«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Молитви деяким святим

Молитва свв. мученицям Вірі, Надії, Любові і матері їх Софії

(17 вересня)

Вас, святия мученици, Віро, Надеждо і Любове, славим, величаєм і ублажаєм, купно с мудрою матерію Софією, ейже покланяємся, яко образ богомудраго попеченія являющей. Умоли, святая Віро, Творца видимих і невидимих, да віру кріпку, неблазнену1 і нерушиму подаст нам. Ходатайствуй, святая Надеждо, пред Господом Ісусом за нас грішних, да упованіє на благая Своя не отженет от нас, і от всякія скорби і нужди да ізбавит ни. Ісповіждь, святая Любов, Духу істини, Утішителю, напасті і печалі наша, да Той свише сладость небесную ниспослет душам нашим. Помозіте убо в бідах наших, святия мученици, і купно с мудрою матерію вашего Софією, моліте Господа Бога, да сохранит под покровом Своїм Церков Свою святую. Такожде і о всіх нас вашего теплаго предстательства пред Богом усердно молим, да купно с вами і со всіми святими превознесем і препрославим пресвятоє і великоє імя Отца і Сина, і Святаго Духа Бога, Предвічнаго Владики і благих Содітеля, нині и присно і во віки віков. Амінь.

Молитва преп. Сергію, Радонезькому Чудотворцю

(25 вересня)

О священная главо, преподобне і богоносне отче наш Сергіє, молитвою твоєю, і вірою і любовію яже к Богу, і чистотою сердца, єще на землі во обитель Пресвятия Тройци душу твою устроївий, і ангельскаго обшенія і Пресвятия Богородици посіщенія сподобивийся, і дар чудодійственния благодаті приємий, по отшествії же твоем от земних наіпаче к Богу приближивийся і небесния сили приобщивийся, но і от нас духом любве твоєя не отступивий, і честния твоя мощі, яко сосуд благодаті полний і преізливающийся, нам оставивий! Веліє імія дерзновеніє ко Всемилостивому Владиці, моли спасти раби Єго, сущій в тебі благодаті Єго вірующия і к тебі с любовію притекающия. Іспроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всім і коемуждо благопотребен: віри непорочни соблюденіє, градов наших утвержденіе, міра умиреніє, от глада і пагуби ізбавленіє, от нашествія іноплеменних сохраненіє, скорбящим утішеніе, недугуюшим ісціленіє, падшим восставленіє, заблуждающим на путь істини і спасенія возврашеніє, подвизаюшимся укріпленіє, благоділающим в діліх благих преспіяніє і благословеніє, младенцем воспитаніє, юним наставленіє, невідующим вразумленіє, сиротам і вдовицам заступленіє, отходящим от сего временнаго житія в вічному благоє уготовленіє і напутствіє, отшедшим блаженноє упокоєніє, і вся ни споспішествующими твоїми молитвами сподоби в день страшнаго суда шуія часті ізбавитися, десния же страни общники бити і блаженний оний глас Владики Христа услишати: «Приідіте, благословенії Отна Моєго, наслідуйте Царство уготованноє вам от сложенія міра». Амінь.

Молитва св. Великомучениці Єкатерині

(24 листопада)

О святая Єкатерино, діво і мученице, істинная Христова невісто! Молим тя, яко нарочитую благодать, єюже предвари тя Жених твой, сладчайший Ісус, приімшую: якоже посрамивши прельщенія мучителя мудростію твоєю, пятьдесят вітій побідила єси, і напоївши їх небесним ученієм, ко світу істиннйя віри наставила єси, тако іспроси і нам оную Божію мудрость, да і ми, вся козні адскаго мучителя расторгше, міра же і плоті соблазни презрівше, достойни явимся Божественния слави, і к расширенію святия нашея православния віри сосуди достойни соділаємся, і с тобою в небесній скинії Господа і Владику нашего Ісуса Христа, со Отцем і Святим Духом, восхвалим і прославим во всі віки віков. Амінь.

Молитва св. Великомучениці Варварі

(4 грудня)

Святая славная і всехвальная великомученице Христова Варваро! Собранії днесь в храмі твоєм Божественнім людіе, і раці мощей твоїх поклоняющіїся і любовію цілующії, страданія же твоя мученическая і в них Самаго страстоположника Христа —давшаго тебі, не точію еже в Него віровати, но і еже по Нем страдати, — похвалами ублажаюше, молим тя, ізвідтная желанія нашего ходатаїие, моли с нами і о нас умоляемаго от Своего благоутробія Бога, да милостивно услишит нас, иросящих Єго благостиню, і не отставит от нас вся ко спасенію і житію нуждная прошенія, і даруєт христіанскую кончину житія нашего безболізненну, непостидну, мирну, Божественних Тайн причастну; і всім на всяком місті, во всякой скорбі і обстоянії, требующим Єго человіколюбія і помощи, великую Свою подаст милость, да благодатію Божією і твоїм теплим предстательством, душею і тілом всегда здравії пребивающе, славим дивнаго во святих Своїх Бога Ізраілева, не удаляющаго помощи Своєя от нас, всегда, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва Святителю Николаю

(6 грудня)

О всесвятий Николає, угодниче преізрядний Господень, теплий наш заступниче і везді в скорбіх скорий помощниче! Помози мні, грішному і унилому, в настоящем сем житії: умоли Господа Бога даровати ми оставленіє всіх моїх гріхів, єлико согріших от юності моєя, во всем житії моєм, ділом, словом, помишленієм і всіми моїми чувстви; і во ісході душі моєя помози ми окаянному; умоли Господа Бога всея тварі Содітеля, ізбавити мя воздушних митарств і вічнаго мученія: да всегда прославляю Отца і Сина і Святаго Духа, і твоє милостивое предста. тельство, нині і присно і во віки віков Амінь.

Молитва св. апостолу Андрею Первозванному

(30 листопада)

Первозванне апостоле Бога і Спаса нашего їсуса Христа, Церкве послідователю верховний, всехвальне Андреє! Славим і величаєм апостольскія труди твоя, сладці поминаєм твоє благословенноє к нам пришествіє, ублажаєм честная страданія твоя, яже за Христа претерпіл єси, чтим святую память твою і віруєм, яко жив Господь, жива же і душа твоя і с Ним во віки пребиваєши на небесі, ідіже і нас любовію твоєю не оставляєши, якоже возлюбил єси отци наша, єгда Духом Святим прозріл єси землі нашея ко Христу обращеніє. Віруєм же, яко і молиши о нас Бога, зря во світі Єго всі нужди наша. Тако сію віру нашу ісповідуєм, Господа і Бога і Спаса нашего Ісуса Христа молим, да молитвами твоїми подаст нам вся потребная ко спасенію нас грішних; да якоже ти абіє по гласу Господа, оставль мрежі своя, неуклонно Єму послідовал єси, сице і кійждо от нас да іщет не своїх си, но єже к созиданію ближняго і о горнім званії да помишляєт. Імуще же тя предстателя і молитвенника о нас, уповаєм, яко молитва твоя много может пред Господем і Спасителем нашим Ісусом Христом, Ємуже подобаєт всякая слава, честь і поклоненіє со Отцем і Святим Духом во віки віков.

Молитва преподобним Антонію і Феодосію, Печерським Чудотворцям

В неділю другу Великого посту

Преподобнії і богоноснії отци наші Антоніє і Феодосіє! К Вам яко к теплим заступником і скорим помощником і ізвістним предстателем прибігаєм, ми грішнії, смиренно просяще вашея помощи і заступленія, в бездні зол і бід погружаємії, яже на всяк день і час нам і от человік лукавих приключаются, і от духов злоби поднебесния, всегда погибелі душ і тілес наших іщущих, находят на ни. Ізвістни же єсми несумнінно, коль великоє к милосердному Богу імате дерзновеніє: єще бо на землі между странствующими к горнему отечеству пребивающе, велію силу благодаті Божієй, вами чудодійствующей, в себі показасте. Такожде віми, коль многоє множество мужей і жен, із разних стран і народов, скорбящих і напаствуємих іли различними тяжкими болізнями одержимих, іли под бременем насилія і притісненія, неудоб носимим, упадающих і желанія своєго отчаявающихся, вашими молитвами і заступленієм получиша скороє себі облегченіє і ізбавленіє. Аще убо вся та помоществованія, єще в смертном суще странствованії, бідствующим милостиво подавасте, кольми паче днесь, єгда уже всемогущей предстасте Тройці і большеє приясте дерзновеніє, во єже молити Ю о нашем недостоїнстві, і нас в бідах і печалех сущих, утішати, в тяжких нуждах і напастех нас заступати і защищати. Сего ради і ми, столь многими враждебними навітами, озлобленіями і коварними злоумишленіями отвсюду угрожаємії і тіснимії, вашему теплому і сильному по Бозі вручаєм себе покровительству і защищенію, і усердно молим благостиню вашу, сохраніте нас неврежденних от всіх бід і зол, найпаче же от бісовских козней і хитростей, льстивих подступов і наглих нападеній, да не будем їм в поруганіє і посміятельство, но тако їх кріпкою вашею помощію от нас отженіте, якоже во дні они от обителі отгнасте їх, многія пакості іногда діющих. Сицевая же їх неполезная укротивше на ни востанія і устремленія, тако нас утвержденних в вірі, надежді і любові і постоянних соділайте, да ніколиже нами каковоє возобладаєт недоумініє іли сомнініє в тих, яже святая мати Церков вірувати поучаєт і ісповідати дерзновенно повеліваєт: надежду нашу на Господа Бога в душах наших вісом і мірою правди і милості Божія сице устройте, яко да ніже ізлишне уповаєм обіщанная от Бога без труда і подвига воспріяти, ніже, зряще великія прегрішенія і тяжкая законопреступленія, весьма Божія милосердія отчаяваємся. Любов в серцах наших сице утвердіте і достойну соділайте, да нічтоже земное і скорогибнущеє паче Бога, вся сотворшаго і вся в Себі содержащего, ніже помишляєм, ніже желаєм, ніже предпочитаєм. Чувства наша душевная вкупі і тілесная в таком благоустроєнії і боголіпній мірності на всяк день і час удерживайте і снабдівайте, да тіми нікогдаже благаго і человіколюбиваго Бога прогніваєм. Разум уціломудрите, да он паче о Бозі, Єго вездіприсутствії і благопромишленії помишляєт, неже о временних і нічтоже сущих печется. Развращенную волю нашу вину2 ісправляйте, де ніколиже хощет хотінію Божію сопротивлятися, но тіми да удовляєтся, в сих безмятежно і безпечально да пребиваєт, яже суть Богу угодна і пріятна, человіку же спасительна і полезна. Память істрезвляйте, да та непристанно представляєт їмже Бога і Єго благоутробіє раздражи, і оная, яже всякаго человіка, кромі всякаго сомнінія, по временній сей жизні ожидают. К сим же і отечества вашего не забивайте, но в мирном устроєнії пребивати ему у престола величества Божія непрестанно ходатайствуйте. Страну нашу, власті, воїнство і вся люди мирних і безпечальних сохраніте, і от всякаго злаго обстоянія вскорі ізбавіте. Єгда же приспієт наше от временнаго сего житія отшествіє і к вічності преселеніє, сице нам в помощ предстаніте і от насилій вражіїх свободіте, якоже предстасте іногда Еразму монаху, в тяжком смертном бідствії обрітавшемуся, і сице сердца наша к істинному покаянію і жалінію о гріхах подвигніте, якоже і онаго сердце подвигосте, іже в істинном покаянії от здішних к Богу отиде, да і ми в чистім совісті нашей свидітельстві, Пресвятій і Нераздільній представше Тройці, прославляєм Ю купно с вами і всіми святими в безконечния віки. Амінь.

Молитва св. Великомученику Георгію Побідоносцю

(23 квітня)

О всехвальний, святий великомучениче і чудотворче Георгіє! Призри на ни скорою твоєю помощію і умоли человіколюбца Бога, да не осудит нас грішних по беззаконіям нашим, но да сотворйт с нами по велицій Своєй милості. Не презри моленія нашего, но іспроси нам у Христа Бога нашего тихоє і богоугодноє житіє, здравіє же душевноє і тілесноє, землі плодородіє і во всім ізобиліє, да не во зло обратим благая, даруємая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго імене Єго і в прославленіє кріпкаго твоєго заступленія, да подаст Он православним мир і благословеніє. Ізрядніє же да оградит нас святих ангел Своїх ополченієм, зо єже ізбавитися нам, по ісході нашем із житія сего, от козней лукаваго і тяжких воздуціних митарств его, і неосужденним предстати престолу Господа слави. Услиши нас, страстотерпче Христов Георгіє, і моли за ни непрестанно триіпостаснаго Владику всіх Бога, да благодатію Єго і человіколюбієм, твоєю же помощію і заступлініем, обрящем милость со ангели і архангели і всіми святими одесную правосуднаго Судії стати, і Того вину славити со Отцем і Святим Духом, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва свв. рівноапостольним Кирилу і Мефодію первоучителям слов’янським

(11 травня)

О преславнії язик словенских учителіє і просвітителіє, святії равноапостольнії Мефодіє і Кириле! К вам, яко чада ко отцем світом ученій і письмен ваших просвіщенії і в вірі Христовой наставленії, нині усердно прибігаєм і в сокрушенії сердец наших молимся. Аще бо і завіт ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом і о угожденії Богу, якоже учисте, небрегохом, і от єдиномислія і любве, юже Словеном, яко братіям в вірі і по плоті, добре завіщасте, отпадохом: обаче, якоже древле в житії вашем неблагодарних і недостойних не отвращасте тщи, но благими за злая воздавасте, тако і нині грішних і недостойних чад ваших молитви не отвратіте, но яко веліє імуще дерзновеніє ко Господу, приліжно Того моліте, да наставит і обратит нас на путь спасенія, распрі же і раздори, посреді єдиновірних братій возникающая, да умирит, отпадшия паки во єдиномисліє приведет і всіх нас єдиненієм духа і любве во єдиній, святій, соборній і апостольскій Церкві соєдинит. Віми бо, віми, яко много может молитва праведнича ко благосердію Владики, аще і о грішних людех приносима биваєт. Не оставіте убо нас, унилих і недостойних чад ваших, їхже гріх ради паства ваша, вами собранная, враждою разділяємая і соблазни от іновірних прельщаємая, умалися, овци же єя словесния, разсіяваєми от волков мисленних, восхищаются. Дадіте нам молитвами вашими о православії ревность, да єю возгріваєми, отеческая преданія добре сохраним, устави і обичаї церковния вірно соблюдати потщимся, всяких лжеученій странних отбіжим, і, тако в житії богоугоднім на землі преуспівающе, жизні райскія на небесі сподобимся, і тамо с вами вкупі Владику всіх, в Тройці Єдинаго Бога, прославим во віки віков. Амінь.

Молитва преподобному отцю нашему Онуфрію Великому

(12 червня)

О, пречудне і преблаженне угодниче Христов і авво наш Онуфріє великий! Ти дивную любов ко Господу твоєму показал єси, і на дивния подвиги благодатію Єго укріпился єси, і сего ради велія дерзновенія к Нему сподобился єси; многа бо чудеса і знаменія сили Божія людем о Тебі явишася. Воззри убо і нині, отче предивний, благосердним оком любве твоєя на нас недостойних рабов і даруй всім по коєгождо потребі, по вірі же і упованію: скорбящия обрадуй, плачущия утіши, недугуюшия ісціли, труждающимся помози, борющияся со страстьми і прилоги вражіїми укріпи і благослови, ізнемогающия поддержи і всіх нас от враг видимих і невидимих і от всякаго зла сохрани! Возвеличи віру святую Православную во отечествії нашем, обрати заблудшія, вразуми отпадшия, утверди колеблющияся, умягчи упорствующия, просвіти невірния і вся приведи в тихоє пристанище отечествія небеснаго! О, предивная славо монашествующих і всіх вірних утішеніє! Славними подвигами твоїми і сладким лицезрінієм образа твоего і нас озари, і на всяк подвиг, труд і терпініє укріпи во славу імені Божія, да спасеннії сподобимся с тобою і всіми святими вічнаго і преблагословеннаго царства слави Отца і Сина і Святаго Духа во віки віков. Амінь.

Молитва блаженній великій княгині Ользі

(11 липня)

О, блаженная великая княгине Ольго, первоугоднице россійская, теплая о нас пред Богом ходатаїце і молитвеннице! К Тебі прибігаєм с вірою і молимся с любовію: буди нам во всем ко благу помощница і споспішница і якоже во временній жизні тщалася єси просвітити праотци наша світом святия віри і наставити я творити волю Господню, тако і нині, в небесній пребивая світлості, благоприятними твоїми к Богу молитвами, вспомоществуй нам в просвіщенії ума і сердца нашего світом Євангелія Христова, да преуспіваем в вірі, благочестії і любві Христові. В нищеті і скорби сущия утіши, бідствующим подаждь руку помощи, обидимия і напаствуємия заступи, заблуждшия от правия віри і єресьми осліпленния вразуми, і іспроси нам у всешедраго Бога вся благая і полезная жизні временній і вічній, да тако благоугодно зді поживше, сподобимся наслідія благ вічних в безконечном Царствії Христа Бога нашего, Ему же со Отцем і Святим Духом подобаєт всякая слава, честь і поклоненіє всегда, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва св. великому князю Володимиру

(15 липня)

Святий рівноапостольний князь Володимир

О, великий і преславний угодниче Божий, богоізбранний і богопрославленний, равноапостольний княже Владимире, святоє і великодійственноє орудіє всеблагаго Промисла о спасенії народа нашего. Ти отринул єси зловіріє і нечестіє язическоє, увіровал єси во Єдинаго Істиннаго Триіпостаснаго Бога, і, восприняв святоє крещеніє, просвітил єси світом божественния віри і благочестія страну нашу. Славяще убо і благодаряще премилосердаго Творца і Сласителя нашего, славим, благодарим тя, великий пастирю і отче наш, яко тобою познахом спасительную віру Христову і крестихомся во імя Пресвятия і Пребожественния Тройци: тоюже вірою ізбавихомся от праведнаго осужденія Божія, вічнаго рабства діаволя і адова мучительства; тою вірою воспріяхом благодать всиновленія Богу і надежду наслідовання небеснаго блаженства.

Ти єси первійший наш вождь к Начальнику і Совершителю нашего вічнаго спасенія, Господу Ісусу Христу: ти єси ближайший предстоятель пред престолом Царя царствующих і теплий молитвенник і ходатай о страні нашей і о всіх людех: ти єси первійший виновник благословеній і милостей Божих, почивающих на нас. І что єше речем? Не может язик наш ізобразити величіє і висоту благодіяній твоїх, ізліянних на нас недостойних.

О, всеблагій отче і просвітителю наш! Милостив буди к нашим немошем, долготерпелив ко гріхам і неправдам нашим: умоли Премилосерднаго Царя Небеснаго, да не прогніваєтся на ни зіло і не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилуєт і спасет нас, імиже вість судьбами; да всадит в сердце наше спасительний страх Свой, да просвітит Своєю благодатію ум наш, во єже узріти нам бездну погибелі, в нюже стремимся, оставити стези нечестія і заблужденія, обратитися же на путь спасенія і істини, неуклонно ісполняти заповіді Божії і устави святия Церкве Православния. Моли, благосерде, человіколюбца Бога, да явит нам великую милость Свою; да ізбавит нас от нашествія іноплеменников, от глада, смертоносних болізней і от всякаго зла; да подаст нам благораствореніє воздуха і плодоносіє землі; да сохранит і спасет нашу страну от всіх козней і навітов вражіїх; да даруєт єй побіду над врагами, да ісполнит вся благая желанія єя; да оградит нас мудрими і вірними діятелями, да сохранит в судящих і начальствующих правду і милость: да даст духовним пастирем непорочность житія і ревность о спасенії пасомих, всім же людем усердіє в трудах своїх, взаїмную любов і єдиномисліє, стремленіє ко благу страни нашея і святия Православния Церкве; да распространит світ спасительния віри в страні нашей во всіх концех єя: да обратит к православію невірующих; да упразднит вся єресі і расколи; да тако поживше в мирі на землі, сподобимся с тобою вічнаго блаженства, хваляще і превозносяще Бога во віки віков. Амінь.

Молитва преподобному Серафиму Саровському, чудотворцю

(19 липня)

Преподобний Серафим Саровський
1. О, пречудний отче Серафиме, великий Саровскій чудотворче, всім прибігающим к тебі скоропослушний помощниче! Во дні земнаго житія твоєго ніктоже от тебе тощ і Неутішен отиде, но всім в сладость бисть видініє лика твоєго і благоувітливий глас словес твоїх. К сим же і дар ісціленій, дар прозрінія, дар немощних душ врачеванія, обилен в тобі явися. Єгда же призва тя Бог от земних трудов к небесному упокоєнію, ніколиже любов твоя преста от нас, і невозможно єсть ісчислити чудеса твоя умножившаяся, яко звізди небесния: се бо по всім концем землі нашея людем Божіїм являєшися і даруєши їм ісціленія. Тімже і ми вопієм ти: о претихий і кроткий угодниче Божий, дерзновенний к Нему молитвенниче, ніколиже призивающия тя отринаяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко, Господу сил да укріпит страну нашу, да даруєт нам вся благопотребная в жизні сей і вся к душевному спасенію полезная, да оградит нас от паленій гріховних і істинному покаянію научит нас, во єже безпреткновенно внити нам в вічноє Небесноє Царство, ідіже ти нині в незаходимій сіяєши славі, тамо воспівати со всіми святими Живоначальную Тройцу до скончанія віка. Амінь.

2. О, великий угодниче Божий, преподобне і богоносне отче наш Серафиме! Призри от горнія слави на нас, смиренних і немощних, обремененних гріхми многими, твоєя помощі і утішенія просящих. Приникни к нам благосердієм твоїм і помози нам заповіді Господні непорочно сохраняти, віру православную кріпко содержати, покаяніє во грісіх наших усердно Богу приносити, во благочестії христіанстім благодатно преуспівати і достойни бити і твоєго о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Єй, святче Божий, услиши нас, молящихся тебі с вірою і любовію, і не призри нас, требующих твоєго заступленій: нині і в час кончини нашея помози нам і заступи нас молитвами твоїми от злобних навітов діавольских, да не обладаєт нами тіх сила, но да сподобимся помощію твоєю наслідовати блаженство обителі райскія. На тя бо упованіє наше нині возлагаєм, отче благосердий: буди нам воістину ко спасенію путевождь і приведи нас к невечернему світу жизні вічния благоприятним предстательством твоїм у престола Пресвятая Тройци, да славим і поєм со всіми святими достопокланяємоє імя Отца і Сина і Святаго Духа во віки віков. Амінь.

Молитва св. Великомученику і Цілителю Пантелеймону

(27 липня)

1. О великий угодниче Христов, страстотерпче і врачу многомилостивий Пантелеімоне! Умилосердися надо мною, грішним рабом, услиши стенаніє і вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ і тілес наших, Христа Бога нашего, да даруєт ми ісціленіє от недуга, мя гнітущаго. Приіми недостойноє моленіє грішнійшаго паче всіх человік. Посіти мя благодатним посіщенієм. Не возгнушайся гріховних язв моїх, помажи їх єлеєм милості твоєя і ісціли мя: да здрав сий душею і тілом, остаток дній моїх, благодатію Божією, возмогу провести в покаянії і угожденії Богу і сподоблюся восприяти благий конец житія моєго. Єй, угодниче Божий! умоли Христа Бога, да предстательством твоїм даруєт здравіє тілу моєму і спасеніє душі моєй. Амінь.

2. О, преславний мучениче і добрий воіне Небеснаго Царя Пантелеімоне преблаженне, милостиваго Бога преізрядний подражателю, іже Христа на землі дерзновенно ісповідав і многообразния за Него муки претерпів, неувядаємий приял єси вінец на небесі, ідіже вічнаго наслаждаєшися блаженства і со дерзновенієм престолу трисолнечнаго Божества предстоіши! К твоєму христоподражательному состраданію по Бозі прибігаєм всі ми грішнії і всеусердно молим тя, теплаго заступника і предстателя нашего: не престай призирати на нас, сущих в нуждех і скорбних обстояніях, і твоєю молитвенною помощію і цільбоподательною силою ізбавляй нас присно от лютих зол, всегубительства і всякія іния біди і болізні. Ти бо приял єси, святе, неоскудную благодать ісціленій от Спаса нашего Ісуса Христа за твердую к Нему віру, твоїм непорочним житієм запечатлінную, мученічеством же і многобідною твоєю кончиною, увінчанную в нейже по данній ті благодаті і от Христа Пантелеімоном, милості тезоіменитим, наіменован бил єси. Сего ради, відуще тя милостиваго ко всім помощника і цілителя, с вірою взиваєм к тебі; твоїм богоприятним ходатайством подавай нам вся благопотребная в житії сем і нужная к вічному спасенію. Мученическим же дерзновенієм твоїм умоли милостиваго Бога, да помилуєт нас, грішних і недостойних, по велицій милості Своєй, да ізбавит от труса, потопа, огня, меча і всякаго праведнаго гніва і прещенія благовременно подвизая нас к очистительному і умилостивительному во грісіх наших покаянію, ради множества щедрот Своїх, да подаст всім нам безбідноє, тихоє і богоугодноє житіє, і всіх нас от враг видимих і невидимих да сохранит благодатію Своєю і непобідимим ополченієм ангел Своїх, імиже ограждаєми і наставляєми да поживем в віці сем в покаянії, чистоті і в творенії богоугодних діл: да сподобимся твоїм теплим предстательством христіанскую кончину улучити безболізненну, мирну, непостидну, ізбавитися от козней воздушних князей тьми і от вічния муки, і бити наслідниками безконечнаго, всеблаженнаго царствія. Єй, угодниче Божий! не престай молитися за ни грішния, да твоїм ходатайством от временних і вічних бід ізбавлені, величаєм тебе, заступника нашего і молитвенника, і вічно прославляєм общаго Владику і Господа нашего Ісуса Христа, Ємуже подобаєт всякая слава, честь і поклоненіє со Безначальним Єго Отцем і Пресвятим Духом, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва св. Мученику Іоанну Воїну

(30 липня)

О, преславний угодниче Христов, Іоанне Воїне! Храбрий бил єси во браніх, врагом прогонитель і обидимим заступник, нині же і всім православним христіаном, скорий помощник являєшися.

Помяни нас, грішних і недостойних, і заступи нас в бідах і в скорбіх, і в печаліх, і во всякой злой напасті, і от всякаго злаго і обидящаго человіка, защити нас. Тебі бо дана бисть таковая благодать от Бога, єже молитися за ни грішния, в бідах і напастіх злі страждущия. Ізбави убо нас от обидящих і ненавидящих нас, буди нам поборник кріпок на вся видимия і невидимия враги наша. Страні нашей на враги побіду даруй во брані воїнство єя укріпляя; яко да твоєю помощію і кріпким предстательством і поборством посрамятся всі являющії нам злая. О, великий поборниче, Іоанне Воїне! Не забуди нас грішних, молящихся тебі, і твоєя помощі і неоскудния милості просящих, і сподоби нас, грішних і недостойних, неізреченная благая от Бога получити. Яко Тому подобаєт всякая слава, честь і поклоненіє Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва преподобному отцу нашему Іову, Почаївському Чудотворцю

(28 серпня)

О, преподобне отче Іове, іноков трудолюбного житія богомудрий наставниче, кротості і воздержанія, чисоти і ціломудрія, терпінія і бдінія от раннея юності до позднея старості неутомимий подвижниче, віри православния великий ревнителю і непреоборимий поборниче, землі Волинскія і Галицкія світило богосвітлоє і святия Почаєвскія обителі непобідимий защитниче! Призри оком благоутробія твоєго на нас недостойних чад твоїх, к тебі усердно по вся дні прибігающих і на боголюбивия люди твоя, благоговійно к тебі припадающия, і іспроси предстательством твоїм ко Всевишнему Владиці нам вся, яже к животу і благочестію полезная і благопотребная: болящия ісціли, малодушния ободри, скорбящия утіши, обидимия заступи, немощния подкріпи і поверженния долу возстави, всім вся, благодатію тебі от Бога данною, даруй по коегождо нужді і потребі, во спасеніе душі і во здравіє тілу. Вознеси, угодниче Божий, всемощную молитву твою, да будет в страні нашей мир і тишина, благочестіе і благоденствіе, в судах правда і милость, в совітіх мудрость і благое преспіяніе, да утверждаєтся же во благих человіціх вірность, в злих страх і боязнь, во вже престати їм от зла і творити добрая, да тако в страні нашей Царство Христово растет і множится і да прославится в нем Бог, дивний во святих Своїх: Ємуже Єдиному подобаєт всякая слава, честь і поклоненіе Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва св. Великомученику Димитрію Солунському

(26 жовтня)

Святий і славний великомученице Христов Димитріє, скорий помощниче і теплий заступниче с вірою притекающих к тебі! Предстоя со дерзновеніем Небесному Царю, іспроси у Него прощеніе согрішеній наших, і о єже ізбавитися нам от всегубительния язви, труса, потопа, огня, меча і вічния казні. Моли благость Єго, еже ущедрити град сей, храм сей і всякую страну христіанскую. Ісходатайствуй у Царя Небесного всій страні нашей мир, тишину, твердость в вірі і преспіяніе3 во благочестії. Нам же, чтущим честную память твою, іспроси благодатноє укріпленіє на діла благая, да, благоугодноє Владиці нашему Христу Богу зді творяще, сподобимся молитвами твоїми наслідовати Царствіє Небесноє для вічнаго прославленія Єго со Отцем і Святим Духом во віки віков. Амінь.

Молитва св. Великомучениці Параскеві — П’ятниці

(28 жовтня)

Святая невісто Христова, многострадальная мученице Параскево! Віми, яко от юності твоєя ти всею душею твоєю і всім сердцем твоїм возлюбила єси Царя Слави, Христа Спасителя. І Єму єдиному уневістилася єси, раздавши імінія твоя неїмущим і бідним. Ти силою благочестія твоєго, твоїм ціломудрієм і праведністю, яко лучами солнечними, просіяла єси, живши свято среди невірних і безбоязно проповідавши їм Христа Бога. Ти, от дней юності твоєя, наученная твоїми родителями, всегда благоговійно чествовала дні іскупительних страстей Господа нашего Ісуса Христа, Єгоже ради і сама добровольно пострадала єси. Ти, десницею ангела Божія от неісцільних ран дивно ісціленная і воспріявшая неізреченную світлость, ізумила єси невірних мучителей. Ти іменем Господа нашего Ісуса Христа і силою молитви твоєя в капищі язическом всіх ідолов долу повергти, в прах сокрушила єси я. Ти, опаляємая свіщами, єдиною молитвою твоєю ко всесильному Господу угасила єси огнь єстественний, і тім же пламенем, чудесно возженним чрез ангела Божія, попаливши неістових беззаконников, мног народ привела єси к познанію істиннаго Бога. Ти, во славу Господа, пріявши мечноє глави твоєя усіченіє от мучителей, доблественно скончала єси страдальческий твой подвиг, восшедши душею твоєю на небеса в чертог вожделіннаго твоєго Жениха Христа, Царя Слави, радостно срітшаго тя сим небесним гласом «радуйтеся, праведнії, яко мученица Параскева увінчася» Тімже і ми, днесь сошедшеся в храм, посвященний імені твоєму святому, привітствуєм тя, многострадальная, і взирающе на святую твою ікону, со умиленіем вопієм ти, всечестная Параскево: віми, яко веліє імаши дерзновеніє ко Господу, умоли убо Єго Человіколюбца і о нас, предстоящих і молящихся ти, да подаст Он і нам, якоже тебі, терпініє і благодушіє в бідах і скорбних обстояніїх, да даруєт Он, ходатайством твоїм і заступленієм, радостноє, благоденственноє і мирноє житіє, здравіє же і спасеніє і во всем благоє поспішеніє всім, вірою живущим. Страні нашей да ниспослет святое Своє благословеніє і мир, і всім православним христіаном да подаст твоїми святими молитвами утвержденіє в вірі і благочестії, преспіяніє же в христіанской любві: да очистит нас грішних от всякій скверни і порока, | да оградит нас святими Своїми ангелами, да заступит, сохранит і помилуєт всіх Своєю благодатію і соділаєт всіх нас наслідниками і причастниками Небеснаго Своєго Царствія. І тако улучивше спасеніе твоїми святими молитвами, предстательством і заступленієм, всеславная невісто Христова Параскево, прославим всі пресвятоє і великоліпноє імя дивнаго во святих Своїх істиннаго Бога Отца, Сина і Святаго Духа, всегда, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва св. Архістратигу Михаїлу

(8 листопада)
Архангел Михаїл

Святий і великий Архангеле Божий Михаїле, неісповідимия і пресущественния Тройци первий во ангеліх предстоятелю, рода же человіческаго приставниче і хранителю, сокрушивий с воїнстви своїми главу прегордаго денниці на небесі і посрамляяй вину4 злобу і коварства єго на землі! К тебі прибігаєм с вірою і тебі молимся с любовію, буди щит несокрушим і забрало твердо Святій Церкві і отечеству нашему, ограждая їх молнієносним мечем твоїм от всіх враг видимих і невидимих. Буди ангел хранитель, премудр совітодатель і споспішник людем, ізнося от престола Царя і Бога нашего просвіщеніє і силу, радость, мир і утішеніє. Буди вождь і соратай непобідим воїнству нашему, вінчай єго славою і побідами над супостати, да познают всі проти вящії нам, яко с нами Бог і святії ангели Єго. Не остави же, о Архангеле Божий, помощію і заступленієм твоїм і нас, прославляющих днесь святоє імя твоє: се бо аще і многогрішні єсми, обаче не хощем в беззаконні наших погибнути, но єже обратитися ко Господу і оживленним бити от Него на діла благая. Озари ум наш світом Божіїм, іже вину сіяєт на молнієвиднім челі твоєм, да возможем разуміти, что єсть воля Божія о нас благая і совершенная, і відіти вся, яже подобаєт нам творити і яже презирати і оставляти. Укріпи благодатію Господнею слабую волю і немощноє проізволеніє наше, да утвердившеся в законі Господнем, престанем прочеє влаятися5 земними помисли і похотьми плоті, і ради тліннаго і земнаго безумно забивати вічная і небесная. Над всіми же сими іспроси нам свише дух істиннаго покаянія, нелицемірную печаль по Бозі і сокрушеніє о грісіх наших, да остаюшеє нам число дней временнаго живота нашего іждивем не во угожденії чувств і работі страстем нашим, но во ізглажденії зол, содіянних нами, совершим, слезами віри і сокрушенія сердечнаго, подвигами чистоти і святими ділами милосердія. Єгда же приблизится час скончанія нашего і освобожденія от уз бреннаго сего тілесе, не остави нас, Архангеле Божий, беззащитних противу духов злоби поднебесних обикших преграждати душі человічестій восход в горняя; да, охраняєми тобою, безпреткновенно достигнем оних преславних селеній райских, ідіже ність печаль, ні воздиханіє, но жизнь безконечная, і сподобльшеся узріти пресвітлоє лице всеблагаго Господа і Владики нашего, і Тому воздати Славу со Отцем і Святим духом во віки віков. Амінь.

  1. Чисту, неосквернену. []
  2. Завжди []
  3. Успіх []
  4. Завжди []
  5. Захоплюватися. []

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору