«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиАкафістник. Том ІІ

Акафіст Святому і Животворчому Духу

Кондак 1

Прийдіть, усі вірні, прославимо зішестя Свя­того Духа, Який із лона Отця вилився на апосто­лів, як води, богопізнанням покривши землю, і сподобляє живоносної благодаті усиновлення і Небесної слави тих, хто чисто приходить до Нього; Він освячує і обожує тих, хто взиває:

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Ікос 1

Ангели на Небесах світлими соборами невмовкними вустами оспівують славу Святому Духу, як джерелу життя і світла духовного. З ними ж і ми прославляємо Тебе, Душе незбагненний, за всі явні і таємні милості Твої і смиренно просимо блаженного осінення Твого:

Прийди, Світло Істинне і Радосте Духовна; прийди, Росоносна Хмаро і Красо Невимовна.

Прийди і прийми як запашне куріння похва­лу нашу; прийди і дай нам спожити радість явлення Твого.

Прийди і звесели нас повнотою дарів Твоїх; прийди, Вічне Незаходиме Сонце, і оселю у нас сотвори.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 2

У вигляді вогняних язиків, у світлі і бурхли­вому, радостетворному вітрі зійшов Святий Дух на апостолів. Будучи охопленими тим же Його полум’ям, рибалки закликали весь світ у Цер­кву Христову, радісно терплячи біди на суші і на водах, не убоявшись лютих смертей; і по всій землі поширилося віщування прекрасної божественної їхньої пісні: алилуя.

Ікос 2

Чаша дощотворна і вогнеточна вилилася на апостолів у сіонській світлиці: Тебе оспівуємо, Тебе благословляємо, Тобі дякуємо, Боже Душе Святий:

Прийди, Освятителю і Охоронителю Церкви; при­йди і дай єдине серце і єдину душу вірним Твоїм.

Прийди і запали наше холодне і безплідне бла­гочестя; прийди і розжени густий морок на землі безбожжя і нечестя.

Прийди і веди всіх по путі праведного життя; прийди і настанови нас на всяку істину.

Прийди, Мудросте неосяжна, і якими знаєш путями спаси нас.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 3

Тайна найглибша, Боже Душе неосяжний, з Отцем і Словом Сотворителю наш, Ти прикра­сив Небесні чини ангелів у храмі неприступно­го світла; Ти покликав до буття собори вогня­них світил у величній славі; Ти плоть і дух з’єд­нав у дивну єдність, сотворив рід людський; тому все, що дихає, співає Тобі хвалу: алилуя.

Ікос 3

Альфа і Омега, Начало і Кінець. Ти, Душе вічний, необійнятою силою ширянням над вода­ми і страшним колообігом оживотворив усіх і все: від живоносного дихання Твого із безвиглядної безодні засяяла невимовна краса первоздан­ного світла, заради цього взиваємо до Тебе:

Прийди до нас, Премудрий Художнику світу; прийди, Великий і у малій квітці, і в Небесній зірці.

Прийди, Різноманітносте Невимовна і Красо Вічна; прийди і осяй хаос мороку в душі моїй.

Прийди і яви нас новим творінням у Христі.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 4

Неосяжний і Всеблагий Душе, Джерело освя­чення, Ти одягнув Пречисту Діву Марію в сліпу­че і неприступне сяяння Твого Божества, вчи­нивши її Матір’ю Бога Слова, Царицею ангелів, спасінням людей; силою всемогутньою Ти осі­няєш пророків і апостолів, Ти підносиш їх до третього Неба, Ти вражаєш їхні серця красою Небесною, вкладаючи в їхні слова полум’яне горіння, що притягує людей до Бога; Ти навер­таєш останніх грішників, і вони, сповнені по­лум’яного натхнення, співають: алилуя.

Ікос 4

Святим Духом усяка душа оживляється, Його силою повстане до спілкування все воскресле творіння в останній час нинішнього віку і в пер­ший — майбутнього; тоді підніми нас, Утішителю благий, із гробів наших не для осудження, але для богосвітлого блаженства з усіма святи­ми, близькими і рідними нашими.

Прийди ж і визволи нас від смерті духовної; прийди і перед кончиною нашою насити нас тілом і кров’ю Спаса Христа.

Прийди і дай нам успіння тихе з чистою со­вістю; прийди і сотвори світлим наше пробу­дження від смертного сну.

Прийди і сподоби нас побачити з радістю ранок вічності; прийди і сотвори нас синами нетління.

Прийди і як сонце просвіти тоді безсмертні наші тіла.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 5

Почувши голос Твій: якщо хто має спрагу, нехай гряде до Мене і п’є, молимо Тебе, Сину Божий, утамуй нашу спрагу духовного життя, дай нам воду живу, вилий на нас струмок благодаті від єдиносущного з Тобою Духа Святого, щоб не мати спраги повіки нам, з розчуленням співа­ючим: алилуя.

Ікос 5

Нетлінний і Несотворений, Вічний і Щедрий Душе, праведних Охоронителю і грішних очи­щення, визволи нас від усяких нечистих справ, щоб не погасло сяяння благодаті світла Твого в нас, що взиваємо до Тебе:

Прийди, Всеблагий, і дай нам зворушення і Джерело сліз; прийди і навчи нас поклонятися Тобі духом і істиною.

Прийди, Найвища Істино, і поясни сумнів убо­гого розуму; прийди, життя нестаріюче, і при­йми нас із короткочасного віку земного.

Прийди, Світло Вічне, і розвіються примари і страхи; прийди, Вічно Молода Сило, освіти зне­магаючих дітей Твоїх.

Прийди, Нескінченна Радосте, і забудуться тимчасові біди.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 6

Радій, дочко світла, свята мати Сіон, прикра­шайся, велика невісто, Небесі подібна, світлосяйна Вселенська Церкво Христова: на Тобі спо­чиває Дух Святий, що немічне лікує, ослабле­не поповнює, мертвих оживляє і до вічного життя приводить усіх, хто достойно і праведно взиває: алилуя.

Ікос 6

У світі скорботними будете, сказав Господь; де знайдемо відраду і хто почує нас? Душе Утішителю, Ти утамуй наші печалі, заступайся за нас зітханнями невимовними і полегши серця тих, хто молиться до Тебе:

Прийди, Солодка Прохолодо тих, хто трудить­ся, і обтяжених; прийди, Співрозмовнику ув’яз­нених і опоро гнаних.

Прийди, ущедри змучених убогістю і голодом; прийди і вилікуй пристрасті наших душ і тіл.

Прийди і відвідай тих, хто жадає Твого ося­яння; прийди і освідом наші скорботи надією вічної радості.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 7

Хто похулить Духа Святого, тому не простить­ся ні в цьому віці, ні у майбутньому, сказав Господь; чуючи це страшне попередження, ми тремтимо, щоб не бути засудженими з неслух­няними Тобі і богоборцями; не дай ухилитися, Душе Святий, серцям нашим до слів лукавих, наверни від розколів, єресей і безбожжя всіх заблудлих, а всіх з Церквою первістків Твоїх сподоби довіку співати: алилуя.

Ікос 7

Коли відступив Дух Святий від Саула, тоді страх і відчай охопили Його і темрява зневіри скинула його в пекло; так і я в день відчаю і жорстокості моєї розумію, що я віддалений від Твого світла; але дай мені неухильно заклика­ти Тебе, душі моєї відраду, поки світло Твоє не осяє мене слабкодухого:

Прийди ж і не відкинь мене за ремство і не­терпіння моє; прийди і втихомир люту бурю смутку і роздратування.

Прийди і заспокой озлоблених житейськими бідами; прийди і пом’якши серця в день жор­стокості і гніву.

Прийди і скруши підступи смутку і устрашіння духів темряви; прийди і вдихни в нас дух скрушення, щоб терпінням спасти душі наші.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 8

Спаси нас, Отче Небесний, ми убогі, і немічні, і сліпі, і нагі духовно; даруй нам золото Твоє, вогнем очищене; покрий нас від сорому оде­жею білою, зціли помазанням Твоїм очі наші; благодать животворчого Твого Духа нехай зійде в нечисті сосуди душ наших і відродить нас, що співаємо: алилуя.

Ікос 8

Як Вавилонська вежа, зруйнується щастя зем­не, жалюгідні всі намагання людські; благо мені, що смирив мене, бо Ти відкрив мені у гріхах і падіннях моїх усю слабкість і нікчем­ність мою; без Тебе не можемо нічого творити, але благодаттю Твоєю уповаємо спастися:

Прийди ж, Єдиний Мудрий Будівничий жит­тя; прийди і поясни нам незбагненні путі Твої.

Прийди, як блискавка, і освіти кінець нашо­го земного буття; прийди і благослови всякий благий початок наш.

Прийди і будь Помічником у добрих ділах; прийди і осяй розум наш у час нерозуміння.

Прийди і даруй дух покаяння, щоб через це відвернулися грядущі на світ скорботи.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 9

Так полюбив Бог, що і Сина Свого Єдинородного дав, Який від Духа Святого і Марії Діви став Людиною, на хресті простягнув творчі руки Свої, кров’ю ж Своєю весь світ від гріха і смерті викупив; тому все творіння очікує свободу сла­ви дітей Божих, Отцю полюбившому, Сину ви­купившому і Духу освятившому співає: алилуя.

Ікос 9

Дух Животворчий, як голуб, зійшов на Христа на Йордані і на мені спочив у купелі хрещення; але затьмарилася дія доброти Його від темряви гріхопадінь моїх; тому як подорожній, що заблу­кав у лісі вночі, чекає зорі, так і я жадаю про­менів Твоїх, Благий, щоб не загинув я до кінця:

Прийди ж до запечатаного страшним Ім’ям Твоїм; прийди і полегши совість, яка мучиться і нещадно палає.

Прийди і обнови в мені затьмарений Твій об­раз; прийди і розвій гріховні видіння.

Прийди і навчи співстраждати людському горю; прийди і спонукай мене любити всяке творіння Твоє.

Прийди і даруй мені радість спасіння Твого.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 10

Дух Святий відроджує в життя вічне, Дух Свя­тий надихає мучеників, освячує священиків, вінчає праведників, хліб і вино звершує тілом і кров’ю Божественними; о глибино багатства і премудрості Божої, даруй нам вінець Твоїх дарів, всепрощаючу вічну любов, яка скорбить за ворогів, яка бажає всім спастися, і щоб ося­яні нею, як діти світла, ми співали: алилуя.

Ікос 10

Хто нас відлучить від любові Божої? Чи скорбо­та, чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, чи біда, чи меч? Якщо й всього позбавимося на землі, маємо спадщину нев’янучу на Небесах; але даруй нам, Господи, любити Тебе не словом або язи­ком, а істинним ділом і подвигом усього життя:

Прийди ж, Душе всесильний, і примнож у нас всеперемагаючу віру; прийди і дай нам мо­литовну сміливість.

Прийди і зігрій серця наші, щоб не охолола любов наша в серці заради примноження беззаконь; прийди і не дай нам відпасти у дні гонінь і посміяння над вірою.

Прийди і збережи нас від непосильних ви­пробувань і спокус; прийди і оживи серця наші окропленням роси Твоєї.

Прийди, вилікуй, освяти і підніми нас, Бла­гий, Твоєю благодаттю.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 11

Так говорить Господь: виллю від Духа Мого на всяку плоть, і проречуть сини ваші і дочки ваші, і юнаки ваші побачать видіння, і старці ваші бу­дуть бачити сни. Душе жаданий, дай тільки одну крихту з трапези обраних синів утішення Твого і нам, що зворушено співаємо: алилуя.

Ікос 11

Хоч і на коротку мить, як сяяння блискавки, Ти засяєш в тайні душі, але незабутнім залишається світлосяяння одкровення Твого, від нього страшно і велично преображається земне єство; сподоби ж, Утішителю благий, і нас ще в земному житті чистим серцем Тебе побачити, що взиваємо до Тебе:

Прийди, Світлоподательна Блискавко вічності; прийди й осяй нас невечірнім сяянням.

Прийди, Скарбе смиренномудрості і веселості лагідних; прийди, Водо Жива, і прохолоди нас серед спеки пристрастей.

Прийди, бо у віддаленні від Тебе нема ні ра­дості, ні спокою; прийди, бо з Тобою всюди Небесне Царство.

Прийди і запечатай у душі світлосяйний образ Твій.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 12

Благодаті Ріко Невичерпна, Душе Святий, гріхів Відпустителю, прийми моління наші за весь світ, за віруючих і невіруючих, за синів противлення; і всіх приведи до вічного царства Свя­тої Тройці; нехай знищиться Тобою і останній ворог — смерть; і світ, відроджений очищувальним вогнем, заспіває нову пісню безсмертя: алилуя.

Ікос 12

Бачу духом град Божий, Єрусалим Небесний, як невіста прикрашений, сонцеподібний, торже­ствуючий, чую веселість праведних на трапезі Господній, і голоси ангелів, і пресвітлого Госпо­да посеред обраних Своїх, звідки відійшли хво­роби, печаль і зітхання. Царю Небесний, Душе Святий, семикратними Твоїми дарами сподоби бути причасниками цієї вічної радості у Бозі і нас, що взивають до Тебе так:

Прийди, Благий, і розбуди в нас спрагу за­гробного буття; прийди і затепли в душі очіку­вання життя істинного віку.

Прийди і відкрий нам радість грядущого Цар­ства; прийди і дай нам снігосвітлу ризу чистоти.

Прийди і сповни нас сяянням Божества; при­йди і візьми нас на весілля Агнця.

Прийди і сподоби у вічній славі Твоїй царю­вати.

Прийди, Утішителю, Душе Святий, і вселися в нас.

Кондак 13

О Світлоносна Безодне спасаючої любові, Душе Животворчий, зігрій диханням нашестя Твого заледенілий у беззаконнях рід людський, си­лою незбагненного провидіння Твого прискор загибель зла і яви вічне торжество Божественної правди; щоб був Бог весь у всьому; щоб усі пле­мена Небесні, земні і підземні співали: алилуя.

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

Молитва до Святого Духа

Душе Святий, Ти всю вселенну Собою напов­нюєш і всім життя подаєш, від скверних же людей віддаляєшся, смиренно благаю Тебе: не погордуй нечистотою душі моєї, але прийди і вселися в мені і очисти мене від усякої гріхов­ної скверни, щоб з Твоєю допомогою залишок життя мого я прожив у покаянні і творенні до­брих діл, і так прославлю Тебе з Отцем і Сином навіки-віків. Амінь.


Акафіст Хресту Господньому | Зміст | Акафіст до Святого Причастя

3 відгуки
to «Акафіст Святому і Животворчому Духу»
  1. Ігор Степанович Шевчук сказав:

    Механічна помилка є в Ікосі 1: «вилитая Твого» — мабуть «вилиття Твого».


  2. Олександр сказав:

    Душе Святий, Утішителю, вселися в нас!


Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору