«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаБогослужбові книжки, церковні піснеспівиОктоїх

Глас 6. Неділя

У неділю на полуношниці

Канон Пресвятій і Животворчій Тройці.
Творіння Митрофанове. Глас 6

Пісня 1

Ірмос: Як по суші, перейшов Ізраїль по безодні стопами, бачачи, як гонитель фараон потопляється; пісню перемоги Богові співаймо, взиваючи.

Приспів: Пресвята Тройце, Боже наш, слава Тобі.

Три Іпостасі оспівуємо Богоначальні, єдиного єства незмінний образ, благого Чоловіколюбця Бога, що дарує нам очищення гріхів.

Єдиний споконвічний і трисяйний образами Гос­поди, Божеством єдиний Сущий, напоум нас і сподо­би Твого божественного сяяння.

Слава… Павло, який назвав церкву із язичників прекрасною невістою, навчив поклонятися Тобі, єди­ному Триіпостасному Богу, від Якого, і Яким, і в Яко­му все сталося.

І нині… Із Твоєї утроби, Богородице, вийшло Сон­це правди і осяяло нас зорею трисвітлого Божества; Його ж оспівуючи, побожно Тебе ублажаємо.

Пісня 3

Ірмос: Нема святого, як Ти, Господи, Боже мій, що підніс рід вірних Твоїх, Блаже, і утвердив нас на камені сповідан­ня Твого.

Ти, Трисвітлий Боже, прикрасив чини небесні, на­вчив оспівувати Тебе трисвятими голосами; з ними ж прийми і нас, що оспівують Твою благість.

Єдине незмінне Троїчне Богоначало оспівуючи, молимо Тебе тепло послати нам нині прощення мно­гих гріхів.

Слава… Безначальний Отче, співбезначальний Слове Божий і Божественний Душе, благий і правий, збережи як Благоутробний тих, що вірно оспівують Твою державу.

І нині… Ниву тління знищив Бог мій, що за істо­тою став людиною в утробі Твоїй, Чиста; і Єдиний визволив від засудження давнього родоначальників.

Далі: Господи, помилуй (тричі).

Сідальний, глас 6

Владико Боже, оглянь з неба, і подивись на наше смирення як Щедрий, і змилосердься, Чоловіколюбче преблагий; бо ми не маємо надії нізвідки одержа­ти прощення гріхів, якими згрішили; тому будь з нами, і ніхто проти нас.

Слава, і нині… богородичний: Владичице Чиста, зглянься, Богородице, і подивись на наші рани хво­роб, і змилосердься, Пречиста, і зціли спалену совість, зросивши Твоєю милістю, взиваючи до рабів Твоїх: Я є з вами, і ніхто проти вас.

Пісня 4

Ірмос: Христос моя сила, Бог і Господь, чесна Церква побожно співає, взиваючи, від помислу чистого Господа прославляючи.

Єдинице трисвітла, що підносиш помисли, і душу і серце Твоїх співців піднеси незабаром, і сподоби Твого сяяння і світлості.

Єдина незображенна і незмінна Тройце, перетво­ри мене і переміни від злоби на чесноти і Твоїм сяян­ням просвіти.

Слава… Помислив раніше Ти, Премудрий, сотворив ангельські чини, як служителів Твоєї благості, Три­іпостасна Єдинице; з ними ж прийми моє славослов’я.

І нині… Бог, що не створений єством, споконвіч­ний, створене прийняв людське єство, яке утворив у Твоїй утробі, Богородице Приснодіво.

Пісня 5

Ірмос: Божественним Твоїм світлом, Блаже, просвіти, молюся, душі тих, що зранку линуть до Тебе, пізнаючи Тебе, Слово Боже, істинного Бога, що з темряви гріхів взиває.

Помишляючи про Богоначальне єство, Суще, що промишляє і спасає всіх, Владико, Трисвітле і Єдине, до Тебе зранку молимося, благаючи прощення гріхів.

Отче безначальний, Боже, і споконвічний Сину, і Душе Святий, утверди, Єдиноначальна Тройце, Твоїх співців і визволи від усякої напасті і скорботи.

Слава… Керуючи Богодійним сяйвом і настановлюючи мене завжди благодогоджати Твоєму Триіпо­стасному Божеству, Сонце слави, сотвори мене причасником Божественного Царства.

І нині… Ти, Слове Божий, що Твоєю всесильною рукою носиш усе і зберігаєш, збережи й охорони тих, що прославляють Тебе, молитвами народившої Тебе Богоматері.

Пісня 6

Ірмос: Житейське море, схвильоване бурею пристрастей, бачачи і до тихого пристановища Твого прийшовши, бла­гаю: визволи з тління життя моє, Многомилостивий.

Премудрість і розум даруй, трисвітле Богоначало, Твоїм співцям і сподоби просвіщатися промінням доброти світлодійної Твоєї благості (двічі).

Слава… Світло, нероздільне істотою, трисяйне, вседержительне, неприступне, осяй серця тих, що вірно прославляють державу твою, і направ до боже­ственної любові.

І нині… У Тобі оселився Вседержитель і Господь усіх і навчив людей поклонятися Єдиному трисяйному образу Божества.

Господи, помилуй (тричі).

Сідальний, глас 6

Отче і Сину з Духом Святим, зглянься на нас, що з вірою поклоняються Тобі і славлять державу Твою, Благоутробний, з вогняними і земними, бо іншого крім Тебе не знаємо; і взивай до тих, що оспівують Тебе: Я є з вами, і ніхто проти вас.

Слава, і нині… богородичний: Зглянься на нас, Пре­свята Богородице, засяй просвіщення серцям затьма­реним і просвіти паству Твою, Пречиста; бо все, що Ти хочеш, можеш, як Мати Творця Твого, і взивай до тих, що моляться Тобі: Я є з вами, і ніхто проти вас.

Пісня 7

Ірмос: Росоносну піч учинив ангел преподобним юнакам, халдеїв же опаляючи, веління Боже мучителя спонукало взивати: благословен єси, Боже отців наших.

Даруй мені, Трисвітла образами Єдинице, тверді помисли, щоб зберігати і виконувати божественні заповіді Твої і завжди вірно оспівувати Тебе: благо­словен єси, Боже отців наших.

Як торжественно оспіваний, Єдиний єством Боже, і Троїчний в Особах, збережи нас у різноманітних спокусах і обставинах.

Слава… Співприродного і споконвічного єдиного іс­тотою Тебе, Бога, славимо, незлитна Іпостасями Тройце, різні властивості являючи у незмінному образі.

І нині… Споконвічний Бог прийняв із Твого, Пре­чиста, лона нашу людську змішану природу і всіх навчив взивати: благословен єси, Боже отців наших.

Пісня 8

Ірмос: 3 полум’я преподобним росу виточив і жертву праведника водою спалив; бо все твориш, Христе, з волі Своєї, Тебе прославляємо по всі віки.

Очищення гріхів незабаром подай мені і визволен­ня від різноманітних пристрастей, Пресвята Тройце, Єдинице триіпостасна, щоб я прославляв Тебе по всі віки.

Благоволитель милості, як Бог Милостивий, по­милуй всіх, Трисвітла Єдинице і Тройце преблага, хто прославляє Твою велич.

Слава… Від Світла споконвічного Отця, народжене Слово співспокоивічне, з Духом, що походить від Світ­ла Отця, вірою славимо і прославляємо по всі віки.

І нині… Ти, Пречиста, народила всесильне Слово, Христа Господа, Лікаря людей, що зціляє рани пра­отців усіх тих, що прославляють Його повіки.

Пісня 9

Ірмос: Бога людям неможливо бачити, бо на Нього не сміють чини ангельські дивитися; через Тебе, Пречиста, Слово стало тілом і явилося людям; величаючи Його, з не­бесними силами Тебе ублажаємо.

Чини херувимські, Владико, не можуть дивитися на доброту слави Твоєї, закриваючись крилами, без­перестанно тройчеську пісню співають, славлячи триіпостасну єдину державу Твого Богоначала.

Сонце незаходиме, подай серцям рабів Твоїх Твоє сяяння, і просвіти душі, і визволи від многих гріхів, єдиний Всемилостивий і Триіпостасний, і сподоби нас нетлінного Твого життя.

Слава… Ти, що є Світло єдиночесне, і трисонячне, і світлодійне, суще Божество, просвіти тих, що з вірою Тебе оспівують, і визволи від темного злочинства, і сподоби найсвітліших Твоїх осель, як Всеблагий.

І нині… Премудро раніше створив людину Син Твій, Діво, і оновив Тобою, Преславна, зітлілу людину, і на­повни всіх божественним світлом невечірньої зорі, що з вірою прославляють Тебе, істинну Богородицю.

Потім приспіви Григорія Синаїта: Достойно є… та інше полуношниці, написане в кінці цієї книги.

У неділю на ранній

Після Шестипсалмія та єктенії співаємо Бог Господь… і воскресний тропар (двічі) і богородичний (один раз). Потім читаються кафизми.

Після першої кафизми читається сідальний неділі:

Коли гріб був відкритий і плакало пекло, Марія взивала до апостолів, що поховалися: виходьте, ви­ноградарі, проповідуйте слово про воскресіння. Во­скрес Господь, подаючи світові велику милість.

Стих: Воскресни, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь убогих Твоїх до кінця.

Господи, Марія Магдалина стояла перед гробом Твоїм і, думаючи, що Ти садівник, плакала й промов­ляла: де ти сховав вічне Життя? Де ти поклав Того, Хто на херувимському престолі сидить? Сторожа ж Його від страху омертвіла. Або віддайте мені Господа мого, або разом зі мною взивайте: Ти, що був мерт­вим і мертвих воскресив, слава Тобі.

Слава, і нині… богородичний: Провіщає Гедеон за­чаття і проповідує Давид Різдво Твоє, Богородице: бо зійшло Слово як дощ на руно в утробу Твою; і зрос­тила Ти безсіменно, земле свята, спасіння для світу, Христа Бога нашого, благодатна.

Після другої кафизми сідальний:

Життя у гробі лежало, і печать на камені була покладена; воїни стерегли Христа, як царя, що спо­чиває. Але Господь, невидимо перемігши ворогів Своїх, воскрес.

Стих: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, роз­повідатиму про всі чудеса Твої.

Іона провіщає гріб Твій, безсмертний Господи, а Симеон говорить про Божественне воскресіння; бо Ти врата пекельні розбив, зійшовши, як мертвий, у гріб, але як Владика Ти, Христе Боже наш, тління не зазнавши, воскрес на спасіння Світу, просвітивши у темряві сущих.

Слава, і нині… богородичний: Богородице Діво, моли Сина Твого, Христа Бога нашого, що добровільно був на хресті розіп’ятий і з мертвих воскрес, щоб спасти душі наші.

Потім Ангельський собор здивувався… Мала єкте­нія та іпакої: Вільною і животворчою Твоєю смертю, Христе, врата пекельні як Бог розбивши, відкрив нам рай давній і, з мертвих воскреснувши, визволив із тління життя наше.

Ступеневі. Антифон 1

На небо зводжу я очі мої до Тебе, Слово: будь щед­рий до мене, щоб я жив для Тебе.

Помилуй нас, принижених, і вчини благопотрібними Твоїми сосудами, Слове.

Слава… У Святому Дусі джерело спасіння всіх: на кого за достойністю Він дихне, того скоро від земно­го визволяє, зміцнює, вирощує і на висоту підносить. І нині… те саме.

Антифон 2

Коли б не Господь був з нами, ніхто з нас не був би спроможний у боротьбі з ворогом перемогти; ті, що перемагають, звідси підносяться.

Слово! Зуби їхні нехай не схоплять душі моєї, мов пташеня. Горе мені! Як я, гріхолюбний, маю визво­литися від ворога?

Слава… Від Святого Духа обоження, благоволін­ня, розум, мир і благословення: Він бо є рівнодіяльний з Отцем і Словом. .

І нині… те саме.

Антифон З

Ті, що уповають на Господа, страшні для ворогів і дивні для всіх, що вгору очі зводять.

Собор праведників Тебе, Спасе, помічником маю­чи, не простягає рук своїх до беззаконня.

Слава… Святому Духу влада над усім належить; Йому небесні воїнства поклоняються вкупі з усім, що на землі дише.

І нині… те саме.

Прокимен: Господи, піднеси силу Твою і прийди спа­сти нас.

Стих: Пастирю Ізраїля, поглянь, Ти, що водив Йосифа, наче ягня.

Після Все, що дише. Євангеліє воскресне чергове, а потім: Воскресіння Христове бачивши, поклонімося святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Хресту Твоєму поклоняємося, Христе, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, Ти бо єси Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, ім’я Твоє призиваємо. Прийдіть, усі вірні, поклонімося святому Христовому Воскресінню, бо через Хрест прийшла радість усьо­му світові. Завжди благословляючи Господа, оспівує­мо воскресіння Його, бо, перетерпівши розп’яття, Він смертю смерть переміг.

Потім псалом 50-й і Слава…

Молитвами апостолів, Милостивий, очисти безліч провин наших.

І нині… Молитвами Богородиці, Милостивий, очи­сти безліч провин наших.

Потім: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої.

Після цього стихира: Воскрес Ісус із гробу, як і про­вістив, дарував нам життя вічне й велику милість.

Потім Спаси, Боже, людей Твоїх… виголошення свя­щеника: Милістю, щедротами і чоловіколюбством… і починаються канони: воскресний на 4, хрестовоскресний на 3, богородичний на 3, святого дня на 4, а як святий святкується, то на 6, хрестовоскресний на 2, богородичний на 2.

Канон воскресний.

Пісня 1

Ірмос: Як по суші, перейшов Ізраїль по безодні стопами, бачачи, як гонитель фараон потопляється; пісню перемоги Богові співаймо, взиваючи.

Приспів: Слава, Господи, святому Воскресінню Твоєму.

Розпростертими руками на хресті, Отцівським на­повнив Ти все благоволінням, благий Ісусе. Тому пісню перемоги Тобі усі співаємо.

Зі страхом до Тебе, як рабиня, смерть за повелін­ням підійшла до Владики життя, що подає нам без­кінечне життя і воскресіння.

Богородичний: Свого прийнявши Творця, від безсі­менної Твоєї утроби незбагненно втілюється, Чиста, як Сам зволив; творінь воістину явилася єси Влади­чицею.

Канон хрестовоскресний,
глас той самий.

Пісня 1

Ірмос: Того, Хто хвилею морською колись гонителя-мучителя покрив, спасенних діти під землею поховали, а ми, як діви, Господу співаймо: славно бо прославився.

На судилищі Пілата добровільно стоїть перед су­дом беззаконним, як підсудний, Судця, і неправедною рукою по лицю вдаряють Бога, перед Яким тремтять земля і Сили Небесні.

Розпростер Ти, Спасе, Божественні руки Твої на пречистім і живоноснім Твоїм хресті і зібрав для пізнання Тебе, Владико Господи, народи, що покло­няються, Господи, славному Твоєму розп’яттю.

Хрестобогородичний: При хресті Твоєму, Спасе, сто­яла Пречиста, потоки сліз проливала, дивлячись на краплі крові з Твого, Христе, ребра і прославляючи Твоє безприкладне милосердя.

Канон богородичний, глас той самий.

Пісня 1

Ірмос: Як по суші, перейшов Ізраїль по безодні стопами, бачачи, як гонитель фараон потопляється; пісню перемоги Богові співаймо, взиваючи.

Єва, споживши в саду забороненого плоду, навела прокляття; але Ти, Чиста, загладила його, початок благословення — Христа — породивши.

Ти, Чиста, що породила перлину сяйва Божествен­ного — Христа, розжени світлом сяйва Твого темряву пристрастей моїх і гріхів смуток.

Духовними очима Яків провидів надію народів, Бога, що від Тебе таємно тіло прийняв і визволив нас заступництвом Твоїм.

Коли не стало князів з коліна Іудиного, Син Твій, Чиста, і Бог прийшов як Пастир, що нині воістину воцарився над кінцями землі.

Катавасія: Відкрию уста мої…

Канон воскресний.

Пісня 3

Ірмос: Нема святого, як Ти, Господи, Боже мій, що підніс рід вірних Твоїх, Блаже, і утвердив нас на камені сповідан­ня Твого.

Коли Бога розпинали у плоті, творіння, бачачи, тремтіло від страху; але всемогутня рука ради нас Розіп’ятого кріпко тримала його.

Смертю смерть розорена лежить, окаянна, без ди­хання: бо, не терплячи наближення Божественного життя, умертвляється кріпкий, і дарується усім во­скресіння.

Богородичний: Чудо Божественне Різдва Твого, Чи­ста, всякий природи закон перевищує: бо Бога над­природно зачала єси в утробі і, породивши, перебу­ваєш вічно Дівою.

Канон хрестовоскресний

Ірмос: Тебе, що недержимо всю землю на водах повісив, побачивши, як на Лобному місці Ти висиш, творіння мучи­лося страхом великим, взиваючи: нема святого, крім Тебе, Господи.

У гробі три дні знаходячись, Ти животворчим Твоїм воскресінням воскресив тих, що давно померли, і во­ни, визволившись від осудження, радісно веселилися, взиваючи: ось прийшов Ти, Визволителю Господи.

Слава воскресінню Твоєму, Спасе наш, Ти бо як всемогутній визволив нас від пекла згубного і смерті; і ми, співаючи, промовляємо: нема святого, крім Тебе, Чоловіколюбче Господи.

Богородичний: Коли Ти, Пресвята, Всенепорочна, побачила Тобою народженого списом проколеного, зранилася Ти серцем і зі страхом говорила: Сину! Чим віддячив Тобі народ пребеззаконний?

Канон богородичний

Ірмос: Нема святого, як Ти, Господи, Боже мій, що підніс рід вірних Твоїх, Блаже, і утвердив нас на камені сповідан­ня Твого.

Милосердний Бог моє тлінне і смертне тіло неска­занно з Твоєї, всечиста Богомати, утроби прийняв і, знищивши тління у ньому, навіки з’єднав із Собою.

Бачачи Бога, що від Тебе, Діво, тіло приймає, сили ангельські страхом жахаються і невмовкними пісня­ми прославляють Тебе як Матір Божу.

Здивувався пророк Даниїл, побачивши Тебе, Богомати, гору духовну, від Якої без помочі рук був одсічений Камінь; Він демонські капища зруйнував си­лою Своєю.

Не можуть ні людське слово, ані язик достойно про­славити Тебе, Діво; бо з Тебе, Пречиста, зволив безмужньо прийняти тіло Життєдавець Христос.

Канон воскресний

Пісня 4

Ірмос: Христос моя сила, Бог і Господь, чесна Церква побожно співає, взиваючи, від помислу чистого Господа про­славляючи.

Древо процвіло, Христе, істинного життя: бо хрест встановлено, і напоєно було кров’ю і водою від не­тлінного ребра» Твого, життя нам проросло.

Марно змій мене з обманом обоження підкладає: бо Христос, Боготворець людської природи, нині без боротьби стежку життя мені відкрив.

Богородичний: Які воістину невимовні і незбагненні таїнства Твого Боговеличного, Богородице, Різдва для тих, що на землі і на небесах, Приснодіво.

Канон хрестовоскресний

Ірмос: Божественне Твоє зрозумівши приниження, про­зорливо Авакум із трепетом взивав до Тебе, Христе: на спа­сіння людей Твоїх, спасти помазаних Твоїх прийшов Ти.

Шануємо чесний хрест Твій, Христе, цвяхи, спис святий з тростиною і вінець терновий, що ними виз­волилися ми із тління пекельного.

Гріб прийняв Тебе, Спасе, що задля нас добро­вільно мертвим став, але ніяк не міг утримати Тебе, Слово, Ти бо як Бог воскрес, спасаючи рід наш.

Хрестобогородичний: Богородице Приснодіво, Ти лю­дям Спаса Христа породила; від бід і мук визволи нас, що з вірою під покров Твій Божественний удаємося.

Канон богородичний

Ірмос: Христос моя сила, Бог і Господь, чесна Церква по­божно співає, взиваючи, від помислу чистого Господа про­славляючи.

Спасенні Тобою, Пречиста, прославляємо Тебе, Всенепорочну, і, побожно співаючи, взиваємо: благо­словенна Ти, Приснодіво, що Бога породила.

Всеблаженна Діво, Ти породила Світло незаходиме, що тілом світло подає сущим у темряві життя, і радість пролила для тих, що оспівують Тебе, Приснодіво.

Через Тебе, Всесвята, благодать процвіла і закон припинився; Ти бо, Чиста Приснодіво, породила Гос­пода, що відпущення нам подає.

Спожиття плоду мене умертвило; але Древо жит­тя, що від Тебе явилося, Пречиста, воскресило і наслідником насолоди райської мене вчинило.

Канон воскресний.

Пісня 5

Ірмос: Божественним світлом Твоїм, Блаже, просвіти, молюся, душі тих, що зрання линуть до Тебе, пізнати Тебе, Слово Боже, істинного Бога, що з темряви гріхів взиває.

Відступають переді мною херувими нині, і полу­м’яна зброя, Владико, одвертається від мене, поба­чивши Тебе, Слово Боже, істинного Бога, що розбій­никові путь учинив до раю.

Вже не боюся повернення в землю, Владико Хрис­те: бо Ти від землі вивів мене із забуття, благоутробності заради великої, до висоти нетління воскресін­ням Твоїм.

Богородичний: Тих, що Тебе Богородицею від душі сповідують, Владичице світу блага, спаси: бо в Тобі заступництво непохитне маємо, істинну Богородицю.

Канон хрестовоскресний

Ірмос: Богоявлення Твого, Христе, що милостиво для нас сталося, Ісая, побачивши світло невечірнє з ночі, радіючи, взивав: воскреснуть мертві, і встануть сущі у гробах, і всі, на землі народжені, зрадіють.

Родоначальник, в Едемі поживою від дерева оманений, у тління впав, не послухавши Твоєї, пребла­гий Господи, заповіді; але Ти, Спасе, знову його до первісної краси підніс, послушний Отцеві бувши.

Твоєю, Милосердний, смертю владу смерті знище­но, джерело життя нам відкрито і безсмертя даровано. Тому з вірою поклоняємося погребінню Твоєму й воскресінню, що ними Ти як Бог увесь світ просвітив.

Хрестобогородичний: У Твою утробу, Всенепорочна, несказанно вселився Творець усього, Господь, що пе­ребуває на небесах; Він прославив Тебе, вищу від небес і чистішу від чинів безтілесних. Тому нині ми, що на землі, Тебе ублажаємо.

Канон богородичний

Ірмос: Божественним світлом Твоїм, Блаже, просвіти, мо­люся, душі тих, що зрання линуть до Тебе, пізнати Тебе, Сло­во Боже, істинного Бога, що з темряви гріхів взиває.

Чистотою засяявши світло, Ти, Всехвальна, стала Божественною оселею Владики, Ти бо єдина Матір’ю Бога є і носила Його як немовля на руках Своїх.

Ти, Чиста, що носиш доброту розуму Твоєї прекрас­ної душі, Невістою Бога стала, дівством запечатана, і світлом чистоти світ просвічуєш.

Нехай ридає зібрання нечестивих, що не визнають Тебе явно за чисту Богоматір; Ти бо стала для нас вратами Божественного світла, що розганяє темряву гріхів.

Канон воскресний.

Пісня 6

Ірмос: Житейське море, схвильоване бурею напастей, ба­чачи і до тихого пристановища Твого прийшовши, благаю: визволи з тління життя моє, Многомилостивий.

Розпинаючись, Владико, прокляття, що на нас, цвяхами знищив Ти; списом же проколений у ребро, Адамове рукописання розірвавши, світ визволив Ти.

Адам, оманою спокушений, був зведений до прірви пекельної; але Ти, що єством Бог же і милостивий, зійшов, щоб знайти його, і, на раменах понісши, із Собою воскресив єси.

Богородичний: Пречиста Владичице, що породила людям Керманича Господа, пристрастей моїх непо­стійне і люте вгамуй хвилювання і тишу подай сер­цю моєму.

Канон хрестовоскресний

Ірмос: Поглинутий був, але не втриманий у лоні китовому Іона, прообразував Тебе, що постраждав і погребінню був від­даний; він, як з чертога, із звіра вийшов і до сторожі промов­ляв: суєтне і ложне охороняючи, ви саму милість знехтували.

Христовбивцею і пророковбивцею став народ юдейський; бо як колись він не боявся вбивати проро­ків, таємне проміння істини, так і нині, заздрощами збурений, убив Господа, що Його колись пророки про­повідували; але Його смерть для нас життям стала.

Схоплений був Ти, Спасе, але не залишився у гробі, бо хоч Ти і зазнав добровільно смерті, але як Бог без­смертний воскрес, воскресивши з Собою в’язнів, су­щих у пеклі; і жінкам подав радість замість недав­ньої печалі.

Богородичний: Зневаженим і знесиленим показався Твій тілесний образ перед людьми під час страждань, хоч і явився Ти Давидові істотою Божества, добротою квітучою. Пречиста ж говорила: жезлом Твого Царства знищи силу ворогів і встань із гробу, Сину Мій і Боже.

Канон богородичний

Ірмос: Житейське море, схвильоване бурею напастей, ба­чачи і до тихого пристановища Твого прийшовши, благаю: визволи з тління життя моє, Многомилостивий. Великий між пророками Мойсей провістив Тебе, Ма­ти Діво, в образі ковчега, і трапези, і світильника, й сосуда, втілення іі Тебе Всевишнього обратно показуючи.

Умертвляється смерть, що приступила до Плоду Твого, Владичице, знищується тління й осудження Адама, Ти бо породила Життя, Яке визволяє від тлін­ня тих, що Тебе прославляють.

Закон силу втратив, і тінь минула, коли вище розу­му і незбагненно відкрилася мені благодать наро­дження Бога й Спаса від Тебе, Діво всехвальна.

Кондак: Життєдавець Христос Бог, животворчою рукою з темряви безодні воскресивши всіх померлих, воскресіння подав людському родові, Він бо є Спаси­тель, воскресіння, життя і Бог усіх.

Ікос: Хрест і погребіння Твоє, Життєдавче, ми, вірні, оспівуємо і поклоняємося, Ти бо, безсмертний, як Бог всемогутній пекло зв’язав і мертвих із Собою воскресив, і врата пекельні зруйнував, і владу смерті знищив як Бог. Тому ми, земнородні, з любов’ю про­славляємо Тебе, що воскрес, і владу ворога всезгубця знищив, і воскресив усіх, що увірували в Тебе, і визво­лив світ від стріл змієвих, і як єдиний сильний визво­лив нас від омани ворожої. Тому побожно славимо Твоє воскресіння, через яке Ти спас нас як Бог усього.

Канон воскресний

Пісня 7

Ірмос: Росоносну піч учинив ангел преподобним юнакам, халдеїв же опаляючи, веління Боже мучителя спонукало взивати: благословен єси, Боже отців наших.

Ридаючи під час страждання Твого, сонце у темря­ву одяглося, і вдень по всій, Владико, землі світло по­меркло, взиваючи: благословен єси, Боже отців наших.

Одяглося, Христе, сходженням Твоїм пекло у світло, праотець же, радістю сповнившись, торже­ствував і взивав: благословен єси, Боже отців наших.

Богородичний: Через Тебе, Матір Діво, Світло зася­яло у всій вселенній ясне; бо Творця усіх породила єси, Бога. Його ж проси, Всечиста, нам, вірним, по­слати велику милість.

Канон хрестовоскресний

Ірмос: Несказанне чудо: Того, Хто побожних юнаків з по­лум’я в печі визволив, кладуть до гробу мертвого, безди­ханного, — на спасіння нас, що співаємо: Визволителю Боже, благословен єси.

О дивна подія! Той, Хто визволив Ізраїля з неволі фараонової, віддав Себе добровільно йому на роз­п’яття і кайдани гріхів розбив; Йому ми з вірою співаємо: Визволителю Боже, благословен єси.

Нечестиві нащадки беззаконних на місці Лобному розіп’яли Тебе, Спаса, Який мідні врата і окови пек­ла зруйнував на спасіння нас, що співаємо: Визволи­телю Боже, благословен єси.

Богородичний: Ти, чиста Діво, визволення Єви дав­ньої породивши, Адама від прокляття визволяєш; тому з ангелами прославляємо Тебе разом із Сином Твоїм і взиваємо: Визволителю Боже, благословен єси.

Канон богородичний

Ірмос: Росоносну піч учинив ангел преподобним юнакам, халдеїв же опаляючи, веління Боже мучителя спонукало взивати: благословен єси, Боже отців наших.

Трьох юнаків, що Твоє Різдво прообразували, не опалила піч; Божественне бо полум’я, Тебе не опа­ливши, вселилося в Тебе і навчило всіх взивати: бла­гословенний Ти, Боже отців наших.

Кінці світу, що їх просвічують Твоє світлоносне проміння і благодать, ублажають Тебе, Пречиста Мати, як Ти й провістила, і оспівують, взиваючи: бла­гословенний Ти, Боже отців наших.

Змій прелютий схопив мене зубами згубними, але Син Твій, Богомати, знищив їх і дав мені силу взива­ти: благословенний Ти, Боже отців наших.

Ти, Богоблаженна, єдина стала очищенням єства людського, бо Ти, що на руках носила Бога, Який си­дить на раменах херувимських, взиваєш: благосло­венний Ти, Боже отців наших.

Канон воскресний.

Пісня 8

Ірмос: 3 полум’я преподобним росу виточив і жертву пра­ведника водою спалив; бо все твориш, Христе, з волі Своєї; Тебе прославляємо по всі віки.

Юдеїв, колись пророковбивць, нині заздрість учи­нила боговбивцями, бо Тебе на хрест піднесли, Сло­во Боже; Його ж величаємо по всі віки.

Небесного кола не залишив Ти і, в пекло зійшов­ши, усього підняв Ти, Христе, чоловіка, що лежав у гноїщі і який прославляє Тебе по всі віки.

Богородичний: Від Світла Світлодавця Слово зача­ла Ти і, породивши несказанно Його, прославилася Ти: бо Дух Божий у Тебе, Отроковице, вселився. Тому Тебе оспівуємо по всі віки.

Канон хрестовоскресний

Ірмос: Вжахнися від страху, небо, нехай захитаються ос­нови землі; ось бо Той, що в небі живе, з померлими рівня­ється і в гробі малому дивно погребається. Його ж, юнаки, благословляйте, священики, оспівуйте, люди, прославляй­те по всі віки.

Кожен, хто почув, здивувався, як Всевишній доб­ровільно на землю прийшов, щоб хрестом і погребінням силу пекла знищити і всіх закликати взивати: юнаки, благословляйте, священики, оспівуйте, люди, прославляйте по всі віки.

Припинилися муки пекла і знищено вже його цар­ство, бо його могутність подолав розіп’ятий на хресті на землі Бог усіх; Його ж, юнаки, благословляйте, свя­щеники, оспівуйте, люди, прославляйте по всі віки.

Яке ж невимовне чоловіколюбство Твоє, Христе, і блага незліченні! Дивлячись на мене^що у в’язниці пекла гинув, Ти перетерпів страждання і визволив мене; тому ми благословляємо Тебе, Владику всіх, і прославляємо по всі віки.

Канон богородичний

Ірмос: 3 полум’я преподобним росу виточив і жертву пра­ведника водою спалив; бо все твориш, Христе, з волі Своєї; Тебе прославляємо по всі віки.

Тебе, як царицю, немов ризою позолоченою, сяй­вом Духа осяявши, Син Твій, Пречиста, праворуч Себе поставив; Його прославляємо по всі віки.

Той, Хто одним велінням світ утвердив, від Твоєї пречистої утроби тіло приймає, бажаючи його з ви­соти оновити; Його прославляємо по всі віки.

Ти, Пречиста, стала Божественною оселею з’єд­нання Слова зі мною, людиною, явно просяявши світлом дівства; тому оспівуємо Тебе по всі віки.

Золотосяйний світильник прообразував Тебе, що прийняла несказанно Світло неприступне, Яке Своєю мудрістю все просвічує; тому оспівуємо Тебе, Чиста, повік.

Потім співаємо пісню Богородиці: Величає душа Моя Господа… з приспівом : Чеснішу від херувимів…

Канон воскресний.

Пісня 9

Ірмос: Бога людям неможливо бачити, бо на Нього не сміють чини ангельські дивитися: через Тебе, Всечиста, Слово стало тілом і явилося людям; величаючи Його, з Не­бесними Силами Тебе ублажаємо.

До пристрастей непричетним Ти залишився, Сло­во Боже, плоттю приєднавшись до страждань; але, звільняючи від страждань людину, для пристрастей став стражданням, Спасе наш; бо Ти єдиний безпри­страсний і всесильний.

Тління смерті прийнявши, від тління зберіг Ти тіло Твоє, Твоя ж животворча і Божественна, Владико, душа у пеклі не залишилась; але, як від сну воскрес­ши, нас із Собою підняв Ти.

Троїчний: Усі ми, люди, чистими вустами славимо Бога Отця і Сина Рівнобезначального, і шануємо не­вимовну і преславну силу Всесвятого Духа; Ти бо Єди­на Всемогутня Нероздільна Тройця.

Канон хрестовоскресний

Ірмос: Не ридай по Мені, Мати, бачачи у гробі Сина, що Його в утробі безсіменно зачала єси: встану бо, і прослав­люся, і піднесу зі славою як Бог тих, що з вірою й любов’ю Тебе величають.

Хоч і зійшов Ти, Життєдавче Христе, як мертвий, до гробу, але знищив силу пекла, воскресивши з Со­бою мертвих, що їх воно поглинуло, і як Бог подав вос­кресіння всім, що з вірою і любов’ю Тебе величають.

Нехай радіє творіння і, немов лілея, процвітає, Хри­стос, бо як Бог воскрес із мертвих, і ми взиваємо: смерть, де нині твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Повалив тебе на землю Той, що підніс нашу силу, як милосердний.

Хрестобогородичний: Ти, Пречиста Владичице, но­сиш Того, Хто все носить, і тримаєш на руках як не­мовля Того, Хто визволяє нас із руки злого ворога; і бачиш на древо хресне піднесеним Того, Хто нас із глибини гріха підніс.

Канон богородичний

Ірмос: Бога людям неможливо бачити, бо на Нього не сміють чини ангельські дивитися: через Тебе, Всечиста, Слово стало тілом і явилося людям; величаючи Його, з Не­бесними Силами Тебе ублажаємо.

Через Тебе, Всечиста, для сущих у темряві засяяв­ши зорею Божества, зійшла нині звізда від Якова — Христос Бог, втілене Слово; Ним просвічуючись, ми разом з небесними воїнствами Тебе ублажаємо.

Зміцнившись силою Твоєю і благодаттю, Тобі піс­ню від серця приніс; Ти ж, чиста Діво, прийми її, по­даючи з нетлінних скарбів Твою, Богоблаженна, бла­годать многосвітлу.

Ти, Діво, явно показалася Божественною основою, що на ній Слово виткало ризу тілесну, образ мій обо­живши; в нього зодягнувшись, спасло всіх, що від чистого серця Тебе величають.

Через Твоє незбагненне й невимовне Різдво, все­чиста Богородице, нині даровано мертвим воскресін­ня, з Тебе бо, в тіло зодягнувшись, засяяло для всіх Життя і явно знищило страх смерті.

Після катавасії мала єктенія, а потім Свят Господь Бог наш… і екзапостиларій ранній.

На хвалітех стихири воскресні

Стих: Виконати над ними суд написаний. Слава ця буде всім преподобним Його.

Хрест Твій, Господи, для людей Твоїх — життя й воскресіння, і ми, надію на нього покладаючи, слави­мо Тебе, Бога нашого, що воскрес; помилуй нас.

Стих: Хваліть Бога в святих Його, хваліть Його в утвер­дженні сили Його.

Погребіння Твоє, Владико, відкрило рай родові людському, і ми, від тління визволившись, славимо Тебе, Бога нашого, що воскрес; помилуй нас.

Стих: Хваліть Його в могутності сили Його, хваліть Його за безмежну велич Його.

З Отцем і Духом прославмо Христа, що воскрес із мертвих, і взиваймо до Нього: Ти єси життя наше і воскресіння; помилуй нас.

Стих: Хваліть Його голосом сурми, хваліть Його на арфі та гуслях.

Ти, Христе, на третій день воскрес із гробу, як було написано, воскресивши нашого праотця з Собою; тому рід людський і прославляє Тебе, і оспівує Твоє воскресіння.

Стих: Хваліть Його хором під тимпани, хваліть Його на струнах і органах.

Господи, велика і страшна таємниця Твого воскре­сіння! Вийшов Ти з гробу, як жених із чертога, смер­тю смерть подолавши, щоб Адама визволити; тому на небесах ангели торжествують, а на землі люди про­славляють Твоє, Чоловіколюбче, милосердя, що за­для нас сталося.

Стих: Хваліть Його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і зі співом. Все, що дише, нехай хвалить Господа.

Беззаконні юдеї! Де печаті і срібники, що ви їх вої­нам дали? Не вкрали Скарб, але Він як всемогутній воскрес. Ви ж самі осоромилися, відрікшися від Хрис­та, Господа слави, що постраждав, був похований і воскрес із мертвих. Поклонімося Йому.

Стих: Воскресни, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь убогих Твоїх до кінця.

Якщо запечатаний був гріб, і ви поставили сторо­жу, і наклали печаті, то як же вас, юдеї, обікрали? Коли двері були замкнені, вийшов Цар. Або покажіть Його мертвим, або як Богу поклоніться, з нами співаючи: слава, Господи, хресту Твоєму і воскресінню Твоєму.

Стих: Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, роз­повідатиму про всі чудеса Твої.

Жінки-мироносиці з плачем прийшли до гробу Твого, що Життя прийняв; і, несучи миро, шукали Твоє пречисте тіло, щоб помазати. І знайшли світло­носного ангела, що сидів на камені і, звернувшись до них, сказав: чому плачете над Тим, Хто з ребра жит­тя світові подав? Чому шукаєте Безсмертного у гробі, як мертвого? Краще йдіть, сповістіть ученикам Його всесвітню радість славного Його воскресіння; через нього і нас, Спасе, просвіти і даруй очищення й ве­лику милість.

Слава… і рання євангельська стихира. І нині… і цей богородичний: Преблагословенна єси, Богородице Діво, бо Той, Хто воплотився від Тебе, пекло полонив, Ада­ма покликав, прокляття знищив, Єву визволив, смерть умертвив, і ми ожили. Тому ми, співаючи, взи­ваємо: благословенний Христос Бог наш, що так бла­говолив. Слава Тобі.

Потім велике славослов’я і цей тропар воскресний: Во­скрес із гробу і кайдани розбив пекла; зруйнував осуд смертний, Господи, всіх од сітей ворожих визволивши. Явивши Себе апостолам Твоїй, послав їх на проповідь і ними мир Твій дав світові, єдиний многомилостивий.

Потім єктенії і відпуст.

На літургії блаженні

Пом’яни мене, Боже Спасе мій, коли прийдеш у Царство Твоє, і спаси мене як єдиний Чоловіколюбець.

Стих: Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.

Адама, деревом обманеного, Ти знову спас древом хреста, як і розбійника, що взивав: пом’яни мене, Гос­поди, у Царстві Твоїм.

Стих: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими на­звуться.

Зруйнувавши врата пекельні й окови розбивши, Життєдавче Спасе, воскресив усіх мертвих, що взи­вали: слава воскресінню Твоєму.

Стих: Блаженні гнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне.

Пом’яни мене Ти, що погребінням Твоїм смерть полонив і Твоїм воскресінням усе радістю наповнив як милосердний.

Стих: Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть та зводитимуть на вас усяке лихослів’я і наклепи — Мене ради.

Мироносиці, що прийшли до гробу, почули анге­ла, який взивав: воскрес Христос, просвітивши все.

Стих: Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах.

Одностайно прославмо всі Христа, що розіп’ятий був на древі хреснім і світ від омани визволив.

Слава… троїчний: Прославляємо Отця, і Сина, і Святого Духа, взиваючи: Свята Тройце, спаси душі наші.

І нині… богородичний: Діво, що в останній час не­сказанно зачала і породила Творця Твого, спасай тих, що Тебе величають.

Прокимен: Спаси, Господи, людей Твоїх і благосло­ви насліддя Твоє.

Стих: До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, не відвер­тайся мовчки від мене.

Алилуя.

Стих: Хто живе під охороною Всевишнього, під покро­вом Бога небесного оселиться.

Стих: Скажи Господу: заступник мій сси і пристанови­ще моє, Бог мій, і надіюся на Нього.

У неділю на вечірній

На Господи, взиваю… стихири покаянні. Глас 6

Стих: Коли на беззаконня наші зважатимеш, Господи, Господи, хто встоїть? Бо в Тебе очищення є.

Дай мені, Спасе, сльози покаяння разом із думкою смиренною, щоб я омив скверну моєї душі, яку я люто осквернив, чинячи повсякчас неправедне, Ти бо маєш на це Ту, що Тебе породила й благає, і хори ангельські, й Твою чоловіколюбність.

Стих: Ради імені Твого я страждаю за Тебе, Господи, страж­дає душа моя за Слово Твоє, бо уповає душа моя на Господа.

Гряди, душе, і покайся у многих гріхах, що їх у жит­ті вчинила, і молися множеству вишніх воїнств із зітханням та сльозами, щоб дано тобі було час на по­каяння, щоб тебе, всестрасна, як смоківницю не­плідну, не відіслано було у вогонь пекельний.

Стих: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай упо­вають люди на Господа.

Ніякої заповіді Твоєї не сповнив я на землі; і як же до Тебе, Христе мій, що сидиш на престолі, явлюся, щоб відповідь дати й суд прийняти за все, що я вчи­нив, свідоме й несвідоме. Тому взиваю до Тебе: мо­литвами слуг Твоїх спаси мене, блудного.

Інші стихири Святим Небесним Безплотним Ангелам

Стих: Бо в Господа милість, і велике в Нього визволен­ня. Він визволить нас від усіх беззаконь наших.

Ангельські сили, що перед Твоїм, Христе, престо­лом стоять, моляться за рід людський. їх же молит­вами даруй усім мир, гордість язичників усмири.

Стих: Хваліть Господа, всі народи, прославляйте Його, всі люди.

Всі чини ангельські, що радієте завжди навколо престолу Царя всіх, охороняйте нас, що з вірою вас призиваємо, і від мук визволяйте.

Слава, і нині… богородичний: Ти, Богородице, зачав­ши в утробі за словом архангела Слово, співбезначальне з Отцем і Духом, явилася вищою за херувимів, і серафимів, і престоли.

Потім Світло тихе… і прокимен: Прославляйте нині Господа, всі раби Господні.

Стих: Що стоїте в храмі Господньому, у дворах дому Бога нашого.

Потім Сподоби, Господи… і єктенія.

На стиховні стихири покаянні

У час страшного пришестя Твого, Христе, нехай не почуємо слів: не знаю вас. Бо на Тебе, Спасе, ми надію покладаємо; хоч і не сповнили ми повелінь Твоїх через недбалість нашу, але благаємо: змилуйся над душами нашими.

Стих: До Тебе, що перебуваєш на небі, зводжу очі мої. Як очі рабів звертаються до рук господарів їхніх, як очі рабині — до рук господині її, так очі наші — до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас.

Не маю ні покаяння, ані сліз; тому благаю Тебе, Христе Боже, перед кончиною наверни мене і дай роз­чулення, щоб визволитися мені від муки.

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження. Надміру має душа наша ганьби від ба­гатих та зневаги від гордих.

Мученики Твої, Господи, не відреклися від Тебе, не відступили від заповідей Твоїх; їхніми молитвами помилуй нас.

Слава, і нині… богородичний: По-архангельськи прославмо, вірні, небесну палату й двері воістину запечатані. Радуйся, бо через Тебе прийшов для нас Спаситель усіх Христос, Життєдавець і Бог. Пречис­та Владичице, християн надіє, побори рукою Твоєю мучителів, безбожних ворогів наших.

Потім Нині відпускаєш… Трисвяте по Отче наш… Тропар святому. Слава, і нині… богородичний на глас тро­паря. Потім єктенія і відпуст.

У неділю на повечір’ї

Канон до Пресвятої Богородиці. Глас 6

Ірмос: Як по суші, перейшов Ізраїль по безодні стопами, бачачи, як гонитель фараон потопляється; пісню перемоги Богові співаймо, взиваючи.

Хмару пристрастей віджени від розуму мого, Чис­та, і засяй мені світло, бо Ти народила Сина, Отче сяяння, щоб я оспівував Тебе.

Як Гавриїл Діві, прийдіть, вірні, і ми взиваймо з душевною побожністю: воістину прикрашена Ти, Чиста, народивша радість: радуйся, Пречиста.

Слава… Того, Хто раніше віків безстрасно від Отця народжується, Ти, Пречиста, в останні часи в утробі носила Сина і народила Бога і Людину, у двох при­родах.

І нині… Ти народила єдиного Бога без тління і Дівою залишилася після Різдва, як була і до Різдва, Пречиста; заради цього ми, вірні, взиваємо до Тебе: радуйся.

Пісня 3

Ірмос: Нема святого, як Ти, Господи, Боже мій, що підніс рід вірних Твоїх, Блаже, і утвердив нас на камені сповідан­ня Твого.

Нема непорочних, як Ти, Пречиста Богородице, народивша Творця і Владику всіх; тому Тобі всі вірні подячно взиваємо: радуйся.

Люте хвилювання пристрастей засмучує мене, Чис­та, гріхи мої і многі гіркі падіння занурюють мене у глибину зла; подай мені руку, Пречиста, і спаси мене.

Слава… Темряву гріхів моїх зруйнуй, Діво, і про­світи світлом безстрастя, бо Ти невимовно народила життя — Сонце недоступне.

І нині… Вогнем страху Божого очистивши мене, Отроковице, від гріхів і скверни, одягни у світлосяйну одежу чеснот і причисли до собору святих.

Пісня 4

Ірмос: Христос моя сила, Бог і Господь, чесна Церква побожно співає, взиваючи, від помислу чистого Господа прославляючи.

Світло народивша, Всенепорочна Владичице, зруй­нуй темряву многих моїх гріхів Твоєю зорею, бо Ти засяяла вірним Сонце правди.

Нині пропоную Тебе, Пречиста, надією в моїй не­мочі, щоб я не відійшов від Тебе недіючим, але, отри­мавши спасіння, оспівував Тебе, радіючи.

Слава… Великі щедроти Твої даруй нам, Пречис­та, що з вірою і любов’ю приходимо до Твого храму, і визволи від усяких спокус і скорбот.

І нині… В Тобі, Пречиста, оселилося Слово, визво­ляючи світ від безсловесних пристрастей, Владичи­це, і Царства Небесного сподобляючи тих, що оспіву­ють Тебе.

Пісня 5

Ірмос: Божественним Твоїм світлом, Блаже, просвіти, молюся, душі тих, що зранку линуть до Тебе, пізнаючи Тебе, Слово Боже, істинного Бога, що з темряви гріхів взиває.

Божественною зорею із Твого лона засяявшого, Діво, просвіти мою душу, що спить у темряві, і гріхов­ний морок розжени, просвіщаючи мене Твоїм світлом.

Душу мою зціли, Блага, що потрапила до розбій­ників, виливаючи єлей милості і вино Твого благосердя, і подай мені богопізнання.

Слава… Плотські і душевні недуги наші зціли, Пре­славна, тих, що до Тебе удаються; бо Ти є кріпкість тих, що звертаються до покрову Твоєї молитви, Бо­городице.

І нині… Божественний Святий Дух оселився у Твоє­му лоні, Пресвята і Чиста, осінивши Тебе, і показав храмом Тройці і благоволінням Отця; Ти зачала Сло­во і Його народила.

Пісня 6

Ірмос: Житейське море, схвильоване бурею пристрастей, бачачи і до тихого пристановища Твого прийшовши, бла­гаю: визволи з тління життя моє, Многомилостивий.

Темряву зруйнуй окаянної душі моєї і світлом про­світи мене, Пречиста, що засяяло з Твого лона, і все людське єство просвіти.

Позбав мене, Чиста, від наклепів видимих і неви­димих ворогів, і подай мені державний покров Твого заступництва; бо до Тебе, Діво, нині удаюся.

Слава… Творець усього в останні часи із святої Твоєї утроби воплотився, і оновив людське єство, яке в Адамі ухилилося до гріха, і світ просвітив.

І нині… Краса святих ангелів оспівує Тебе, і я бла­гаю, Всенепорочна: відніми від мене скверні бісівські мри і збережи у тиші серце моє.

Далі: Господи, помилуй (тричі). Слава, і нині…

Сідальний, глас 6

Підступи супротивників поборюють насліддя Твоє, Владичице; зруйнуй їхні підступи і повали на землю їхню гординю; бо Ти єси Заступниця тих, хто вірно молиться Тобі.

Пісня 7

Ірмос: Росоносну піч учинив ангел преподобним юнакам, халдеїв же опаляючи, веління Боже мучителя спонукало взивати: благословен єси, Боже отців наших.

Просвітивши мене світлом неприступним у тем­ряві безумства, Пречиста, настанови вірно взивати побожно до Світла Сина Твого: благословенний Бог отців наших.

Затьмарену хмару віджени від душі моєї, Богороди­це, осяявши світлом Творця всіх; бо Ти є приятилище превічного Світла, що від Отця безстрасно засяяло.

Слава… Схилися до нашого благання, Богородице чиста, милостиво звернися з молитвою до Бога і зро­би його милостивим до нас, що на Тебе, Блага, завж­ди уповаємо.

І нині… Мене, оскверненого пристрастями лука­вих діянь, очисти краплями сліз, Чиста, що омива­ють сором лукавих моїх гріхів, джерело окаянства.

Пісня 8

Ірмос: Із полум’я преподобним росу виточив і жертву праведника водою спалив; бо все твориш, Христе, з волі Своєї, Тебе прославляємо по всі віки.

Ти, що Владику всіх плоттю народила, вирви мене із насильства пристрастей, Отроковице, і Творцю всіх привласни любов’ю того, хто оспівує по всі віки.

Мене, що лежу на постелі хворості, підніми Твоїм відвіданням і даруй душевне і тілесне здоров’я мені, що оспівую Христа повіки.

Слава… Пристрастей моїх полум’я погаси росою молитов Твоїх, Владичице, і мене спаси, як колись Син Твій визволив юнаків, що прославляли Його повіки.

І нині… Не жахаюся наклепів лукавого, бо на Тебе маю уповання, Блага; бо Ти завжди заступаєшся і спасаєш від бід тих, що Тебе прославляють.

Пісня 9

Ірмос: Бога людям неможливо бачити, бо на Нього не сміють чини ангельські дивитися; через Тебе, Пречиста, Слово стало тілом і явилося людям: величаючи Його, з не­бесними силами Тебе ублажаємо.

Визволи від усякого зла того, хто з вірою звертаєть­ся до Тебе, Діво Пречиста; і подай здоров’я мені, що удаюся під покров Твій, Отроковице, і визволення від лютих гріхів, щоб вдячним голосом завжди прослав­ляв Тебе.

Клятву печалі ти зруйнувала, Пречиста, і радість дарувала світові Різдвом Твоїм, народивши джерело благословення; тому, прославляючи Тебе, Преслав­ну, всі вірні, завжди вдячно ублажаємо Тебе.

Слава… Твоя утроба, Богородице Пресвітла, була приятилищем Світла, що від Отця засяяло раніше всіх віків; тому Тебе, Богородицю, всі прославляємо; Його як Сина Твого і Бога величаємо.

І нині… Сина бездітного, що від Отця засяяв, Ти, єдина Чиста, народила в літі, сходженням Святого Ду­ха Божественного; тому Тебе, Пречиста, Безневісну Богородицю всі язиком і серцем, вірні, сповідуємо.

Далі: Достойно є… і поклін. Трисвяте по Отче наш… Тропар та інше звичайне і відпуст.


Глас 6. Субота | Зміст | Глас 6. Понеділок


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору