«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиОктоїх

Глас 7. Четвер

У четвер на ранній

Після 1-ї кафизми сідальні апостольські. Глас 7

Робітниками на ниві Твоїй, Слове, явив Ти апос­толів, які посікли ідолів і Тебе, Владику, проповіду­вали народам, побожно звеличивши.

Стих: По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їхні.

Земної слави не злюбили на землі, славні апосто­ли; Бога небесного людям проповідували і до Нього всіх привели.

Слава, і нині…Богородичний: Хоч творіння знає Тебе як Матір, але Бог показав Тебе Дівою: бо Ти народи­ла плоттю Христа Бога, що спасає душі наші.

Після 2-ї кафизми сідальні. Глас 7

Як окормителів нашого спасіння, премудрих апо­столів Христа Бога достойно вшануймо піснями і співами; бо вони розігнали оману нечестя, світ спас­ли, як самовидці Слова, і слуги, і друзі, і браття.

Стих: Небеса проповідують славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь.

Пророки проповідували, апостоли навчили, муче­ники сповідали, і ми увірували, що Ти є Христос, Син Божий, Визволитель світу.

Стих: Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів.

Мученичий: Мученики Твої, Господи, ворога пере­могли і оману ідольську посоромили, озброївшись силою хреста Твого; тому й з ангелами, оспівуючи Тебе, проголошують пісню перемоги, славлячи Тебе, Христе; їхніми молитвами подай душам нашим очи­щення і велику милість.

Слава, і нині… богородичний: Радуйся, бо з Неї не­змінно Слово стало плоттю і оселилося в нас; радуй­ся, Чиста, апостолів і мучеників радування і нас, вірних, спасіння; радуйся, Мати Христа Бога.

Після 3-ї кафизми сідальці. Глас 7

Ученики Господні всехвальні, ви всю підсонячну як світила осяяли; просвітіть мене, сущого у пітьмі пристрастей і гріхів, молитвами вашими.

Ви є світила світові, Господні апостоли, завжди осяюючи вірних словом, розганяючи пітьму омани; тому й просвітили народи хрещенням, як проповід­ники Тройці, завжди шановані.

Слава, і нині… богородичний: Ти радість світові, Діво, моли безперестанно з апостолами Сина Твого дарува­ти прощення наших гріхів і виправлення життя.

Канон святим славним і всехвальним апостолам.
Творіння Феофанове. Глас 7

Пісня 1

Ірмос: Повелінням Твоїм на сушу перетворилося рані­ше розлите водне єство, Господи; тому сухими стопами пе­реходив Ізраїль, співаючи Тобі пісню перемоги.

Повелінням божественним, будучи боговидцями, ви, всечесні, сокрушили богів безбожних і привели до бо­жественної любові всіх тих, що увірували в Бога (двічі).

Будучи сіллю всієї землі, богопроповідники Гос­подні апостоли, всю гнилість серця мого припиніть і зціліть люту гнилість.

Коли благозволить Суддя всіх праведний сісти з вами, божественні апостоли, у другому пришесті, тоді визволіть нас від усякого засудження.

Богородичний: Пречиста Богородице, моли з без­плотними ангелами, і пророками, і мучениками, і апостолами, щоб ми одержали прощення гріхів, Діво, і велику милість.

Другий канон святому і великому Чудотворцю Миколаю.
Творіння Йосифове. Глас 7

Ірмос: Помічнику Богові, що допоміг Мойсею вивести Ізраїля з Єгипту, Йому єдиному співаємо, бо Він прославився.

Славно прожив ти життя на землі, Миколаю; со­твори спільниками слави на небесах тих, що простав­ляють тебе.

Плаваючих у безодні гріхів, оточених хвилями жи­тейських спокус, спаси нас від них, Миколаю.

Подай мені нині, отче Миколаю, руку допомоги і визволи мене від видимих і невидимих ворогів.

Богородичний: Той, Хто сотворив безплотних слу­жителів, від Тебе, Богородице, народився заради не­вимовної милості і став видимим для людей.

Пісня 3

Ірмос: Па початку небеса всесильним Твоїм словом утвер­див, Господи Спасе, і вседіючим Божим Духом усі сили їхні; на непорушному камені сповідання Твого мене утверди.

Як небеса сповіщають славу Божу, як сказав про­рок, так і ви, божественні ученики, проповідали Його божественне втілення і страждання; ними ж виз­воліть усіх від страждань, і смерті, і тління.

Ви явилися гострими стрілами Христа всесильно­го; визволіть мене, мудрі ученики Господні, від стріл лукавого і зціліть моє серце, тяжко уранене гріхов­ною зброєю.

Мене, люто спокушеного і позбавленого божествен­ного одягу, Христові ученики, поспішіть прикраси­ти божественною одежею; бо ви оголили всі підступи ворога і одягли його в сором.

Богородичний: Ти, що словом сотворив небесні сили і подав благодать пророкам, і ученикам, і всім мученикам, їхніми молитвами, Боже, І Пречистої Твоєї Матері спаси всіх і ущедри, як милосердний.

Інший.

Ірмос: Ти, що утвердив небеса словом і основи землі ук­ріпив на водах великих, утверди розум мій творити волю Твою, Чоловіколюбче.

Святителю Миколаю, ти приносиш моління за вселенну; спаси нас від усякої біди і скорбот безмежних.

Як ти, святий Миколаю, визволив із в’язниці ув’яз­нених, так розірви ланцюги гріхів моїх молитвами твоїми і примири з Богом.

Вдень і вночі заступником тебе називаємо; прине­си наші молитви Господеві, завжди охороняючи нас, святий Миколаю.

Богородичний: Ти є кліщі, що прийняли божествен­не вугілля в утробі Твоїй, яке ніскільки не обпалило; попали, Пречиста, наші гріхи.

Пісня 4

Ірмос: Лона Отчого не залишивши, зійшов Ти на землю, Христе Боже; тайну почув провидіння Твого і прославив Тебе, єдиний Чоловіколюбче.

Співпрестольний Отцю Син на землі втілився як людина, обрав вас учениками проповідувати Його Божество всім народам (двічі).

Нерозумно поринув я, окаянний, у всі гріховні при­страсті, уранився серцем, тому благаю вас, апосто­ли, зціліть мене, лікарі хворих.

Визволіть нас, славні апостоли, від пристрастей, і від лютих бід, від скорбот, і від усякої напасті, і від болісних мук.

Богородичний: Обрана Богом Мати, молися зі свя­тими апостолами, і мучениками, і пророками визво­литися нам від бід, і скорбот, і гріхів.

Інший.

Ірмос: Покрила небеса, Христе Боже, провидінням Твоїм чеснота невимовної премудрості Твоєї, Чоловіколюбче.

Премудрістю твоєю, Миколаю, ти викрив Аріїв розум, затьмарений єрессю, і ним обманутих про­світив.

Вилікуй многі мої струп’я богоприємними твоїми молитвами, блаженний отче Миколаю, і серце моє просвіти.

Умертвивши пристрасні похоті, які мене умертви­ли, оживи твоїми молитвами, всеблаженний Мико­лаю, і сотвори новим.

Богородичний: Народила Ти плоттю бездітного; Його ж моли визволити нас від багатолітніх гріхів, що оспівують Тебе, Всенепорочна.

Пісня 5

Ірмос: Господи Боже мій, з ночі до ранку молюся Тобі: подай мені прощення гріхів моїх і до світла Твоїх повелінь направи путі мої, молюся.

Господи Боже мій, Ти дарував мир апостолам Тво­їм, їхніми молитвами даруй мир і нам усім і прощен­ня гріхів (двічі).

Господи Боже мій, Ти знаєш гріхи душі моєї і не­поправний норов серця мого; задарма ущедривши мене, спаси молитвами апостолів.

Господи Боже мій, Ти спас розбійника і блудницю, яка згрішила, заради великої милості; молитвами Твоїх апостолів ущедри і мене, блудного.

Богородичний: Господи Боже мій, що народився від Діви безневісної, молитвами і апостолів Твоїх да­руй мені очищення гріхів і визволи від майбутньої муки.

Інший.

Ірмос: Зранку молиться дух мій до Тебе, Боже, бо Ти є світло, і Твої повеління стали зціленням рабів Твоїх, Чоловіколюбче.

Ради нечестивих людей, що завжди проти нас на­правляються, твоїми молитвами, святий Миколаю, сотвори недієвими.

Ланцюги гріхів наших розірви, святий Миколаю, і зв’яжи злобу душетлінного змія.

Ми, що завжди свідомо згрішаємо і безмежним злом охоплені, закликаємо тебе, отче Миколаю, теплого заступника.

Богородичний: Маріє, Владичице всього творіння, визволи до кінця смиренне серце моє від ворога, який безсоромно намагається володіти ним.

Пісня 6

Ірмос: Плаваючий у морі житейських піклувань, з ко­раблем гріхів утопаючий і душетлінним звіром поглинутий, як Іона, Христе, взиваю до Тебе: із смертоносної глибини виведи мене.

Ви, бувши учениками самої Премудрості, посоро­мили еллінську мудрість і згубили мудреця злоби, а в невіданні блукаючих просвітили світлом благочес­тя, премудрі (двічі).

Ти, що в давнині очистив сльозами гріх Петра, його молитвами очисти незліченні гріхи душі моєї заради безмежного Твого благоутробія і великої Твоєї, Хри­сте, благості.

Ти, що в давнині ущедрив ніневітян, які покаяли­ся, і мене помилуй звичайним Твоїм милосердям за­ради Твоїх апостолів; і не віддавай, Визволителю, на великі муки заради безлічі моїх гріхів.

Богородичний: Ти, що народила Світло, просвіти мою душу, затьмарену пристрастями; і моли з апос­толами, пророками і мучениками визволити мене від усякого гріха, всякого ушкодження і від усякої злоби ворожої.

Інший.

Ірмос: Іона із черева пекла взивав: виведи із тління жит­тя моє; ми ж до Тебе взиваємо: всесильний Спасе, помилуй нас.

Зруйнував ти, отче Миколаю, неправедний суд і спас милістю твоєю засуджених на смерть воєвод, як теплий заступник тих, хто закликає тебе.

Недуги душ наших утихомир, святий пастирю, і за­крий вуста, що даремно відкриваються проти тих, що люблять тебе.

Пасовище гіркого злочестя Арієвого ти знищив, Миколаю, і був ти, священнотаїннику, утвердженням православних повчальними твоїми словами.

Богородичний: Вилікуй, Всенепорочна, невиліков­ну окаянну душу мою, хвору через житейські насо­лоди і безліч гріхів.

Пісня 7

Ірмос: Піч вогняну у давнині юнаки показали росоносною, єдиного Бога оспівуючи і промовляючи: всехвальний отців Бог і прославлений.

Славні апостоли, ви погасили росою божественної проповіді піч гіркого безбожжя, взиваючи: преслав­ний отців Бог і препрославлений (двічі).

Визволи мене, Христе, від лютого гріха, і мук у пек­лі, і болістей в геєні, і спаси мене, Слове, молитвами Твоїх апостолів, молюся.

Ученики Христові, ви уловили людей у глибині невідання сітями слова; спасіть і мене у бурі, утопа­ючого у безмежних гріхах.

Богородичний: Всенепорочна, моли Сина Твого і Господа з ангелами, з мучениками і апостолами спа­стися рабам Твоїм від усяких напастей і скорбот.

Інший.

Ірмос: Піч палаючу зросив ти, Спасе, і юнаків спас, які співали і промовляли: благословенний Ти повіки, Господи, Боже отців наших.

Ти був прикрасою Церкви, мудрий Миколаю; виз­воли мене від огидності безчесних пристрастей, зав­жди благаючи Благодателя усього світу, святителю.

Хмарами молитов твоїх, мудрий Миколаю, напій серця всіх нас, щоб ми принесли достойні плоди по­каяння, святителю Миколаю.

Просвіти твоїми молитвами, святителю Миколаю, наші помисли, що зранку з вірою молимось і Бога славимо, бо ти зруйнував твоїми благаннями капи­ще Артеміди.

Богородичний: Усі народи славлять з вірою Тебе, Чиста, сущу славу і похвалу роду нашого і наставни­цю заблудлих, Богородице всеблаженна.

Пісня 8

Ірмос: Неопалима купина, що доторкнулася вогню на Синаї, явила Бога Мойсею, заїкуватому і гугнявому, і ревність Божа трьох юнаків незборимими у вогні показала співцями: всі діла Господні, Господа оспівуйте і прослав­ляйте по всі віки.

Христові ученики, ви, будучи вугіллям, розпале­ним духовним вогнем, попалили, як хмиз, усю ідоль­ську оману і просвітили вірних душі, що взивали: всі діла Господні, Господа оспівуйте І прославляйте по всі віки (двічі).

Затьмарену гріхом душу мою і затьмарене безчес­ними пристрастями серце моє просвітіть нині, Хрис­тові апостоли, спільники споконвічного Світла, щоб я безперестанно взивав: усі діла Господні, Господа оспівуйте і прославляйте по всі віки.

Душу мою, уранену отрутою від укусу гордого змія, Ти, Господи, що прийняв рани плоттю, зціли молитвами святих Твоїх учеників і спаси тих, що співа­ють: усі діла Господні, Господа оспівуйте і прослав­ляйте по всі віки.

Богородичний: Неопалимо народивши вогонь, Ти, Пречиста, збереглася Дівою; тому благай Того, Кого народила, з безплотними силами і апостолами спас­тися тим, що з вірою співають: усі діла Господні, Гос­пода оспівуйте і прославляйте по всі віки.

Інший.

Ірмос: У печі юнаків наслідуючи, що прийняли росу ду­ховну, вірою взиваємо: благословляйте, діла Господні, Господа.

У Мирах мирозапашне тіло твоє, святий Миколаю, виточує миро тим, що приходять, і зціляє недуги людей.

Господь, Творець світу, явив тебе заступником сві­ту, тому нині ти, Миколаю, є визволителем тих, що в бітах закликають тебе.

Нема тих, хто закликав би тебе в скорботах і швид­ко не одержував би утіхи; тому молимося до тебе: всі хвороби наші, Миколаю, полегши.

Богородичний: Оспівує Тебе, Діво Богоневісто, і про­славляє кожний народ, бо Ти народила преславного Бога; Його ж благай безперестанно спастися душам нашим.

Далі співаємо пісню Богородиці: Величає душа Моя Господа… з поклонами.

Пісня 9

Ірмос: Тебе, що нетління через випробування народила і Творцю Слову плоть надала, Мати безмужня Діво Богородице; вмістилище Невмістимого, оселя незбагненного Сотворителя Твого, Тебе величаємо.

Слово Бога Отця явило вас, божественні апосто­ли, синами світла і дня; Його полюбивши, ви стали світилами вселенної, прогонителями бісів, наставни­ками заблудлих, твердою основою Церкви (двічі).

Орала словесні, ви на плечах носили легке ярмо Христове; оновіть нині зледенілу від пристрастей ду­шу мою і зерном покаяння зробіть її плодоносною.

Ущедри мене, Слове, що був байдужим до боже­ственних повелінь закону і став житлом бісів і чинителем усякого гріха, молитвами славних Твоїх апос­толів, як Чоловіколюбець.

Земля освячується Божественним Духом через свя­ті мощі благословенних апостолів; Церква ж нервородних на небесах безперестанно світиться душами їхніми; заради них, Спасе, ущедри всіх.

Богородичний: Нe посилай мене у вогонь, пригото­ваний для мене, благає Тебе Діва, що народила Тебе, і божественні безплотні сили, апостоли, пророки і мученики, святителі і душі праведних, Всещедрий і Многомилостивий.

Інший.

Ірмос: Надприродно Матір і та єством Діву, сійну між жо­нами благословенну, піснями, вірні. Богородицю величаемо.

Наслідував духом святих апостолів і престол їхній успадкував, як святитель чесний, достославний Ми­колаю.

Як божественного ревнителя і великого помічни­ка у всьому показав тебе Творець тим, хто у всьому світі закликає тебе тепло, блаженний Миколаю.

Смиренним серцем взиваємо до тебе, отче: будь нам утішителем у скорботах, завжди відганяючи пе­чалі від душ наших, Миколаю.

Посічення смертне чекає тебе, як сокира біля де­рева, о душе! Не лінуйся ж, старайся показати Богу плоди покаяння.

Богородичний: Ти носила на святих Твоїх руках То­го, Хто носить усе; Його ж моли, Чиста, спастися нам неушкодженими від злодійства ворога.

Далі: Достойно є… і поклін. Єктенія і світильний та звичайні псалми.

На стиховні стихири апостольські. Глас 7

Апостоли славні, стовпи церковні, проповідники істини, світлі світила, ви спалили вогнем духовним усяку оману, людський же рід просвітили; тому мо­лимо вас: моліть Спаса і Бога нашого примирити світ і спасти душі наші.

Стих: Наповни нас уранці милістю Твоєю, Господи, і зра­діємо та звеселимося. Звесели нас у всі дні наші: за ті дні, коли Ти смирив нас, за літа, коли ми бачили зло. І поди­вись на рабів Твоїх і на діла Твої, і навчи синів їх.

Апостоли Христові, працівники Спасові, хрест, як орало, ви на плечах носили, і зледенілу землю від ідольської омани очистили, і посіяли слово віри; тому ви достойно називаєтеся святими Христовими апос­толами.

Стих: І нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, діла рук наших виправ і в ділах рук наших допомагай нам.

Мученичий: Єдинодушно дивлячись на єдине, му­ченики страстотерпці, єдину путь життя обрали — смерть заради Христа, один одному ревнуючи в кон­чині. О чудо! Як скарби муки випереджаючи, один до одного взивали: якщо не помремо тепер, все одно помремо і буттю достойно послужимо: примусимо се­бе любочестям, нехай своє буде спільним, купимо жит­тя смертю. Молитвами їхніми, Боже, помилуй нас.

Слава, і нині… богородичний: Народився Ти, Хрис­те, від Діви невимовно і просвітив сущих у темряві, що взивали: Господи, слава Тобі.

Далі: Благо є сповідатися Господеві… Трисвяте по Отче наш… Тропарі, єктенія, час 1-й і відпуст.

У четвер Блаженні. Глас 7

Прекрасним на вигляд і добрим на смак був плід, який умертвив мене; Христос є древо життя, від яко­го хто споживає, не помирає; але взиваю з розбійни­ком: пом’яни мене, Господи, у Царстві Твоїм.

Стих: Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.

Із глибини зловір’я ви, премудрі, вивели народи до віри божественної і, як коштовний оброк, приве­ли їх до духовної трапези, славні апостоли.

Стих: Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть та зводитимуть на вас усяке лихослів’я та наклепи — Мене ради.

Апостоли Господні, світлом проповідування ви відігнали морок лютої омани і просвітили серця бла­гочестивих; тому ублажаємо вас божественними піснями.

Стих: Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах.

Мученичий: Вас, божественні страстотерпці, розсі­кали мечем на частини, але не змогли відсікти вас від любові до Визволителя; до Нього ж ви прийшли; і нині живете в радості, всі осяяні небесною славою.

Слава… Злобний розтлитель роду людського обій­має мене, всесильна Тройце; молитвами Твоїх про­повідників вирви мене із гортані його, щоб я вели­чав Твою безмежну милість.

І нині… Співпрестольного Отцю Сина Ти народи­ла, Чиста Діво, від чесних кровей Твоїх, Який носив плоть мертвенну, щоб зробити безсмертною людську істоту; тому всі достойно Тебе ублажаємо.

У четвер на вечірні

На Господи, взиваю… стихири хресні. Глас 7

Стих: Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Бо в Тебе очищення є.

Щоб людину зробити богом, Ти, всеблагий Хрис­те, став людиною і розіп’явся; слава силі Твоїй.

Стих: Ради імені Твого страждаю за Тебе, Господи, страж­дає душа моя за Слово Твоє, бо уповає душа моя на Господа.

Коли єврейське зібрання засудило Тебе, Ісусе, на смерть, земля затряслася, і сонце сховало світло.

Стих: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай упо­вають люди на Господа.

Зібрання беззаконних терням увінчало Тебе, Без­смертний, що під корінь відсік терня омани, Царю святий.

Далі святому стихири з Мінеї. Слава… святому, якщо є . І нині… хрестобогородичний, глас 7.

Стих: Бо в Господа милість, і велике в Нього визволен­ня. Він визволить нас від усіх беззаконь наших.

Бачачи розіп’ятим на хресті Агнця поміж двох роз­бійників, нескверна Агниця і Діва взивала: горе Мені, найсолодший Мій Сину, що це за дивне і преславне таїнство? Як беззаконне зібрання піднесло на хрест і напоїло жовчю Тебе, Хто манною наситив людей?

Стих: Хваліть Господа, всі народи, прославляйте Його, всі люди.

Коли побачила Тебе на хресті розіп’ятого, Христе мій, засудженого юдеями на Лобному місці, Діва і Мати Твоя взивала: горе Мені, Сину Мій улюблений! Що це за дивне видіння? Як Тебе, Господа всіх, прицвяховують до хреста діти нерозумних євреїв?

Стих: Велика милість Його над нами, й істина Його пе­ребуває повік.

Єдину Тебе, Всесвята Владичице, знаємо всі після Різдва Дівою; Його ж безсіменно народила; побачив­ши руками Своїми з волі Своєї прицвяхованого на древі, Пречиста плакала і взивала: Довготерпеливий, волею помираєш, визволяючи від смерті всіх, хто оспівує Тебе.

Слава, і нині… хрестобогородичний: Владичице все­свята Діво, народивша Господа, що заради благосердя на хресті розіп’явся і виточив світові струмки життя, його моли спастися душам нашим; бо Тебе єдину маємо, вірні, пристановище, і стіну, і заступ­ництво, тому і звертаємося до Твого покрову.

Далі: Світло тихе… Прокимен дня. Сподоби, Госпо­ди, у вечір цей…

На стиховні стихири хресні. Глас 7

Більше не заборонений нам вхід до древа життя, маючи упованням хрест Твій; Господи, слава Тобі.

Стих: До Тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої. Як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині — до рук господині її, так очі наші — до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас.

Будучи повішеним на хресті, Ти, Безсмертний, розірвав усі сіті диявола; Господи, слава Тобі.

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. Надміру має душа наша ганьби від ба­гатих та зневаги від гордих.

Мученичий: Слава Тобі, Христе Боже, апостолів похвала і мучеників радування: їхня проповідь — Тройця Єдиносущна.

Слава, і нині… хрестобогородичний: Коли побачила Тебе Всенепорочна на древі прицвяхованого волею, плакала і прославляла державу Твою.

Далі: Нині відпускаєш… Трисвяте по Отче наш… Тропар, єктенія і відпуст.

У четвер на повечір’ї

Канон до Пресвятої Богородиці. Глас 7

Пісня 1

Ірмос: Богу, що потопив фараона в Червоному морі, пісню перемоги співаємо, бо Він прославився.

Життя мого прийдешній кінець передбачаючи, взи­ваю до Тебе, Владичице: Ти дай мені очищення гріхів, Богоневісто.

До безодні благості Твоєї прийшов я і взиваю: Вла­дичице блага, визволи мене від усяких мук.

Слава… Владичице, прийми нас, що з вірою зверта­ємося до Тебе, і подай визволення від напастей і скорбот.

І нині… Ти відновила упавшу Адамову скинію, Пречиста, коли носила в утробі Спаса і Бога.

Пісня 3

Ірмос: Утвердилася вірою Церква Христова, бо безпере­станно піснями, співаючи, взиває: Свят єси, Господи, і Тебе оспівує дух мій.

Як невимовно зачавша Бога і Владику, мене, охоп­леного бурею гріхів, Ти, Пречиста, визволи від них і спаси мене.

Ніч неподобних гріхів охопила мене, Діво; просвіти промінням покаяння і завжди допомагай мені тво­рити діла світлі.

Слава… Богородице, що народила Хліб небесний, який годує серця всіх вірних, насити мою голодну грішну душу.

І нині… Утвердився, пізнавши Твоє божественне Різдво, і збагачуюся Твоїм, Діво, заступництвом, взи­ваючи: Свят єси, Господи, спаси душі наші.

Пісня 4

Ірмос: Почув звістку про Тебе — і убоявся, пізнав діла твої — і вжахнувся, Господи.

Стогнучи перед Тобою, Владичице, щиро взиваю від усієї душі моєї: не зневаж мене і не осором.

Спали колюче терня окаянної моєї душі плотсь­ких пристрастей, бо Ти народила Божественний во­гонь, Владичице.

Слава… Подай мені прощення гріхів, Всеблагословенна Чиста, і визволи від страшних і жахливих мук.

І нині… Слово, Яке оселилося в Тобі, Пречиста, втілилося в моє єство, що впало у гріхи.

Пісня 5

Ірмос: Зранку молиться дух мій до Тебе, Боже, бо Ти є світло, і Твої повеління були зціленням рабів Твоїх, Чоловіколюбче.

Уподібнився безсловесним тваринам я, всеокаянний, безсловесними пристрастями поневоливши ока­янну мою плоть; Ти Богородице, подай мені покаяння.

Помилуй мене, що згрішив більше за всіх людей, бо я звертаюся до Твого теплого покрову, Богороди­це Діво, і визволи мене від мук.

Слава… Тих, то сповідують Тебе Богородицею, Мати Діво, сподоби наслідувати вічне Царство і їжу Тобою, Богомати.

І нині… Благословенна і препрославлена Мати безмужня, оживотвори мою душу, умертвлену гріха­ми і згорблену нестриманими пристрастями.

Пісня 6

Ірмос: Іона із черева пекла взивав: виведи із тління жит­тя моє; ми ж до Тебе взиваємо: всесильний Спасе, помилуй нас.

Охопила мене буря гріховна, Діво, і тягне мене до відчаю тління, але подай мені руку допомоги тверду і всесильну.

Єлей теплого милосердя, що в Тобі, вилий на мене, Владичице, визволи від гріхів і вирви із вічного вогню.

Слава… Ти, що визволила від болістей Єву, Різдвом Твоїм, Пречиста, визволи мене, Отроковице, від бо­лістей грішної моєї душі і тіла.

І нині… Оспівуєш піснями втіленого із Тебе Бога і оплакуєш Його, розп’ятого на хресті, дивлячись на Нього, Мати Діво Чиста і всененорочна.

Далі: Господи, помилуй (тричі). Слава, і нині…

Сідальний, глас 7

Плід утроби Твоєї поставив хрест на землі і визво­лив світ від тління; тому Тебе як преславну величаємо.

Пісня 7

Ірмос: У піч палаючу вкинуто було преподобних юнаків, і вогонь на росу перемінили, співаючи так і взиваючи: бла­гословенний, Господи, Боже отців наших.

Гріхи мої примножилися, достойні покарання на суді; Пречиста, припадаю до Тебе і взиваю: подай мені очищення раніше кінця, і сльози зворушення, і ви­правлення норову.

Мене, недужого тяжкими і скверними гріхами, що йде до гробу у відчаї, Чиста, оживи божественними діяннями, бо Ти, Пречиста, народила життя усіх.

Слава… Богородице блага, визволи від духовної смерті тих, що з вірою закликають Твою споконвіч­ну благодать, і сподоби Царства пречистими Твоїми молитвами.

І нині… Незбагненне Різдво Діви славословимо, бо Ним ми позбавилися смерті; заради Нього ми наро­джуємося в нетління і взиваємо: благословенний Гос­поди, Боже отців наших.

Пісня 8

Ірмос: Єдиного безначального Царя слави, Якого благо­словляють небесні сили і жахаються чини ангельські, оспі­вуйте, священики; люди, прославляйте Його повіки.

Піч пристрастей спалює мене і вогонь сластолюбності з’їдає; попередивши, погаси її милостивою Твоєю росою, подаючи душі моїй приємну прохолоду.

Душу осквернив я і розтлив плоть любострасністю; валяючись у ній, я став ганьбою у людей і сміхом для ворогів; Владичице Богородице, будь моєю помічницею.

Слава… Бога, Якого Ти, Діво, народила, ублагай дарувати спасіння всім, що з вірою шанують Тебе, і визволення від бід, і швидке зцілення від тяжких недугів, і благодать вічну.

І нині… Того, Хто створив Адама за Своїм образом, і воплотився в нього, і розрішив першу клятву, свяще­ники, оспівуйте Господа і прославляйте Його повіки.

Пісня 9

Ірмос: Всехвальна, Ти вища за небеса, зачавши безсімен­но безначальне Слово і народивши втіленого Бога людям; тому Тебе всі величаємо.

Всесвітла Діво Мати Богородице, світлом молитов Твоїх настанови світло на страх Божий окаянну душу мою, затьмарену пристрастями.

Зневірившись у своєму спасінні від безлічі гріхів, я став нерозумним; Владичице Всесвята, пошли мені Твоє благодіяння і милість Твою.

Слава… Різдво Твоє, Богородице, надприродне дивує ангелів, жахає людей, бо воно для всіх невимовне і неосяжне; його ж оспівуючи, Тебе побожно славимо.

І нині… Зніми з мене, Діво, ризу умертвлений і тління, бо Ти народила людям ризу спасіння — втіле­не Слово; тому всі Тебе завжди величаємо.

Далі: Достойно є… і поклін. Трисвяте по Отче наш… Тропар та інше і відпуст.


Глас 7. Середа | Зміст | Глас 7. П’ятниця


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору