«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Молитви богослужбові з утрені

Шестипсалміє

Слава в вишних Богу, і на землі мир, в человіціх благоволеніе (тричі).

Господи, устні мої отверзеши, і уста моя возвістят хвалу Твою (двічі). Господи, что ся умножиша стужающиі ми, мнозі возстають на мя, мнозі глаголють душі моїй: ність спасенія єму в Бозі єго.

Ти же, Господи, заступник мой єси, слава моя, і возносяй главу мою.

Гласом моїм ко Господу воззвах, і услиша мя от гори святия Своєя.

Аз уснух і спах, востах, яко Господь заступит мя.

Не убоюся от тем1 людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой.

Яко Ти поразил єси вся враждующия ми всує, зуби грішников сокрушил єси.

Господнє єсть спасеніє, і на людей Твоїх благословеніє Твоє. Аз уснух і спах, востах, яко Господь заступит мя.

Псалом 37

Господи, да не яростію Твоєю обличиши мене, ніже гнівом Твоїм накажеши мене,

Яко стріли Твоя унзоша во мні, і утвердил єси на мні руку Твою.

Ність ісціленія в плоті моєй от лица гніва Твоєго, ність мира в костех моїх от лица гріх моїх.

Яко беззаконія моя превзидоща главу мою, яко бремя тяжкоє отяготіша на мні.

Возсмердиша і согніша рани моя от лица безумія моєго.

Пострадах і слякохся2 до конца, весь день сітуя хождах.

Яко лядвія3 моя наполнишася поруганій, і ність ісціленія в плоті моєй.

Озлоблен бих і смирихся до зіла, риках от воздиханія сердца моєго.

Господи, пред Тобою все желаніє моє і воздиханіє моє от Тебе не утаїся.

Сердце моє смятеся, остави мя сила моя і світ очію моєю, і той ність со мною.

Друзі мої і іскреннії мої прямо мні приближишася і сташа.

І ближнії мої отдалече мене сташа, і нуждахуся іщущії душу мою.

І іщущії злая мні глаголаху суєтная і льстивим весь день поучахуся.

Аз же яко глух не слишах, і яко нім не отверзаяй уст своїх.

І бих яко человік не слишай, і не імий во устіх своїх обличенія.

Яко на Тя, Господи, уповах. Ти услишиши, Господи, Боже мой.

Яко ріх: да не когда порадуютмися врази мої, і всегда подвижатися ногам моїм, на мя велерічеваша.

Яко аз на рани готов, і болізнь моя предо мною єсть вину.

Яко беззаконіє моє аз возвіщу, і попекуся о грісі моєм.

Врази же мої живут і укріпишася паче мене, і умножишася ненавидящії мя без правди.

Воздающії ми злая возблагая оболгаху мя, зане гонях благостиню.

Не остави мене. Господи, Боже мой, не отступи от мене.

Вонми в помощ мою, Господи спасенія моєго.

Не остави мене, Господи, Боже мой, не отступи от мене.

Вонми в помощ мою, Господи спасенія моєго.

Псалом 62

Боже, Боже мой, к Тебі утренюю.

Возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебі плоть моя.

В землі пусті, і непроходні, і безводні: тако во святім явихся Тебі видіти силу Твою і славу Твою.

Яко лучши милость Твоя паче живот, устні мої похвалиті Тя.

Тако благословлю Тя в животі моєм, о імені Твоєм воздіжу руці мої.

Яко от тука і масті да ісполнится душа моя, і устнама радості восхвалят Тя уста моя.

Аще поминах Тя на постелі моєй, на утренних поучахся в Тя, яко бил єси помощник мой.

І в крові крилу Твоєю возрадуюся, прильпе душа моя по Тебі, мене же прият десница Твоя.

Тії же всує іскаша душу мою, внидут в преісподняя землі предадятся в руки оружія, часті лисовом4 будут.

Цар же возвеселится о Бозі, похвалится всяк кленийся їм, яко заградишася уста глаголющих неправедная.

На утренних поучахся в Тя, яко бил єси помощник мой, і в крові крилу Твоєю возрадуюся.

Прильпе душа моя по Тебі: мене же прият десница Твоя.

Слава: і нині: Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебі, Боже (тричі, без поклонів). Господи, помилуй (тричі). Слава: і нині:

Псалом 87

Господи, Боже спасенія моєго, во дні воззвах і в ноші пред Тобою.

Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твоє к моленію моєму.

Яко ісполнися зол душа моя, і живот мой аду приближися.

Привмінен бих с низходящими в ров; бих яко человік без помощі, в мертвих свободь.

Яко язвеннії спящії во гробі, їхже не помянул єси ктому, і тії от руки Твоєя отриновені биша.

Положиша мя в рові преісподнім, в темних і сіни смертній.

На мні утвердися ярость Твоя, і вся волни Твоя навел єси на мя.

Удалил єси знаємих моїх от мене, положиша мя мерзость себі.

Предан бих і не ісхождах, очі мої ізнемогості от нищети.

Воззвах к Тебі, Господи, весь день, воздіх к Тебі руці мої.

Єда мертвими твориши чудеса? Іли врачеве воскресят і ісповідятся Тебі?

Єда повість кто во гробі милость Твою? І істину Твою в погибелі?

Єда познана будут во тьмі чудеса Твоя, і правда Твоя в землі забвенній?

І аз к Тебі, Господи, воззвах, і утро молитва моя предварит Тя.

Вскую, Господи, отрієши душу мою, отвращаєши лице Твою от мене?

Нищ єсм аз, і в трудіх от юності моєя вознесжеся, смирихся і ізнемогох.

На мні преідоша гніви Твої, устрашенія Твоя возмутиша мя.

Обидоша мя яко вода весь день, одержаша мя вкупі.

Удалил еси от мене друга і іскренняго, і знаємих моїх от страстей.

Господи, Боже спасенія моєго, во дні воззвах і в нощі пред Тобою. Да внидет пред Тя молитва моя, приклони ухо Твоє к моленію моєму.

Псалом 102

Благослови, душе моя, Господа, і вся внутренняя моя, імя святоє Єго.

Благослови, душе моя, Господа, і не забивай всіх воздаяній Єго.

Очищаюшаго вся беззаконія твоя, ісціляющаго вся недуги твоя.

Ізбавляющаго от істлінія живот твой, вінчающаго тя милостію і щедротами.

Ісполняющаго во благих желаніє твоє: обновится яко орля юность твоя.

Творяй милостині Господь, і судьбу всім обидимим.

Сказа путі Своя Мойсеові, синовом Ізраїлевим хотінія Своя.

Щедр і милостив Господь, долготерпелив і многомилостив.

Не до конца прогнівається, ніже во вік враждуєт.

Не по беззаконієм нашим сотворил єсть нам, ніже по гріхом нашим воздал єсть нам.

Яко по висоті небесній, от землі, утвердил єсть Господь милость Свою на боящихся Єго.

Єлико отстоят востоци от запад, удалил єсть от нас беззаконія наша.

Якоже щедрит отец сини, ущедри Господь боящихся Єго.

Яко Той позна созданіє наше, помяну яко персть єсми. Человік, яко трава, дніє єго, яко цвіт сельний, тако отцвітет.

Яко дух пройде в нем, і не будет, і не познаєт ктому міста своєго.

Милость же Господня от віка і до віка на боящихся Єго.

І правда Єго на синіх синов, хранящих завіт Єго і помнящих заповіді Єго, творити я.

Господь на небесі уготова престол Свой, і царство Єго всіми обладаєт.

Благословіте Господа, всі Ангели Єго, сильнії кріпостію, творящії слово Єго, услишати глас словес Єго.

Благословіте Господа, вся сили Єго: слуги Єго, творящії волю Єго.

Благословіте Господа, вся діла Єго. На всяком місті владичествія Єго благослови, душе моя, Господа.

На всяком місті владичествія Єго благослови, душе моя, Господа.

Псалом 142

Господи, услиши молитву мою, внуши моленіє моє во істині Твоєй, услиши мя в правді Твоєй.

І не вниди в суд с рабом Твоїм, яко не оправдится пред Тобою всяк живий.

Яко погна враг душу мою, смирил єсть в землю живот мой.

Посадил мя єсть в темных, яко мертвия віка: і уни во мні дух мой, во мні смятеся сердце моє.

Помянух дні древнія, поучихся во всіх діліх Твоїх, в твореніїх руку Твоєю поучахся.

Воздіх к Тебі руці мої, душа моя яко земля безводная Тебі.

Скоро услиши мя, Господи: ісчезе дух мой.

Не отврати лица Твоєго от мене, і уподоблюся низходящим в ров.

Слишану сотвори мні заутра милость Твою, яко на Тя уповах.

Скажи мні, Господи, путь в оньже пойду, яко к Тебі взях душу мою.

Ізми мя от враг моїх, Господи, к Тебі прибігох, научи мя творити волю Твою, яко Ти єси Бог мой.

Дух Твой благий наставит мя на землю праву; імене Твоєго ради, Господи, живиши мя правдою Твоєю.

Ізведеши от печалі душу мою і милостію Твоєю потребиши враги моя.

І погубити вся стужающія душі моєй, яко аз раб Твой єсм.

Услиши мя, Господи, в правді Твоєй, і не вниди в суд с рабом Твоїм.

Дух Твой благий наставит мя на землю праву.

Слава: і нині:

Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебі, Боже (тричі, з поклонами).

Полієлей

Хваліте ім’я Господнє, хваліте раби Господа. Аллилуя (тричі).

Стоящії в храмі Господні, в дворіх дому Бога нашего. Аллилуя (тричі).

Господи, імя Твоє во вік, і память Твоя в род і род. Аллилуя (тричі).

Благословен Господь от Сіона, живий в Єрусалимі. Аллилуя (тричі).

Ісповідайтеся Господеві, яко благ, яко в вік милость Єго. Аллилуя (тричі).

Утвердившему землю на водах (аллилуя), яко во вік милость Єго. Аллилуя (тричі).

Рукою кріпкою і мишцею високою (аллилуя), яко во вік милость Єго. Аллилуя (тричі).

Ісповідайтеся Богу небесному (аллилуя), яко во вік милость Єго. Аллилуя (тричі).

Воскресні тропарі

Благословен єси, Господи, научи мя оправданієм Твоїм.

Ангельский собор удивися, зря Тебе в мертвих вмінившася, смертную же, Спасе, кріпость разоривша, і с Собою Адама воздвигша, і от ада вся свободша. Благословен єси, Господи: Почто мира с милостивими слезами, о ученици, растворяєте? Блистаяйся во гробі Ангел Мироносицам віщаше: видите ви гроб, і уразумійте: Спас бо воскресе от гроба. Благословен єси, Господи: Зіло рано Мироносици течаху ко гробу Твоєму ридающия, но предста к ним Ангел і рече: риданія время преста, не плачіте, воскресеніє же Апостолом рціте. Благословен єси, Господи:

Мироносици жени с мири пришедшия ко гробу Твоєму, Спасе, ридаху, Ангел же к ним рече, глаголя: что с мертвими живаго помишляєте? яко Бог бо воскресе от гроба.

Слава:

Поклонімся Отцу і Єго Синові і Святому Духу, Святій Тройці во єдином существі, с Серафими зовуще: Свят, Свят, Свят єси, Господи.

І нині:

Жизнодавца рождши, гріха, Діво, Адама ізбавила єси, радость же вві в печалі місто подала єси, падшия же от жизні к сей направи із Тебе воплотивийся Бог і Человік.
Аллилуя, аллилуя, аллилуя, слава Тебі, Боже (тричі).

Антифони святкові

От юності моєя мнози борют мя страсті, но Сам мя заступи і спаси, Спасе мой.

Ненавидящії Сіона, посрамітеся от Господа, яко трава бо огнем будете ізсохше.

Слава:

Святим Духом всяка душа живится і чистотою возвишаєтся, світлієтся Тройческим єдинством священнотайні.

Святим Духом точатся благодатния струї, напаяющії всяку твар ко оживленію.

Воскресна пісня по Євангелії

Воскресеніе Христово видівше, поклонімся святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Кресту Твоєму покланяємся, Христе, і святоє воскресеніє Твоє поєм і славим. Ти бо єси Бог наш, разві Тебе іного не знаєм, імя Твоє іменуем. Приідіте, всі вірнії, поклонімся святому Христову воскресенію: се бо приіде Крестом радость всему міру. Всегда благословяще Господа, поем воскресеніє Єго: распятіе бо претерпів, смертію смерть разруши.

Пісня Пресвятої Богородиці

(перед 9-ю піснею канону)

Величит душа Моя Господа, і возрадовася дух Мой о Бозі, Спасі Моєм.

По кожнім стиху співається: Честнійшую Херувим:

Яко призрі на смиреніє раби Своєя, се бо от нині ублажат Мя всі роди. Яко сотвори Мні величіє Сильний, і свято імя Єго, і милость Єго в роди родов боящимся Єго.

Сотвори державу мишцею Своєю, расточи гордия мислію сердца їх.

Низложи сильния со престол і вознесе смиренния, алчущия ісполни благ і богатящияся отпусти тщи.

Восприят Ізраїля, отрока Своєго, помянути милості, якоже глагола ко отцем нашим Аврааму і сімені єго даже до віка.

Пісня до Пресвятої Богородиці

(перед великим славословієм)

Преблагословенна єси, Богородице Діво, воплощшим бо ся із Тебе ад плінися, Адам воззвася, клятва потребися, Єва свободися, смерть умертвися, і ми ожихом. Тім воспівающе вопієм: Благословен Христос Бог, благоволивий тако, слава Тебі.

Славословіє велике

Слава в вишних Богу, і на землі мир, в человіціх благоволеніє. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяємтися, славословим Тя, благодарим Тя великія ради слави Твоєя. Господи, Царю небесний, Боже Отче Вседержителю, Господи, Сине Єдинородний, Ісусе Христе і Святий Душе. Господи Боже,

Агнче Божий, Сине отечь, вземляй гріх міра, помилуй нас: вземляй гріхи міра, приїми молитву нашу. Сідяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ти єси єдин свят, Ти єси єдин Господь, Ісус Христос, в славу Бога Отца. Амінь.

На всяк день благословлю Тя і восхвалю імя Твоє во віки і в вік віка.

Сподоби, Господи, в день сей без гріха сохранитися нам. Благословен єси, Господи, Боже отец наших, і хвально, і прославлено імя Твоє во віки. Амінь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

Благословен єси, Господи, научи мя оправданієм Твоїм (тричі).

Господи, прибіжище бил єси нам в род і род. Аз ріх: Господи, помилуй мя, ісціли душу мою, яко согріших Тебі. Господи, к Тебі прибігох, научи мя творити волю Твою, яко Ти єси Бог мой, яко у Тебе істочник живота, во світі Твоєм узрим світ.

Пробави милость Твою відущим Тя. Святий Боже: (тричі). Слава: І нині: Святий Безсмертний, помилуй нас. І знову: Святий Боже: (1 раз).

Тропарі воскресні

(після великого славословія)

Днесь спасеніє міру бисть, поем Воскресшему із гроба і Начальнику жизні нашея: разрушив бо смертію смерть, побіду даде нам і велію милость (1, 3, 5 і 7 гласи).

Воскрес із гроба, і узи растерзал єси ада, разрушил єси осужденіє смерті, Господи, вся от сітей врага ізбавивий, явивий же Себе Апостолом Твоїм, послал еси я на проповідь, і тіми мир Твой подал єси вселенній, Єдине Многомилостиве (2, 4, 6 і 8 гласи).

Хвалебна і подячна пісня Божій Матері

Взбранной Воєводі побідительная, яко ізбавльшеся от злих, благодарственная восписуєм Ти раби Твої, Богородице: но яко імущая державу непобідимую, от всяких нас бід свободи, да зовем Ти: радуйся, Невісто Неневістная!

  1. Тма — 10 тисяч []
  2. Знемігся, зігнувся. []
  3. Утроба, внутрішність. []
  4. Стануть здобиччю лисів. []
1 відгук
to «Молитви богослужбові з утрені»
  1. Раб Божий Валерій сказав:

    Звідкіля в 62-у псалмі 2 останні рядки?


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору