«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиОктоїх

Глас 7. Вівторок

У вівторок на ранній

Після 1-ї кафизми сідальні покаянні. Глас 7

Шукай, душе моя, ліки покаяння, наблизься, при­падаючи з зітханням, і взивай: Лікарю душ і тілес, визволи мене, Чоловіколюбче, від безлічі моїх гріхів, прилічи мене до блудниці, і розбійника, і митаря; і да­руй мені прощення моїх беззаконь, Боже, і спаси мене.

Стих: Господи, не викривай мене у лютості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм.

Ти, що Петрове зречення сльозами очистив і ми­тареві гріхи зітханням простив, Чоловіколюбче Гос­поди, помилуй мене.

Слава, і нині… богородичний: Радуйся, Невмістимого в небесах умістила в утробі Твоїй; радуйся, Діво, пророками проповідана, Нею ж засяяв Еммануїл; радуйся, Мати Христа Бога.

Після 2-ї кафизми сідальмі. Глас 7

Митаревому покаянню я не поревнував і блудниці сліз не придбав; упадаю у відчай від невідання тако­го виправлення, але Твоїм благоутробієм спаси мене, Боже, як Чоловіколюбець.

Стих: Господи, не викривай мене у лютості Твоїй і не карай мене у гніві Твоїм.

Ти, що прийняв сльози блудниці і Петра, і виправ­дав митаря, що зітхнув із глибини душі; і мене, що перебуваю у відчаї від діл, ущедри, Спасе, і спаси мене.

Стих: Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів.

Мученичий: Святі Твої, Господи, на землі подвиза­лися, ворога подолали і оману ідольську знищили; тому і вінці прийняли від Тебе, Чоловіколюбця Вла­дики і милостивого Бога, що подає світові велику милість.

Слава, і нині… богородичний: Ти, благословенна Бо­городице, перевершила небесні сили, бо стала храмом Божества, як народивша Христа, Спаса душ наших.

Після 3-ї кафизми сідальні. Глас 7

Як блудниця, припадаю до Тебе, Чоловіколюбче, хоч і не маю сліз зворушення; молитвами Предтечі, як її, приведи мене до зворушення, Милостивий, і спаси мене.

Господи, змилосердься як Благий, і гісопом милості Твоєї омий скверну душі моєї, і, очистивши від сквер­ни болота пристрастей, помилуй мене, Владико, спа­си творіння Твоє, молитвами Предтечі Твого, єдиний Многомилостивий.

Слава, і нині… богородичний: Ти єси тепла заступ­ниця християн, Богородице всехвальна; тому з Пред­течею благай Сина Твого знайти нам велику милість.

Канон покаянний до Господа нашого Ісуса Христа і до святих Його мучеників.
Творіння Йосифове. Глас 7

Пісня 1

Ірмос: Тому, хто знищив військо силою Своєю і потопив вершників з колісницями, співаймо, як Визволителю на­шому Богу, бо Він прославився.

Завжди грішу і не страшуся Тебе, Христе, Який довготерпінням шукає мого покаяння; дай мені по­мисел навернення як Благий і не зневаж мене.

Гріхи до гріхів завжди додаю, Христе, і ніколи не перестаю, окаянний; єдиний Благий і безгрішний, ущедри і спаси мене.

Мученичий: Мужні страстотерпці сміливо запрошу­вали: ця тризна сповнена подвигів; ідемо, сидить на престолі Христос подвигоположник, увінчуючи пе­реможців ворога.

Мученичий: Мученики мудрі, ви зняли з себе тіла різ­номанітними ранами, і одягнулися в нетлінні ризи, і стали синами Отця щедрот.

Богородичний: Зціли, Богородице Діво, душу мою, озлоблену многими гріхами, щоб я завжди старанно прославляв Тебе подячним голосом.

Другий канон чесному і великому пророку Іоану Предтечі.
Творіння Йосифове. Глас 7

Ірмос: Повелінням Твоїм на сушу перетворилося розли­те раніше водне єство, Господи; тому сухими стопами пере­ходив Ізраїль, співаючи Тобі пісню перемоги.

Красою Церкви прикрашеним явився ти, Предте­че блаженний, її ж завжди спасай від бурі єретиків молитвами твоїми, кріпкою і незахитаною.

Непорочна і священна жертва принеслася Твор­цеві: ти був заколений, божественний Предтече, як незлобливий агнець; тому з вірою тебе благаю: виз­воли мене від усякої злоби ворога.

Зціли тілесні і душевні наші хвороби, завжди слав­ний Предтече, благаючи Слово, Який взяв на Себе всі недуги і хвороби.

Богородичний: Ти, Всесвята, народила незбагнен­не Слово, Який за іпостассю став спільний з намиплоттю; Його завжди моли спасти тих, що вірою Тебе ублажають.

Пісня 3

Ірмос: Ти утвердив небеса словом і основу землі укріпив на водах многих; утверди мій розум у волі Твоїй, Чоловіколюбче.

Ти, що відпускаєш многі гріхи людей, заради ве­ликого чоловіколюбства, Христе; відпусти, єдиний Спасе, многі мої провини, щоб я прославляв Тебе, всеблагого.

Щоб свої плотські пристрасті вчинити, я, безсові­сний, зневажив Твою волю, Христе, і боюся томлін­ня у полум’ї, Слове; визволи ж мене від нього.

Мученичий: Приймаючи тілесні болі, ви, страстотерпці, дивилися на безболісне життя і послаблення, прилучившись до якого у радості, завжди полегшує­те болісті вірним.

Мученичий: Зорями подвигів ви, страстотерпці, розсіяли люту ніч омани і прийшли до невечірнього світла, завжди відганяючи від нас темряву хвороб.

Богородичний: Пророк Божий передбачив Тебе, Діво Пречиста, як двері Божі, якими пройшов єдиний Бог як Сам знає; тому молюся до Тебе: покаяння двері Сама відкрий мені.

Інший.

Ірмос: На початку небеса всесильним словом Твоїм ут­вердив, Господи Спасе, і вседіючим Божим Духом усю силу їхню; на нерухомому камені сповідання Твого утверди мене.

Блискавками сонячного проміння просвіщаєш усе творіння, бо явився, Предтече, як світла зірка Сонця правди; Його ж моли старанно розігнати темряву пристрастей від болісних сердець наших.

Ти, божественний пророче, стояв посеред закону і благодаті, явно звіщаючи про закінчення одного і початок сяяння іншої: оновлення застарілим у гріхах.

Взиваємо до Тебе, Хрестителю Христів, визволи нас від бісівського нашестя, від спокус житейських і від усякої скорботи, благаючи Всеблагого, і визволи від мук у день судний.

Богородичний: Благословенна Ти, народивша неви­мовно Бога, з божественним Його Хрестителем, без­перестанно моли, Владичице Чиста, за нас, що, обтяжені гріхами, впадаємо в житейські напасті.

Пісня 4

Ірмос: Плотське пришестя Твоє, Христе, сповіщаючи, пророк Авакум взивав: слава силі Твоїй, Господи.

Відсторонився я від путі, яка веде мене до життя, і впав у безодню зла; Спасе, не зневаж мене.

Пошли мені, Владико Слове Божий, струмки сліз, щоб я обмив болото многих моїх гріхів.

Мученичий: Вас, мученики, вели на заколення, як ягнят; ви ж закололи супротивника ворога і сподо­билися слави.

Мученичий: Потоками пролитої крові ви, всехвальні божественні мученики, приготували всім потоки солодкості.

Богородичний: Воплотився від Твоїх чистих кровей Господь, даруючи всім людям покаяння Твоїм, Діво, заступництвом.

Інший.

Ірмос: Лона Отчого не залишивши, зійшов Ти на землю, Христе Боже; тайну почув провидіння Твого і прославив Тебе, єдиний Чоловіколюбче.

Подолавши полчище ворогів, ти, Хрестителю, тор­жествував над ними світлістю; подолай гріх, що ца­рює наді мною, молитвами твоїми, молюся тобі.

Явившись світильником духовним, ти, блаженний, показав людям Ісуса, праведне велике Сонце, яким просвітитися серцям усіх молися.

У беззаконнях зачатий я і народився, живу в лінив­стві і боюся майбутніх мук; від них же визволи мене, Хрестителю, Бога ублагавши.

Принеси, Хрестителю, моління Богу за шануючих тебе, щоб Він визволив нас від усякої недолі і бісів­ського ушкодження, молимось.

Богородичний: Тінь закону різноманітно виявила Тебе, що народила Бога; Його ж моли, Всенепорочна, визволити мене від усякого беззаконня і тілесних пристрастей.

Пісня 5

Ірмос: Розігнавши ніч пристрастей, засяй мені світло розуму, відігнавши безодню, що породила темряву, і засяй світові первозданне світло, Сотворителю всіх.

Позбав мене, Слове, праведного Твого гніву, коли Ти будеш судити землю; і, очистивши покаянням від безлічі гріхів, покажи мене храмом Твоєї благості, єдиний Творче всіх.

Від великого мороку пристрастей осліп я розумом і не знаю, що роблю, загрубів серцем; наверни мене, Христе, і даруй мені покаяння, яке очищає скверни.

Мученичий: Тризна сповнена потом, страстотерпці бігли до неї, як юнаки, і досягли небесної світлості, і прийняли переможні почесті від живоначальної ру­ки; тому нині радуйтесь.

Мученичий: Кріпкими жилами священних ваших болістей ви, страстотерпці, задушили началозлобного змія і сподобилися райських насолод; тому про­славляємо вас.

Богородичний: Як світла хмара Сонця, засяй мені світло істинного покаяння і віджени темряву лука­вих помислів, щоб я з вірою оспівував Тебе, як спа­сіння вірних. ,

Інший.

Ірмос: Господи Боже мій, з ночі до ранку молюся Тобі: подай мені прощення гріхів моїх і до світла Твоїх повелінь направи путі мої, молюся.

Народився ти, премудрий, як голос волаючого в пустелі, на пізнання Бога; тому благаю Тебе: онови душу мою, запустілу через усякі провини..

Ти, божественний пророче, явився як чесний сосуд Владики; визволи мене від нечистих діянь молит­вами твоїми і ублагай Благодійника одержати вічну шану.

Через вхід лінощів наблизилося до мене беззакон­ня; сотвори мене кращим через покаяння, блаженний Предтече, щоб я старанно ходив путями Господніми.

Богородичний: Умертви плоті моєї земні мудруван­ня, Богородице, що народила життя, що до кінця смертю смерть подолав божественною силою, Пре­чиста.

Пісня 6

Ірмос: У глибину гріховну впав я, Блаже; як Іона із кита взиваю: виведи із тління життя моє і спаси мене, Чоловіколюбче.

Новий блудний син явився, мерзенно поживши на землі, підкорившись пристрастям; наверни мене, Христе Боже мій, і спаси мене як Чоловіколюбець.

Піднімись, душе моя, щоб визволитися від стогнан­ня; пролий сльози, щоб не проливати там у болістях постійні сльози, які не приносять ніякої користі.

Мученичий: Ви явилися як коштовні камені у вінці Христової Церкви і стали її величною прикрасою, чесні великомученики.

Мученичий: Сподобившись достойної кончини, пре­мудрі, ви успадкували вічну нагороду; тому моліться, щоб наша кончина була у покаянні, святі мученики.

Богородичний: Із глибини великого лінивства і без­мірного зла виведи мене, Блага, бо ти народила бе­зодню благоутробія; даруй мені, Приснодіво, джере­ло сліз.

Інший.

Ірмос: Іона із черева пекла взивав: виведи із тління життя моє; ми ж до Тебе взиваємо: всесильний Спасе, помилуй нас.

Промінням чеснот просвічений і світлосяйними стражданнями сяючий, духовного Сходу найближчий друг, Предтече, просвіщаєш усе творіння.

Народився ти, блаженний, від стариці неплідної, тому взиваю до тебе: мене, застарілого у многих грі­хах, онови добротою покаяння молитвами твоїми.

Світильнику Світла невечірнього, божественний пророче, запали погаслий світильник серця мого молитвами твоїми і сотвори мене спільником боже­ственного світла.

Богородичний: Як дощ, зійшов в утробу Твою Сло­во; Його ж моли, Пречиста Діво, висушити ріку без­межного мого зла, молюся до Тебе.

Пісня 7

Ірмос: Сущих у печі юнаків Твоїх, Спасе, не доторкнув­ся і не обпалив вогонь; тоді три як єдиними устами співали і благословляли, промовляючи: благословенний, Боже отців наших.

У безчесні пристрасті упав я, Спасе, уподібнився тваринам, затьмарився і не бачу Твого, Слове, дов­готерпеливого чекання; даруй мені час навернення і спаси мене.

У лінивстві житіє моє закінчую, роблю те, що не дозволено чинити, і ось нині наближаюся до воріт пекельних, не приходячи до притомності; не зневаж мене, Христе, як єдиний Благий.

Мученичий: Бажаючи вічного життя, ви, премудрі, умертвили себе для світу і, остаточно умертвивши ворога, піднялися на небеса; і тепер завжди молите­ся за нас, страстотерпці.

Мученичий: Звільнившись від служіння тілу, ви розірвали ланцюги омани і прив’язали душі до Хри­ста кріпкою любов’ю, Який, будучи зв’язаним плот­тю, зруйнував клятву.

Богородичний: Пророк передбачив Тебе новим су­воєм, на якому написалося Слово Бога Отця; тому, Чиста, молюся: Твоїми молитвами напиши мене в книзі життя і зітри написання многих моїх гріхів.

Інший.

Ірмос: Піч вогняну у давнині юнаки показали росоносною, єдиного Бога оспівуючи і промовляючи: всехвальний отців Бог і прославлений.

Даруй мені хмари сліз Твоїми молитвами ти, Пред­тече, що безодню благоутробія омив у річкових струм­ках, і очисти всього мене від скверни плоті і духу.

Принеси, блаженний, молитву Богу нашому, Який над усіма, щоб Він як благоутробний помилував і мене, що багато грішу і маю нині покаяння.

Неплідна душе, поспіши покаятися, що не посік тебе під корінь божественний суд, як неплідну смоківни­цю, і взивай до Владики: Боже, очисти і спаси мене.

Богородичний: Маючи умертвлену злими ділами душу мою, молю тебе, Владичице, що умертвила пек­ло Різдвом Твоїм: оживи мене покаянням.

Пісня 8

Ірмос: Ангелами невмовкно у вишніх славимо Бога; не­беса небес, земля і гори, пагорби і глибина, і весь рід людсь­кий, благословляйте Його піснями як Сотворителя і Виз­волителя.

Предостатньо насолодившись шкідливими при­страстями, нерозумний і душогубець, я перевершив усякого грішника; маючи велике благосердя, подай мені, Господи, очищення гріхів.

Нині біля дверей жених, душе, погаслий світиль­ник наповни єлеєм милосердя і всякими добрими ділами; раніше ніж зачиняться двері, поспіши з Христом увійти в радість невимовну.

Мученичий: Не боячись мук, мужні страстотерпці взивали: ось слушний час, станьмо всі твердими ду­хом і придбаймо малими болістями життя безболісне і нестаріючу солодкість.

Мученичий: Водами божественними завжди на­поєні, страстотерпці Спасові, ви напоюєте всю зем­лю уподібненням ваших подвигів і робите її плодо­носною чеснотами у Христі повіки.

Богородичний: Богородице, відома заступнице і надіє християн, у день страшний явися мені, великому грішнику, і визволи від страшної геєни і приєднай до овець, що праворуч.

Інший.

Ірмос: Єдиного безначального Царя слави, Якого благо­словляють небесні сили і жахаються чини ангельські, оспі­вуйте, священики; люди, прославляйте Його повіки.

Пророче Іоане, не переставай молити повіки єди­ного Визволителя, Який розв’язує зв’язаних, розв’я­зати мене, зв’язаного ланцюгами многих гріхів, що завжди тебе прославляє.

Уранився я зброєю сластолюбства і в болісті серця взиваю до тебе: вилікуй хворобу душі моєї, благаючи Христа, єдиного Лікаря душ і тіл.

Не переставай благати, Предтече, Слово, Якого ти хрестив рукою твоєю, визволити від руки гріховної мене, що багато грішив, смиренного і засудженого.

Як той, що нерозумно закопав у землю талант, який довірив мені Бог, чекаю гіркого томління; виз­воли мене від нього, Хрестителю, твоїми молитва­ми, з вірою благаю тебе.

Богородичний: Діво, Ти перебуваєш неопалимою, прийнявши в утробу Свою вогонь нестерпимий; тому визволи мене від вогню невгасимого, зрошуючи мене нині постійним покаянням.

Далі співаємо пісню Богородиці: Величає душа Моя Господа… і поклони.

Пісня 9

Ірмос: Зачаття безсіменного Різдва хто із людей висло­вить? Нетлінному Різдву хто із земнородних не дивується? Тому племена земні Тебе, Богородице, величають.

Щоб успадкувати майбутні блага, будемо плакати, зітхати і благати Христа, поки маємо час покаяння і моління, вірні.

Як хананеянка взиваю до Тебе: помилуй мене, Христе; як колись згорблену, виправи мене, Ісусе; і спаси мене, Спасе, як Петра, утопаючого в гріхах.

Мученичий: У тіснені скорботами, в’язницями і му­ками, страстотерпці мученики, ви перейшли до пре­столу втіхи і визволяєте нас від скорбот і гріхів.

Мученичий: Земля покрила нині тіла ваші, небо ж тримає ваші святі душі; ви завжди стоїте перед пре­столом слави і радуєтеся з ангелами, святі мученики.

Богородичний: Одягнувся в мене Господь, вийшов­ши із Тебе, Пречиста; Його моли просвітити мене оде­жею світла, Діво, знявши з мене нині тяжке веретище.

Інший.

Ірмос: Тебе, що нетління через випробування народила і Творцю Слову плоть надала, Мати безмужня Діво Богоро­дице; вмістилище Невмістимого, оселе незбагненного Сотворителя Твого, Тебе величаємо.

Від священного кореня народився ти, пророче, і все зле коріння вирвав ти; відвідай мене, блаженний, недостойного, сповненого гріхами, і направи мене на­роджувати плоди божественного покаяння.

Як прекрасну горлицю і солов’я знає тебе Церква, великий Предтече, бо ти заспівав пісню покаяння душам спустілим, зледенілим гріхами; тому вірою тебе ублажаємо.

Ти, славний Предтече, всім показав путі, що ве­дуть до спасительного входу; укріпи мене ходити ни­ми, що блукаю бездоріжжям життя і в омані творю беззаконня.

Наближається страшний день, ридаю, маючи діла осуджені; Господи, Господи, єдиний Милостивий, молитвами Твого Предтечі і всіх святих покажи мене тоді незасудженим.

Богородичний: Світло божественне народивша, Богоблагодатна, просвіти мою душу, затьмарену гріха­ми, молюся, і визволи мене від вічної темряви, щоб я величав Тебе і славив, Присноблаженна.

Далі: Достойно є… і поклін. Єктенія, світильний і псал­ми звичайні.

На стиховні стихири покаянні. Глас 7

Як неплідну смоківницю, не посічи мене грішно­го, Спасе, але даруй мені прощення на многі літа, напоюючи мою душу сльозами покаяння, щоб я приніс Тобі плід милостині.

Стих: Наповни нас уранці милістю Твоєю, Господи, і зра­діємо та звеселимося. Звесели нас у всі дні наші: за ті дні, коли Ти смирив нас, за літа, коли ми бачили зло. І поди­вись на рабів Твоїх і на діла Твої, і навчи синів їх.

Як Сонце правди, просвіти серця оспівуючих Тебе: Господи, слава Тобі.

Стих: І нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, діла рук наших виправ і в ділах рук наших допомагай нам.

Мученичий: Посеред судилища беззаконників раді­ючи, страстотерпці Твої взивали: Господи, слава Тобі.

Слава, і нині… богородичний: Світло, Христе, наро­дився Ти від Діви і просвітив рід людський; Господи, слава Тобі.

Далі: Благо є сповідатися Господеві… Трисвяте по Отче наш… Тропарі, єктенія, час 1-й і відпуст.

У вівторок блаженні. Глас 7

Прекрасним на вигляд і добрим на смак був плід, який умертвив мене; Христос є древо життя, хто від Нього споживає, той не помирає; але взиваю з роз­бійником: пом’яни мене, Господи, у Царстві Твоїм.

Стих: Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.

Струп’я мого серця невилікувані вилікуй, Госпо­ди, як єдиний Лікар душ і тіл, і навчи мене завжди праведно ходити спасительними путями.

Стих: Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть та зводитимуть на вас усяке лихослів’я і наклепи — Мене ради.

Ти, Хрестителю, йшов перед Сонцем праведним; світильник душі моєї, погаслий від великої злоби, за­пали божественними твоїми молитвами, щоб я за­вжди ублажав тебе, спасенний.

Стих: Радуйтесь і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах.

Мученичий: Постраждавши і будучи увінчаними, премудрі мученики, ви ворога посоромили і нині живете на небесах, сповнені світла неприступного, і молитеся за душі наші.

Слава… Вилікуй моєї душі невиліковні пристрасті, Божественна Тройце, і визволи мене від геєни і спо­кус, що прославляєшся побожно у Єдиному Божестві, і даруй мені вічне Царство.

І нині… Ти вмістила нетісно у Твоїй утробі Невмістимого; Його ж завжди моли, Мати Чиста, виз­волити від усякої тісноти і находження пристрастей рабів Твоїх, що з любов’ю Тебе прославляють.

У вівторок на вечірні

На Господи, взиваю… стихири хресні. Глас 7

Стих: Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Бо в Тебе очищення с.

Дерево вигнало мене в давнині із раю, нині ж дре­во ввело в рай, коли Ти, Христе, розіп’явся.

Стих: Ради імені Твого страждаю за Тебе, Господи, страж­дає душа моя за Слово Твоє, бо уповає душа моя на Господа.

Чудо страшне: як Творець стоїть перед Своїм тво­рінням засуджений на розп’яття заради спасіння людей.

Стих: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай упо­вають люди на Господа.

Хресте Христів, ангелів святих чудо, дияволу і бісам велика рана, спасай рабів твоїх.

Далі стихири святому з Мінеї. Слава… святому, якщо є; І нині… хрестобогородичний гласу. Якщо нема в Мінеї, інші стихири Богородиці, глас 7.

Стих: Бо в Господа милість, і велике в нього визволен­ня. Він визволить нас від усіх беззаконь наших.

Бачачи розіп’ятим на хресті Агнця посеред двох розбійників, нескверна Агниця Діва взивала: горе Мені, найсолодший Мій Сину! Що це за дивне і пре­славне таїнство? Як беззаконне зібрання розіп’яло Тебе на хресті, напоїло жовчю, що манною наситив людей?

Стих: Хваліть Господа, всі народи, прославляйте Його, всі люди.

Коли побачила Тебе на хресті розіп’ятого Мати Твоя, Христе мій, судом неправедним від юдеїв на Лобному місці: горе Мені, взивала, Сину Мій улюб­лений; що це за дивне видіння? Як прицвяховують на хресті діти нерозумних євреїв Тебе, Господа всіх?

Стих: Велика милість Його над нами, й істина Його пе­ребуває повік.

Єдину Тебе, Пресвята Владичице, знаємо Тебе всі Дівою після Різдва; Його ж, безмужньо народженого, бачачи з волі Своєї на древі прицвяхованого, Пречи­ста, плачучи, взивала: Довготерпеливий, Ти з волі Своєї умираєш, визволяючи від смерті усіх, що оспі­вують Тебе.

Слава, і нині… хрестобогородичний: Владичице, Пре­свята Діво, народивша Господа, заради милосердя на хресті розп’ятого і виточившого струмки життя світові, Його ублагай спасти душі наші; бо ми, вірні, маємо Тебе пристановище, стіну і заступництво, тому звертаємося до Твого покрову.

Далі: Світло тихе… Прокимен дня. Сподоби, Госпо­ди, у вечір цей…

На стиховні стихири хресні. Глас 7

Більше не заборонено нам приступати до древа життя, маючи упованням хрест Твій; Господи, слава Тобі.

Стих: До Тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої. Як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині — до рук господині її, так очі наші — до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас.

Будучи повішеним на древі, Безсмертний, Ти ро­зірвав сіті диявола; Господи, слава Тобі.

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. Надміру має душа наша ганьби від ба­гатих та зневаги від гордих.

Мученичий: Не дбаючи про все земне і на суді Хри­ста мужньо проповідуючи, святі мученики, ви прий­няли від Нього нагороду за страждання; але, маючи сміливість, ублагайте Його, як всесильного Бога, спа­сти душі наші, що звертаємося до вас у молитвах.

Слава, і нині… хрестобогородичний: Свого Сина Ти бачила на хресті, Пречиста, серце Твоє зброєю печалі уранене.

Далі: Нині відпускаєш раба Твого… Трисвяте по Отче наш… Тропар, єктенія і відпуст.

У вівторок на повечір’ї

Канон до Пресвятої Богородиці. Глас 7

Пісня 1

Ірмос: Повелінням Твоїм на сушу перетворилося рані­ше розлите водне єство, Господи; тому сухими стопами пе­реходив Ізраїль, співаючи Тобі пісню перемоги.

Утихомир бурю пристрастей моїх і насолод тишею божественної Твоєї молитви, Всенепорочна, щоб я тихим серцем прославляв Твоє невимовне Різдво.

Все бажання і солодкість спасіння сталися Різдвом Твоїм, Богородице Владичице; відганяй усяку гірко­ту від рабів Твоїх, що надходить від пристрастей гріховних.

Слава… Визволи мене, Пречиста, від бісівської омани, озлоблення, і пошкодження, і спокус, щоб я вірою прославляв Тебе, після Бога сущу заступницю і покров мій.

І нині… Явився Ти, Слове Божий, Мойсеєві при купині, як палаючий вогонь, і в той же час не спалю­ючий, прообразуючи Твоє від Діви народження; за­ради Неї Ти прийняв образ людини?

Пісня 3

Ірмос: На початку небеса всесильним словом Твоїм утвер­див, Господи Спасе, і вседіючим Божим Духом усю силу їхню; на непорушному камені сповідання Твого утверди мене.

Того, Хто розіп’явся па хресті і зруйнував пекло, моли старанно, Богородице, за тих, що завжди оспі­вують Тебе з вірою голосами і піснями священними, надіє світу і заступнице вірних.

Вища за небеса і славніша за херувимів, зачавши, Ти народила Бога; тому благай Його визволити мене від гріхів і осудження страшного Твоєю милосердною молитвою і невимовною силою Твоєю.

Слава… Ти, що перемінила людей від тління смерті Різдвом Твоїм, Владичице, визволи мене від тління пристрастей, і недуги, і лютих гріхів; і даруй мені не­старіюче життя божественним Твоїм заступництвом.

І нині… Незмінно уподібнився у всьому людям, Слове Божий, прийшов явно від Діви Чистої і всім явив трисвітле Богоначало в єдиному єстві і не­змінних Іпостасях.

Пісня 4

Ірмос: Лона Отчого не залишивши, зійшов Ти на землю, Христе Боже; тайну почув провидіння Твого і прославив Тебе, єдиний Чоловіколюбче.

Милість Твою і милосердя Твоє простягни на рабів Твоїх, Чиста, що завжди благають Тебе визволити від страшних мук молитвами Твоїми.

Чистою молитвою і з теплою вірою звертаюся до Тебе, Всенепорочна: Ти будь очищенням многих гріхів моїх, визволяючи і спасаючи мене.

Слава… Ти, Пречиста Владичице, явилася заступ­ницею нашої радості, Різдвом Твоїм; Його благай, Всенепорочна, визволити від напастей і сподобити мене вічного життя.

І нині… З лоном Отчим не розлучившись, Христе Боже, від Діви воплотився; збережи стадо Твоє, що поклоняється Твого провидіння божественним іконам.

Пісня 5

Ірмос: Ніч несвітла для невірних, Христе, вірним же про­свіщений слова Твої; заради цього зранку молюся до Тебе і оспівую Твоє Божество.

Тебе благаю, Діво Чиста, визволи із темряви гріха душу мою і засяй божественною зорею покаяння ми­лості Твої.

Сущих у безодні лютих напастей і глибоких при­страстей, Пресвята і Пречиста, визволи Твоїми мо­литвами і благаннями і спаси тих, що прославляють Тебе.

Слава… Ти, що зачала Бога в утробі дівочій і на­родила, Богородице Пресвята, визволи від усякого вічного засудження тих, що оспівують Тебе.

І нині… Знаючи Тебе, Матір Божу і заступницю нашу, пропонуємо Тебе щедрому Господу молитовницею за спасіння наше.

Пісня 6

Ірмос: Взиваю до Тебе, Господи, коли скорблю, і визволи життя моє, Многомилостивий.

Твого Сина, розіп’ятого на хресті і визволившого людей із тління, ублагай, Владичице, спасти нас.

Пречиста Владичице, не залиш мене, що уповаю на Тебе, але пришвидши поміч Твою.

Слава… Від печалі визволи тих, що закликають Твоє божественне ім’я, і звільни від страшних мук.

І нині… Пречиста Владичице, надіє тверда, збере­жи тих, що з любов’ю оспівують Тебе як істинну Бо­городицю.

Сідальний, глас 7

Христа Бога, що розіп’явся і зруйнував смерті дер­жаву, безперестанно моли, Богородице Діво, щоб Він спас душі наші.

Пісня 7

Ірмос: Піч вогнепальну в давнині юнаки показали росоносною, єдиного Бога оспівуючи і промовляючи: всехвальний отців Бог і препрославлений.

Будучи в невіданні, і печалі, і в бідах, Пречиста, закликаю Тебе тепло від серця мого: попередь і виз­воли мене і подай мені, Пречиста, утіху.

Гріхи многі і хвилювання пристрастей збурюють мене і зводять у глибину загибелі; подай мені руку, Богородице, і спаси, і помилуй мене силою Твоєю.

Слава… Твою Матір приводжу Тобі в молитву, Спасе Чоловіколюбче, прийнявши Яку, визволи мене від гріхів, і майбутнього суду, і вічних мук.

І нині… Придбавши умертвлену лютими беззакон­нями душу, благаю Тебе, Владичице, що умертвила пекло Різдвом Твоїм, оживи мене покаянням.

Пісня 8

Ірмос: Воістину сущого Бога і всіх істот сотворителя Христа прославляємо і славословимо по всі віки.

Спаси мене, Пречиста, від бід, і тління, і пристрастей; до Тебе бо вдаюся, моєї надії і божественного спасіння.

У час кончини визволи мене від лютих наклеп­ників, Владичице Діво, і Сама приведи мене до боже­ственної оселі.

Слава… Піднімись, о душе, припади до Богородиці і взивай: надіє і спасіння всіх, визволи мене від вог­ню вічного.

І нині… Єдину в жонах благословенну оспіваймо, Христа прославляючи і славословлячи по всі віки.

Пісня 9

Ірмос: Мати Божа і Діво, народила і залишилася Дівою, не єства діло, а Боже сходження; тому як єдину, що сподо­билася Божого чуда, Тебе завжди величаємо.

Богородиця приносить Тобі молитву за мене, Вла­дико Христе, яку прийнявши, визволи мене від уся­кої муки.

Завжди молюся до Тебе, Владичице, визволи сми­ренну душу мою від майбутнього суду і муки.

Слава… Творця мого і Сотворителя благай, Діво, визволити мене від страшного суду і дарувати мені життя.

І нині… Всенепорочна Мати Діво Чиста, від душев­них скверн визволи стадо Твоє, що Тебе величає.

Далі: Достойно Є… Трисвяте по Отче наш… Тропарі та інше звичайне і відпуст.


Глас 7. Понеділок | Зміст | Глас 7. Середа


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору