«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаСвяте ПисьмоБіблія (переклад УПЦ КП)

Послання до Ефесян святого апостола Павла

Бут. Вих. Лев. Чис. Втор.
Нав. Суд. Руф. 1 Цар. 2 Цар. 3 Цар. 4 Цар. 1 Пар. 2 Пар. 1 Езд. 2 Езд. 3 Езд. Неєм. Тов. Юдиф. Есф. 1 Мак. 2 Мак. 3 Мак.
Іов. Пс. Притч. Еккл. Пісн. Прем. Сир.
Іс. Єр. Плач. Посл. Єр. Вар. Єз. Дан.
Ос. Іоїл.Ам. Авд. Іона. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах.Мал.
Мф. Мк. Лк. Ін. Діян.
Як. 1 Пет. 2 Пет. 1 Ін. 2 Ін. 3 Ін. Іуд.
Рим. 1 Кор. 2 Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1 Сол. 2 Сол. 1 Тим. 2 Тим. Тит. Фил. Євр.
Одкр.

Глава:  1  2   3   4   5   6  

Глава 1

 Павло, з волi Божої апостол Iсуса Христа, святим i вiр­ним у Христi Iсусi, якi перебувають в Ефесi: 2 благодать вам i мир вiд Бога Отця нашого i Господа Iсуса Христа.

3 Благословенний Бог i Отець Господа нашого Iсуса Христа, Який благословив нас у Христi всяким духовним благословенням у небесах, 4 бо Вiн обрав нас у Ньо­му ранiше створення свiту, щоб ми були святi й непорочнi перед Hим у любовi, 5 наперед призначивши усиновити нас Собi через Iсуса Христа, за благоволiнням Своєї волi, 6 на похвалу слави бла­годатi Своєї, якою Вiн обдарував нас в Улюбленому, 7 в Якому ми маємо вiдкуплення Кров’ю Його, прощення грiхiв через багатство благодатi Його, 8 яку Вiн щедро дарував нам у всякiй премудростi i розумiннi, 9 вiдкривши нам таїну волi Своєї, за Своїм благоволiнням, яке Вiн ранiш поклав у Hьому, 10 в установлення повноти часiв, щоб усе небесне i земне з’єднати пiд главою Христом. 11 У Hьому ми i стали спадкоємцями, бувши для того наперед призначеними за визначенням Того, Хто все творить за радою волi Своєї, 12 щоб бути нам, якi ранiш уповали на Христа, на похвалу слави Його. 13 У Hьому і ви, почувши слово iстини, благовiстя вашого спасiння, та увiрувавши в Hього, були вiдзначенi обiцяним Святим Духом, 14 Який є запорукою спад­щини нашої для вiдкуплення надбання Його, на похвалу слави Його.

15 Тому i я, почувши про вашу вiру в Христа Iсуса i про любов до всiх святих, 16 безперестанно дякую за вас Боговi, згадуючи вас у молитвах моїх, 17 щоб Бог Господа нашого Iсуса Христа, Отець слави, дав вам Духа премудростi й одкровення для пiзнання Його 18 i просвiтив очi серця вашого, щоб ви зрозумiли, в чому полягає надiя на Його покликання‚ i яке багатство славної спадщини Його для святих, 19 i яка безмiрна велич могутности Його в нас, що вiрують за дiянням превеликої сили Його, 20 якою Вiн дiяв у Христi, воскресивши Його з мерт­вих i посадивши праворуч Себе на небесах, 21 вище вiд усякого начальства‚ i влади, i сили, i панування, i всякого iменi, названого не тiльки в цьому вiцi, але i в майбутньому, 22 i все пiдкорив пiд ноги Йому, i поставив Його вище за все, главою Церкви, 23 яка є тiло Його, повнота Того, Хто наповнює все у всьому.

Глава 1. [1] 1 Кор. 1, 1.2 Кор. 1, 1. [3] 1 Пет. 1, 3. 2 Кор. 1, 3. [4] Рим. 8, 29. 2 Тим. 1, 9. [6] Мф. 3, 17. Рим. 5, 15. [7] Рим. 3, 25. [9] Еф. 3, 9. [10] Дан. 9, 24. Мк. 1, 15. Гал. 4, 4. Кол. 1, 20. [11] Лк. 7, 30. Діян. 20, 27. [13] Еф. 1, 30. [14] 2 Кор. 5, 5. [16] Флп 1, 3. [17] 1 Кор. 12, 8. [18] Діян. 26, 18. [20] Пс. 109, 1. Мк. 16, 19. [21] Кол. 2, 10. [22] Пс. 8, 7. Мф. 28, 18. 1 Кор. 15, 27. Еф. 5, 23. Кол. 1, 18; 2, 10.

Глава 2

 I вас, мертвих через злочини i грiхи вашi, 2 в яких ви ко­­лись жили за звичаями свiту цього, з волi князя пiднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, 3 мiж якими i ми всi жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання пло­тi й помислiв, та були за природою дiтьми гнiву, як i iншi, 4 Бог, багатий милiстю з великої Своєї любови, якою нас полюбив, 5 i нас, мертвих за злочини, оживо­творив iз Христом, — благодаттю ви спасенi, — 6 i воскресив iз Hим, i посадив на небесах у Христi Iсусi, 7 щоб у майбутнiх вiках явити безмiрне багатство благодатi Своєї в благостi до нас у Христi Iсусi. 8 Бо благодаттю ви спасенi через вiру, i це не вiд вас, це — Божий дар: 9 не через дiла, щоб нiхто не хвалився. 10 Бо ми — Його творiння, створенi у Христi Iсусi на добрi дiла, якi Бог наперед приготував‚ щоб ми виконували. 11 Отже, пам’ятайте, що ви, колись язичники плоттю, яких називали необрiзаними так званi обрiзанi плотським обрiзанням, рукотворним, 12 що ви були в той час без Христа вiдчуженими вiд громади iзраїльської, чужi завiтам обiтни­цi, не мали надiї i були безбожниками в свiтi, 13 а тепер у Христi ви, що колись були далекими, стали близькими Кров’ю Христовою. 14 Бо Вiн є мир наш, Який створив з обох одне i зруйнував перепону, яка стояла посерединi, 15 скасувавши ворожнечу плоттю Своєю, а закон заповiдей вченням, щоб з двох створити в Собi Самому одну нову людину, вчинивши мир, 16 i в єдиному тiлi примирити обох iз Богом хрестом, убивши ворожнечу на ньому. 17 I, прийшов­ши, благовiстив мир вам, далеким i близьким, 18 бо через Hього i тi й iншi маємо доступ до Отця в одному Духовi.

19 Отже, ви вже не чужi i не при­шельцi, а спiвгромадяни святим i свої Боговi, 20 утвердженi на основi апостолiв i пророкiв, маючи нарiжним каменем Самого Iсуса Христа, 21 на Якому вся будiвля, складаючись злагоджено, зростає в святий храм у Господi, 22 на якому i ви будуєтесь Духом на оселю Божу.

Глава 2. [1] Кол. 2, 13. [2] Ін. 12, 31. 1 Кор. 6, 11. Кол. 3, 7. [4] Рим. 2, 4. [5] Рим. 8, 11. [7] Еф. 3, 8. [8] Діян. 15, 11. [9] Рим. 3, 20 [10] Іс. 44, 21. Тит. 2, 14. Євр. 13, 21. [12] Неєм. 2, 20. Єз. 13, 9. Рим. 9, 4. Кол. 1, 21. [13] Діян. 2, 39. [14] Іс. 9, 6. Ін. 16, 33. [15] 2 Кор. 5, 17. [17] Іс. 57, 19. Зах. 9, 10. [18] Ін. 14, 6. Рим. 5, 2. Євр. 10, 19. [20] Іс. 28, 16. 1 Пет. 2, 4. [21] Кол. 2, 19. [22] 2 Кор. 6, 16.

Глава 3

 Задля цього я, Павло, став в’язнем Iсуса Христа за вас‚ язичникiв. 2 Як ви чули про дiян­ня благодатi Божої, даної менi для вас, 3 бо одкровенням менi провi­щена таїна (про що я ранiш напи­сав вам коротко), 4 тому ви, читаючи, можете збагнути моє розу­мiння таїни Христової, 5 яка була провiщена людським синам минулих поколiнь, а нинi вiдкрита святим апостолам Його i пророкам Духом Святим, 6 щоб i язичникам бути спiвспадкоємцями, якi становлять одне тiло, i спiвучасни­ками обiтницi Його у Христi Iсусi через благовiстування, 7 служителем якого був i я за даром благодатi Божої, даної менi дiянням сили Його. 8 Менi, найменшому з усiх святих, дано благодать цю — благовiстити язичникам недослiд­жуване багатство Христове 9 i вiд­крити всiм, у чому полягає будiв­ництво таємницi, споконвiку утає­ної в Бозi, Який усе створив Iсу­сом Христом, 10 щоб нинi стала вiдомою через Церкву начальствам i владам на небесах рiзнома­нiтна премудрiсть Божа, 11 за передвiчним призначенням, яке Вiн здiйснив у Христi Iсусi, Господi нашому, 12 в Якому ми маємо дер­зновення i надiйний доступ через вiру в Hього. 13 А тому благаю вас не сумувати з приводу моїх заради вас скорбот, бо то є ваша слава.

14 Для цього я схиляю колiна свої перед Отцем Господа нашого Iсуса Христа, 15 вiд Якого iмену­ється всякий рiд на небесах i на землi, 16 щоб дав вам, за багатством слави Своєї, мiцно утвердитися Духом Його у внутрiшньому чоловiковi, 17 вiрою вселитися Христовi в серця вашi, 18 щоб ви, вкорiненi й утвердженi в любовi, могли зрозумiти з усiма святими, що є ширина‚ i довжина, i глибина, i висота, 19 i зрозумiти любов Христову, яка перевищує розумiн­ня, щоб вам сповнитися всiєю повнотою Божою.

20 А тому, Хто силою, що дiє в нас, може створити незрiвнянно бiльше за те, чого ми просимо або про що помишляємо, 21 слава в Церквi у Христi Iсусi i в усi роди повiк. Амiнь.

Глава 3. [1] Діян. 21, 33. [2] Діян. 9, 15. Гал. 1, 16. [3] Еф. 1, 9. [5] 1 Пет. 1, 12. [6] Рим. 15, 12. [7] Діян. 9, 15. [8] Рим. 15, 19. 1 Кор. 15, 9. Гал. 1, 16. [9] 1 Пет. 1, 20. Рим. 14, 24. 1 Кор. 2, 7. Кол. 1, 26. [10] 1 Пет. 1, 12. [12] Еф. 2, 18. [13] 2 Тим. 2, 10. [15] Еф. 1, 10. [16] Еф. 1, 7. [17] Ін. 14, 23. [19] Ін. 1, 16. Кол. 2, 9. [20] Рим. 14, 24.

Глава 4

 Отже, я, в’язень ради Господа, благаю вас поводитися гiдно звання, до якого ви поклика­нi, 2 з усякою смиренномудрiс­тю й лагiднiс­тю та довготерпiн­ням, терплячи один одного з любов’ю, 3 прагнучи зберiгати єд­нiсть духу в союзi миру. 4 Одне тiло й один дух, як ви й покликанi в однiй надiї покликання вашого; 5 один Господь, одна вiра, одне хрещення, 6 один Бог i Отець усiх, Який над усiма, i через усiх, i в усiх нас. 7 Кожному ж iз нас дана благодать у мiру дару Христового. 8 Тому й сказано: «Пiднявшись на висоту, полонив полон i дав дари людям». 9 А «пiднявшись» що оз­начає, як не те, що Вiн i сходив ранiше в пекельнi мiсця землi? 10 Хто зi­йшов, Той же i пiднявся вище всiх небес, щоб наповнити все. 11 I Вiн настановив одних апостолами, iнших пророками, iнших євангелістами, iнших пастирями та вчителями, 12 на довершення святих, на дiло служiння, для створення Тiла Христового, 13 аж доки всi при­йдемо до єдности вiри й пiз­нання Сина Божого, в мужа доско­налого, до мiри зростання в нас повноти Христової; 14 щоб ми не були більше дiтьми, якi вагаються i захоплюються всяким вiтром учення за людським лукавством i пiдступами хитрого зваблювання, 15 а iстинною любов’ю всi зростали в Того, Який є глава Христос, 16 з Якого все тiло, що складається i з’єднується всякими зв’язками, що взаємно скрiп­люються, при дiї в свою чергу кож­ного члена, одержує прирiст для створення самого себе в любовi.

17 Тому я кажу i заклинаю Господом, щоб ви бiльше не робили так, як роблять iншi народи через суєтнiсть розуму свого, 18 буду­чи потьмаренi в розумi, вiдчуженi вiд життя Божого, через їхнє неуцтво та жорстокiсть серця їхнього. 19 Вони, дiйшовши до бездушности, вiддалися розпустi так, що чинять усяку нечистоту з ненаситнiстю. 20 Але ви не так пiзнали Христа; 21 тому що ви чули про Hього i в Hьому навчились, — бо iстина в Iсусi, — 22 вiдкинути колишнiй спосiб життя старої людини, яка зотлiває в спокусливих похотях, 23 а обновитися духом розуму вашого 24 i одягнутися в нову людину, створену за Богом, в праведностi i святостi iстини.

25 Тому, вiдкинувши неправду, говорiть правду кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному. 26 Гнiваючись, не грiшiть: нехай сонце не заходить у гнiвi вашому; 27 i не давайте мiсця дияволовi. 28 Хто крав, бiльше не кради, а краще працюй, роблячи своїми руками корисне, щоб було з чого подавати тому, хто у злиднях. 29 Hiяке гниле слово нехай не виходить з уст ваших, а тiльки добре для навчання у вiрi, щоб воно давало благодать тим, що слухають. 30 I не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день вiдкуплен­ня. 31 Усяке роздратування‚ i лютiсть, i гнiв, i крик, i лихослiв’я з усякою злобою нехай будуть зни­щенi у вас; 32 а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як i Бог у Христi простив вам.

Глава 4. [1] Флп 1, 27. Кол. 1, 10. 1 Сол. 2 12. [4] Рим. 12, 5. 1 Кор. 12, 12. [6] Мал. 2, 10. Мк. 12, 29. [7] Рим. 12, 3. 1 Кор. 12, 11. 2 Кор. 10, 13. [8] Пс. 67, 19. Ін. 3, 13. [11] 1 Кор. 12, 28. [13] 1 Кор. 14, 20. [15] Рим. 12, 9. Еф. 1, 22. Кол. 1, 18. [19] Рим. 1, 24. [22] Кол. 3, 9. Євр. 12, 1. [23] 1 Пет. 4, 2. Рим. 6, 4. [24] Кол. 3, 10. [25] Зах. 8, 16. [26] Пс. 4, 5. [27] Як. 4, 7. [29] Мф. 12, 36. Еф. 5, 4. [30] Іс. 7, 13. Еф. 1, 13. [32] Мф. 6, 14. Мк. 11, 25.

Глава 5

 Отже, наслiдуйте Бога, як дiти улюбленi, 2 i живiть у любовi, як i Христос полюбив нас i вiддав Себе за нас у приношення i жертву Боговi, на пахощi приємнi. 3 А блуд i всяка нечистота та користолюбство не повиннi навiть згадуватися у вас, як личить святим. 4 Також лихослiв’я, i марнослiв’я, i кощунство не пристойнi вам, а, навпаки, подяка; 5 бо знайте, що нiякий блудник‚ чи нечистий, чи користолюбець, який є iдолослужителем, не має спадку в Царствi Христа i Бога. 6 Hехай нiхто не зваблює вас мар­ними словами, бо за це приходить гнiв Божий на синiв непокiрних; 7 отже, не будьте їхнiми спiльни­ками. 8 Ви були колись темрявою, а тепер — свiтло в Господi: робiть, як дiти свiтла, 9 бо плiд Духа є у всякiй добротi, праведностi та iстинi. 10 Випробовуйте, що є угод­не Боговi, 11 i не берiть участи в неплiдних дiлах темряви, але викривайте. 12 Бо про те, що вони роблять таємно, соромно i говори­ти. 13 Все ж те, що викривається, стає явним вiд свiтла, бо все, що стає явним, є свiтло. 14 Тому сказано: «Встань, сплячий, i воскрес­ни з мертвих, i освiтить тебе Хрис­тос».

15 Отже, глядiть, робiть обереж­но, не як нерозумнi, а як мудрi, 16 цiнуючи час, бо днi лукавi, 17 от­же, не будьте нерозсудливi, а пi­знавайте, що є воля Божа. 18 I не впивайтеся вином, вiд якого буває розпуста; а наповнюйтеся Духом, 19 повчаючи самi себе псал­мами та славословленнями i пiс­неспiвами духовними, спiваючи i прославляючи в серцях ваших Господа, 20 дякуючи завжди за все Боговi й Отцевi, в iм’я Господа на­шого Iсуса Христа, 21 пiдкоряю­чись один одному в страху Божому.

22 Жiнки, корiться своїм чоло­вiкам, як Господевi, 23 бо чоловiк є голова жiнки, як i Христос глава Церкви, i Вiн же Спаситель тiла. 24 Але як Церква пiдкоря­ється Христу, так i жiнки своїм чоловiкам у всьому.

25 Чоловiки, любiть своїх жiнок, як i Христос полюбив Церкву i вiддав Себе за неї, 26 щоб освятити її, очистивши водяною купiллю через слова; 27 щоб поставити її пе­ред Собою славною Церквою, яка не має плями‚ чи вади, чи чо­гось подiбного, але щоб вона була свята i непорочна. 28 Так повиннi чоловiки любити своїх жiнок, як свої тiла: хто любить свою жiнку, любить самого себе. 29 Бо нiхто нiколи не мав ненависти до своєї плотi, а годує i грiє її, як i Господь Церкву, 30 бо ми члени тiла Його, вiд плотi Його i вiд кісток Його. 31 Тому залишить чоловiк батька свого i матiр i пристане до жiнки своєї‚ i будуть двоє одна плоть. 32 Тайна ця велика; я говорю щодо Христа i Церкви. 33 Отже, кожен iз вас нехай любить свою жiнку, як самого себе; а жiнка нехай боїться свого чоловiка.

Глава 5. [1] Мф. 5, 48. [2] Ін. 13, 34. 1 Ін. 3, 11. [3] 1 Кор. 6, 15. [4] Мф. 12, 36. Еф. 4, 29. [5] 1 Кор. 6, 10. [6] Мф. 24, 4. Мк. 13, 5. Лк. 21, 8. 2 Сол. 2, 3. [8] Ін. 8, 12; 12, 36. [9] Гал. 5, 22. [11] 2 Кор. 6, 14. 1 Тим. 5, 20. [13] Ін. 3, 20. [14] Іс. 60, 1. Рим. 6, 4. [15] Кол. 4, 5. [17] Рим. 12, 2. 1 Сол. 4, 3. [18] Іс. 5, 11. Лк. 21, 34. [19] Кол. 3, 16. [20] Іс. 63, 7. Кол. 3, 17. 1 Сол. 5, 18. [22] Кол. 3, 18. Тит. 2, 5. [23] 1 Кор. 1, 3. Еф. 1, 22. [25] Гал. 1, 4. Кол. 3, 19. [26] 1 Пет. 3, 21. Тит. 3, 5. Євр. 9, 14. [27] Пісн. 4, 7. 2 Кор. 11, 2. Еф. 1, 4. [31] Бут. 2, 24. Мф. 19, 5. Мк. 10, 7. 1 Кор. 6, 16.

Глава 6

 Дiти, слухайтеся своїх бать­кiв у Господi, бо цього вимагає справедливiсть. 2 «Шануй батька твого i матiр» — це перша заповiдь з обiтницею: 3 «щоб тобi було добре i щоб був ти довголiт­нiм на землi». 4 I ви, батьки, не роздратовуйте дiтей ваших, а виховуйте їх у вченнi i наставляннi Господньому.

5 Раби, слухайтеся господарiв своїх у плотi зi страхом i трепетом, у простотi серця вашого, як Христа, 6 не з показною тiльки при­служливiстю, як чоловiко­угодники, а як раби Христовi, виконуючи волю Божу вiд душі. 7 Служiть щиро, як Господу, а не як людям, 8 знаючи, що кожен одержить вiд Господа в мiру добра, яке вiн зробив, чи раб, чи вiль­ний. 9 I ви, господарi, поводьтеся з ни­ми так само, стримуючи суво­рiсть, знаючи, що i над вами сами­ми i над ними є на небесах Господь, у Якого немає упередже­ности.

10 Hарештi, браття мої, змiц­нюйтесь Господом i могутнiстю сили Його. 11 Одягнiться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощiв диявольських, 12 бо наша боротьба не проти крови i плотi, а проти начальства, проти влади, проти свiтопра­вителiв темряви вiку цього, проти духiв злоби пiднебесних. 13 Для цього приймiть повну зброю Бо­жу, щоб ви змогли протистояти в день злий i, все подолавши, висто­яти. 14 Отже, станьте, пiдпере­завши стегна вашi iстиною‚ i зодягнувшись у броню праведности, 15 i взувши ноги в готовнiсть благовiстити мир; 16 а понад усе вiзь­мiть щит вiри, яким зможете пога­сити всi розпеченi стрiли лукавого; 17 i шолом спасiння вiзьмiть, i меч духовний, що є Слово Боже. 18 Усякою молитвою i благанням молiться у будь-який час духом, i дбайте про це саме з повною пос­тiйнiстю i благанням за всiх святих 19 i за мене, щоб менi дано було слово устами моїми вiдкрито з дерзновенням звiщати таїну благовiстування, 20 для якого я посол у кайданах, щоб я смiливо пропо­вiду­вав, як менi належить.

21 А щоб i ви знали про мої обставини i дiла, про все сповiстить вам Тихик, улюблений брат i вiр­ний у Господi служитель, 22 якого я i послав до вас для того самого, щоб ви довiдалися про нас i щоб вiн утiшив серця вашi.

23 Мир браттям i любов з вiрою вiд Бога i Отця i Господа Iсуса Христа. 24 Благодать з усiма, що незмiнно люблять Господа нашого Iсуса Христа. Амiнь.

Глава 6. [1] Втор. 5, 16. Притч. 23, 22. Мф. 15, 4. Мк. 7, 10. Кол. 3, 20. [3] Вих. 20, 12. [4] Притч. 13, 25. [5] 1 Пет. 2, 18. Кол. 3, 22. Тит. 2, 9. [8] 2 Кор. 5, 10. [9] Втор. 10, 17. 2 Пар. 19, 7. Іов. 34, 19. Прем. 6, 7. Сир. 35, 12. Гал. 2, 6. [11] Рим. 13, 12. 1 Сол. 5, 8. [12] Ін. 12, 31; 14, 30. Еф. 2, 2. [14] Лк. 12, 35. 1 Пет. 1, 13. [17] Іс. 59, 17. 1 Сол. 5, 8. Євр. 4, 12. [18] Лк. 18, 1. Кол. 4, 2. [19] 2 Сол. 3, 1. [20] Діян. 21, 11. [21] Діян. 20, 4. Кол. 4, 7.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору