«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Божественна літургія святого Іоанна Златоустого

Після відправи проскомідіі та кадіння священик, ставши перед святим престолом, хреститься з поклоном тричі і молиться:

Царю небесний, Утішителю, Душе істини, іже везді сий і вся ісполняяй, Сокровище благих і жизні Подателю, приіди і вселися в ни, і очисти ни от всякія скверни, і спаси, Блаже, душі наша.

Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в человіціх благоволеніе (двічі).

Господи, устні мої отверзеши, і уста моя возвістят хвалу Твою (1 раз).

І цілує св. Євангеліє і престол. Тоді, накреслюючи св. Євангелієм хрест над св. антимінсом, проголошує:

Благословенно царство Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Єктенія мирна

Священик: Миром Господу помолимся.

Люди: після кожного прохання співають:

Господи, помилуй.

О свишнім мирі і спасенії душ наших, Господу помолимся.

О мирі всего міра, благостоянії святих Божіїх Церквей і соєдиненїї всіх Господу помолимся.

О святім храмі сем і с вірою, благоговінієм і страхом Божіїм входящих в онь Господу помолимся.

О святійшем Отці нашем Патріарсі (ім’я) і о Преосвященнім Митрополиті нашем (ім’я) і о Преосвященнім (Архі) Єпископі нашем (ім’я), честнім пресвітерстві, во Христі діаконстві, о всем притчі і людех Господу помолимся.

О богохранимій страні нашей, властех і воїнстві єя Господу помолимся.

О граді сем (весі сей або: о святій обителі сей), всяком граді, страні і вірою живущих в них Господу помолимся.

О благорастворенії воздухов, о ізобилії плодов земних і временіх мирних Господу помолимся.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пліненних і о спасенії їх Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй і сохранн нас, Боже, Твоєю благодатію.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і Приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предадім.

Люди: Тебі, Господи.

Священик: Яко подобаєт Тебі всякая слава, честь і поклоненіє, Отцу і Сину і Святому Дух у, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Співається перший антифон (з псалма 102)

Благослови, душе моя, Господа, благословен єси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, і вся внутренняя моя, імя святоє Єго. Благослови, душе моя, Господа і не забивай всіх воздаяній Єго: очищающаго вся беззаконія твоя, ісціляющаго вся недуги твоя. Ізбавляющаго от істлінія живот твой, вінчающаго тя милостію і щедротами, ісполняющаго во благих желаніє твоє; обновится, яко орля, юность твоя. Щедр і милостив Господь, долготерпелив і многомилостив. Благослови, душе моя, Господа, і вся внутренняя моя, імя святоє Єго. Благословен єси, Господи.

(Коли немає ніякого свята, співаються антифони повсякденні)

Стих 1. Благо єсть ісповідатися Господеві і піти імені Твоєму, Вишній: Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2. Возвіщати заутра милость Твою і істину Твою на всяку нощ. Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 3. Яко прав Господь Бог наш, і ність неправди в Нем. Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Єктенія мала

Священик: Паки і паки миром Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і Приснодіву Марію со всіми святими поминувше, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім. Люди: Тебі, Господи.

Священик: Яко Твоя держава і Твоє ЄСТЬ царство, і сила, і слава. Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

І співається другий антифон (з псалма 145)

Слава Отцу і Сину і Святому Духу.

Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животі моєм, пою Богу моєму, дондеже єсм. Не надійтеся на князі, на сини человіческія, в НИХ же НІСТЬ спасенія. Ізидет дух єго, і возвратится в землю свою, В той день погибнут вся помишленія єго. Блажен ємуже Бог Іаковль помощник єго, упованіє єго на Господа Бога своєго. сотворшаго небо і землю, море і вся, яже в них; хранящаго істину в вік, творящаго суд обидимим, дающаго пищу алчущим. Господь рішит окованния, Господь умудряєт сліпці, Господь возводит низверженния. Господь любит праведники. Господь хранит пришельци, сира1 і вдову приімет, і путь грішних погубит. Воцарится Господі, во вік. Бог Твой, Сіоне, в род і род.

Антифон другий повсякденний

Стих 1. Господь воцарися, в ліпоту облечеся, облечеся Господь в силу і препоясася.

Молитвами святих Твоїх, Спасе, спаси нас.

Стих 2. І бо утверди вселенную, яже не подвижится

Молитвами святих Твоїх…

Стих 3. Свидінія Твоя увіришася зіло: дому Твоєму подобаєт святиня, Господи, в долготу дній.

Молитвами святих Твоїх…

Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Єдинородний Сине і Слове Божий, безсмертен сий, і ізволивий, спасенія нашего ради воплотитися от святия Богородици і Приснодіви Марії, непреложно вочеловічивийся, распнийся же, Христе Боже, смертію смерть поправий, Єдин сий святия Тройци, спрославляємий Отцу і Святому Духу, спаси нас.

Возглас: Священик: Яко Благ і Человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

І співається третій антифон

Во Царствії Твоєм помяни нас, Господи, єгда приідеши во Царствії Твоєм.

Блажені нищії духом, яко тіх єсть Царство Небесноє.

Блажені плачущиї, яко тії утішатся.

Блажені кротциї, яко тії наслідят землю. Блажені алчущиї і жаждущиї правди, яко тії наситятся.

Блажені милостивії, яко тії помиловані будут. ..

Блажені чистії сердцем, яко тії Бога узрят.

Блажені миротворци, яко тії синове Божиї нарекутся.

Блажені ізгнані правди ради, яко тіх єсть Царство Небесное.

Блажені есте, егда поносят вам і ізженут і рекут всяк зол глагол на ви лжуще Мене ради.

Радуйтеся і веселітеся, яко мзда ваша многа на небесіх.

Священик робить малий вхід з Євангелієм, і, прийшовши до царських врат, виголошує:

Премудрость, прості.

Люди: Приідіте, поклонімся, і припадем ко Христу.

Спаси нас, Сине Божий, воскресий із мертвих (або: во святих дивен сий; або: молитвами Богородици), поющія Ти: аллилуя.

Люди співають тропарі і кондаки

Священик: Яко свят єси, Боже наш, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава: і нині:

Святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас.

Священик відходить на горне місце і виголошує:

Вонмем. Мир всім.

Читець: І духові твоєму.

Священик: Премудрость.

Читець: проголошує прокімен і люди співають його.

Священик: Премудрость.

Читець: читає заголовок Апостола. Священик: Вонмем.

Читець: читає Апостола.

Після Апостола Священик: Мир ти. Читець: І духові твоєму.

Священик: Премудрость.

Люди: співають Аллилуя з стихами. Священик: Премудрость, прості, услишим святаго Євангелія. Мир всім. Люди: І духові твоєму.

Священик: От (ім’я) святаго Євангелія чтеніє.

Люди: Слава Тебі, Господи, слава Тебі.

Священик: Вонмем.

Священик читає Євангеліє.

Після Євангелія люди співають:

Слава Тебі, Господи, слава Тебі.

Єктенія сугуба

Священик: Рцем всі от всея душі і от всего помишленія нашего рцем.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Господи Вседержителю, Боже отец наших, молимтися, услиши і помилуй.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Помилуй нас, Боже, по велицій милості Твоєй, молимтися, услиши і помилуй.

Люди: (після кожного прохання)

Господи, помилуй (тричі).

Священик: Єще молимся о святійшем Отці нашем Патріарсі Кир (ім’я) і о Високопреосвященнійшем Митрополиті нашем Кир (ім’я) і Преосвященнійшем (Архі) Єпископі нашем Кир (ім’я) і всей во Христі братії нашей.

Священик: Єще молимся о богохранимій страні нашей, властіх і воїнстві єя, да тихоє і мирноє житіє поживем во всяком благочестії і чистоті.

Священик. Єще молимся о братїях наших, священниціх, священномонасіх і всем во Христі братстві нашем.

Священик: Єще молимся о блаженних і приснопамятних святійших Патріарсіх православних, і создателех святаго храма сего, і всіх преждепочивших отціх і братіях, зді лежащих і повсюду, православних.

(Тут додаються й інші прохання)

Священик: Єще молимся о плодоносящих і добродіющих во святім і всечестнім храмі сем, труждающихся, поющих і предстояших людех, ожидающих от Тебе великія і богатия милості.

Священик: Яко милостив і человіколюбец Бог єси, і Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Єктенія за оглашенних

Священик: Помолітеся, оглашеннії, Господеві.

Люди: (після кожного прохання)

Господи, помилуй.

Священик: Вірнії, о оглашенних помолимся, да Господь помилуєт їх. Священик: Огласит їх словом істини

Священик: Откриєт їм Євангеліє правди.

Священик: Соєдинит їх святій Своєй соборній і апостольскій Церкві.

Священик: Спаси, помилуй, заступи і сохрани їх, Боже, Твоєю благодатію.

Священик: Оглашеннії, глави ваша Господеві приклоніте.

Люди: Тебі, Господи.

Священик: Да і тії с нами славят пречестное і великоліпоє імя Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: Єлици оглашеннії, ізидіте; оглашеннії, ізидіте; єлици оглашеннії, ізидіте; да нікто от оглашенних, єлици вірнії, паки і паки миром Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй. Священик: Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Люди: Господи, помилуй.

Священик: Премудрость. Яко подобаєт Тебі всякая слава, честь і поклоненіе, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: Паки і паки миром Господу помолимся.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Заступи, спаси, помилуи і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Премудрость. Яко да под державою Твоєю всегда храними, Тебі славу возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь. І співають:

Іже Херувими тайно образующе і Животворящей Тройці трисвятую піснь припівающе, всякое нині житейское отложім попеченіє.

Великий вхід

Священик: Святійшаго Отца нашего (ім’я), Патріарха Московскаго і всея Русі. Високопреосвященнійшаго (ім’я) Митрополита Києвскаго і Галицкаго, Екзарха всея України, Преосвященнійшаго (ім’я), (Архі) Єпископа (титул), і всіх вас православних христіан да помянет Господь Бог во Царствії Своєм всегда, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь. Яко да Царя всіх подимем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуя, аллилуя, аллилуя.

Священик: Ісполним молитву нашу Господеві.

Люди після кожного прохання:

Господи, помилуй.

Священик: О предложенних честних даріх, Господу помолимся.

Священик: О святім храмі сем, і с вірою, благоговінієм і страхом Божіїм входящих в онь Господу помолимся.

Священик. О ізбавитися нам от всякій скорби, гніва і нужди, Господу помолимся.

Священик: Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Священик: Дне всего совершенна, свята, мирна і безгрішна у Господа просим.

Люди після кожного прохання:

Подай, Господи.

Священик: Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших у Господа просим.

Священик: Прощенія і оставленія гріхов і прегрішеній наших у Господа просим.

Священик: Добрих і полезних душам нашим і мира мірові у Господа просим.

Священик: Прочеє время живота нашего в мирі і покаянії скончати, у Господа просим.

Священик: Христіанскія кончини живота нашего, безболізнени, непостидни, мирни, і добраго отвіта на страшнім судищі Христові просим.

Священик: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і Приснодіву Марію, со всіми святими поминувше, самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

Люди: Тебі, Господи.

Священик: Щедротами Єдинороднаго Сина Твоего, с Ним же благословен єси, со Пресвятим і Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: Мир всім.

Люди: І духові твоєму.

Священик: Возлюбим друг друга, да єдиномислієм ісповіми.

Люди: Отца і Сина і Святаго Духа, Тройцу Єдиносущную і Нераздільную.

Священик: Двері, двері, премудростію вонмем.

Люди співають:

Вірую во єдинаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу і землі, видимим же всім і невидимим.

І во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинороднаго, іже от Отца рожденнаго прежде всіх вік. Світа от Світа, Бога істинна от Бога істинна, рожденна, не сотворенна, єдиносущна Отцу, імже вся биша.

Нас ради человік і нашего ради спасенія сшедшаго с небес, і воплотившагося от Духа Свята і Марії Діви, і вочеловічшася.

Распятаго же за ни при Понтійстім Пілаті, і страдавша, і погребенна.

І воскресшаго в третій день по Писанієм. І возшедшаго на небеса, і сідяща одесную Отца, і паки грядущаго со славою судити живим і мертвим, Єгоже царствію не будет конца.

І в Духа Святаго, Господа, животворящего, іже от Отца ісходящаго, іже со Отцем і Сином спокланяєма і сславима, глаголавшаго пророки.

Во єдину святую, соборную і апостольскую Церков.

Ісповідую єдино крещеніє, во оставленіе гріхов.

Чаю воскресенія мертвих,

І жизні будущаго віка. Амінь;

Священик: Станем добрі, станем со страхом, вонмем, святоє возношеніє в мирі приносити.

Люди: Милость мира, жертву хваленія. Священик: Благодать Господа нашего Ісуса Христа, і люби Бога і Отца, і причастіє Святаго Духа, буди со всіми вами.

Люди: І со духом твоїм. Священик: Горі іміїм сердца.

Люди: Імами ко Господу.

Священик: Благодарім Господа.

Люди: Достойно і праведно єсть покланятися Отцу і Сину і Святому Духу, Тройці Єдиносущній і Нераздільній.

Священик: Побідную піснь поюще, вопіюще, взивающе і глаголюще.

Люди: Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф, ісполнь небо і земля слави Твоєя, осанна в вишних, благословен грядий во імя Господнє, осанна в вишних.

Священик: Приіміте ядіте, сіє, єсть Тіло Моє, єже за ви ломимоє во оставленіє гріхов.

Люди: Амінь.

Священик: Пийте от нея всі, сія єсть Кров Моя Новаго Завіта, яже за ви і за многи ізливаємая во оставленіє гріхов.

Люди: Амінь.

Священик: Твоя от Твоїх Тебі приносяще о всіх і за вся.

Люди: Тебе поєм. Тебе благословим, Тебі благодарим, Господи, і молимтися, Боже наш.

Священик: Ізрядно о Пресвятій, Пречистій, Преблагословенній, Славній Владичиці нашей Богородиці і Приснодіві Марії.

Люди: Достойно єсть яко воістинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную і Пренепо-рочную, і Матер Бога нашего. Честнійшую херувим, і славнійшую без сравненія серафим, без істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаєм.

Слава: і нині: Господи, помилуй (тричі).

Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитв ради Пречистия Твоєя Матере, преподобних і богоносних отец наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь.

На літургії св. Василія Великого співають:

О Тебі радуєтся, Благодатная, всякая твар: ангельский собор і человіческий род; освященний храме і раю словесний, дівственная похвало, із Нея же Бог воплотися і младенец бисть, прежде вік сий Бог наш; ложесна бо Твоя престол сотвори і чрево Твоє пространніє небес соділа. О Тебі радуєтся, Благодатная, всякая твар, слава Тебі.

Священик: Во первих помяни, Господи, Святійшаго Отца нашего (ім’я), Патріарха Московскаго і всея Русі, Високопреосвященнійшаго (ім’я), Митрополита Києвскаго і Галицкаго, Екзарха всея України і Преосвященнійшаго (ім’я) (Архі) Єпископа (титул) іхже даруй святим Твоїм Церквам в мирі, цілих, честних, здравих, долгоденствующих, право правящих слово Твоєя істини.

Люди: І всіх, і вся.

Священик: І даждь нам єдиними усти і єдиним сердцем славити і воспівати пречесноє і великоліпоє імя Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: І да будут милості великаго Бога і Спаса нашего Ісуса Христа со всіми вами.

Люди: І со духом твоїм.

Єктенія

Священик: Вся святия помянувше, паки і паки миром Господу помолимся.

Люди після кожного прохання:

Господи, помилуй.

Священик: О принесенних і освященних честних даріх Господу помолимся.

Священик: Яко да человіколюбец Бог наш, приєм я во святий і пренебесний і мисленний Свой жертвенник, в воню благоуханія духовнаго, возниспослет нам божественную благодать і дар Святаго Духа, помолимся.

Священик: О ізбавитися нам от всякія скорби, гніва і нужди, Господу помолимся.

Священик: Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Священик: Дне всего совершенна, свята. мирна і безгрішна у Господа просим.

Люди після кожного прохання:

Подай, Господи.

Священик: Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших у Господа просим.

Священик: Прощенія і оставленій гріхов і прегрішеній наших у Господа просим.

Священик: Добрих і полезних душам нашим і мира мірові у Господа просим.

Священик: Прочеє время живота нашего в мирі і покаянії скончати, у Господа просим.

Священик: Христіанскія кончини живота нашего, безболізнени, непостидни, мирни, і добраго отвіта на страшнім судищи Христові просим.

Священик: Соєдиненіе віри і причастіє Святаго Духа іспросивше, сами себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

Люди: Тебі, Господи.

Священик: І сподоби нас, Владико, со дерзновенієм, неосужденно сміти призивати Тебе, небеснаго Бога Отца, і глаголати:

Люди: Отче наш, Іже єси на небесіх, да святится ім’я Твоє, да приідет царствіє Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави нас от лукаваго.

Священик: Яко Твоє єсть царство і сила, і слава, Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: Мир всім.

Люди: І духові твоєму.

Священик: Глави ваша Господеві приклоніте.

Люди: Тебі, Господи.

Священик: Благодатію і щедротами, і человіколюбієм Єдинороднаго Сина Твоєго, с Нимже благословен єси, со Пресвятим і Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: Вонмем. Святая святим.

Люди: Єдин свят, Єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отца. Амінь.

І співається причастен.

Після причастного стиха відчиняються святі двері і священик з чашею в руках, виголошує до людей:

Священик: Со страхом Божіїм і вірою приступіте.

Люди: Благословен грядий во імя Господнє, Бог Господь і явися нам.

Священик читає молитву перед Св. Причастям:

Вірую, Господи, і ісповідую, яко Ти єси воїстину Христос Син Бога живаго, пришедий в мір грішния спасти, от них же первий єсм аз. Єще вірую, яко сіє єсть самоє пречистое Тіло Твоє, і сія єсть самая честная Кров Твоя. Молюся убо Тебі: помилуй мя і прости ми прегрішенія моя, вольная і невольная, яже словом, яже ділом, яже відінієм і невідінієм; і сподоби мя неосужденно причаститися пречистих Твоїх Таїнств, во оставленіє гріхов і в жизнь вічную. Амінь.

Вечери Твоєя тайния днесь, Сине Божий, причастника мя приіми: не бо врагом Твоїм тайну повім, ні лобзанія Ти дам яко Іуда, но яко разбойник ісповідаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствії Твоєм.

Да не в суд іли во осужденіє будет мні причащеніє святих Твоїх Тайн, Господи, но во ісціленіє душі і тіла.

Після молитви причасники кладуть земний поклін і йдуть один за одним з усякою побожністю та страхом, руки склавши навхрест на грудях, і кожний причащається Божественних Тайн.

Священик, благословляючи людей, виголошує:

Спаси, Боже, люди Твоя і благослови достояніє Твоє.

Люди: Видіхом світ істинний, прияхом Духа небеснаго, обрітохом віру істинную, Нераздільній Тройці покланяємся: Та бо нас спасла єсть.

Священик: Всегда нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик відходить до жертовника і ставить там Св. Дари.

Люди: Да ісполнятся уста наша хваленія Твоєго, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил єси нас причаститися святим Твоїм божественним, безсмертним і животворящим Тайнам: соблюди нас во Твоєй святині, весь день поучатися правді Твоєй. Аллилуя, аллилуя, аллилуя.

Єктенія

Священик: Прості приїмше божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних Христових Таїн, достойно благодарім Господа.

Люди: Господи, помилуй.

Священик: Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію.

Люди: Господи, помилуй. Священик: День весь совершен, свят, мирен і безгрішен іспросивше, самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім.

Люди: Тебі, Господи.

Священик: Яко Ти єси освященіє наше, і Тебі славу возсилаем, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: С миром ізидем.

Люди: О імені Господні.

Священик: Господу помолімся. Люди: Господи, помилуй.

Священик: Благословляяй благословящия Тя, Господи, і освящаяй на Тя уповающия, спаси люди Твоя і благослови достояніє Твоє, ісполненіє Церкве Твоєя сохрани, освяти любящих благоліпіє дому Твоєго: Ти тіх возпрослави божественною Твоєю силою і не остави нас, уповаюших на Тя. Мир мірові Твоєму даруй. Церквам Твоїм, священиком і всім людям Твоїм. Яко всякоє даяніє благо і всяк дар совершен свише єсть, сходяй от Тебе Отца світов: і Тебі славу, і благодареніє, і поклоненіє возсилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Буди імя Господнє благословенно от нині і до віка (тричі).

Псалом 33. Благословлю Господа на всякоє время…

Священик: Благословеніє Господнє на вас, Того благодатію і человіколюбієм, всегда, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: Слава Тебі, Христе Боже, упованіє наше, слава Тебі.

Люди: Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй (тричі). Благослови.

Священик: (Воскресий із мертвих — в неділю) Христос істинний Бог наш, молитвами Пречистия Своєя Матере, святих славних і всехвальних Апостол, іже во святих отца нашего Іоанна, архієпископа Константина града Златоустаго (або Василія Великаго, архіепіскопа Кесарії Каппадокійскія) і святих (імена, що їх є храм та день) і всіх святих, помилует і спасет нас, яко Благ і Человіколюбец.

Люди: Амінь.

  1. Сироту []
1 відгук
to «Божественна літургія святого Іоанна Златоустого»
  1. Василь сказав:

    О, і не забули тут українською мовою пом’янути московського патріарха


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору