«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиПсалтир (церковнослов’янський московської редакції в українській транслітерації)

Кафизма 13

Псалом 91

Псало́м пі́сні в де́нь субо́тний

2 Бла́го єсть ісповіда́тися Господеві, і пі́ти і́мені Твоє́му, Ви́шній.
3 Возвіща́ти зау́тра ми́лость Твою́, і і́стину Твою́ на вся́ку нощ.
4 В десятостру́ннім псалти́рі с пі́снію в гу́слех.
5 Я́ко возвесели́л м’я єси́, Го́споди, в творе́нії Твоє́м, і в ді́ліх ру́ку Твоє́ю возра́дуюся. Я́ко возвели́чишася діла́ Твоя́, Го́споди, зі́ло углуби́шася помишле́нія Твоя́.
6 Муж безу́мен не позна́єт, і неразуми́в не разумі́єт сих.
7 Внегда́ прозябо́ша грі́шници, я́ко трава́, і пронико́ша всі ді́лающії беззако́ніє, я́ко да потреб’я́тся в вік ві́ка.
8 Ти же ви́шній во вік, Го́споди.
9 Я́ко се вразі́ Твої́, Го́споди, я́ко се вразí Твої́ поги́бнут, і рази́дутся всі ді́лающії беззако́ніє.
10 І вознесе́тся, я́ко єдиноро́га, рог мой, і ста́рость моя́ в єле́ї масти́ті.
11 І воззрі́ о́ко моє́ на враги́ моя́, і востаю́щия на м’я лука́внующия усли́шит у́хо моє́.
12 Пра́ведник я́ко фі́нікс, процвіте́т, я́ко ке́др, і́же в Лива́ні, умно́жится.
13 Насажде́ні в дому́ Госпо́дні во дво́ріх Бо́га на́шего процвіту́т.
14 Єще́ умно́жатся в ста́рості масти́ті і благоприє́млюще бу́дут.
15 Да возвістя́т, я́ко пра́в Госпо́дь Бог наш, і ність непра́вди в Нем.

Псалом 92

В день предсубо́тний, внегда́ насели́ся земля́. Хвала́ пíсні Дави́ду

1 Госпо́дь воцари́ся, в ліпоту́ облече́ся, облече́ся Госпо́дь в си́лу, і препояса́ся, і́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
2 Гото́в престо́л Тво́й отто́лі, от ві́ка Ти єси́.
3 Воздвиго́ша рі́ки, Го́споди, воздвиго́ша рі́ки гла́си Своя́.
4 Во́змут рі́ки сотре́нія своя́, от гласо́в вод мно́гих, ди́вни висоти́ морскі́я, ди́вен в висо́ких Госпо́дь.
5 Свиді́нія Твоя́ уві́ришася зі́ло, до́му Твоє́му подоба́єт святи́ня, Го́споди, в долготу́ дні́й.

Псалом 93

Псало́м Дави́ду, в четве́ртий субо́ти

1 Бог отмще́ній Госпо́дь, Бог отмще́ній не обину́лся єсть.
2 Вознеси́ся, Судя́й землі́, возда́ждь воздая́ніє го́рдим.
3 Доко́лі грі́шници, Го́споди, доко́лі грі́шници восхва́лятся.
4 Провіща́ют і возглаго́лют непра́вду, возглаго́лют всі ді́лающії беззако́ніє.
5 Лю́ди Твоя́, Го́споди, смири́ша і достоя́ніє Твоє́ озлоби́ша.
6 Вдови́цу і си́ра умори́ша і прише́льца уби́ша.
7 І рі́ша: «Не у́зрит Госпо́дь, нíже уразумі́єт Бог Іа́ковль.
8 Разумі́йте же, безу́мнії в лю́дех і бу́ії, ні́когда умудри́теся.
9 Насажде́й у́хо, не сли́шит ли? Іли́ созда́вий о́ко, не сматря́єт ли?
10 Наказу́яй язи́ки, не обличи́т ли, уча́й челові́ка ра́зуму?
11 Госпо́дь вість помишле́нія челові́ческая, я́ко суть су́єтна.
12 Блаже́н челові́к, єго́же а́ще нака́жеши, Го́споди, і от зако́на Твоє́го научи́ши єго́.
13 Укроти́ти єго́ от дне́й лю́тих, до́ндеже ізри́єтся грі́шному я́ма.
14 Я́ко не отри́нет Госпо́дь люде́й Свої́х і достоя́нія Своє́го не оста́вит,
15 до́ндеже пра́вда обрати́тся на суд, і держа́щиїся єя́ всі пра́вії се́рдцем.
16 Кто воста́нет ми на лука́внующия, іли́ кто спредста́нет ми на ді́лающия беззако́ніє?
17 А́ще не Госпо́дь помо́гл би ми, вма́лі всели́лася би во ад душа́ моя́.
18 А́ще глаго́лах: «Подви́жеся нога́ моя́», — ми́лость Твоя́, Го́споди, помога́ше ми.
19 По мно́жеству бо́лізней мої́х в се́рдці моє́м уті́ше́нія Твоя́ возвесели́ша ду́шу мою́.
20 Да не пребу́дет Тебі́ престо́л беззако́нія, созида́яй тру́д на повелі́ніє.
21 Улов’я́т на ду́шу пра́ведничу і кров непови́нную осу́дят.
22 І бисть мні Госпо́дь в прибі́жище, і Бог мо́й в по́мощ упова́нія моє́го.
23 І возда́ст їм Госпо́дь беззако́ніє їх, і по лука́вствію їх погу́бит я Госпо́дь Бог.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 94

Хвала́ пі́сні Дави́ду. Не надпи́сан у євре́й

1 Прийді́те, возра́дуємся Господеві, воскли́кнім Бо́гу Спаси́телю на́шему.
2 Предварíм лице́ Єго́ во ісповіда́нії, і во пса́лміх воскли́кнім Єму́.
3 Я́ко Бог ве́лій Госпо́дь, і Цар ве́лій по все́й землі́.
4 Я́ко в руці́ Єго́ всі конци́ землі́, і висоти́ гор Того́ суть.
5 Я́ко Того́ єсть мо́ре, і Той сотвори́ є, і су́шу ру́ці Єго́ созда́сті.
6 Прийді́те, поклоні́мся і припаде́м Єму́, і воспла́чемся пред Го́сподем сотво́ршим нас,
7 я́ко Той єсть Бог наш, і ми — лю́діє па́жити Єго́, і о́вці руки́ Єго́. Днесь а́ще глас Єго́ усли́шите,
8 не ожесточíте серде́ц ва́ших, я́ко в прогні́ванії, по дні іскуше́нія в пусти́ні.
9 В о́ньже іскуси́ша М’я отци́ ва́ші, іскуси́ша М’я, і ви́діша діла́ Моя́.
10 Четиредеся́т літ негодова́х ро́да того́, і ріх: «При́сно заблужда́ют се́рдцем, ті́ї же не позна́ша путе́й Мої́х.
11 Я́ко кля́хся во гні́ві Моє́м, а́ще вни́дут в поко́й Мой».

Псалом 95

Хвала́ пі́сні Дави́ду, внегда́ дом созида́шеся по пліне́нії. Не надпи́сан у євре́й

1 Воспо́йте Господеві піснь но́ву, воспо́йте Господеві вся земля́.
2 Воспо́йте Господеві, благослові́те ім’я́ Єго́, благовісті́те день от дне спасе́ніє Єго́.
3 Возвісті́те во язи́ціх сла́ву Єго́, во всіх лю́дех чудеса́ Єго́.
4 Я́ко ве́лій Госпо́дь і хва́лен зíло, стра́шен єсть над всі́ми бо́ги.
5 Я́ко всі бо́зі язи́к — бі́сове, Госпо́дь же небеса́ сотвори́.
6 Ісповіда́ніє і красота́ пред Ним, святи́ня і великолі́піє во святи́лі Єго́.
7 Принесі́те Господеві, оте́чествія язи́к, принесі́те Господеві сла́ву і честь.
8 Принесі́те Господеві сла́ву і́мені Єго́, возмі́те же́ртви і вході́те во дво́ри Єго́.
9 Поклоні́теся Господеві во дворі́ святі́м Єго́, да подви́жится от лица́ Єго́ вся земля́.
10 Рцíте во язи́ціх, я́ко Госпо́дь воцари́ся, і́бо іспра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится, су́дит лю́дем пра́востію.
11 Да возвеселя́тся небеса́ і ра́дуєтся земля́, да подви́жится мо́ре і ісполне́ніє єго́.
12 Возра́дуются поля́ і вся, я́же на них, тогда́ возра́дуются вся дре́ва дубра́вная
13 от лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́т, я́ко гряде́т суди́ти землі́, суди́ти вселе́нній в пра́вду, і лю́дем і́стиною Своє́ю.

Псалом 96

Псало́м Дави́ду, єгда́ земля́ єго́ устроя́шеся. Не надпи́сан у євре́й

1 Госпо́дь воцари́ся, да ра́дуєтся земля́, да веселя́тся о́строви мно́зі.
2 О́блак і мрак о́крест Єго́, пра́вда і судьба́ — ісправле́ніє престо́ла Єго́.
3 Огнь пред Ним преди́дет і попали́т о́крест враги́ Єго́.
4 Освіти́ша мо́лнія Єго́ вселе́нную, ви́ді, і подви́жеся земля́.
5 Го́ри, я́ко воск, раста́яша от лица́ Госпо́дня, от лица́ Го́спода все́я землі́.
6 Возвісти́ша небеса́ пра́вду Єго́, і ви́діша всі лю́діє сла́ву Єго́.
7 Да постидя́тся всі кла́няющіїся істука́нним, хва́лящіїся о і́доліх свої́х. Поклоні́теся Єму́, всі а́нгели Єго́.
8 Сли́ша і возвесели́ся Сіо́н, і возра́довашася дще́рі Іуде́йскія, суде́б ра́ди Твої́х, Го́споди.
9 Я́ко Ти — Госпо́дь Ви́шній над все́ю земле́ю, зі́ло превозне́слся Єси́ над всі́ми боги́.
10 Лю́бящії Го́спода, ненави́діте зла́я: храни́т Госпо́дь ду́ші преподо́бних Свої́х, із руки́ грі́шничі ізба́вит я.
11 Світ возсія́ пра́веднику, і пра́вим се́рдцем — весе́ліє.
12 Веселíтеся, пра́веднії, о Го́споді, і ісповіда́йте па́м’ять святи́ні Єго́.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Псалом 97

Псалом Дави́ду

1 Воспо́йте Господеві піснь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь, спасе́ Єго́ десни́ца Єго́, і ми́шца свята́я Єго́.
2 Сказа́ Госпо́дь спасе́ніє Своє́, пред язи́ки откри́ пра́вду Свою́.
3 Пом’яну́ ми́лость Свою́ Іа́кову, і і́стину Свою́ — до́му Ізра́їлеву. Ви́діша всі конци́ землі́ спасе́ніє Бо́га на́шего.
4 Воскли́кніте Бо́гові, вся земля́, воспо́йте, і ра́дуйтеся, і по́йте.
5 По́йте Господеві в гу́слех, в гу́слех і гла́сі псало́мсті.
6 В тру́бах ко́ваних і гла́сом труби́ ро́жані вострубі́те пред Царе́м Го́сподем.
7 Да подви́жится мо́ре і ісполне́ніє єго́, вселе́нная і всі живу́щії на ней.
8 Рі́ки воспле́щут руко́ю вку́пі, го́ри возра́дуются от лица Госпо́дня.
9 Я́ко гряде́т, я́ко іде́т суди́ти землі́; суди́ти вселе́нній в пра́вду, і лю́дем — пра́востію.

Псалом 98

Псалом Дави́ду

1 Госпо́дь воцари́ся, да гні́ваются лю́діє; сідя́й на херуви́міх, да подви́жится земля́.
2 Госпо́дь в Сіо́ні вели́к і висо́к є́сть на́д всі́ми людьми́.
3 Да ісповідя́тся і́мені Твоє́му вели́кому, я́ко стра́шно і свя́то єсть.
4 І честь Царе́ва суд лю́бит, Ти уготова́л єси́ правоти́, суд і пра́вду во Іа́кові Ти сотвори́л єси́.
5 Возносі́те Го́спода Бо́га на́шего і покланя́йтеся подно́жію ног Єго́, я́ко свя́то єсть.
6 Мойсе́й і Ааро́н во ієре́єх Єго́, і Самуї́л в призива́ющих ім’я́ Єго́ Призива́х Го́спода, і Той послу́шаше їх.
7 В столпі́ о́блачні глаго́лаше к ним, я́ко храня́ху свиді́нія Єго́ і повелі́нія Єго́, я́же даде́ їм.
8 Го́споди Бо́же наш, Ти послу́шал єси́ їх; Бо́же, Ти ми́лостив бива́л єси́ їм, і мща́я на вся начина́нія їх.
9 Возносі́те Го́спода Бо́га на́шего і покланя́йтеся в горі́ святі́й Єго́, я́ко свят Госпо́дь Бог наш.

Псалом 99

Псало́м Дави́дові, во ісповіда́ніє

1 Воскли́кніте Бо́гові, вся земля́.
2 Рабо́тайте Господеві в весе́лії, внидíте пред Ним в ра́дості.
3 Уві́діте, я́ко Госпо́дь — Той єсть Бог наш, Той сотвори́ нас, а не ми. Ми же лю́діє Єго́ і о́вці па́житі Єго́.
4 Внидíте во вра́та Єго́ во ісповіда́нії, во дво́ри Єго́ в пі́ніїх, ісповіда́йтеся Єму́, хвалі́те ім’я́ Єго́.
5 Я́ко благ Госпо́дь, в вік ми́лость Єго́, і да́же до ро́да і́стина Єго́.

Псалом 100

Псало́м Дави́ду

1 Ми́лость і суд воспою́ Тебі́, Го́споди.
2 Пою́ і разумі́ю в путі́ непоро́чні; когда́ при́йдеши ко мні, прехожда́х в незло́бії се́рдца моє́го посре́ді до́му моє́го.
3 Не предлага́х пред очи́ма мої́ма вещ законопресту́пную, творя́щия преступле́ніє возненави́діх.
4 Не прильпе́ мні се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х.
5 Оклевета́ющаго тай і́скренняго своє́го, сего́ ізгоня́х; го́рдим о́ком і неси́тим се́рдцем, с сим не ядя́х.
6 О́чі мої́ на ві́рния землі́, посажда́ти я со мно́ю, ходя́й по путі́ непоро́чну, сей ми служа́ше.
7 Не живя́ше посре́ді до́му моє́го творя́й горди́ню; глаго́ляй непра́ведная, не ісправля́ше пред очи́ма мої́ма.
8 Во у́трія ізбива́х вся грі́шния землі́, є́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся ді́лающия беззако́ніє.

Сла́ва: Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.
Алилу́я, алилу́я, алилу́я, сла́ва Тебí, Боже (тричі). Го́споди, поми́луй (тричі).
Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху, i ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

По 13-й кафи́смі Трисвято́є… «Пресвята́я Тро́йце»… «О́тче наш»
(див. Вступні молитви)

Та́же тропарі́, гла́с 8

О́ком милосе́рдним1, Го́споди, виждь моє́ смире́ніє, я́ко пома́лу жизнь моя́ іждива́єтся, і от діл ність мні спасе́нія. Сего́ ра́ди молю́ся: о́ком милосе́рдним, Го́споди, виждь моє́ смире́ніє, і спаси́ м’я.

Сла́ва Отцу́, i Си́ну, i Свято́му Ду́ху.

Я́ко судії́ предстоя́щу, попеци́ся, ду́ше, і стра́шнаго дне час помишля́й, суд бо без ми́лости єсть не сотво́ршим ми́лості. Возопі́й у́бо Христу́ Бо́гу: Сердцеві́дче, согріши́х, пре́жде да́же не осу́диши, поми́луй м’я.

І ни́нi, i при́сно, i во вíки вiко́в. Амíнь.

Стра́шнаго Твоє́го і гро́знаго, і неуми́тнаго су́да, Хри́сте, во умі́ приє́м день і час, трепе́щу, я́ко зло́дій, сту́дна діла́ і дія́нія імі́я лю́тая, я́же єди́н аз соді́ях прилі́жно, ті́мже стра́хом припада́ю Тебі́, вопія́ болізне́нно, молитва́ми ро́ждшія Тя, Многоми́лостиве, спаси́ м’я.

Го́споди, поми́луй (40 разів) і молитва

Го́споди Святи́й, і́же в ви́шніх живи́й і всеви́дящим Твої́м о́ком призира́яй на вся́ку твар, Тебі́ приклони́хом ви́ю душí і тілесе́, і Тебі́ мо́лимся, Святи́й святи́х: простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоє́го і благослови́ вся ни, і а́ще что к Тебі́ согріши́хом во́лею і нево́лею, я́ко Благ і Человіколю́бец Бог, прости́, дару́яй нам і ми́рная блага́я Твоя́. Твоє́ бо єсть, є́же ми́ловати, і спаса́ти, Бо́же наш, і Тебі́ сла́ву возсила́єм, Отцу́, і Си́ну, і Свято́му Ду́ху, ни́ні, і при́сно, і во ві́ки віко́в. Амі́нь.

  1. Це слово взято з українських Псалтирів ХVІІ ст. У московському тексті — благоутробним. У цьому ж тропарі ми замінили помалі на помалу — як було в українських Псалтирях. []

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору