«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаСвяте ПисьмоНовий Завіт. Херсон, 1919 (переклад Пилипа Морачевського, Пантелеймона Куліша, Івана Пулюя)

Посланнє святого Апостола Павла до Колосян

Текст Нового Завіту перекладу Пилипа Морачевського розпізнано за виданням «Новий Завіт Господа нашого Іисуса Христа українською мовою. — Херсон. Видання кооперативного товариства «Українська Книгарня», — 1919».

Електронна форма тексту поширюється на умовах ліцензії «Attribution-ShareAlike 3.0 Unported». Посилання на електронне джерело (цю сторінку) обов’язкове.

© Наша Парафія

Глава:  1  2  3  4 

Глава 1

Павел, волею Божою, Апостол Іисуса Христа та Тимоөей брат,

2. До святих і вірних братів у Христі, що в Колосах: Благодать вам і мир од Бога, Отця нашого, і Господа Іисуса Христа.

3. Дякуємо Богові й Отцеві Господа нашого Іисуса Христа, молячись всякого часу за вас,

4. Почувши про віру вашу в Христі Іисусі і любов, що маєте до всіх святих,

5. Задля надіі, ш,о зложена для вас на небесах, про яку ви чували перше в слові правди благовіствування,

6. Що прийшло до вас, якож і до всього світу, і дає овощ, якож і в вас, від того дня, як ви почули і зрозуміли благодать Божу в правді,

7. Якож і навчились од Єпафра, любого нашого співробітника, котрий є вірний служитель Христів, за вас,

8. Котрий і явив нам вашу любов у дусі.

9. Того-то й ми, від того дня, як почули, не перестаємо за вас молитись і просити, щоб ви сповнились розуміннєм волі Його у всякій премудрости і розумі духовному,

10. Щоб ходити вам достойно перед Господом у всякому догоджуванню, і у всякому доброму ділі приносячи овощ і ростучи в розумінню Бога,

11. Кріпшаючи всякою силою по потузі слави Його на всяке видержуваннє і довготерпіннє з радощами,

12. Дякуючи Отцеві, котрий зробив нас достойними спільности в насліддю святих у світлі,

13. Котрий збавив нас од власти тьми і переніс у царство Сина любови своєі,

14. В котрому маємо викуп кровью Його і прощеннє гріхів.

15. Котрий є образ невидимого Бога, перворідень усякого творива.

16. Бо Ним сотворене все, що на небесах і що на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панства, чи князівства, чи власті: все Ним і для Нього сотворене.

17. Він є перш усього, і все в ньому стоіть.

18. І він голова тілу з Церкві, він початок, перворідень з мертвих, щоб у всьому Йому передувати.

19. Бо зволив (Отець), щоб у Ньому вселилась уся повнота,

20. І щоб через Нього поєднати все з Собою, примиривши кровью хреста Його, через Нього, чи то земне, чи то небесне.

21. І вас, що були колись відчуженими і ворогували думкою у лукавих ділах, тепер же примирив,

22. У тілі плоти Його смертю, щоб поставити вас святими і непорочними і неповинними перед Собою,

23. Коли оце пробуваєте в вірі основані і тверді, і неподвижимі в упованні благовістя, котре чули проповідуване усьому твориву піднебесному, котрому став я Павел служителем.

24. Тепер радію у страданнях моіх за вас, і доповняю недостаток горювання Христового у тілі моім (смертному) за тіло Його, котре є Церква,

25. Котроі став я слугою по доморяднитству Божому, данному мені про вас, щоб сповнити слово Боже,

26. Тайну закриту од віків і од родів, тепер же явлену святим Його,

27. Котрим Бог зволив объявити, яке багатство слави тайни сієі між невірними, котре є Христос в вас, надія слави,

28. Котрого ми проповідуємо, наставляючи кожного чоловіка всякоі премудрости, щоб нам представити кожного чоловіка звершеного в Христі Іисусі.

29. У чому й працюю воюючи силою Його, що орудує в мені потужно.

Глава 2

Хочу оце, щоб ви знали, яку велику боротьбу маю за вас і за Лаодичан і за тих, що не бачили обличчя мого в тілі,

2. Щоб утішились серця іх, зъєднавшись у любові і на всяке багатство повноі певности розуму на познаннє тайни Бога і Отця і Христа,

3. В Котрому всі скарби премудрости і розуму заховані.

4. Се ж кажу, щоб хто не обманив вас у суперечках:

5. Бо хоч я тілом і оддалеки, та духом з вами, радуючись і дивлячись на ваш порядок і отвердженнє віри вашоі в Христа.

6. Оце ж, як прийняли ви Христа Іисуса Господа, так і ходіть у Ньому,

7. Вкоренившись і збудувавшись у Ньому і впевнившись вірою, так як навчились, достаткуючи в ній з дякуваннєм.

8. Глядіть, щоб хто не пожакував вас философією і марним підступом, по переказу людському, по первотинам світу, а не по Христу.

9. Бо в Ньому живе вся повнота Божества тілесно.

10. І ви сповнені в Ньому: бо Він голова всякому князівству і власті.

11. В Котрому ви й обрізані обрізаннєм нерукотворним, скинувши тіло гріхів тілесних в обрізанні Христовому,

12. Погрібшись із Ним крещеннєм, і в котрому і встали вірою в силу Бога, Котрий воскресив Його з мертвих.

13. І вас, що були мертві в провинах і в необрізанню тіла вашого, оживив з ним, простивши вам усі провини,

14. Знищивши рукописаннє наукою, що була проти нас, і взяв Його з середини, прибивши на хресті,

15. (І) роздягши князівства і власти, вивів на дивовижу сміливо, побідивши іх на Йому.

16. Нехай же оце ніхто не судить вас за йіжу або за напиток, або поглядом свят, або нового місяця, або суботи.

17. Се тінь того, що настане, тіло ж Христове.

18. Ніхто ж нехай не обманює вас, будучи самовільним у покорі і службі ангельській і вдаючись у те, чого не бачив, марно надимаючись розумом тіла свого,

19. А не держачись Голови, від котроі все тіло, суставами і повязями запоможене і звязане, росте зростом Божим.

20. Коли ж оце ви вмерли з Христом для первотин світу, то чого мов би ще живі в світі, про закон суперечитесь.

21. Не займай, ані вкуси, ані доторкуйся:

22. (Що все на погибель через надужиток) по заповідям і наукам людським?

23. Воно має вид премудрости в самовольній службі і покорі і непощаді тіла, (а) не у шанобі до ситости тіла.

Глава 3

Коли ж оце воскресли ви з Христом, то гірнього шукайте, де Христос сидить по правиці в Бога.

2. Про гірнє думайте, (а) не про земне.

3. Умерли бо ви, і життє ваше поховане з Христом у Бозі.

4. Коли ж Христос, життє ваше, явиться, тоді і ви з Ним явитесь у славі.

5. Оце ж умертвіть члени ваші, що на землі: блуд, нечистоту, страсть, похоть лиху, зажерливість, котра є идолослуженнє,

6. За се йде гнів Божий на синів неслухняности,

7. Між котрими і ви колись ходили, як жили між ними.

8. Тепер же покиньте й ви те все: гнів, ярость, злобу, лайку, соромні слова од уст ваших.

9. Не кривіть словом один проти одного, скинувши з себе давнього чоловіка з ділами його.

10. І одягнувшись у нового, що обновляється в розумі по образу того, хто сотворив його:

11. Де нема Грека, ні Іудея, обрізання і необрізання, чужоземця і Скиөа, невільника і вільного, а все і у всьому Христос.

12. Одягніться ж оце, яко вибрані Божі, святі і любі, в милость милосердя, добрість, смирність, тихість і довготерпіннє,

13. Терплячи один одного і прощаючи собі, коли хто на кого має жаль; якож і Христос простив вам, так і ви.

14. Над усім же сим любов, котра є союз звершення.

15. І мир Божий нехай править в серцях ваших, до котрого вас і покликано в одному тілі; то будьте вдячні.

16. Слово Христове нехай вселяється в вас багате на всяку премудрість, навчаючи і наставляючи самих себе псальмами та гимнами, та піснями духовними у благодаті співаючи в серцю вашому Господеві.

17. І все, що ні робите словом або ділом, усе в імя Господа Іисуса, дякуючи Богові і Отцеві через Нього.

18. Жінки, коріться своім чоловікам, якож подобає в Господі.

19. Чоловіки, любіть жінок і не бувайте гіркими до них.

20. Діти, слухайте родителів у всьому: се бо угодно Господеві.

21. Батьки, не роздражнюйте дітей ваших, щоб не внивали.

22. Раби, слухайте у всьому панів по тілу, не перед очима тільки служачи, яко чоловіковгодники, а в простоті серця, боячись Бога;

23. І все, що робите, від душі робіть, яко ж Господу, а не людям,

24. Знаючи, що від Бога приймите нагороду насліддя: Господу бо Христу служите.

25. А хто кривдить, прийме у чому скривдив, і нема вважання на лице.

Глава 4

Панове, оддавайте слугам правду і рівноту, знаючи, що і ви маєте Господа на небесах.

2. В молитві кріпіться, пильнуючи в ній з подякою,

3. Молячись разом і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, проказати тайну Христову, за котру я і в кайданах,

4. Щоб явив я іі, як подобає мені казати.

5. У премудрости ходіть перед тими, що осторонь, викупляючи час.

6. Слово ваше нехай буде завсіди ласкаве, приправлене сіллю, щоб знали ви, як кожному відказувати.

7. Що діється зо мною, про все скаже вам Тихик, любий брат і вірний служитель і слуга товариш у Господі,

8. Котрого послав я до вас на те, щоб довідавсь, що з вами діється, і утішив серця ваші,

9. З Онисимом, вірним і любим братом нашим, котрий з між вас: все вони скажуть вам, що тут (діється).

10. Вітає вас Аристарх, товариш мій у неволі, та Марко, сестринець Варнави (про нього маєте наказ: як прийде до вас, прийміть його,)

11. Та Іисус, на призвище Юст, котрі з обрізання. Сі одні помічники моі в царство Боже, котрі були мені втіхою.

12. Вітає вас Єпафрас, що з вас, раб Іисуса Христа; всякого часу подвизається за вас у молитвах, щоб ви стояли звершені і сповнені у всякій волі Божій.

13. Свідкую бо за нього, що має велику ревність про вас і про Лаодичан і Єрополян.

14. Вітає вас Лука, любий лікарь, та Дамас.

15. Вітайте братів, що в Лаодикіі, і Нимфана, і домашню церкву його.

16. І як прочитається се посланнє між вами, постарайтесь, щоб і в Лаодикийській церкві прочитане було, а написане з Лаодикіі, щоб і ви прочитали.

17. Та скажіть Архипові: Гляди служення, що приняв єси в Господі, щоб довершив його.

18. Вітаннє моєю рукою, Павловою. Згадуйте про моі кайдани. Благодать з усіма вами. Амінь.

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору