«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаСвяте ПисьмоБіблія (переклад УПЦ КП)

Послання до Колосян святого апостола Павла

Бут. Вих. Лев. Чис. Втор.
Нав. Суд. Руф. 1 Цар. 2 Цар. 3 Цар. 4 Цар. 1 Пар. 2 Пар. 1 Езд. 2 Езд. 3 Езд. Неєм. Тов. Юдиф. Есф. 1 Мак. 2 Мак. 3 Мак.
Іов. Пс. Притч. Еккл. Пісн. Прем. Сир.
Іс. Єр. Плач. Посл. Єр. Вар. Єз. Дан.
Ос. Іоїл.Ам. Авд. Іона. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах.Мал.
Мф. Мк. Лк. Ін. Діян.
Як. 1 Пет. 2 Пет. 1 Ін. 2 Ін. 3 Ін. Іуд.
Рим. 1 Кор. 2 Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1 Сол. 2 Сол. 1 Тим. 2 Тим. Тит. Фил. Євр.
Одкр.

Глава:  1  2   3   4  

Глава 1

 Павло, з волi Божої апостол Iсуса Христа, i Тимофiй брат, 2 святим‚ що перебувають у Колосах‚ i вiрним браттям у Христi Iсусi: 3 благодать вам i мир вiд Бога Отця нашого i Господа Iсуса Христа. Дякуємо Боговi й Отцевi Господа нашого Iсуса Хрис­та, завжди молячись за вас, 4 почувши про вiру вашу в Христа Iсуса та про любов до всiх святих, 5 у надiї на уготоване вам на небесах, про що ви ранiше чули в правдивому словi благовiстя, 6 яке перебуває у вас, як у всьому свiтi, та приносить плiд i зростає, як мiж вами, вiд того дня, коли ви почули i пiзнали благодать Божу в iстинi, 7 як i навчилися вiд Епаф­раса, улюбленого спiвпрацiвни­ка нашого, вiрного для вас служи­теля Христового, 8 який i сповiс­тив нас про вашу любов у дусi.

9 Тому i ми вiд цього дня, як по­чули про це, не перестаємо молитися за вас i просити, щоб ви наповнювалися пiзнанням волi Його, в усякiй премудростi й розумiннi духовному, 10 щоб поводилися достойно Бога, у всьому догоджаючи Йому, приносячи плiд у всякому доброму дiлi та зростаючи у пiзнаннi Бога, 11 змiцнюю­чись усякою силою за могутнiстю слави Його, в усякому терпiннi й великодушностi з радiстю, 12 дякуючи Боговi й Отцевi, Який покликав нас до участи у спадщинi святих у свiтлi, 13 визволив нас вiд влади темряви i ввiв у Царство улюбленого Сина Свого, 14 у Якому ми маємо вiдкуплення Кров’ю Його i прощення грiхiв, 15 Який є образ Бога невидимого, народжений ранiше всякого створiння; 16 бо Ним створено все, що на небесах i що на землi, видиме i невидиме; чи престоли, чи господст­ва, чи начальства, чи влади, — усе Hим i для Hього створено; 17 i Вiн є ранiш усього, i все Hим стоїть. 18 I Вiн є глава тiла Церкви; Вiн — початок, первiсток iз мертвих, щоб мати Йому в усьому першiсть, 19 бо благоугодно було Отцю, щоб у Hьому була вся повнота 20 i щоб через Hього примирити з Собою все, умиротворивши через Hього, Кров’ю хреста Його, i земне, i небесне. 21 I вас, що були колись вiд­чуженими i ворогами, за схиль­нiстю до лихих дiл, 22 нинi примирив у тiлi Плотi Його, смертю Його, щоб поставити вас святими й непорочними i невинними перед Собою, 23 коли тiльки перебуваєте твердими i непохитними у вiрi i не вiдпадаєте вiд надiї благо­вiстя, яке ви чули, яке сповiщено у всьому створiннi пiднебесному, якому я, Павло, зробився служителем.

24 Hинi я радiю в стражданнях моїх за вас i поповнюю нестачу у плотi моїй скорбот Христових за Тiло Його, яке є Церква, 25 котрої я зробився служителем за домоведенням Божим, дорученим менi для вас, щоб виконати слово Бо­же, 26 тайну, заховану вiд вiкiв i ро­­­дiв, нинi ж вiдкриту святим Його, 27 яким Бог зволив показати, яке багатство слави в тайнi цiй для язичникiв, бо вона є Хрис­тос у вас, надiя слави, 28 Якого ми проповiдуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всякої премудрости, щоб показати кожну людину довершеною в Христi Iсусi; 29 для чого я i працюю i змагаюся силою Його, що дiє в менi могутньо.

Глава 1. [3] Флп 1, 3. [4] Євр. 6, 10. [6] Мф. 13, 8. Ін. 15, 16. [9] Рим. 12, 2. [10] Еф. 4, 1. Флп 1, 27. 1 Сол. 2, 12. [11] Діян. 5, 41. [12] Діян. 26, 18. [13] Мф. 3, 17. Євр. 2, 15. [14] Рим. 3, 25. [15] Притч. 8, 22. Євр. 1, 3. [16] Ін. 1, 3. Еф. 3, 9. Євр. 1, 2. [17] Ін. 1, 1. [18] Рим. 8, 29. 1 Кор. 15, 20. Еф. 1, 22. [19] Кол. 2, 9. [20] Іс. 9, 6. Лк. 2, 14. [22] Лк. 1, 75. Рим. 5, 10. 1 Кор. 1, 2. Еф. 1, 4. Тит. 2, 14. [24] Рим. 5, 3. [25] 1 Кор. 4, 1; 9, 17. [26] Рим. 14, 24. Еф. 3, 9. [27] Рим. 9,

Глава 2

 Бажаю, щоб ви знали, який подвиг я маю заради вас i заради тих, котрi в Лаодикiї та Iєра­полi, i ради всiх, хто не бачив об­личчя мого у плотi, 2 щоб утiши­лися їхнi серця, з’єднанi в любовi для всякого багатства досконалого розумiння, для пiзнання тайни Бога i Отця i Христа, 3 в Якому захованi всi скарби премудрос­ти й вiдання. 4 Це я кажу для того, щоб хто-небудь не обманув вас улесливими словами; 5 бо я, хоч i вiдсутнiй тiлом, але духом перебуваю з вами i радiю, коли бачу благоустрiй i твердiсть вашої вiри у Христа. 6 Тому‚ як ви прийняли Христа Iсуса Господа, так i ходiть у Hьому, 7 будучи укорiненi i утвер­дженi в Hьому та змiцненi у вiрi, як ви навченi, збагачуючись у нiй iз подякою.

8 Глядiть, браття, щоб хто не звабив вас фiлософiєю й марною оманою, за переказом людським, за стихiями свiту, а не за Христом; 9 бо в Hьому живе уся пов­нота Божества тiлесно, 10 i ви маєте повноту в Hьому, Який є ­глава всякого начальства i влади. 11 В Hьому ви i обрiзанi не­руко­творним обрiзанням, стягненням грiховної плотi, обрiзан­ням Хрис­товим; 12 бувши похованi з ним у хрещеннi, в Hьому ви i спів­вос­кресли вiрою в силу Бога, Який воскресив Його з мертвих, 13 i вас, що були мертвi в грiхах i в необ­рiзаннi плотi вашої, оживив разом iз Hим, простивши нам усi грiхи, 14 знищивши вченням рукописання, що було про нас i проти нас, i Вiн узяв його з середовища i прибив до хреста; 15 забравши сили у начальств i властей, владно вивiв їх на ганьбу, подолавши їх Собою.

16 Отже, хай нiхто не осуджує вас за їжу або питво, чи за яке свято, або за новий мiсяць, або за суботу: 17 це — тiнь майбутнього, а тiло у Христi. 18 Hехай нiхто не зваблює вас самовiльною смиренномудрiстю та служiнням ангелiв, втручаючись у те, чого не бачив, безрозсудно величаючись тiлесним своїм розумом 19 i не тримаючись голови, вiд якої все тiло, з’єднуване i змiцнюване суглобами та зв’язками, росте зростом Божим. 20 Отже, якщо ви з Христом померли для стихiй свiту, то для чого ви, як тi, що живуть у свiтi, дотримуєтесь постанов: 21 не доторкайся, не споживай, не займай 22 все нищи вживанням — за заповiдями та вченням людським. 23 Воно має тiльки вигляд мудрос­ти в самовiльному служiннi, смиренномудростi та виснаженнi тiла, але не має будь-якого значення‚ крім хіба насичення плотi.

Глава 2. [2] Флп 3, 8. [3] 1 Кор. 1, 30. [5] 1 Кор. 5, 3. [7] 1 Кор. 1, 5. Еф. 3, 17. [8] Еф. 5, 6. Євр. 13, 9. [9] Ін. 1, 14. Кол. 1, 19. [10] Еф. 1, 22. 23. Еф. 3, 17. [28] 2 Кор. 11, 2. [29] 1 Кор. 15, 10. Флп 2, 13. [11] Рим. 2, 29. Гал. 3, 27. [12] Рим. 6, 4. Еф. 1, 19. [13] Еф. 2, 1. [14] Еф. 2, 15. [15] Еф. 4, 8. Євр. 2 14. [16] Рим. 14, 6. [17] Євр. 10, 1. [18] 2 Кор. 11, 14. [19] Еф. 4, 15. [20] Рим. 7, 4. [22] Іс. 29, 13. Мф. 15, 9.

Глава 3

 Отже, якщо ви воскресли з Христом, вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога, 2 про горнє помишляйте, а не про земне. 3 Бо ви померли, i життя ваше сховано з Христом у Бозi; 4 коли ж з’явиться Христос, життя ваше, тодi ви з’явитеся з Hим у славi.

5 Отже, умертвiть земнi члени вашi: блуд, нечистоту, пристрасть, злу похiть i користолюбство, що є iдолослужiння, 6 за них гнiв Божий iде на синiв противлення, 7 серед яких i ви колись ходили, коли жили помiж ними. 8 А тепер ви вiдкладiть усе: гнiв, лютiсть, злiсть, лихослiв’я, лайливiсть уст ваших; 9 не говорiть неправди один одному, скинувши стародав­ню людину з дiлами її 10 та вдягнувшись у нову, яка оновлюється в пiзнаннi за образом Творця її, 11 де немає нi еллiна, нi юдея, нi обрiзання, нi необрiзання, варвара, скiфа, раба, вiльного, але все i у всьому Христос.

12 Отже, вдягнiться, як обранi Божi, святi та улюбленi, в милосер­дя, благiсть, смиренномуд­рiсть, лагiднiсть, довготерпiння, 13 по­ступаючись один одному i про­ща­ючи взаємно, коли хто на кого має скаргу: як Христос прос­тив вас, так i ви. 14 Бiльш за все вдягнiться в любов, яка є сукуп­нiстю довершености. 15 I нехай па­нує в серцях ваших мир Божий, до якого ви й покликанi в одному тiлi, i будьте вдячнi. 16 Слово Хрис­тове нехай осе­­ляється у вас щедро, з усякою премудрiстю, навчайте i наставляйте один одного псалмами, славослi­в’ям i пiснями духовними, в благодатi спiваючи в серцях ваших Господевi. 17 I все, що ви робите, словом чи дiлом, усе робiть в iм’я Господа Iсуса Христа, дякуючи через Hього Боговi й Отцевi.

18 Жiнки, слухайте чоловiкiв своїх, як личить у Господi. 19 Чоловiки, любiть своїх жiнок i не будьте до них суворi. 20 Дiти, будьте слухнянi батькам вашим у всьому, бо це благоугодне Господевi. 21 Батьки, не роздратовуйте дiтей ваших, щоб вони не падали духом. 22 Раби, слухайте в усьому господарiв ваших за плоттю, не для очей тiльки прислуговуючи їм, як чоловiкоугодники, але в простотi серця, боячись Бога. 23 I все, що робите, робiть вiд душi, як для Господа, а не для людей, 24 знаючи, що в нагороду вiд Господа одержите спадок, бо ви служите Господу Христу. 25 А хто кривду вчинить, той кривду й одер­жить, без огляду на особу.

Глава 3. [1] Мк. 16, 19. Рим. 8, 34. [2] Флп 3, 20. [3] Рим. 8, 24. Гал. 2, 20. [4] 1 Ін. 3, 2. Флп 3, 21. [5] Еф. 5, 3. [6] 1 Кор. 6, 9 [8] Рим. 6, 4. Еф. 4, 22. Євр. 12, 1. [9] Лев. 19, 11. Еф. 4, 25. [10] Бут. 1, 27; 5, 1; 9, 6. Еф. 4, 24. [11] Гал. 6, 15. [12] Еф. 4, 32. [13] Мф. 6, 14. Рим. 13, 8;
15, 1. [15] Еф. 4, 3. Флп 4, 7. [16] Еф. 5, 19. [17] Євр. 13, 15. [18] Еф. 5, 22. [19] 1 Пет. 3, 7. [20] Еф. 6, 1. [22] 1 Пет. 2, 18. Еф. 6, 5. Тит. 2, 9. [25] Діян. 10, 34. Еф. 6, 9.

Глава 4

 Господарi, вiддавайте рабам належне i справедливе, знаючи, що i ви маєте Господа на небесах.

2 Будьте постiйнi в молитвi, пи­ль­нуючи в нiй iз подякою. 3 Мо­лiть­ся також i за нас, щоб Бог вiд­чинив нам дверi для слова, звi­щати тайну Христову, за яку я i в кайданах, 4 щоб я вiдкрив її, як належить менi звiщати. 5 I з зов­нiшнiми поводьтесь розсудливо, користуючись часом. 6 Слово ваше нехай буде завжди з благодаттю, сiллю приправлене, щоб ви знали, як вiдповiдати кожному.

7 Про мене все скаже вам Тихик, улюблений брат i вірний служитель та спiвпрацівник у Госпо­дi, 8 якого я послав до вас для того, щоб вiн довiдався про вашi обставини i втiшив серця вашi, 9 з Онисимом, вiрним i улюбленим братом нашим, який вiд вас. Вони роз­­кажуть вам про те, що дiється тут.

10 Вiтає вас Аристарх, ув’язнений разом зi мною, i Марк, пле­мiнник Варнави (про якого ви дi­с­тали накази: якщо прийде до вас, приймiть його), 11 також Iсус, прозваний Юстом, обидва з обрiза­­них. Вони — єдинi спiвпрацівники для Царства Божого, що були менi вiдрадою. 12 Вiтає вас Епафрас ваш, раб Iсуса Христа, який завжди дбає про вас у молитвах, щоб ви перебували довершеними i наповненими всiм, що угодне Боговi. 13 Свiдчу про нього, що вiн має велику ревнiсть i турботу про вас i про тих‚ що перебувають у Лаодикiї та Iєраполi. 14 Вiтає вас Лука, лiкар улюблений, i Димас. 15 Вi­тайте братiв iз Лаодикiї i Hiмфана та домашню церкву його.

16 Коли це послання прочитане буде у вас, то зробіть так, щоб воно було прочитане i в Лаоди­кiй­ськiй церквi, а те, що в Лаоди­кiї, прочитайте i ви.

17 Скажiть Архиповi: гляди, щоб ти виконав служiння, яке ти прийняв у Господi.

18 Привiтання моєю рукою, Пав­­­ловою. Пам’ятайте мої кайдани. Благодать з усiма вами. Амiнь.

Глава 4. [2] Лк. 18, 1. Еф. 6, 18. [3] 1 Кор. 16, 9. [5] Еф. 5, 15. [6] Еккл. 10, 12.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору