«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиПсалтир (церковнослов’янський московської редакції в українській транслітерації)

Кафизма 16

Псалом 109

Псалом Дави́ду

1 Рече́ Госпо́дь Господеві моє́му: «Сіди́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жіє ног Твої́х.
2 Жезл си́ли после́т Ти Госпо́дь от Сіо́на — і госпо́дствуй посре́ді враго́в Твої́х.
3 С Тобо́ю нача́ло в день си́ли Твоє́я во сві́тлостех святи́х. «Із чре́ва пре́жде денни́ці роди́х Тя».
4 Кля́тся Госпо́дь і не раска́єтся: «Ти ієре́й во вік по чи́ну Мелхіседе́кову».
5 Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́л єсть в день гні́ва Своє́го царí.
6 Су́дит во язи́ціх, іспо́лнит паде́нія, сокруши́т гла́ви на землі́ мно́гих.
7 От пото́ка на путі́ піє́т сего́ ра́ди вознесе́т главу́.

Псалом 110

Алилу́я

1 Іспові́мся Тебі́, Го́споди, всім се́рдцем мої́м, в сові́ті пра́вих і со́нмі.
2 Ве́лія діла́ Госпо́дня, ізиска́на во всіх во́лях Єго́.
3 Ісповіда́ніє і великолі́піє — ді́ло Єго́, і пра́вда Єго́ пребива́єт в вік ві́ка.
4 Па́м’ять сотвори́л єсть чуде́с Свої́х, ми́лостив і щедр Госпо́дь.
5 Пи́щу даде́ боя́щимся Єго́, пом’яне́т в вік заві́т Свой.
6 Крі́пость діл Свої́х возвісти́ лю́дем Свої́м, да́ти їм достоя́ніє язи́к.
7 Діла́ рук Єго́ — і́стина і суд, ві́рни вся за́повіді Єго́,
8 утверже́ни в вік ві́ка, сотворе́ни во і́стині і правоті́.
9 Ізбавле́ніє посла́ лю́дем Свої́м, заповіда́ в вік заві́т Свой. Свя́то і стра́шно ім’я́ Єго́.
10 Нача́ло прему́дрости — страх Госпо́день, ра́зум же благ всім творя́щим ї. Хвала́ Єго́ пребива́єт в вік ві́ка.

Псалом 111

Алилу́я. Аге́єво і Заха́ріїно

1 Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́повідех Єго́ восхо́щет зíло.
2 Си́льно на землі́ бу́дет сі́м’я єго́, род пра́вих благослови́тся.
3 Сла́ва і бога́тство в дому́ єго́, і пра́вда єго́ пребива́єт в вік ві́ка.
4 Возсія́ во тмі світ пра́вим: ми́лостив, і щедр, і пра́веден.
5 Благ муж, ще́дря і дая́, устро́їт словеса́ своя́ на суді́, я́ко в вік не подви́жится.
6 В па́м’ять ві́чную бу́дет пра́ведник,
7 от слу́ха зла не убої́тся.
8 Гото́во се́рдце єго́ упова́ти на Го́спода. Утверди́ся се́рдце єго́, не убої́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́.
9 Расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда єго́ пребива́єт во ві́к ві́ка, рог єго́ вознесе́тся в сла́ві.
10 Грі́шник у́зрит і прогні́ваєтся, зу́би свої́ми поскреже́щет і раста́єт. Жела́ніє грі́шника поги́бнет.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 112

Алилу́я

1 Хвалі́те, о́троци, Го́спода, хвалі́те ім’я́ Госпо́днє.
2 Бу́ди ім’я́ Госпо́днє благослове́нно от ни́ні і до ві́ка.
3 От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно ім’я́ Госпо́днє
4 Висо́к над всíми язи́ки Госпо́дь, над небесí сла́ва Єго́.
5 Кто, я́ко Госпо́дь Бог наш? На висо́ких живи́й
6 і на смире́нния призира́яй на небесí і на землі́.
7 Воздвиза́яй от землí ни́ща і от гно́їща возвиша́яй убо́га,
8 посади́ти єго́ с кня́зі, с кня́зі люде́й Свої́х;
9 вселя́я непло́дов в дом ма́тер, о ча́діх веселя́щуся.

Псалом 113

Алилу́я

1 Во ісхо́ді Ізра́їлеві от Єги́пта, до́му Іа́ковля — із люде́й ва́рвар,
2 бисть Іуде́я святи́ня Єго́, Ізра́їль — о́бласть Єго́.
3 Мо́ре ви́ді і побіже́, Іорда́н возврати́ся вспять.
4 Го́ри взигра́шася, я́ко о́вні, і хо́лми — я́ко а́гнци о́вчії.
5 Что ти єсть мо́ре, я́ко побі́гло єси́, і тебі́, Іорда́не, я́ко возврати́лся єси́ вспять?
6 Го́ри, я́ко взигра́стеся, я́ко о́вні, і хо́лми, я́ко а́гнци о́вчії?
7 От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от лица́ Бо́га Іа́ковля,
8 обра́щшаго ка́мень во єзе́ра во́дная і несіко́мий — во істо́чники во́дния.
9 Не нам, Го́споди, не нам, но і́мені Твоє́му даждь сла́ву о ми́лості Твоє́й і і́стині Твоє́й,
10 да не когда́ реку́т язи́ци: «Гді єсть Бог їх?».
11 Бог же наш на небесí і на землі́. Вся, єли́ка восхотí, сотвори́.
12 І́доли язи́к — сре́бро і зла́то, діла́ рук челові́ческих.
13 Уста́ іму́т, і не глаго́лют, о́чі іму́т, і не ви́дят,
14 у́ші іму́т, і не сли́шат, но́здри іму́т, і не обоня́ют,
15 ру́ці іму́т, і не ося́жут, но́зі іму́т, і не по́йдут, не возглася́т горта́нем свої́м.
16 Подо́бни їм да бу́дут творя́щії я, і всі наді́ющиїся на ня.
17 Дом Ізра́їлев, упова́ на Го́спода: Помо́щник і Защити́тель їм єсть.
18 До́м Аааро́нь, упова́ на Го́спода: Помо́щник і Защити́тель їм єсть.
19 Боя́щиїся Го́спода упова́ша на Го́спода: Помо́щник і Защити́тель їм єсть.
20 Госпо́дь помяну́в ни, благослови́л єсть нас, благослови́л єсть дом Ізра́їлев, благослови́л єсть дом Ааро́нь,
21 благослови́л єсть боя́щияся Го́спода, мали́я с вели́кими.
22 Да приложи́т Госпо́дь на ви, на ви і на сини́ ва́ша.
23 Благослове́нні ви Господеві, сотво́ршему не́бо і з́емлю.
24 Не́бо небесе́ — Господеві, зе́млю же даде́ сино́вом челові́ческим.
25 Не ме́ртвії восхва́лят Тя, Го́споди, нíже всі низходя́щії во ад,
26 но ми, живі́ї, благослови́м Го́спода от ни́ні і до ві́ка.

Псалом 114

Алилу́я

1 Возлюби́х, я́ко усли́шит Госпо́дь глас моле́нія моє́го.
2 Я́ко приклони́ у́хо Своє́ мні, і во дні моя́ призову́.
3 Об’я́ша м’я бо́лізні сме́ртния, бíди а́дови обріто́ша м’я, скорб і бо́лізнь обріто́х і ім’я́ Госпо́днє призва́х:
4 «О Го́споди, ізба́ви ду́шу мою́!» Ми́лостив Госпо́дь і пра́веден, і Бог наш ми́луєт.
5 Храня́й младе́нци Госпо́дь: смири́хся, і спасе́ м’я.
6 Обрати́ся, ду́ше моя́, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь благоді́йствова тя.
7 Я́ко із’я́т ду́шу мою́ от сме́рти, о́чі мої́ от слез і но́зі мої́ от поползнове́нія.
8 Благоугожду́ пред Го́сподем во стра́ні живи́х.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 115

Алилу́я

1 Ві́ровах, ті́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зíло.
2 Аз же ріх во ізступле́нії моє́м: «Всяк челові́к лож».
3 Что возда́м Господеві о всіх, я́же воздаде́ ми?
4 Ча́шу спасе́нія прийму́, і ім’я́ Госпо́днє призову́.
5 Моли́тви моя́ Господеві возда́м пред всі́ми людьми́ Єго́.
6 Че́стна пред Го́сподем смерть преподо́бних Єго́.
7 О Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой і син раби́ні Твоє́я. Растерза́л єси́ у́зи моя́.
8 Тебі́ пожру́ же́ртву хвали́, і во ім’я́ Госпо́днє призову́.
9 Моли́тви моя́ Господеві возда́м пред всі́ми людьми́ Єго́.
10 Во дво́ріх до́му Госпо́дня, посре́ді тебе́, Ієрусали́ме.

Псалом 116

Алилу́я

1 Хвалі́те Го́спода, всі язи́ци, похвалíте Єго́, всí лю́діє,
2 я́ко утверди́ся ми́лость Єго́ на нас, і і́стина Госпо́дня пребива́єт во вік.

Псалом 117

Алилу́я

1 Ісповіда́йтеся Господеві, я́ко благ, я́ко в вік ми́лость Єго́.
2 Да рече́т у́бо дом Ізра́їлев: я́ко благ, я́ко в вік ми́лость Єго́.
3 Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: я́ко благ, я́ко в вік ми́лость Єго́.
4 Да реку́т у́бо всі боя́щіїся Го́спода: я́ко благ, я́ко в вік ми́лость Єго́.
5 От ско́рбі призва́х Го́спода, і усли́ша м’я в простра́нство.
6 Госпо́дь мні Помо́щник, і не убою́ся, что сотвори́т мні челові́к?
7 Госпо́дь мні Помо́щник, і аз воззрю́ на враги́ моя́.
8 Бла́го єсть наді́ятися на Го́спода, не́жели наді́ятися на челові́ка.
9 Бла́го єсть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зі.
10 Всі язи́ци обидо́ша м’я, і і́менем Госпо́днім противля́хся їм.
11 Обише́дше обидо́ша м’я, і і́менем Госпо́днім противля́хся їм.
12 Обидо́ша м’я, я́ко пче́ли сот, і разгорі́шася, я́ко огнь в те́рнії, і і́менем Госпо́днім противля́хся їм.
13 Отринове́н, преврати́хся па́сти, і Госпо́дь прия́т м’я.
14 Крі́пость моя́ і пі́ніє моє́ — Госпо́дь, і бисть ми во спасе́ніє.
15 Глас ра́дости і спасе́нія в селе́ніїх пра́ведних, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу.
16 Десни́ца Госпо́дня вознесе́ м’я, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу.
17 Не умру́, но жив бу́ду і пові́м діла́ Госпо́дня.
18 Наказу́я наказа́ м’я Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ м’я.
19 Отверзíте мні вра́та пра́вди, вшед в ня, іспові́мся Господеві.
20 Сíя вра́та Госпо́дня, пра́веднії вни́дут в ня.
21 Іспові́мся Тебі́, я́ко усли́шал м’я єси́ і бил єси́ мні во спасе́ніє.
22 Ка́мень, єго́же небрего́ша зи́ждущії, сей бисть во гла́ву угла́.
23 От Го́спода бисть сей, і єсть ди́вна во о́чію на́шею.
24 Сей день, єго́же сотвори́ Госпо́дь, возра́дуємся і возвесели́мся в онь.
25 О Го́споди, спаси́ же, о Господи, поспіши́ же.
26 Благослове́н, гряди́й во ім’я́ Госпо́днє, благослови́хом ви із до́му Госпо́дня.
27 Бог Госпо́дь, і яви́ся нам. Соста́віте пра́здник во учаща́ющих до рог о́лтаревих.
28 Бог мой єси́ Ти, і іспові́мся Тебі́, Бог мой єси Ти, і вознесу́ Тя. Іспові́мся Тебі́, я́ко усли́шал м’я єси́ і бил єси́ мні во спасе́ніє.
29 Ісповіда́йтеся Господеві, я́ко благ, я́ко в вік ми́лость Єго́.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

По 15-й кафи́смі Трисвято́є
(з Трисвятого до «Отче наш», див. Вступні молитви)

Та́же тропарі́, гла́с 1

Ін мир тебе́, ду́ше, ожида́єт, і Судія́ хо́щет твоя́ обличи́ти та́йная і лю́тая, не пребу́ди у́бо в зді́шних, но предвари́, вопію́щи Судії́: Бо́же, очи́сти м’я і спаси́ м’я.

Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху.

Я́ко прегріше́ньми мно́гими і я́звами безмі́рними облежи́м єсм, Спа́се, согріша́яй, молю́ Ти ся, Милосе́рдний Хри́сте, Вра́чу неду́жним, посіти́, і ісціли́, і спаси́ м’я.

І ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Ду́ше моя́, что неради́во живе́ши ліня́щися? Что не пече́шися о злих, ї́хже соді́яла єси́ в житії́? Потщи́ся іспра́витися, пре́жде да́же двер не заключи́т тебі́ Госпо́дь. Богоро́диці притеци́, припади́ і возопі́й: упова́ніє ненаді́ємих, спаси́ м’я, мно́го к Тебі́ прегріши́вша, Влади́чице Пречи́стая.

Го́споди, поми́луй (40 разів) і молитва

Го́споди Святи́й, в ви́шніх живи́й і всеви́дящим Твої́м о́ком призира́яй на всю твар, Тебі́ приклоня́єм ви́ю душí і тілесе́ і Тебі́ мо́лимся, Святи́й святи́х: простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоє́го і благослови́ вся ни, і прости́ нам вся́коє согріше́ніє, во́льноє же і нево́льноє, сло́вом іли́ ді́лом. Дару́й нам, Го́споди, умиле́ніє, дару́й сле́зи духо́вния от душí, во очище́ніє мно́гих на́ших гріхо́в. Дару́й ве́лію Твою́ ми́лость на мир Твой і на ни, недосто́йния раби́ Твоя́, я́ко благослове́нно і препросла́вленно єсть ім’я́ Твоє́, Отца́, і Си́на, і Свята́го Ду́ха, нині, і при́сно, і во ві́ки віко́в. Амíнь.

1 відгук
to «Кафизма 16»
  1. Михайло сказав:

    Помилка Пс.113:13, написано «Уста́ іму́т, і не глаго́лют», потрібно «Уста́ іму́т, і не возглаго́лют»


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору