«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 

Оксана Ярмак

Народилася 18.12.1953 в місті Ташкенті.

Український композитор, хормейстер, педагог. В її творчому доробку (який налічує більше сотні творів) — авторські богослужбові хорові піснеспіви («Літургія», «Всенічна» запричасні концерти та інші), музичні обробки та гармонізація духовних творів українських композиторів (серед яких Дмитро Бортнянський, Порфирій Демуцький, Микола Дилецький, Петро Турчанінов) і відомих церковних розспівів, а також аранжування українських народних пісень, колядок та щедрівок. Її твори входять до репертуару багатьох хорових колективів як в Україні, так і поза її межами.

Оксана Петрiвна Ярмак — диригент, музикант-теоретик та iнженер. Народилася 18 грудня 1953 р. у Ташкентi в українськiй родинi. З дитинства захоплювалася спiвом i музикуванням. Пiсля закiнчення музичної школи за наполяганням батькiв вступила до полiтехнiчного iнституту, здобула фах iнженераконструктора. Працювала в конструкторському бюро, пiзнiше — викладачем полiтехнiчного iнституту, але заняття музикою не полишала. Ще будучи студенткою полiтехнiчного iнституту, постiйно займалася вокалом з викладачами Ташкентської консерваторiї, спiвала в консерваторському камерному хорi.

Згодом вступила на теоретичне вiддiлення Ташкентського музичного училища, яке закiнчила з вiдзнакою. Працювала концертмейстером у класi диригування й вокалу, а також викладачем теоретичних дисциплiн у музичнiй школi та концертмейстером у класi скрипки, духових iнструментiв та узбецьких народних iнструментiв. Згодом одержала червоний диплом диригента-хормейстера в Ташкентському музично-педагогiчному iнститутi.

Дев’яностi роки ХХ-го столiття — початок вiдродження нашої духовностi. Оксана прийшла до церкви та спiвала у пiвчiй сопрано. Колектив чудових музикантiв — свiтлих одухотворених людей, Боже Слово, високий дух церковного мистецтва — усе це посилювало в нiй прагнення до творчостi. З’явились першi спроби гармонiзацiї мелодiй українських народних колядок. З часом духовний наставник з ташкентського храму о. Сергiй благословив Оксану на творення богослужбових пiснеспiвiв. Так з’явилися «Всенiчна», «Лiтургiя», запричаснi концерти та iншi твори, якi приваблюють благоговiйнiстю, лiричною мелодiйнiстю, багатством музичних барв i вiдтiнкiв та високою естетикою храмового звучання. Мислення авторки гармонiчне. Основним засобом виразностi її творiв є ладотональна мова, збагачена мажоро-мiнорною системою.

1992 року Оксана переїхала до Києва, одразу ж долучившись до руху вiдродження Української Православної Церкви, невтомно створюючи новi пiснеспiви, гармонiзацiї та перекладення i вже не уявляючи свого життя без церковного спiву та духовної творчостi. Працювала викладачем регентського класу i репетитором клiросного хору, а згодом — регентом Володимирського собору. Одразу ж по приїздi в Київ мисткиня влаштувалася працювати в музичну школу, де досi викладає сольфеджiо, музичну лiтературу та хорове мистецтво.

У всi види своєї працi й творчостi Оксана вкладає всю свою душу, увесь невичерпний талант творця, запалюючи людей вогнем своєї закоханостi у красу та гармонiю. Не втомлюється допомагати всiм, хто потребує її знань, досвiду та мистецтва.

Великий викладацький досвiд, практика хорового спiву та регентування в сучасних реалiях дали змогу композиторцi створити пiснеспiви, якi стали улюбленими в українських церквах («Тiло Христове», Херувимська пiсня, «Милiсть миру», «Свiте тихий», «Алилуя» та багато iнших). Прикметно, що композиторка творить винятково в жанрi духовної хорової музики, бо вважає головним для себе служiння Христовiй Церквi.

Зi збiрки «Українська сучасна духовна музика: Для хорiв a capella», 2007 р.
Редакцiя Ганни Куземської, 2019 р.

Творчiсть Оксани Петрiвни Ярмак — це той феномен, коли значнi ентузiазм i захоплення церковною хоровою культурою спричинили появу цiлої низки оригiнальних i водночас iдейно та емоцiйно вкорiнених у традицiю творiв. Її хоровi композицiї органiчно виходять з естетичного середовища православного мистецтва. Проте твори О. Ярмак мають свiй, iндивiдуальний емоцiйний тон. Вiн виявляється i в особливостях фразування, i у виборi оригiнальних гармонiчних рiшень, i у своєрiдних мелодичних зворотах.

Музика О. Ярмак нерозривно пов’язана зi словом. Молитовнi слова тут — основа, яку наповнюють i пiдкреслюють музичнi засоби. Саме такий акцент композиторської творчостi важливий для духовного сприйняття. О. Ярмак як церковний диригент-практик добре розумiє специфiку хорового спiву й завдяки цьому знаходить особливi, проте органiчнi хоровi тембровi, фактурнi, а також гармонiчнi засоби.

Представленi у збiрцi твори обiймають усi жанри церковного хорового спiву. Варто зазначити, що тут зiбрано всi молитвоспiви Всенiчної та Лiтургiї. Окремо подано обробки, духовнi концерти та самостiйнi святковi пiснеспiви. Таким чином, ця авторська музика може знадобитися широкому колу регентiв i хорових диригентiв, у практицi богослужбового спiву i в концертах для рiзноманiтної слухацької аудиторiї.

Д. О. Щириця,
член Нацiональної спiлки композиторiв України,
кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри композицiї,
iнструментовки та музично-iнформацiйних технологiй
НМАУ iменi П. I. Чайковського.

Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору