«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Тропарі, кондаки, молитви і стихи з Тріоді Постної і Цвітної

В неділю митаря і фарисея

На утрені по Євангелії:

Слава:

Покаянія отверзи ми двері, Жизнодавче, утренюєт бо дух мой ко храму святому Твоєму, xрам носяй тілесний весь осквернен: но, яко щедр, очисти благоутробною Твоєю милостію.

І нині:

На спасенія стезі настави мя, Богородице, студними бо окалях душу гріхми і в ліності все житіє моє іждих: но Твоїми молитвами ізбави мя от всякія нечистоти.

Помилуй мя, Боже, по велицій милості Твоєй і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконіє моє.

Множества содіяних мною лютих помишляя окаянний, трепещу страшнаго дне суднаго: но надіяся на милость благоутробія Твоєго, яко Давид вопію Ти: помилуй мя, Боже, по велицій Твоєй милості.

Ці покаянні пісні співаються від неділі митаря і фарисея до неділі п’ятої Великого Посту.

Кондак

Воздиханія принесем митарская Господеві, і к Нему приступим грішнії, яко Владиці, хощет бо спасенія всіх человіков, оставленіє падєт всім кающимся: нас бо ради воплотися Бог, сий Отцу Собезначальний.

В неділю блудного сина на утрені

Псалом 136

На ріках вавилонских, тамо сідохом і плакахом, внегда помянути нам Сіона. Аллилуя.

На вербіїх посреді єго обісихом органи наша. Аллилуя.

Яко тамо вопросиша ни пліншії нас о словесіх пісней, і ведшії нас о пінії: воспойте нам от пісней сіонских. Аллилуя.

Како воспоєм піснь Господню на землі чуждей? Аллилуя.

Аще забуду тебе, Ієрусалиме, забвена буди десница моя. Аллилуя.

Прильпни язик мой гортані моєму, аще не помяну тебе, аше не предложу Єрусалима, яко в началі веселія моєго. Аллилуя.

Помяни, Господи, сини Єдомскія, в день Ієрусалимль, глаголющия: істошайте, істощайте до основаній єго. Аллилуя.

Дщи вавилоня окаянная, блажен, іже воздаст тебі воздаяніе твоє, єже воздала єси нам: Аллилуя.

Блажен, іже імет і разбієт младенци твоя о камень. Аллилуя.

Цей псалом співається в неділю блудного сина м’ясопусну і сиропусну.

Кондак

Отеческія слави Твоея удалихся безумно, в злих расточив, єже ми предал єси богатство: тімже Ти блуднаго глас приношу: согріших пред Тобою, Отче щедрий, приіми мя кающася і сотвори мя єдинаго от наємник Твоїх.

В неділю м’ясопусну

Кондак

Єгда приідеши, Боже, на землю со славою, і трепещут всяческая, ріка же огненная пред судищем влєчет, книги разгибаются, і тайная являются: тогда ізбави мя от огня неугасимаго, і сподоби мя одесную Тебе стати, Судіє праведніший.

В неділю сиропусну

Кондак

Премудрості Наставниче, смисла Подателю, немудрих Наказателю, нищих Защитителю: утверди, вразуми сердце моє, Владико: Ти даждь ми слово, Отчеє слово: се бо устні мої не возбраню, во єже звати Тебі: Милостиве, помилуй мя падшаго.

На вечірні прокімен:

Не отврати лица Твоєго от отрока Твоєго, яко скорблю, скоро услиши мя: вонми душі моєй і ізбави ю.

Молитва св. Єфрема Сіріна

Господи і Владико живота моєго, дух праздності, унинія, любоначалія і празднословія не даждь ми (поклін).

Дух же ціломудрія, смиренномудрія, терпінія і любве даруй ми рабу Твоєму (поклін ).

Єй, Господи, Царю, даруй ми зріти моя прегрішенія і не осуждати брата моего, яко благословен єси во віки віков. Амінь (поклін) .

Боже, очисти мя грішнаго (12 разів з малими поклонами і потім всю молитву: Господи і Владико живота моего: і один великий поклін при кінці).

Перший тиждень Великого посту

В понеділок на утрені сідален по 2-й кафізмі:

Поста Божественним начатком умиленіє стяжім, от душі вопіюще: Владико Христе, молитву нашу приіми, яко ізбранное кадило, і ізбави нас, молимся, злосмрадния тлі і муки страшния, яко єдин сий благоувітливий.

Стихира на стиховні:

Приїде пост, мати ціломудрія, обличитель гріхов, проповідник покаянія, жительство Ангелов і спасеніе человіков, вірнії возопіїм: Боже, помилуй нас.

Ірмоси Великого канону

Поста Божественним начатком умиленіє стяжім, от душі вопіюще: Владико Христе, молитву нашу приіми, яко ізбранное кадило, і ізбави нас, молимся, злосмрадния тлі і муки страшния, яко єдин сий благоувітливий.

1. Помощник і Покровитель бисть мні во спасеніе: Сей мой Бог, і прославлю Єго, Бог отца моего, і вознесу Єго: славно бо прославися.

2. Вонми, небо, і возглаголю, і воспою Христа, от Діви плотію пришедшаго.

Видіте, видіте, яко Аз єсм Бог, манну одождивий і воду із камене істочивий древле в пустині людем Моїм десницею єдиною і кріпостію Моєю.

3. На недвижимім, Христе, камені заповідей Твоїх утверди моє помишленіє.

Утверди, Господи, на камені заповідей Твоїх подвигшеєся сердце моє, яко єдин свят єси і Господь.

4. Услиша пророк пришествіє Твоє, Господи, і убояся, яко хощеши от Діви родитися і человіком явитися, і глаголашє: у слищах слух Твой і убояхся: слава силі Твоєй, Господи.

5. От нощи утренююща, Человіколюбче, просвіти, молюся, і настави і мене на повелінія Твоя, і научи мя, Спасе, творити волю Твою.

6. Возопих всім сердцем моїм к щедрому Богу, і услиша мя от ада преісподняго, і возведе от тлі живот мой.

Кондак по 6-й пісні

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается і імаши смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везді сий і вся ісполняяй.

7. Согрішихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ніже соблюдохом, ні же сотворихом, якоже заповідал єси нам: но не предаждь нас до конца, отцев Боже.

8. Єго же воїнства небесная славят, і трепещут херувими і серафими, всяко диханіє і твар, пойте благословіте і превозносіте во вся віки.

9. Безсіменнаго зачатія рождество несказанноє, Матере безмужния нетлінен плод: Божіе бо рожденіє обновляет єстества: тім-же Тя всі роди, яко Богоневістную Матер, православно величаєм.

Ці ірмоси співаються на великому повечер“ї в понеділок, вівторок, середу і четвер першого тижня Великого посту і на утрені четверга п’ятого тижня Великого посту (в середу ввечері на «Поклонах»)

На великому повечер“ї

Пресвятая Владичице Богородице, моли о нас грішних.

Вся небесния сили святих Ангел і Архангел, моліте о нас грішних.

Святий Іоанне пророче і Предтече і Крестителю Господа нашего Ісуса Христа, моли о нас грішних.

Святії славнії апостоли, пророци і мученици, і всі святії, моліте о нас грішних.

Преподобнії і богоноснії отци наші, пастирів і учителів вселенния, моліте о нас грішних.

Тут споминається і святий храму.

Непобідимая і непостижимая і Божественная сило честнаго і животворящаго Креста, не остави нас грішних.

Боже, очисти нас грішних.

Боже, очисти нас грішних, і помилуй нас.

Господи сил, с нами буди, іного бо разві Тебе помощника в скорбіх не імами: Господи сил, помилуй нас.

Хваліте Бога во святих Єго, хваліте Єго во утвержденії сили Єго.

Хваліте Єго на силах Єго, хваліте Єго по множеству величествія Єго.

Хваліте Єго во гласі трубнім, хваліте Єго во псалтирі і гусліх.

Хваліте Єго в тимпані і лиці, хваліте Єго во струнах і органі.

Хваліте Єго в кимваліх доброгласних, хваліте Єго в кимваліх восклицанія: всякоє диханіє да хвалит Господа.

До кожного стиха додається: Господи сил, с нами буди…

Слава: Господи, аще не бихом святия Твоя іміли молитвенники і благостиню Твою милующую нас, како сміли бихом, Спасе, піти Тя, Єгоже славословят непрестанно Ангели? Сердцевідче, пощади души наша.

І нині: Многая множества моїх, Богородице, прегрішеній, к Тебі прибігох, Чистая, спесенія требуя, посіти немощствующую мою душу, і моли Сина Твоєго і Бога нашего, дати ми оставленіє, яже содіях, лютих, Єдина Благословенная.

Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мене, человіческому предстательству не ввіри мя, но Сама заступи і помилуй мя.

Все упованіе моє на Тя возлагаю, Мати Божія, сохрани мя под кровом Твоїм.

В середу на вечірні стихира

Постящеся, братіє, тілесно, простімся і духовно, разрішим всякий союз неправди, расторгнем стропотная нуждних ізміненій всякое списаніе неправедноє раздерем: дадім алчущим хліб, і нищия безкровния введем в доми, да приімем от Христа Бога велію милость.

У п’ятницю на вечірні стихира

Приідіте, вірнії, ділаїм во світі діла Божія, яко во дні благообразно ходим: всяко неправедное списаніє от себе ближняго отимем, не полагающе претиканія сему в соблазн, оставим плоті сладострастіє, возрастим душі дарованія, дадім требующим хліб і приступим Христу, в покаянії вопіюще: Боже наш, помилуй нас.

Неділя перша св. Великого посту

Після воскресного тропаря рядового гласа, тропар:

Пречистому Твоєму образу покланяємся, Благій, просяще прощенія прегрішеній наших, Христе Боже, волею бо благоволил єси плотію взити на крест, да ізбавиши, яже создал єси, от работи вражія; тім благодарственно вопієм Ти: радості ісполнил єси вся, Спасе наш, пришедий спасти мір.

Слава: І нині: Кондак

Неописанное Слово Отчеє із Тебе, Богородице, описася воплощаєм, і оскверншійся образ в древнеє вообразив, божественною добротою сміси; но ісповідающе спасеніе, ділом і словом сіє воображаєм.

Прокімен, гл. 4

Благословен єси, Господи, Боже, отец наших, і хвально, і прославлено імя Твоє во віки.

Причастен:

1. Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх.

2. Радуйтеся, праведнії, о Господі, правим подобаєт похвала. Аллилуя.

Неділя друга св. Великого посту

Після воскресного тропаря рядового гласа тропар Святителю Григорію, архієпіскопу Фессалонітському:

Православія світильниче, Церкве утвержденіе і учителю: монахов доброто, богословов поборниче непреоборимий, Григоріе Чудотворче, Фессалонітская похвало, проповідниче благодаті. Молися вину спастися душам нашим.

Слава: Кондак

Нині время ділательноє явися, при дверіх суд; востанем убо постящеся, принесем слези умиленія со милостинями, зовуще: согрішихом паче песка морскаго, но ослаби, Содітелю всіх, яко да приімем нетлінния вінди.

Кондак святому

Премудрості священний і Божественний орган, богословія світлую согласно трубу воспіваєм тя, Григоріе Богоглагольниче: но яко ум, Уму первому предстояй, к Нему ум наш, отче, настави, да зовем: радуйся, проповідниче благодаті.

Прокімен

Ти, Господи, сохраниши ни і соблюдеши ни от род а сего і во вік.

Причастен

Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх.

Неділя третя св. Великого посту (Хрестопоклонна). Тропар

Спаси, Господи, люди Твоя і благослови достояніе Твоє, побіди на сопротивния даруя і Твоє сохраняя крестом Твоїм жительство.

Кондак

Не ктому пламенноє оружіє хранит врат едемских, на тия бо найде преславний союз: древо крестноє: смертноє жало і адова побіда прогнася, предстал бо єси, Спасе мой, вопія сущим во аді: внидіте паки в рай.

На поклоніння святому Хресту замість «Трисвятого» співаємо: «Кресту Твоєму поклоняємся, Владико, і святоє воскресеніє Твоє славим».

Прокімен

Спаси, Господи, люди Твоя і благослови достояніе Твоє.

Причастен:

Знаменася на нас світ лица Твоєго, Господи, дал єси веселіє в сердці моєм. Аллилуя.

Неділя четверта св. Великого посту

Тропар воскресний рядового гласа.

Тропар преподобному Іоанну Ліствичнику:

Пустинний житель і в тілесі Ангел і чудотворец явился єси, богоносе отче наш Іоанне: постом, бдінієм, молитвою небесная дарованія приїм, ісціляєши недужния і душі вірою притекающих ти. Слава Давшему ти кріпость, слава Вінчавшему тя, слава Діствующему тобою всім ісціленія.

Кондак

На висоті Господь воздержанія істинна тя положи, якоже звізду нелестную, світоводящую конци, наставниче Іоанне, отче наш.

Прокімен рядового гласа і преподобного: Восхвалятся преподобнії во славі возрадуются на ложах своїх.

Причастен:

Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх. В память вічную будет праведник от слуха зла не убоїтея. Аллилуя.

В суботу П’ятого тижня св. Великого посту

Тропар

Повелінноє тайно приєм в разумі, в крові1 Іосифові тщанієм предста безплотний, глаголя Неіскусобрачній: Приклонивий схожденієм небеса вміщаєтся неізмінно весь в Тя: Єгоже і видя в ложеснах Твоїх приємша рабій зрак, ужасаюся звати Тебі: радуйся, Невісто Неневістная.

Кондак

Взбранной Воєводі побідительная, яко ізбавльшеся от злих, благодарственная восписуєм Ти раби Твої, Богородице: но яко імущая державу непобідимую, от всяких нас бід свободи, да зовем Ти: радуйся, Невісто Неневістная!

Прокімен

Величит душа Моя Господа і возрадовася дух Мой о Бозі Спасі Моєм.

Причастен

Чашу спасенія приїму і імя Господнє призову.

Неділя п’ята св. Великого посту

Тропар воскресний рядового гласа і преподобній Марії Єгипетській:

В тебі, мати, ізвістно спасеся єже по образу: приїмши бо крест, послідовала єси Христу, і діющи учила єси презирати убо плоть, преходит бо, приліжати же о душі, вещі безсмертній. Тім же і со Ангели срадуєтся, преподобная Маріє, дух твой.

Кондак

Обновленіє душі, мисленния зими іскушенія претерпівше, і плоди добродітелей принесім прозябенієм духовним: се бо Жених приближаєтся Христос, вінци подвижником даруя; воспрянім убо, да обрящет ни готові, яко да восприімем нетлінния вінци

Прокімен рядового гласа

Причастен:

Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх. Аллилуя.

В п’ятницю шостого тижня св. Великого посту

На вечірні стихира

Душеполезную совершивше Чотиридесятницу, і святую седмицу страсті Твоєя просим видіти, Человіколюбче, єже прославити в ній величія Твоя і неізреченноє нас ради смотреніе Твоє, єдиномудренно воспівающе: Господи, слава Тебі.

В суботу св. і праведного Лазаря

Тропар

Общеє воскресеніе прежде Твоєя страсті увіряя, із мертвих воздвигл єси Лазаря, Христе Боже. Тімже і ми, яко отроци побіди знаменія носяще, Тебі побідителю смерті волієм: осанна в вишніх, благословен грядий во імя Господнє:

Неділя Цвітна (Вербна)

Тропарі на утрені

Общеє воскресеніе прежде Твоєя страсті увіряя, із мертвих воздвигл єси Лазаря, Христе Боже. Тімже і ми, яко отроци побіди знаменія носяще, Тебі побідителю смерті волієм: осанна в вишніх, благословен грядий во імя Господнє:

Спогребшеся Тебі крещенієм, Христе, Боже наш, безсмертния жизні сподобихомся воскресенієм Твоїм і воспівающе зовем: осанна в вишніх, благословен грядий во імя Господнє.

Кондак

На престолі на небесі, на жребяті на землі носимий, Христе Боже, Ангелов хваленіє і дітей воспіваніє приял єси, зовущих Ти: благословен єси, грядий Адама воззвати.

Величання

Величаєм Тя, Живодавче Христе, осанна в вишніх, і ми Тебі волієм: благословен грядий во імя Господнє.

На літургії:

Перший антифон

Стих 1. Возлюбих, яко услишит Господь глас моленія моего. Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас..

Стих 2. Яко приклони ухо Своє мні, і во дні моя призову. Молитвами Богородици:

Стих 3. Обяша мя болізні смертния, біди адови обрітоша мя. Молитвами Богородици:

Стих 4. Скорб і болізнь обрітох, і імя Господнє призвах.

Молитвами Богородици: Слава: І нині:

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Другий антифон

Стих 1. Віровах, тімже возглаголах; аз же смирихся зіло. Спаси ни, Сине Божий, возсідий на жребя, поющия Ти: Аллилуя.

Стих 2. Что воздам Господеві о всіх, яже воздаде ми? Спаси ни, Сине Божий, возсідий на жребя:

Стих 3. Чашу спасенія приіму, і імя Господнє призову. Спаси ни, Сине Божий, возсідий на жребя:

Стих 4. Молитви моя Господеві воздам, пред всіми людьми Єго. Спаси ни, Сине Божий, возсідий на жребя:

Слава: І нині: Єдинородний Сине:

Третій антифон

Стих 1. Ісповідайтеся Господеві, яко благ, яко в вік милость Єго.

Тропар

Общеє воскресеніе прежде Твоєя страсті увіряя, із мертвих воздвигл єси Лазаря, Христе Боже. Тімже і ми, яко отроци побіди знаменія носяще, Тебі побідителю смерті волієм: осанна в вишніх, благословен грядий во імя Господнє:

Стих 2. Да речет убо дом Ізраїлев, яко благ, яко в вік милость Єго.

Общеє воскресеніє.

Стих 3. Да речет убо дом Ааронь, яко благ, яко в вік милость Єго.

Общеє воскресеніє.

Стих 4. Да рекут убо всі боящіїся Господа, яко благ, яко в вік милость Єго.

Общеє воскресеніє.

Вхідний

Благословен грядий во імя Господнє; благословихом ви із дому Господня, Бог Господь і явися нам.

Тропар

Обшее воскресеніє.

Слава:

Тропар другий

Спогребшеся Тебі крещенієм, Христе, Боже наш, безсмертния жизні сподобихомся воскресенієм Твоїм і воспівающе зовем: осанна в вишніх, благословен грядий во імя Господнє.

І нині:

Кондак

На престолі на небесі, на жребяті на землі носимий, Христе Боже, Ангелов хваленіє і дітей воспіваніє приял єси, зовущих Ти: благословен єси, грядий Адама воззвати.

Прокімен:

Благословен грядий во імя Господнє, Бог Господь і явися нам.

Замість достойно

Величай, душе моя, на жребяті сідящаго Господа.

Ірмос

Бог Господь і явися нам, составіте праздник і веселящеся приідіте, возвеличим Христа, с ваїами і вітвми, пісньми зовуще: Благословен грядий во імя Господа, Спаса нашего.

Причастен:

Благословен грядий во імя Господнє, Бог Господь і явися нам. Аллилуя.

В Страсний тиждень

На утрені в Святий і Великий Понеділок, Вівторок і Середу.

Тропар

Се Жених грядет в полунощі, і блажен раб, єгоже обрящет бдяща: недостоїн же паки, єгоже обрящет унивающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерті предана будеши, і царствія вні затворишися; но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Екзапостиларій

Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенний, і одєжди не імам, да вниду в онь; просвіти одіяніє душі моєя, Світодавче, і спаси мя.

У святий і Великий Четвер

Розп'яття Господа Ісуса Христа

Єгда славнії ученици на умовенії вечері просвіщахуся, тогда Іуда злочестивий, сребролюбієм недуговав, омрачашеся, і беззаконним судіям Тебе, праведнаго Судію, предаєт. Виждь, іміній рачителю, сих ради удавленіє употребивша! Біжи несития душі, Учителю таковая дерзнувшій: іже о всіх благий, Господи, слава Тебі.

Кондак

Хліб приєм в руці предатель, сокровенно тия простираєт і приємлет ціну Создавшаго Своїма руками человіка: і неісправлен пребисть Іуда, раб і льстец.

На літургії св. Василія Великого

Прокімен:

Князі людстії собрашася вкупі на Господа і на Христа Єго.

Стих: Вскую шаташася язици, і людіє поучишася тщетним?

Замість Херувимської пісні, причастного і замість «Да ісполнятся уста наша» співається:

Вечери Твоєя тайния днесь, Сине Божий, причастника мя приїми, не бо врагом Твоїм тайну повім, ні лобзанія Ти дам, яко Іуда, но яко разбойник ісповідаю Тя: помяни мя, Господи, во царствії Твоєм. Аллилуя, аллилуя, аллилуя.

Замість «О Тебі радуєтcя»:

Странствія Владичня і безсмертния трапези на горнім місті, високими уми, вірнії, приїдіте насладімся, возшедша Слова, от Слова научившеся, Єгоже величаєм.

На Утрені Святих Страстей Господніх

Перед Євангелієм: Слава страстем Твоїм, Господи.

Після Євангелія: Слава долготерпінію Твоєму, Господи.

Екзапостиларій

Разбойника благоразумнаго, во едином часі раєві сподобил єси, Господи: і мене древом крестним просвіти і спаси мя.

Тропар

Іскупил ни єси от клятви законния честною Твоєю кровію, на кресті пригвоздився, і копієм прободся, безсмертіє істочил єси человіком, Спасе наш, слава Тебі.

У святу і Велику П’ятницю

Стихира на вечірні

Тебе, одіющагося світом яко ризою, снем Іосиф с древа с Никодимом, і видів мертва, нага, непогребенна, благосердний плач восприїм, ридая глаголаше: уви мні, сладчайший Ісусе, Єгоже вмалі солнце, на кресті висима узрівшеє, мраком облагашеся, і земля страхом колебашеся, і раздирашеся церковная завіса: но се нині вижду Тя, мене ради волею под’ємша смерть. Како погребу Тя, Боже мой, іли какою плащаницею обвію? Коїма ли рукама прикоснуся нетлінному Твоєму тілу? Іли кія пісні воспою Твоєму ісходу, Щедре! Величаю страсті Твоя, піснословлю і погребеніє Твоє со воскресенієм, зовий: Господи, слава Тебі.

Тропар

Благообразний Іосиф с древа снем пречистоє Тіло Твоє, плащаницею чистою обвив і вонями во гробі нові покрив, положи.

На цілування Плащаниці:

Приідіте, ублажим Іосифа приснопамятнаго, в нощі к Пилату пришедшаго і Живота всіх іспросившаго: даждь ми Сего страннаго, Іже не імієт гді глави подклонити. Даждь ми Сего страннаго, Єгоже ученик лукавий на смерть предаде. Даждь ми Сего страннаго, Єгоже Мати, зрящи на кресті висяща, ридающи вопіяше, і матерски восклицаше: уви Мні, Чадо Моєї Уви Мні, Світе Мой і Утробо Моя возлюбленная! Симеоном бо предреченноє в церкві днесь собистся: Моє сердце оружіє пройде, но в радость воскресенія Твоєго плач преложи. Покланяємся страстем Твоїм, Христе; покланяємся страстем Твоїм, Христе; покланяємся страстем Твоїм, Христе, і святому воскресенію.

У святу і Велику Суботу

Тропар

Благообразний Іосиф с древа снем Пречистое Тіло Твоє, плащаницею чистою обвив і вонями во гробі нові покрив, положи.

Слава:

Єгда снизшел єси к смерті, Животе безсмертний, тогда ад умертвил єси блистанієм божества. Єгда же і умершия от преісподних воскресил єси, вся сили небесния взиваху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебі.

І нині:

Мироносицам женам при гробі представ ангел, вопіяше: мира мертвим суть прилична, Христос же істлінія явися чужд.

На літургії

Замість Трисвятого

Єлици во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуя

Вся земля да поклонится Тебі і поет Тебі, да поєт же імені Твоєму Вишній.

Стих: Воскликніте Господеві, вся земля, пойте же імені Єго, дадіте славу хвалі Єго.

Замість Аллилуя

Воскресни, Боже, суди землі, яко Ти наслідити во всіх язиціх.

Стих 1. Бог ста в сонмі богов, посреді же боги разсудит.

Стих 2. Доколі судите неправду і лица грішников приємлете.

Стих 3. Судіте сиру і убогу, смиренна і нища оправдайте.

Стих 4. Ізміте нища і убога, із руки грішниці ізбавіте єго.

Стих 5. Не познаша, ніже уразуміша, во тьмі ходят.

Стих 6. Да подвижатся всі основанія землі. Аз ріх: бозі єсте і синове Вишняго всі; ви же яко человіци умираєте і яко єдин от князей падаєте.

Замість Херувимської пісні

Да молчит всякая плоть человіча, і да стоїт со страхом і трепетом, і ничтоже земноє в себі да помишляет: Цар бо царствующих і Господь господствующих приходит заклатися і датися в снідь вірним.

Предходят же Сему лици ангельскії со всяким началом і властію, многоочитії херувими і шестокрилатії серафими, лица закривающе і вопіюше піснь: Аллилуя, аллилуя, аллилуя.

Задостойник

Не ридай Мене, Мати, зрящи во гробі, Єгоже во чреві без сімене зачала єси Сина: востану бо і прославлюся, і вознесу со славою, непрестанно яко Бог, вірою і любовію Тя величающия.

Причастен

Воста яко спя Господь, і воскресе спасаяй нас. Аллилуя (тричі).

У святу і Велику Неділю Пасхи

Вознесіння Христове

Стихира перед утренею

Воскресеніє Твоє, Христе Спасе, Ангели поют на небесі, і нас на землі сподоби чистим сердцем Тебе славити.

Після обходу священик перед замкненими дверима починає утреню.

Слава Святій Єдиносущній, і Животворящій, і Нераздільній Тройці, всегда, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

Священик: співає Тропар:

Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ і сущим во гробіх живот даровав (тричі).

Люди: співають цей тропар (тричі).

Тоді священик читає стихи:

Стих 1. Да воскреснет Бог, і расточатся врази Єго і да біжат от лица Єго ненавидящії Єго.

Люди — по кожному стиху співають: Христос воскресе:

Стих 2. Яко ісчезаєт дим, да ісчезнут, яко таєт воск от лица огня.

Стих 3. Тако да погибнут грішници от лица Божія, а праведници да возвеселятся.

Стих 4. Сей день, єгоже сотвори Господь, возрадуємся і возвеселімся в онь.

Слава:

Христос воскресе із мертвих:

І нині:

Христос воскресе із мертвих:

Священик співає: Христос воскресе із мертвих:

Люди — те саме.

За третім разом священик співає:

Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ:

І відчиняє хрестом двері до церкви.

Люди: І сущим во гробіх живот даровав.

І входять усі в церкву.

Потім священик співає єктенію мирну:

Миром Господу помолимся

Священик: Миром Господу помолимся.

Люди: після кожного прохання співають:

Господи, помилуй.

О свишнім мирі і спасенії душ наших, Господу помолимся.

О мирі всего міра, благостоянії святих Божіїх Церквей і соєдиненїї всіх Господу помолимся.

О святім храмі сем і с вірою, благоговінієм і страхом Божіїм входящих в онь Господу помолимся.

О святійшем Отці нашем Патріарсі (ім’я) і о Преосвященнім Митрополиті нашем (ім’я) і о Преосвященнім (Архі) Єпископі нашем (ім’я), честнім пресвітерстві, во Христі діаконстві, о всем притчі і людех Господу помолимся.

О богохранимій страні нашей, властех і воїнстві єя Господу помолимся.

О граді сем (весі сей або: о святій обителі сей), всяком граді, страні і вірою живущих в них Господу помолимся.

О благорастворенії воздухов, о ізобилії плодов земних і временіх мирних Господу помолимся.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пліненних і о спасенії їх Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй і сохранн нас, Боже, Твоєю благодатію.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу і Приснодіву Марію, со всіми святими помянувше, самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предадім.

Люди: Тебі, Господи.

Священик: Яко подобаєт Тебі всякая слава, честь і поклоненіє, Отцу і Сину і Святому Дух у, нині і присно і во віки віков.

Люди: Амінь.

По єктенії канон

Пісня 1, Ірмос

Воскресенія день, просвітимся, людіє: Пасха Господня: Пасха от смерті бо к жизні і от землі к небеси Христос Бог нас преведе, побідную поющия.

Приспів: Христос воскресе із мертвих.

Очистим чувствія і узрим неприступним світом воскресенія Христа блистающася, і радуйтеся, рекуща, ясно да услишим, побідную поюще.

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуєтся, да празднуєт же мір, видимий же весь і невидимий: Христос бо воста — веселіє вічноє.

Катавасія: Воскресенія день: і єктенія мала.

Пісня 3. Ірмос

Приідіте, пиво пієм новоє, не от камене неплодна чудодіємо, но нетлінія істочник, із гроба одождивша Христа, в Немже утверждаємся.

Приспів: Христос воскресе із мертвих.

Нині вся ісполнишася світа, небо же і земля, і преісподняя. Да празднуєт убо вся твар востаніє Христово, в Немже утверждаємся.

Вчера спогребохся Тебі, Христе, совостаю днесь воскресшу Тебі; сраспинахся Тебі вчера, Сам мя спрослави, Спасе, во Царствії Твоєм.

Катавасія: Приідіте, пиво: і єктенія мала.

Іпакой

Предварившія утро яже о Марії і обрітшія камень отвален от гроба, слишаху от ангела: во світі присносущнім Сущаго, с мертвими что іщете, яко человіка? Видите гробния пелени, теците і міру проповідите, яко воста Господь, умертвивий смерть, яко єсть Син Бога, спасающаго род человіческий.

Пісня 4. Ірмос

На божественній стражі богоглаголивий Аввакум да станет с нами і покажет світоносна ангела, ясно глаголюща: днесь спасеніє міру, яко воскресе Христос, яко всесилен:

Приспів: Христос воскресе із мертвих.

Мужеский убо пол, яко разверзий дівственную утробу, явися Христос, яко человік же, Агнец наречеся, непорочен же, яко невкусен скверни, наша Пасха; і яко Бог істинен, Совершен речеся.

Яко єдинолітний агнец, благословенний нам вінец Христос, волею за всіх заклан бисть, Пасха чистительная: і паки із гроба красноє правди нам возсія солнце.

Богоотец убо Давид пред сінним ковчегом скакаше іграя, людіє же Божії святії, образом сбитіє зряще, веселімся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен.

Катавасія: На божественній: і єктенія мала.

Пісня 5. Ірмос

Утренюєм утренюю глубоку, і вмісто мира піснь принесем Владиці, і Христа узрим, правди Солнце, всім жизнь возсіяюща.

Приспів: Христос воскресе із мертвих.

Безмірноє Твоє благоутробіє адовими узами содержимії зряще, к світу ідяху, Христе, веселими ногами, Пасху хваляще вічную.

Приступим, свіщеноснії, ісходящу Христу із гроба яко Жениху, і спразднуїм любо празднственними чинми Пасху Божію спасительную.

Катавасія: Утренюєм утренюю глубоку: і єктенія мала.

Пісня 6. Ірмос

Снизшел єси в преісподняя землі і сокрушил єси вереї вічния, содержащия связанния, Христе, і тридневен, яко от кита Іона, воскресл єси от гроба.

Приспів: Христос воскресе із мертвих.

Сохранив ціла знаменія, Христе, воскресл єси от гроба, ключі Діви невредивий в рождестві Твоєм, і отверзл єси нам райскія двері.

Спасе мой! Живоє же і нежертвенноє заколеніє, яко Бог Сам Себе волею привед Отцу, совоскресил єси всероднаго Адама, воскрес от гроба.

Катавасія: Снизшел єси: і єктенія мала.

Кондак

Аще і во гроб снизшел єси, Безсмертне, но адову разрушил єси силу, і воскресл єси яко побідитель, Христе Боже, женам-мироносицам віщавий: радуйтеся! і Твоїм Апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресеніє.

Ікос

Єже прежде солнца Солнце, зашедшеє іногда во гроб, предвариша ко утру іщущия яко дне мироносици діви, і друга ко друзій вопіяху: о другині! Приідіте, вонями помажем тіло живоносное і погребенное, плоть Воскресившаго падшаго Адама, лежащую во гробі. Ідем, потщимся, якоже волсви, і поклонімся, і принесем мира, яко дари, не в пеленах, но в плащаниці Обвитому, і плачим, і возопіїм: о Владико, востани, падшим подаяй воскресеніе!

Воскресеніє Христово видівше, поклонімся святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Кресту Твоєму покланяємся, Христе, і святоє воскресеніє Твоє поєм і славим. Ти бо єси Бог наш, разві Тебе іного не знаєм, імя Твоє іменуєм. Приідіте, всі вірнії, поклонімся святому Христову воскресенію: се бо приіде крестом радость всему міру. Всегда благословяще Господа, поєм воскресеніе Єго: распятіє бо претерпів, смертію смерть разруши (тричі).

Стихира

Воскрес Ісус от гроба, якоже прорече, даде нам живот вічний і велію милость (тричі).

Сей нареченний і святий день, єдин суббот Цар і Господь, праздников праздник і торжество єсть торжеств, в оньже благословім Христа во віки.

Приспів: Христос воскресе із мертвих.

Пісня 7. Ірмос

Отроки от пещи ізбавивий, бив человік, страждет яко смертей, і страстію смертноє в нетлінія облачит благоліпіє, Єдин благословен отцев Бог і препрославлен.

Приспів: Христос воскресе із мертвих.

Жени с мири богомудрия вслід Тебе течаху: Єгоже яко мертва со слезами іскаху, поклонишася радующіяся живому Богу, і Пасху тайную Твоїм, Христе, учеником благовістиша.

Смерті празднуєм умерщвленіє, адово разрушеніє, іного житія вічнаго начало, і іграюще поем Виновнаго, Єдинаго благословеннаго отцев Бога і препрославленнаго.

Яко воістинну священная і всепразднственная сія спасительная нощ і світозарная, світоноснаго дне, востанія сущи провозвістница, в нейже безлітний Світ із гроба плотски всім возсія.

Катавасія: Отроки от пещи: і єктенія мала.

Пісня 8. Ірмос

Сей нареченний і святий день, єдин суббот Цар і Господь, праздников праздник і торжество єсть торжеств, в оньже благословім Христа во віки.

Приспів: Христос воскресе із мертвих.

Приідіте, новаго винограда рожденія, Божественнаго веселія, в нарочитом дні воскресенія, Царствія Христова приобщимся, поюще Єго, яко Бога во віки.

Возведи окрест очі твої, Сіоне, і виждь: се бо приідоша к Тебі, яко Богосвітлая світила, от запада, і сівера, і моря, і востока чада твоя, в тебі благословящая Христа во віки.

Пресвятая Тройце, Боже наш, слава Тебі.

Отче Вседержителю, і Слове, і Душе, треми соединяємоє во іпостасіх єстество, пресушественне і пребожественне! В Тя крестихомся і Тя благословим во вся віки.

Катавасія: Сей наречений: і єктенія мала.

Пісня 9

Приспів: Ангел вопіяше Благодатній: Чистая Діво, радуйся. І паки реку: радуйся! Твой Син воскресе тридневен от гроба, і мертвия воздвигнувий: людіє, веселітеся!

Ірмос

Світися, світися, новий Ієрусалиме: слава бо Господня на Тебі возсія! Ликуй нині і веселися, Сіоне: Ти же, Чистая, красуйся, Богородице, о востанії Рождества Твоєго.

О Божественнаго! о любезнаго! о сладчайшаго Твоєго гласа! с нами бо неложно обіщался єси бити до скончанія віка, Христе: єгоже вірнії, утвержденіє надежди імуще, радуємся.

О Пасха велія і священнійшая, Христе!

О Мудросте, і Слове Божий, і Сило! подавай нам істіє Тебе причащатися в невечернім дні Царствія Твоєго.

Катавасія: Світися, світися: і єктенія мала.

Екзапостиларій

Плотію уснув яко мертв, Царю і Господи, тридневен воскресл єси, Адама воздвиг от тлі і упразднив смерть: Пасха нетлінія, міра спасеніє (тричі).

Стихири Пасхи

Стих 1: Да воскреснет Бог, і расточатся врази Єго.

Пасха священная нам днесь показася: Пасха нова, святая, Пасха таїнственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Ізбавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха вірних, Пасха, двері райскія нам отверзающая, Пасха, всіх освящающая вірних.

Стих 2. Яко ісчезаєт дим, да ісчезнут.

Приідіте от видінія, жени-благовістници, і Сіону рціте: приіми от нас радості благовіщенія воскресенія Христова: красуйся, ликуй і радуйся, Іерусалиме, Царя — Христа узрів із гроба, яко Жениха проісходяща.

Стих 3. Тако да погибнут грішници от лица Божія, а праведници да возвеселятся.

Мироносици-жени, утру глубоку представша гробу Жизнодавца, обрітоша ангела на камені сідяща, і той, провіщав їм, сице глаголаше: Что іщете Живаго с мертвими? что плачете Нетліннаго во тлі? Шедше проповідите учеником.

Стих 4. Сей день, єгоже сотвори Господь, возрадуємся і возвеселімся в онь.

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсія. Пасха, радостію друг друга обимем! О Пасха! ізбавленіє скорби: ібо із гроба днесь, яко от чертога, возсіяв Христос, жени радості ісполни, глаголя: проповідите апостолом.

Слава: І нині:

Воскресенія день, і просвітимся торжеством, і друг друга обимем. Рцем: братіє! і ненавидящим нас простим вся воскресенієм, і тако возопіїм:

Христос воскресе (тричі).

На літургії

Священик після «Благословенно Царство» з хрестом і трисвічником в лівій руці і з кадильницею в правій, співає «Христос воскресе» тричі і люди також співають тричі. Потім священик виголошує стихи:

Стих 1: Да воскреснет Бог, і расточатся врази Єго, і да біжат от лица Єго ненавидящії Єго.

Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ і сущим во гробіх живот даровав.

Стих 2. Яко ісчезаєт дим, да ісчезнут, яко таєт воск от лица огня.

Христос воскресе із мертвих:

Стих 3. Тако да погибнут грішници от лица Божія, а праведници да возвеселятся, да возрадуются пред Богом.

Христос воскресе із мертвих:

Люди на кожний стих співають «Христос воскресе», а священик кадить усе по уставу.

Антифон І

Стих 1: Воскликніте Господеві, вся земля, пойте же імені Єго, дадіте славу хвалі Єго.

Молитвами Богородиця, Спасе, спаси нас. Стих 2. Рціте Богу: коль страшна діла Твоя, во множестві сили Твоєя солжут Тебі врази Твої.

Молитвами Богородиця:

Стих 3: Вся земля да поклонится Тебі і поет Тебі, да поєт же імені Твоєму, Вишній

Молитвами Богородици:

Слава: І нині: Молитвами Богородици:

Антифон II

Стих 1. Боже, ущедри ни і благослови ни, просвіти лице Твоє на ни і помилуй ни.

Спаси нас, Сине Божий, воскресни із мертвих, поющия Ти: Аллилуя.

Стих 2. Да познаєм на землі путь Твой, во всіх язиціх спасеніє Твоє.

Спаси нас, Сине Божий:

Стих 3. Да ісповідятся Тебі людіє, Боже, да ісповідятся Тебі, людіє всі.

Спаси нас, Сине Божий:

Антифон III

Стих 1: Да воскреснет Бог, і расточатся врази Єго, і да біжат от лица Єго ненавидящії Єго.

Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ і сущим во гробіх живот даровав.

Стих 2. Яко ісчезаєт дим, да ісчезнут, яко таєт воск от лица огня.

Христос воскресе із мертвих:

Стих 3. Тако да погибнут грішници от лица Божія, а праведници да возвеселятся, да возрадуются пред Богом.

Христос воскресе із мертвих:

Вхідне

В церквах благословіте Бога, Господа от істочник Ізраїлевих:

Христос воскресе із мертвих:

Іпакой

Предварившия утро яже о Марії і обрітшия камень отвален от гроба, слишаху ангела: во світі присносущнім Сущаго, с мертвими, что іщете, яко человіка? видите гробния пелени, теците і міру проповідите, яко воста Господь умертвивий смерть, яко єсть Син Бога, спасающаго род человіческий.

Слава: І нині:

Кондак

Аще і во гроб снизшел єси, Безсмертне, но адову разрушил єси силу, і воскресл єси яко побідитель, Христе Боже, женам-мироносицам віщавий: радуйтеся! і Твоїм апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресеніє.

Замість Трисвятого

Єлици во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуя.

Прокімен:

Сей день, єгоже сотвори Господь, возрадуємся і возвеселимся в онь.

Замість Достойно:

Приспів: Ангел вопіяше Благодатній: Чистая Діво, радуйся. І паки реку: радуйся! Твой Син воскресе тридневен от гроба, і мертвия воздвигнувий: людіє, веселітеся!

Причастен:

Тіло Христово приіміте, істочника безсмертнаго вкусіте. Аллилуя.

Світлий Понеділок

Усе, як на перший день Пасхи.

Прокімен:

Во всю землю ізиде віщаніє їх, і в конци вселенния глаголи їх.

Світлий Вівторок Усе, як на перший день Пасхи.

Прокімен

Величит душа Моя Господа, і возрадовася дух Мой о Бозі, Спасі Моєм.

В неділю Фомину

Величання

Величаєм Тя, Живодавче Христе, нас ради во ад сшедшаго і с собою вся воскресившаго.

Тропар

Запечатану гробу, живот от гроба возсіял єси, Христе Боже, і дверем заключенним, учеником предстал єси, всіх воскресеніє, дух правий тіми обновляя нам, по велицій Твоєй милості.

Кондак

Любопитною десницею жизноподательная Твоя ребра Фома іспита, Христе Боже: созаключенним бо дверем яко вшел єси, с прочими апостоли вопіяше Тебі: Господь єси і Бог мой.

Прокімен

Велій Господь наш і велія кріпость Єго, і разума Єго ність числа.

Замість Достойно:

Приспів: Ангел вопіяше Благодатній: Чистая Діво, радуйся. І паки реку: радуйся! Твой Син воскресе тридневен от гроба, і мертвия воздвигнувий: людіє, веселітеся!

Увага: Те саме співається замість Достойно і в дальші неділі аж до Вознесення.

Причастен

Похвали, Ієрусалиме, Господа, хвали Бога твоєго, Сіоне. Аллилуя.

Неділя Мироносиць

Тропар

Єгда снизшел єси к смерті, Животе безсмертний, тогда ад умертвил єси блистанієм божества. Єгда же і умершия от преісподніх воскресил єси, вся сили небесния взиваху: Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебі.

Благообразний Іосиф с древа снем пречистоє Тіло Твоє, плащаницею чистою обвив і вонями во гробі нові покрив, положи; но тридневен воскресл єси, Господи, подаяй мірові велію милость.

Мироносицам-женам при гробі представ ангел, вопіяше: мира мертвим суть прилична, Христос же істлінія явися чужд: но возопійте: воскресе Господь, подаяй мірові велію милость.

Слава: Кондак

Радоватися мироносицам повеліл єси, плач праматере Єви утолил єси воскресенієм Твоїм, Христе Боже; апостолом же Твоїм проповідати повеліл єси: Спас воскресе от гроба.

І нині: Кондак Пасхи:

Аще і во гроб снизшел єси, Безсмертне, но адову разрушил єси силу, і воскресл єси яко побідитель, Христе Боже, женам-мироносицам віщавий: радуйтеся! і Твоїм Апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресеніє.

Прокімен

Спаси, Господи, люди Твоя і благослови достояніє Твоє.

Причастен

1. Тіло Христово приіміте, істочника безсмертнаго вкусіте.

2. Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх. Аллилуя.

Неділя про розслабленого

Тропар

Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мишцею Своєю Господь, попра емертію смерть, первенец мертвих бисть: із чрева адова ізбави нас, І подаде мірові велію милость.

Слава: Кондак

Душу мою, Господи, во грісіх всяческих і безмістними діяньми люті разслабленну, воздвигни божественним Твоїм предстательством, якоже і разслабленнаго воздвигл єси древле, да зову Ти спасаєм: Щедрий, слава, Христе, державі Твоєй.

І нині: Кондак Пасхи

Аще і во гроб снизшел єси, Безсмертне, но адову разрушил єси силу, і воскресл єси яко побідитель, Христе Боже, женам-мироносицам віщавий: радуйтеся! і Твоїм Апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресеніє.

Прокімен

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Ти.

Причастен

1. Тіло Христово приіміте, істояника безсмертнаго вкусіте.

2. Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх. Аллилуя.

В середу Преполовення П’ятидесятниці

Тропар Преполовення

Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестія напой водами, яко всім, Спасе, возопил єси: жаждай да грядет ко Мні і да пієт. Істочниче жизні нашея, Христе Боже, слава Тебі.

Кондак Преполовення

Празднику законному преполовляющуся, всіх Творче і Владико, к предстоящим глаголал єси, Христе Боже: Приідіте і почерпіте воду безсмертія. Тімже Тебі припадаєм і вірно вопієм: щедроти Твоя даруй нам, Ти бо єси істочник жизні нашея.

Прокімен

Велій Господь наш, і велія кріпость Єго, і разума Єго ність числа.

Замість Достойно Ірмос

Чужде матерем дівство, і странно дівам діторожденіє, на Тебі, Богородице, обоя устроїшася: тім Тя вся племена земная непрестанного величаєм.

Причастен

Ядий Мою Плоть, і піяй Мою Кров, во Мні пребиваєт і Аз в нем, рече Господь. Аллилуя.

Неділя про самарянку

Тропар

Світлую воскресенія проповідь от Ангела увідівше Господні ученици, і прадіднеє осужденіє отвергше, апостолом хвалящеся глаголаху: іспровержеся смерть, воскресе Христос Бог, даруяй мірові велію милость.

Тропар Преполовення (див. вище)

Слава: Кондак неділі

Вірою пришедши на істочник, самаряниня виді Тя, премудрості воду; єяже напившися обильно, Царствіє вишнеє наслідова вічно, яко приснославная.

І нині: Кондак Преполовення

Прокімен

Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареві нашему, пойте.

Причастен

1. Тіло Христово приіміте, істочника безсмертнаго вкусіте.

2. Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх. Аллилуя.

Неділя про сліпородженого

Тропар

Собезначальноє Слово Отцу і Духові, от Діви рождшеєся на спасеніє наше, воспоїм, вірнії, і поклонімся: яко благоволи плотію взити на крест і смерть претерпіти, і воскресити умершія славним воскресенієм Своїм.

Слава: Кондак

Душевними очима осліплен, к Тебі, Христе, прихожду, якоже сліпий от рожденія покаянієм зову Ти: Ти сущих во тьмі Світ Пресвітлий.

І нині: Кондак Пасхи

Аще і во гроб снизшел єси, Безсмертне, но адову разрушил єси силу, і воскресл єси яко побідитель, Христе Боже, женам-мироносицам віщавий: радуйтеся! і Твоїм Апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресеніє.

Прокімен

Помолітеся і воздадіте Господеві, Богу нашему.

Причастен

1. Тіло Христово приіміте:

2. Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх. Аллилуя.

Вознесення Господнє

На утрені: Тропар

Вознеслся єси во славі, Христе Боже наш, радость сотворивий учеником обітованієм Святаго Духа: ізвіщенним ім бившим благословенієм, яко Ти єси Син Божий, Ізбавитель міра.

Величання

Величаєм Тя, Живодавче Христе, і починаєм єже на небеса, с пречистою Твоєю плотію, Божественноє вознесеніє.

Кондак

Єже о нас ісполнив смотреніє і яже на землі соєдинив небесним, вознеслся, єси во славі, Христе Боже наш, нікакоже отлучаяся, но пребивая Неотступний і вопія любящим Тя: Аз єсм с вами, і ніктоже на ви.

На літургії:

Перший антифон

Стих 1. Всі язици, восплещіте руками, воскликніте Богу гласом радованія.

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас. Стих 2. Яко Господь вишній страшен, Цар велій по всей землі. Молитвами Богородици:

Стих 3. Покори люди нам і язики под ноги наша.

Молитвами Богородици:

Стих 4. Взиде Бог в воскликновенії, Господь во гласі трубні.

Молитвами Богородици:

Слава: І нині:

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Другий антифон

Стих 1. Велій Господь і хвален зіло, во граді Бога нашего, в горі святій Єго.

Спаси нас, Сине Божий, вознесийся во славі, поющия Ти: Аллилуя.

Стих 2. Гори Сіонскія, ребра сіверова, град царя великаго.

Спаси нас, Сине Божий, вознесийся:

Слава: І нині:

Спаси нас, Сине Божий, вознесийся:

Третій антифон

Стих 1. Услишіте сія, всі язици, внушіте, всі живущії по всеселенній.

Вознеслся єси во славі (як вище).

Стих 2. Земнороднії же і синове человічестії, вкупі богат і убог.

Вознеслся єси во славі (як вище).

Стих 3. Уста моя возглаголют премудрость, і поученіе сердца моєго разум.

Вознеслся єси во славі, Христе, Боже наш:

Вхідний

Взиде Бог в воскликновенії, Господь во гласі трубні.

Вознеслся єси во славі, Христе Боже наш:

Слава: І нині: Кондак

Єже о нас ісполнив смотреніє (як вище).

Прокімен

Вознесися на небеса, Боже, і по всей землі слава Твоя.

Замість Достойно:

Величай, душе моя, вознесшагося от землі на небо Христа Жизнодавца.

Ірмос

Тя паче ума і словесе Матер Божію, в літо Безлітнаго неізреченно рождшую, вірнії єдиномудренно величаєм.

Причастен

Взиде Бог в воскликновенії, Господь во гласі трубні. Аллилуя.

Замість: Видіхом світ істинний: і Да ісполнятся — Вознесися на небеса, Боже, і по всей землі слава Твоя.

Неділя сьома по Пасці, свв. Отців

Тропар

Ангельскія сили на гробі Твоєм, і стрегущії омертвіша, і стояше Марія во гробі, іщущи пречистаго тіла Твоєго. Плінил єси ад, не іскусився от него; срітил єси Діву, даруяй живот: воскресий із мертвих, Господи, слава Тебі.

Тропар Вознесення

Вознеслся єси во славі, Христе Боже наш, радость сотворивий учеником обітованієм Святаго Духа: ізвіщенним ім бившим благословенієм, яко Ти єси Син Божий, Ізбавитель міра.

Тропар св. Отців

Препрославлен єси, Христе Боже наш, світила на землі отци наша основавий і тіми ко істинній вірі вся ни наставивий; Многоблагоутробне, слава Тебі.

Слава: Кондак

Апостол проповіданіє і отец догмати Церкви єдину віру запечатліша: яже і ризу носящи істини, істкану от єже свише богословія, ісправляєт і славит благочестія великоє таїнство.

І нині: кондак Вознесення

Єже о нас ісполнив смотреніє і яже на землі соєдинив небесним, вознеслся, єси во славі, Христе Боже наш, нікакоже отлучаяся, но пребивая Неотступний і вопія любящим Тя: Аз єсм с вами, і ніктоже на ви.

Прокімен

Благословен єси, Господи, Боже отец наших, і хвально і прославлено імя Твоє во віки.

Причастен

1. Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх.

2. Радуйтеся, праведнії, о Господі, правим подобаєт похвала. Аллилуя.

Неділя П’ятидесятниці День Святої Тройці

На утрені: Величання

Величаєм Тя, Живодавче Христе, і чтем Всесвятого Духа Твоєго, Єгоже от Отца послал єси Божественним учеником Твоїм.

На літургії: Антифон 1

Стих 1. Небеса повідают славу Божію, твореніє же руку Єго возвіщаєт твердь.

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Стих 2. День дні отригаєт глагол, і нош нощі возвіщаєт разум.

Молитвами Богородици:

Стих 3. Во всю землю ізиде віщаніє їх і в конци вселенния глаголи їх.

Молитвами Богородици:

Слава: І нині:

Молитвами Богородици, Спасе, спаси нас.

Антифон II

Стих 1. Услишит тя Господь в день печалі, защитит тя імя Бога Іаковля.

Спаси ни, Утішителю благий, поющия Ти: Аллилуя.

Стих 2. Послет ти помощ от святаго і от Сіона заступит тя.

Спаси ни, Утішителю благий:

Стих 3. Даст ти Господь по сердцу твоєму і весь совіт твой ісполнит.

Спаси ни, Утішителю благий:

Слава: І нині: Єдинородний Сине:

Антифон III

Стих 1. Господи, силою Твоєю возвеселится цар і о спасенії Твоєм возрадуєтся зіло.

Благословен єси, Христе Боже наш, іже премудри ловци явлей, низпослав їм Духа Святаго, і тіми уловлей вселенную, Человіколюбче, слава Тебі.

Стих 2. Желаніе сердца єго дал єси єму і хотінія устну єго ніси лишил єго. Благословен єси, Христе Боже наш:

Стих 3. Яко предварил єси єго благословенієм благостинним, положил єси на главі єго вінец от камене честна.

Благословен єси, Христе Боже наш;

Вхідний

Вознесися, Господи, силою Твоєю, воспоєм і поєм сили Твоя.

Благословен єси, Христе, Боже наш:

Слава: І нині: Кондак

Єгда снизшед язики слія, разділяше язики Вишній: єгда же огненния язики раздаяше, в соединеніє вся призва, і согласно славим Всесвятаго Духа.

Замість Трисвятого

Єлици во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуя.

Прокімен

Во всю землю ізиде віщаніє їх і в конци вселенния глаголи їх.

Замість Достойно:

Величай, душе моя, от Отца ісходящаго Святаго Духа.

Ірмос

Радуйся, Царице, матеродівственная Славо: всяка бо удобообращательная благоглаголивая уста вітійствовати не могут, Тебе піти достойно: ізуміваєт же ум всяк Твоє рождество разуміти тімже Тя согласно славим.

Причастен

Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Аллилуя.

Понеділок Святого Духа

Тропар

Благословен єси, Христе Боже наш:

Слава: І нині: Кондак

Єгда снизшед язики слія.

Прокімен

Спаси, Господи, люди Твоя і благослови достояніє Твоє.

Замість Достойно:

Радуйся, Царице, матеродівственная Славо: всяка бо удобообращательная благоглаголивая уста вітійствовати не могут, Тебе піти достойно: ізуміваєт же ум всяк Твоє рождество разуміти тімже Тя согласно славим.

Причастен

Дух Твой благий наставит мя на землю праву.

Неділя Всіх Святих

Тропар недільний

С висоти снизшел єси, Благоутробне, погребеніє пріял єси тридневноє, да нас свободиши страстей, Животе і Воскресеніє наше, Господи, слава Тебі.

Тропар святим

Іже во всем мірі мученик Твоїх, яко багряницею і віссом, кровми Церков Твоя украсившися, тіх ради вопієт Ти, Христе Боже: людем Твоїм щедроти Твоя низпосли, мир жительству Твоєму даруй, і душам нашим велію милость.

Слава: І нині: Кондак

Яко начатки єстества Насадителю твари, вселенная приносит Ти, Господи, богоносния мученики: тіх молитвами в мирі глубоці Церков Твою, жительство Твоє Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Прокімен

Помолітеся і воздадіте Господеві, Богу нашему. І святим: Дивен Бог во святих Своїх, Бог Ізраїлев.

Причастен

Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх.

Радуйся, праведнії, о Господі, правим подобаєм похвала. Аллилуя.

Неділя 2 по П’ятидесятниці, Всіх Святих землі Руської

Тропар

Якоже плод красний Твоєго спасительнаго сіянія, земля наша приносит Ти, Господи, вся святия, в той просіявшия. Тіх молитвами, в мирі глубоці Церков і страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве.

Кондак

Днесь лик святих в землі нашей Богу угодивших предстоїт в Церкві і невидимо за ни молится Богу: ангели с ним славословят і всі святії Церкви Христови єму спразднуют: о нас бо молят всі купно Превічного Бога.

Прокімен неділі, гл. 1

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

Прокімен святим:

Честна пред Господем смерть преподобних Єго.

Причастен

Хваліте Господа с небес, хваліте Єго в вишніх — Радуйтеся, праведнії, о Господі, правим подобаєт похвала.

  1. В житлі, жилищі []

Можете використовувати такі теґи: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Будь ласка, не коментуйте з доменів mail.ru, yandex.ua/yandex.ru тощо. Ви не будете отримувати сповіщення про відповіді на відгуки. Не користуйтеся послугами країни-окупанта.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору