«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиАкафістник. Том ІІ

Акафіст пророку Божому Іллі

 

Кондак 1
 

Обраний Богом для навернення Ізраїлю від омани Ваалової, грізний викривачу царів законопреступних, що засяяв полум’яною ревністю до Бога Вседержителя святістю життя і чудеса­ми, захоплений з плоттю твоєю на Небеса, і прийти маєш ти перед другим пришестям Хри­стовим, похвально взиваємо до тебе, пророче Божий Іллє; ти ж, маючи велику сміливість перед Господом, від усяких бід і напастей мо­литвами твоїми визволи всіх, що благочестиво тобі співають:

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Ікос 1
 

Ангелом ревністю у Бозі і чистим життям був ти у плоті, пророче, бо коли ти ще був немов­лям, батько твій Совах бачив світлих ангелів, які розмовляли з тобою, вогнем тебе повивали і полум’ям годували, щоб ознаменувати полум’яну ревність твою по Бозі, силу слів твоїх і житіє, як світло, непорочне. Заради цього із здивуванням взиваємо до тебе так:

Радуйся, від вічності наперед обраний на слу­жіння для спасіння синів Ізраїльських; радуй­ся, від утроби матері наперед уготований у про­вісники Божественної істини і благочестя.

Радуйся, бо преславним видінням, що було на тобі, ти батька свого здивував; радуйся, не­винну чистоту і безмовність від юності полю­бив ти.

Радуйся, бо суєту світу цього і всі блага його ти знехтував, і душу твою Господеві посвятив; радуйся, світлом премудрості від Бога осяяний і вченням благочестя з дитинства напоєний.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 2
 

Бачачи нечестя і розбещення в Ізраїлі, пре­славний пророче, сильно духом твоїм сумував ти і ревністю по славі Божій запалав ти; коли сини Ізраїльські мерзенним ідолам поклонили­ся, від Бога ж істинного відступили, Йому ж усі Небесні воїнства зі страхом взивають: алилуя.

 

Ікос 2
 

Розум свій злою волею затьмаривши, безза­конний цар Ізраїльський Ахав залишив істин­ного Бога Вседержителя і поклонявся мерзенному ідолу Ваалу, також і в царстві своєму примножив ідолослужіння і нечестя. Ти ж, проро­че, сповнений великих ревнощів по Бозі, сміли­во викрив царя, сповістивши йому, що в пока­рання йому і царству його три роки і шість місяців не буде ні дощу, ні роси, і голод вели­кий буде по всій землі. Дивуючись такій рев­ності твоїй по Бозі і великій сміливості, з лю­бов’ю взиваємо до тебе:

Радуйся, Небоязливий проповіднику істини і кріпкий поборнику благочестя; радуйся, рев­ний нечестя викривачу.

Радуйся, бо до покарання нерозкаяних гріш­ників довготерпеливого Бога ти прихилив; ра­дуйся, бо словом твоїм Небо закрив і плодоносну землю неплідною сотворив.

Радуйся, бо трирічний голод за нечестя лю­дей ти від Господа випросив; радуйся, бо Гос­подь Всевишній дарував тебе Ахаву, як колись Мойсея фараону.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 3
 

Силою молитви твоєї, предивний пророче, воістину закрилося Небо і не посилало дощу три роки і місяців шість, і був голод великий по всій землі: для того, щоб, спекою і голодом змучені, нечестиві люди покаялись і наверну­лися до Господа, з розчуленням взиваючи до Нього: алилуя.

 

Ікос 3
 

Маючи велике благовоління до тебе, проро­че, Господь захотів відокремити тебе від безза­конних синів Ізраїля, щоб з ними ти не терпів голоду і спраги, і повелів тобі йти до потоку Хорафового, де ворони годували тебе, приносячи хліб і м’ясо. Тому приносимо тобі похвальні пісні ці:

Радуйся, бо постом і подвигом ти всі земні і суєтні помисли відкинув; радуйся, молитвою і богомислієм розум твій до Небес ти підносив.

Радуйся, патріархів величання і пророків красо; радуйся, дівственників похвало і препо­добних славо.

Радуйся, святителів наставнику і мучеників кріпкосте; радуйся, бо нечестям і невірою засліплених синів Ізраїльських на путь істини навернув ти.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 4
 

Буря велика, що руйнувала гори, настала, коли наближався до тебе, пророче, в Хориві Гос­подь; також явився землетрус, і не в землетрусі Господь, і після землетрусу вогонь, і не у вогні Гос­подь, а після вогню був голос прохолоди тонкої — і тут явився тобі Господь; Його ж присутність відчувши, покрив ти лице твоє милоттю, зі стра­хом і радістю взиваючи до Нього: алилуя.

 

Ікос 4
 

Почув нечестивий цар Ахав повеління твоє, щоб зібрати всі коліна Ізраїльські на гору Кармильську і привести туди пророків Ваалових; зразу ж цар послав, зібрав усіх і сам прийшов туди. Ти ж, ревнителю слави Божої, бажаючи остаточно посоромити мерзотних ідолів і про­славити істинного Бога, повелів приготувати дві жертви, вогню ж на них не давати, і сказав: і буде Бог той, що пошле вогонь. Почувши це, всі люди говорили: добре слово Іллі, нехай буде так. Ми ж, величаючи тебе, взиваємо:

Радуйся, великий посланнику Царя Небесного і провіснику святих повелінь Його; радуйся, адаманте, незборимий у ревнощах і непохит­ний стовпе благочестя.

Радуйся, сильний захиснику істини і твердий протиборнику ворогів Божих; радуйся, нечестя викривачу і насаджувачу благочестя.

Радуйся, полум’яний ревнителю Божествен­ної слави; радуйся, бо і в останнім дні світу маєш проповідувати істинного Бога і викрива­ти окаянного антихриста.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 5
 

Тебе, Боготічну зірку, погасити бажала без­законна цариця Ієзавель, бо, сповнившись на тебе люті за викриття страшних її пороків, бажала вбити тебе. Жорстоким стало серце її, і не хотіла вона вірити чудесам твоїм, пророче, і пізнати істинного Бога, співаючи Йому: алилуя.

 

Ікос 5
 

Бачили всі люди Ізраїльські, як за твоєю молитвою вогонь від Господа з неба зійшов на жертву твою, всехвальний пророче, і всю її спа­лив, дрова ж, і камінь, і землю, і воду знищив; упавши на лиця свої, вони взивали: воістину Господь Бог, Той є Бог. І повірили люди Бо­гові, Ваалових же пророків ти вбив. Прослав­ляючи Всесильного, чудодіючого Бога, до тебе, угоднику Його, взиваємо так:

Радуйся, бо превелику сміливість до Владики ти придбав; радуйся, знаменнями і чудесами ти Божественну істину утвердив.

Радуйся, бо оману демонську ти посоромив, істинну ж віру прославив; радуйся, бо невірних ти істинним боговіданням просвітив.

Радуйся, бо триразовим вилиттям на жертов­ник води таємницю Пресвятої Тройці явив; радуйся, бо все живе тобі підкорилося, вогонь же і вода тобі служили.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 6
 

Проповідником істинного боговідання і бла­гочестя явився ти, пророче, не тільки в Ізраїлі, але і в країнах язичницьких, будучи посланий від Господа в Сарепту Сидонську до бідної вдови годуватися, її ж саму ти нагодував у голоді: маючи бо велику чудотворіння благодать, по­множив ти борошно і єлей в домі її, які не зменшувалися, поки не минув голод, і триразовим подихом, за твоєю молитвою, воскресив ти по­мерлого сина її, співаючи чудодіючому Богу: алилуя.

 

Ікос 6
 

Засяяв ти великою ревністю по Бозі Вседер­жителеві, сильно сумував ти, пророче, коли забули завіт Його сини Ізраїльські, вівтарі Його розкопали і пророків побили. Господь же для твого утішення звістив тебе, що не весь Ізраїль відступив від Нього, але є сім тисяч таємних рабів, що не схилили колін своїх перед Ваалом. Тому, згадуючи ревнощі твої по Бозі, співаємо тобі з благоговінням так:

Радуйся, вірний служителю і близький дру­же Господній; радуйся, образе і похвало благо­честивих пастирів.

Радуйся, наставнику спасенних і освічення в темряві сидячих; радуйся, бо захисникам істи­ни ти мужність вселяєш, у подвигах же і страж­даннях за правду їх укріпляєш.

Радуйся, бо серафимською полум’яною лю­бов’ю до Бога горів ти; радуйся, бо і Господь у всьому слухав тебе і на прохання твоє все творив.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 7
 

Бажав Чоловіколюбний Господь явити мило­сердя Своє грішникам, що каються, після про­реченого голодного часу і послав за молитвою твоєю, пророче, і словами вуст твоїх на спраглу землю рясний і мирний дощ; сини ж Ізраїльські, сподобившись такої милості, в розчуленні сер­ця подячно взивали до Бога: алилуя.

 

Ікос 7
 

Нечестивий цар Ахав беззаконням своїм учи­нив нове лиходійство, коли повелів убити не­винного Навуфея і захопити виноградник його. Заради цього, викриваючи законопорушного царя, ти прорік йому, пророче, що де було вбито Навуфея, там і його кров свині і собаки лизати­муть, і дружину його Ієзавель з’їдять собаки, і весь дім його знищиться. Знаючи про те, що збу­лося це пророцтво, ми, жахаючись, взиваємо:

Радуйся, кривдників і жорстокосердих грізний меснику; радуйся, сиріт і тих, що в напастях перебувають, кріпкий заступнику.

Радуйся, тих, що не шанують святих свят Православної Церкви, карателю; радуйся, зу­хвалих хулителів імені Божого знищувачу.

Радуйся, бо словом викриття, як громом, ти без­законних вражав; радуйся, бо майбутнє, як тепе­рішнє, ти бачив і далеке, як близьке, прорікав.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 8
 

Дивний і надприродний промисел показав Господь і тобі, пророче, коли повелів ненажер­ливим і недітолюбним воронам годувати тебе під час голоду біля потоку Хорафового, де, безперестанно перебуваючи в молитві і богоспогляданні, ти співав Богу: алилуя.

 

Ікос 8
 

Увесь був ти великим смиренням прикраше­ний, пророче Божий, тому з гордістю прийшли до тебе двоє п’ятдесятиначальників з воїнами, щоб привести тебе до беззаконного царя Охозії; ти ж їх вогнем попалив, а зі смиренням прибулого до тебе Авдія, що годував учнів пророчих, помилував. Заради цього приносимо тобі по­хвальні пісні ці:

Радуйся, гордих приборкувачу і карателю, смиренних же покровителю і заступнику; ра­дуйся, підкупних суддів карателю, правдиво ж судячим помічнику.

Радуйся, правовірному воїнству в боротьбі співборителю, нечестивих же супостатів подолателю; радуйся, у премудрість, як у броню, вдягнений і правдою, як щитом, захищений.

Радуйся, ревністю по Бозі, як пращею, озбро­єний і постом, як крилами, окрилений; радуй­ся, вірою, як шоломом спасіння, покритий і любов’ю, як вінком світлосяйним, вінчаний.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого пришестя Христового славний предтече.

 

Кондак 9
 

Усяке людське єство дуже дивується, як ти, пречудний пророче, йшов сорок днів, не ївши, не пивши, до гори Хорив, де сподобився пре­славного явлення і пресолодкої бесіди Господа Вседержителя, співаючи Йому: алилуя.

 

Ікос 9
 

Проповідники велемовні не можуть ясно зро­зуміти і пояснити, як ти, великоіменитий Іллє, по плоті син людський і подібний нам, узятий був тілом твоїм на Небо на явленій тобі вогнен­ній колісниці з кіньми вогненними. Прославляючи Господа, Який прославив тебе, і дивуючись сходженню твоєму на Небо, благоговійно взи­ваємо тобі:

Радуйся, бо дивною стриманістю ти стару лю­дину в собі умертвив; радуйся, бо вогнем Божест­венних ревнощів усяке плотське мислення ти в собі попалив.

Радуйся, сходженням твоїм на Небо рід людсь­кий звеселив і в життя вічне повірити спону­кав; радуйся, бо через честь і славу, отриману від Бога, ти шанований і більше за всіх древніх пророків прославлений.

Радуйся, ангельськими силами в оселях Небесних ти радісно зустрінутий; радуйся, бо ім’я твоє у всьому світі шановане, і ревність твоя по Бозі вельми прославляється.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 10
 

Спасти бажаючи людей Ізраїльських від ома­ни Ваалової, Всеблагий Бог обрав тебе, вели­кий пророче, знаряддям волі Своєї і одягнув тебе Божественною владою і силою, щоб ти на­вертав невірних, виправляв беззаконних, просвіщав затьмарених і навчав усіх співати Богу: алилуя.

 

Ікос 10
 

Стіною і заступництвом будь нам, святий про­роче, могутнім твоїм заступництвом утамовую­чи праведний гнів Божий, що вражає нас, грішних і недостойних, бездощів’ям і голодом, ще ж згубними вітрами і хворобами, щоб, визволившись від бід, подячно співати тобі:

Радуйся, бо молитвами твоїми Небо закри­вається і відкривається, плодючість землі і неплідність від Бога посилається; радуйся, заступництвом твоїм перед Богом дощі мирні і росу життєдайну на земні рослини ти посилаєш.

Радуйся, бо бурхливі хвилі морські і страшні бурі ти втихомирюєш і громами та блискавка­ми з волі Божої керуєш; радуйся, бо згубні вітри і смертоносні моровиці, що вражають людей і худобу, ти втихомирюєш.

Радуйся, сиріт і вдів годувальнику і щедрих людей покровителю; радуйся, бо нечестивих хулителів і гонителів правдивої віри вражаєш і духів злоби від рабів Божих проганяєш.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 11
 

Спів розчулений прийми від нас, пророче Бо­жий Іллє, як прийняв ти прохання Єлисеєве, коли просив він тебе, щоб дух, що в тобі, був на ньому, і коли піднімався на Небо, ти опустив йому милоть твою, яку він прийняв, розділив, як і ти раніше, Йорданські води, і став спадко­ємцем діючої в тобі Божої благодаті; так і нас покрий милоттю твоєї милості від усяких бід і обставин, щоб з подякою взивали Богу: алилуя.

 

Ікос 11
 

Світлосяйним світилом в Ізраїлі був ти, всехвальний пророче, сяючи рівноангельським житієм твоїм і мудрістю, ще ж незвичайною ревністю по Бозі і чудесами преславними, про­свіщаючи людей істинним боговіданням і розганяючи морок ідолослужіння. Тому взиваємо до тебе похвально, співаючи:

Радуйся, світлосяйна зірко, що сяйвом своїм осяяла всю вселенну; радуйся, світлоносна свічко, що постійно горить і тих, хто в темряві перебуває, освічує.

Радуйся, духом премудрості і розуму осяяний, духом поради і кріпкості сповнений; радуйся, духом відання і благочестя просвіщений і ду­хом страху Божого напоєний.

Радуйся, високими чеснотами і преславними чудесами прикрашений; радуйся, бо суди Божі на землі виконував ти, пророків же і царів по­мазував ти.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 12
 

Благодать велика дана тобі від Бога, прехвальний пророче, бо в земному житті твоєму ти про­рокував і творив великі чудеса, також ти був узятий з плоттю твоєю на Небо: після сходжен­ня твого дивно явився ти на Фаворі Господеві, Який преобразився, і з ним ти розмовляв і до­нині не перестаєш чудодіяти і випромінювати милості зцілення тим, хто ревно тебе шанує, а до Бога вірно взиває: алилуя.

 

Ікос 12
 

Оспівуючи твої полум’яні ревнощі по Бозі і рівноангельське житіє, великі твої і преславні чудеса і превелике благовоління до тебе Господа, величаємо тебе, великоіменитий пророче Іллє, але, не маючи змоги достойно зобразити велич і славу твою, з розчуленням взиваємо до тебе так:

Радуйся, ковчегу Божественної слави і всечесний храме Пресвятої Тройці; радуйся, світиль­нику невечірній Церкви і запашна квітко раю Божественного.

Радуйся, благочестивих пустельників керів­нику, дівственників наставнику і укріплення; радуйся, бо грішників до покаяння ти спонукаєш і для всього роду християнського життя вічне випрошуєш.

Радуйся, бо в сяянні невимовної слави свя­тих насолоджуєшся і безперестанно Господа славословиш; радуйся, бо в кінці віків великі знамення і чудеса маєш ти звершити для утвер­дження людей в істинній вірі і для викриття антихриста.

Радуйся, Іллє, великий пророче, другого при­шестя Христового славний предтече.

 

Кондак 13
 

О предивний і преславний пророче Божий Іллє, превеликий ревнителю по Бозі, дощі і без­дощів’я, плодючість землі і неплідність від Бога посилаєш ти! Почуй це мале, з благоговінням принесене тобі нами моління і твоїм теплим перед Господом заступництвом збережи нас від бездощів’я, голоду і смертоносних хвороб, по­дай нам добре поліття і плодючість, і дух прав­дивої віри та благочестя, щоб, визволившись від вічних мук, сподобилися ми райського бла­женства, взиваючи до Бога: алилуя.

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

 

Молитва до пророка Божого Іллі

 

О прехвальний і пречудний пророче Божий Іллє, що засяяв на землі рівноангельським житієм твоїм, полум’яною ревністю по Господі Бозі Вседержителеві, ще ж знаменнями і чуде­сами преславними, також по великому благо­волінню до тебе Божому ти був узятий на вогненній колісниці з тілом твоїм на Небо, сподо­бився розмовляти зі Спасителем світу, Який преобразився на Фаворі, і нині в райських осе­лях безперестанно перебуваєш і стоїш перед престолом Небесного Царя! Почуй нас, грішних і недостойних, що стоїмо перед святою твоєю іконою і щиро звертаємося до твого заступницт­ва. Моли за нас Чоловіколюбного Бога, щоб подав нам дух покаяння і скрушення за гріхи наші, і всесильною Своєю благодаттю нехай допоможе нам залишити путі нечестя, мати ж успіх у всякій добрій справі, нехай укріпить нас у боротьбі з пристрастями і похотями на­шими, нехай вселить у серця наші дух смирен­ня і лагідності, дух братолюбства і незлобли­вості, дух терпіння і цнотливості, дух ревнощів до слави Божої і щоб про спасіння своє і ближ­ніх добре піклувалися. Знищ молитвами твоїми, пророче, злі звичаї світу, найперше ж тлінний дух віку цього, що розтліває християнський рід неповагою до Божественної православної віри, до уставу Святої Церкви і до заповідей Господ­ніх, неповагою до батьків і влади і кидає лю­дей у безодню нечестя, розбещення і погибелі. Відверни від нас, пречудний пророче, заступ­ництвом твоїм праведний гнів Божий і позбав усі міста і села України нашої бездощів’я і голо­ду, страшних бур і землетрусів, смертоносних моровиць і хвороб, нашестя ворогів і міжусоб­ної боротьби. Укріпи твоїми молитвами, преславний, владу нашу, яка у великому і важко­му подвизі трудиться, сприяй їй у всіх благих діяннях і в починаннях по впровадженню миру і правди в країні нашій. Допомагай христолю­бивому воїнству в боротьбі з ворогами наши­ми. Виблагай, пророче Божий, від Господа па­стирям нашим ревнощі по Бозі, сердечне піклування про спасіння пастви, мудрість у навчанні й управлінні, благочестя і кріпкість у спокусах, суддям виблагай непідкупність і без­корисливість, правоту і співчуття до скривдже­них, всім, хто начальствує, піклування про підлеглих, милість і правосуддя, підлеглим же покірність і слухняність. Щоб так у світлі і бла­гочесті поживши в цьому віці, сподобилися причастя вічних благ у Царстві Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, Йому ж належить честь і поклоніння з Безначальним Його Отцем і Пресвятим Духом навіки-віків. Амінь.


Акафіст святому Ангелу-Охоронителю | Зміст | Акафіст святим першоверховним апостолам Петру і Павлу

5 відгуків
to «Акафіст пророку Божому Іллі»
  1. Павло сказав:

    Слава Ісусу Христу! Я помітив помилки в цьому акафісті:
    Ікос 10 – смертоносні моровищі (має бути «моровиці»)
    Кондак 13 – добре полиття (має бути «поліття»)
    Виправте, будь ласка. Дякую!


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору