя Твоє во вік і в вік віка. Сподоби, Господи, в день сей без гріха сохранитися нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас; буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя. На Тя, Господи, уповахом, да не постидимся во віки. Амінь.

За умноження любові та викорінення ненависті і всякої злоби

Тропар

Союзом любве Апостоли Твоя связавий, Христе, і нас, Твоїх вірних рабов, к Себі тим кріпко связав, творити заповіді Твоя і друг друга любити нелицемірно сотвори, молитвами Богородице, Єдине Человіколюбче.

Кондак

Пламенем любве распали к Тебі сердца наша, Христе Боже, да тою разжигаєми, сердцем, мислію же і душею, і всею кріпостію нашею возлюбим Тя, і іскренняго своєго яко себе, і повелінія Твоя храняще, славим Тя, всіх Благодателя.

За тих, що ненавидять і ображають нас

Тропар

О распенших Тя моливийся, любодушне Господи, і рабом Твоїм о вразіх молитися повелівий, ненавидящих і обидящих нас прости, і от всякаго зла і лукавства ко братолюбному і добродітельному настави жительству, смиренно мольбу приносим. Да в согласнім єдиномислії славим Тя Єдинаго Человіколюбца.

Кондак

Якоже первомученик Твой Стефан о убивающих его моляще Тя, Господи, і ми припадающе молим: ненавидящих і обидящих нас прости, во єже ні єдиному от них нас ради погибнути, но всім спастися благодатію Твоєю, Боже всещедрий.

В час біди і нашестя ворогів

Тропар

Скоро предвари, прежде даже не порабо-тимся врагом, хулящим Тя і претящим нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоїм борющия нас, да уразуміют, како может православних віра, молитвами Богородици, Єдине Человіколюбче.

Кондак

Взбранний Воєводо і Господи, ада побідителю! Яко ізбавлься от вічния смерті, похвальная восписую Ти, созданіє і раб Твой; но яко іміяй милосердіє неізреченноє, от всяких мя бід свободи, зовуща: Ісусе, Сине Божий, помилуй мя

Псалом 90

Живий в помощи Вишняго, в крові Бога Небеснаго водворится речет Господеві: Заступник мой єси і прибіжише моє, Бог мой, і уповаю на Него. Яко Той ізбавит тя от сіти ловчі і от словесе мятежна; плещма своїма осінит тя, і под крилі Єго надієшися; оружієм обидет тя істина Єго. Не убоїшися от страха нощнаго, от стріли летяшія во дні, от вещи1 во тьмі преходящія, от сряща2 і біса полуденнаго. Падет от страни твоєя тисяща, і тьма одесную тебе, к тебі же не приближится; обаче очима твоїма смотриши, і воздаяніе грішников узриши. Яко Ти, Господи, упованіє моє; Вишняго положил єси прибіжище твоє. Не приідет к тебі зло, і рана не приближится тілеси твоєму: яко Ангелом Своїм заповість о тебі, сохранити тя во всіх путех твоїх. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспіда і василіска наступити, і попереши льва і змія. Яко на Мя упова, і ізбавлю і3, покрию і4, яко позна імя Моє. Воззовет ко Мні, і услишу єго; с ним єсм в скорбі, ізму єго і прославлю єго; долготою дній ісполню єго, і явлю ему спасеніє Моє.

Стихи з псалмів

Господи, воздвигни силу Твою і приіди во єже спасти ни. Да воскреснет Бог і расточатся врази Єго, і да біжат от лица Єго ненавидящії Єго. Яко ісчезаєт дим, да ісчез-нут.

За подорожуючих

Тропар

Путь і істина сий, Христе, спутника Ангела Твоєго рабом Твоїм (ім’я) нині, якоже Твоїм іногда, посли сохраняюща, і невредимих, ко славі Твоей, от всякого зла во всяцім благополучії соблюдающа, молитвами Богородици, Єдине Человіколюбче.

Кондак

Луці і Клеопі во Еммаус спутьшествовавий, Спасе, сшествуй і нині рабом Твоїм (ім’я) путьшествовати хотящим, от всякаго ізбавляя їх злаго обстоянія: вся бо Ти яко Человіколюбец, можеши хотяй.

Молитва

Господи Ісусе Христе Боже наш, істинний і живий путь, состранствовати мнимому Твоєму отцу Іосифу і Пречистій Твоєй Діві Матері во Єгипет ізволивий, і Луці і Клеопі во Еммаус спутьшествовавий! І нині смиренно молим Тя, Владико Пресвятий, і рабом Твоїм сим Твоєю благодатію спутьшествуй. І якоже рабу Твоєму Товії, Ангела хранителя і наставника посли, сохраняюща і ізбавляюща їх от всякаго злаго обстоянія видимих і невидимих врагов, і ко ісполненію заповідей Твоїх наставляюща, мирно же і благополучно і здраво препровождающа, і паки ціло і безмятежно возвращающа, і даждь їм все благоє своє наміреніє ко благоугожденію Твоєму благополучно во славу Твою ісполнити. Твоє бо єсть, єже миловати і спасати ни, і Тебі славу возсилаєм со Безначальним Твоїм Отцем і со Пресвятим і Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Амінь.

За хворих

Тропар

Скорий в заступленії єдин сий, Христе, скорое свише покажи посіщеніє страждущему рабу Твоєму (ім’я), ізбави от недуг і горьких болізней: І воздвигни во єже воспівати Тя і славити непрестанно, молитвами Богородици, Єдине Человіколюбче.

Кондак

На одрі болізні лежащаго і смертною раною уязвленнаго, якоже іногда воздвигл єси, Спасе, Петрову тещу і разслабленнаго, на одрі носима, сице і нині, Милосерде, страждущаго посіти і ізціли. Ти бо един єси недуги і болізні рода нашего понесий і вся могій, яко Многомилостив.

Молитва

Владико Вседержителю, Святий Царю, наказуяй і не умерщвляяй, утверждаяй низпадающая і возводяй низверженния, тілесния человіков скорби ісправляяй! Молимся Тебі, Боже наш, раба Твоєго (ім’я) немощствующа посіти милостію Твоєю, прости єму всякоє согрішеніє вольноє і невольноє. Єй, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися тілеси, угаси огневицу, укроти страсть і всякую немощ таящуся, буди врач раба Твоєго (ім’я), воздвигни єго от одра болізненна і от ложа озлобленія ціла і всесовершенна, даруй єго Церкві Твоєй благоугождающа і творяща волю Твою. Твоє бо єсть, єже миловати і спасати ни, Боже наш, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь.

За усопших

Тропар

Глубиною мудрості человіколюбно вся строяй і полезная всім подаваяй, Єдине Содітелю, упокой, Господи, душу раба Твоєго, на Тя бо упованіє возложи, Творца і Зиждителя, і Бога нашего.

Слава: і нині:

Богородичен: Тебе і Стіну, і Пристанище імами, і Молитвенницу, благоприятну к Богу, Єгоже родила еси, Богородице безневістная, вірних спасеніе.

Приспів: Благословен єси, Господи, научи мя оправданіем Твоїм.

Святих лик обріте істочник жизні і двер райскую, да обрящу і аз путь покаянієм, погибшеє овча аз єсм, воззови мя, Спасе, і спаси мя.

Приспів: Благословен єси, Господи…

Агнца Божія проповідавше, і заклані бивше якоже агнци, і к жизні нестаріємій святії, і присносущиій преставльшеся, Того приліжно, мученици, моліте, долгов разрішеніє нам даровати.

Приспів: Благословен єси, Господи…

В путь узкий хождшиї прискорбний, всі в житії крест, яко ярем, вземшії і Мні послідовавшії вірою, приідіте, насладітеся, їхже уготовах вам почестей і вінцов небесних.

Приспів: Благословен єси, Господи…

Образ єсм неізреченния Твоєя слави, а ще язви ношу прегрішеній: ущедри Твоє созданіє, Владико, і очисти Твоїм благоутробієм, і вожделінное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.

Приспів: Благословен єси, Господи…

Древле убо от несущих создавий мя і образом Твоїм Божественним почтий, преступленієм же заповіді паки мя возвративий в землю, от неяже взят бих, но єже по подобію возведи, древнею добротою возобразитися.

Приспів: Благословен еси, Господи… Упокой, Боже, раба Твоєго, і учини єго в раї, ідіже лици святих, Господи, і праведници сіяют, яко світила; усопшаго раба Твоєго упокой, презирая єго вся согрішенія.

Слава: Трисіятельноє Єдинаго Божества, благочестно поем, вопіюще: Свят єси Отче Безначальний, Собезначальний Сине і Божественний Душе, просвіти нас, вірою Тебі служащих, і вічнаго огня ісхити.

І нині: Радуйся, Чистая, Бога плотію рождшая во спасеніє всіх. Ею же род человіческий обріте спасеніє, Тобою да обрящем рай, Богородице Чистая, Благословенная.

Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебі, Боже (тричі).

Упокой, Спасе наш, с праведними раба Твоєго, і сего всели во двори Твоя, якоже єсть писано, презирая, яко благ, прегрішенія єго, вольная і невольная, і вся яже в відінії і невідінії, Человіколюбче.

Кондак

Со святими упокой, Христе, душу раба Твоєго, ідіже ність болізнь, ні печаль, ні воздиханіє, но жизнь безконечная.

  1. Події []
  2. Від нападу []
  3. Його []
  4. Його []
1 відгук
to «Молитви на різні потреби»
  1. […] от страха нощнаго, от стріли летяшія во дні, от вещи1 во тьмі преходящія, от сряща2 і біса полуденнаго. […]


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору