«Наша Парафія»

Парафія святого Архистратига Михаїла, Київ, Пирогів

 
БібліотекаМолитвиПравославний молитослов (церковнослов’янською мовою в українській транслітерації)

Молитви ранішні

Вставши від сну, раніше усякого іншого діла, стань благоговійно, уявляючи себе перед Всевидющим Богом, і, знаменуючи себе святим хрестом, промовляй:

Во імя Отца і Сина і Святого Духа. Амінь (тричі).

Потім трохи почекай, щоб усі почуття твої втишилися і думки твої залишили все земне, а тоді промовляй ці молитви без поспіху, з увагою сердечною:

Боже, милостив буди мні грішному.

Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, молитв ради Пречистия Твоєя Матере, і всіх святих, помилуй нас. Амінь.

Слава Тебі, Боже, наш, слава Тебі.

Царю небесний, Утішителю, Душе істини, іже везді сий і вся ісполняяй, сокровище благих і жизні Подателю, приіди і вселися в ни і очисти ни от всякія скверни, і спаси, Блаже, душі наша.

Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно і во віки віков. Амінь.

Пресвятая Тройце, помилуй нас: Господи, очисти гріхи наша; Владико, прости беззаконія наша, Святий, посіти і ісціли немощі наша, імене Твоєго ради.

Господи, помилуй (тричі).

Слава: і нині:

Отче наш, іже еси на небесіх, да святится імя Твоє, да приідет царствіє Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хліб наш насущний даждь нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляєм должником нашим, і не введи нас во іскушеніє, но ізбави нас от лукаваго.

Тропарі троїчні

Воставше от сна, припадаєм Ти, Блаже, і ангельскую піснь вопієм Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Слава:

От одра і сна воздвигл мя єси, Господи, ум мой просвіти і сердце, і устні мої отверзи, во єже піти Тя, Святая Тройце: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

І нині:

Внезапу Судія приідет, і коєгождо діянія обнажатся, но страхом зовем в полунощі: Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Господи, помилуй (12 разів).

Молитва

От сна востав, благодарю Тя, Святая Тройце, яко многія ради Твоєя благости і долготерпінія, не прогнівался єси на мя ліниваго і грішнаго, ніже погубил мя єси со беззаконьми моїми: но человіколюбствовал єси обично, і в нечаянії лежащаго воздвигл мя єси, во єже утреневати і славословити державу Твою: і нині просвіти мої очі мисленния, отверзи моя уста, поучатися словесем Твоїм і разуміти заповіді Твоя, і творити волю Твою, і славити Тя во ісповіданії сердечнім, і воспівати всесвятоє імя Твоє, Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Приідіте, поклонімся Цареві нашему Богу.

Приідіте, поклонімся і припадем Христу, Цареві нашему Богу.

Приідіте, поклонімся і припадем Самому Христу, Цареві і Богу нашему.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицій милості Твоєй і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконіє моє.

Найпаче омий мя от беззаконія моего і от гріха моего очисти мя.

Яко беззаконіє моє аз знаю, і гріх мой предо мною єсть вину.

Тебі единому согріших і лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесіх Твоїх і побідити, внегда судити Ти.

Се бо в беззаконіїх зачат єсм і во грісіх роди мя мати моя.

Се бо істину возлюбил єси, безвістная і тайная премудрости Твоєя явил ми єси.

Окропити мя іссопом, і очищуся, омиєши мя, і паче сніга убілюся.

Слуху моєму даси радость і веселіє, возрадуются кості смиренния.

Отврати лице Твоє от гріх моїх і вся беззаконія моя очисти.

Сердце чисто созижди во мні, Боже, і дух прав обнови во утробі моєй.

Не отвержи мене от лица Твоєго і Духа Твоего Святаго не отими от мене.

Воздаждь ми радость спасенія Твоєго і Духом владичним утверди мя.

Научу беззаконния путем Твоїм, і нечестивії к Тебі обратятся.

Ізбави мя от кровей, Боже, Боже спасенія моєго, возрадуєтся язик мой правді Твоєй.

Господи, устні мої отверзеши, і уста моя возвістят хвалу Твою.

Яко аще би восхотіл єси жертви, дал бих убо, всесожженія не благоволиши.

Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно і смиренно Бог не уничижит.

Ублажи, Господи, благоволенієм Твоїм Сіона, і да созиждутся стіни Єрусалимскія.

Тогда благоволиши жертву Правди, возношеніє і всесожегаємая, тогда возложат на олтар Твой телци.

Символ віри

Вірую во єдинаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу і землі, видимим же всім і невидимим.

І во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинороднаго, іже от Отца рожденнаго прежде всіх вік. Світа от Світа, Бога істинна от Бога істинна, рожденна, не сотворенна, єдиносущна Отцу, імже вся биша.

Нас ради человік і нашего ради спасенія сшедшаго с небес, і воплотившагося от Духа Свята і Марії Діви, і вочеловічшася.

Распятаго же за ни при Понтійстім Пілаті, і страдавша, і погребенна.

І воскресшаго в третій день по Писанієм. І возшедшаго на небеса, і сідяща одесную Отца, і паки грядущаго со славою судити живим і мертвим, Єгоже царствію не будет конца.

І в Духа Святаго, Господа, животворящего, іже от Отца ісходящаго, іже со Отцем і Сином спокланяєма і сславима, глаголавшаго пророки.

Во єдину святую, соборную і апостольскую Церков.

Ісповідую єдино крещеніє, во оставленіе гріхов.

Чаю воскресенія мертвих,

І жизні будущаго віка. Амінь;

Молитви св. Макарія Великого

1. Боже, очисти мя грішнаго, яко ніколиже сотворих благоє пред Тобою, но ізбави мя от лукаваго, і да будет во мні воля Твоя: да неосужденно отверзу уста моя недостойная і восхвалю імя Твоє святоє, Отца і Сина і Святаго Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь.

2. От сна востав, полунощную піснь приношу Ти, Спасе, і припадая, вопію Ти: не даждь ми уснути во гріховній смерті, но ущедри мя, распнийся волею, і лежащаго мя в ліності ускорив, возстави, і спаси мя в предстоянії і молитві: і по сні нощнім возсіяй ми день безгрішен, Христе Боже, і спаси мя.

3. К Тебі, Владико человіколюбче, от сна востав, прибігаю, і на діла Твоя подвизаюся милосердієм Твоїм і молюся Тебі: помози ми на всякоє время, во всякой вещи, і ізбави мя от всякія мірскія злия вещи і діавольскаго поспішенія, і спаси мя, і введи в царство Твоє вічноє. Ти бо єси мой Сотворитель і всякому благу Промисленник і Податель, о Тебі же все упованіє моє, і Тебі славу возсилаю, нині і присно і во віки віков. Амінь.

4. Господи, іже многою Твоєю благостію рабу Твоєму, мимошедшеє время нощи сея без напасти прейти от всякаго зла противна; Ти Сам, Владико, всяческих Творче, сподоби мя істинним Твоїм світом і просвіщенним сердцем творити волю Твою, нині і присно і во віки віков. Амінь.

Молитва св. Василія Великого

Господи Вседержителю, Боже сил і всякія плоти, в вишніх живий і на смиренния призираяй, сердца же і утроби іспитуяй і сокровенная человіков яві предвідий, Безначальний і Присносущний Світе, у Него же ність преміненіє, іли преложенія осіненіє: Сам, Безсмертний Царю, приіми моленія наша, яже в настоящее время, на множество Твоїх щедрот дерзающе, от скверних к Тебі устен творим, і остави нам прегрішенія наша, яже ділом і словом і мислію, відінієм іли невідінієм согрішенная нами: і очисти ни от всякія скверни плоти і духа. І даруй нам бодренним сердцем і трезвенною мислію всю настоящаго житія нощ преіти, ожидающим пришествія світлаго і явленнаго дне Єдинороднаго Твоєго Сина, Господа і Бога і Спаса нашего Ісуса Христа, в оньже со славою Судія всіх приідет, коємуждо отдати по ділом єго: да не падше і облінившеся, но бодрствующе і воздвижені в діланіє, обрящемся готові, в радость і Божественний чертог слави Єго совнидем, ідіже празднуюших глас непрестанний і неізреченная сладость зрящих Твоєго лица доброту неізреченную: Ти бо еси істинний Світ, просвіщаяй і освящаяй всяческая, і Тя поет вся твар во віки віков. Амінь.

Молитва до св. Ангела Хранителя

Святий Ангеле, предстояй окаянной моєй душі і страстній моєй жизні, не остави мене грішнаго, ніже отступи от мене за невоздер-жаніє моє. Не даждь міста лукавому демону обладати мною насильством смертнаго сего тілесе; укріпи бідствующую і худую мою руку, і настави мя на. путь спасенія. Єй, святий Ангеле Божий, хранителю і покровителю окаянния моєя душі і тіла, вся мні прости, єликими тя оскорбих во вся дні живота моєго, і аще что согріших в прошедшую нощ сію, покрий мя в настоящий день, і сохрани мя от всякаго іскушенія противнаго, да ни в коєм грісі прогніваю Бога; і молися о мні ко Господу, да утвердит мя в страсі Своєм, і достойна покажет мя раба Своєя благости. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці

Пресвятая Владичице, моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами отжени от мене, смиреннаго і окаяннаго раба Твоєго, униніє, забвеніе, неразуміє, нерадініє, і вся скверная, лукавая і хульная помишленія от окаяннаго моєго сердца і от помраченнаго ума моєго; і погаси пламень страстей моїх, яко нищ єсм і окаянен. І ізбави мя от многих і лютих воспоминаній і предпріятій, і от всіх дійств злих свободи мя: яко благословенна єси от всіх родов, і славится пречестноє імя Твоє во віки віков Амінь.

Молитовне звернення до Святого, ім’я якого носиш

Моли Бога о мні, святий угодниче Божий (ім’я), яко аз усердно к Тебі прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику о душі моєй.

Пісня Пресвятій Богородиці

Богородице Діво, радуйся, благодатная Маріє, Господь с Тобою, благословенна Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса родила єси душ наших.

Тропар Хресту і молитва за Вітчизну

Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояніє Твоє, побіди на сопротивния даруя, і Твоє сохраняя крестом Твоїм жительство.

Молитва за живих

Спаси, Господи, і помилуй отца моего духовнаго, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей (називати імена) і всіх православних христіан.

Молитва за усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоїх: родителей моїх, сродников, благодітелей (імена) і всіх православних христіан, і прости їм вся согрішенія вольная і невольная, і даруй їм Царствіє Небесноє.

Закінчення молитв

Достойно єсть яко воістинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную і Пренепо-рочную, і Матер Бога нашего. Честнійшую херувим, і славнійшую без сравненія серафим, без істлінія Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаєм.

Слава: і нині: Господи, помилуй (тричі).

Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитв ради Пречистия Твоєя Матере, преподобних і богоносних отец наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь.

Боже, милостив буди мні грішному (поклін).

Боже, очисти мя грішного і помилуй мя І (поклін).

Без числа согріших, Господи, прости ми І (поклін).

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа. І Амінь.


Пошук

Допомога ЗСУ

Сторінки

Останні відгуки

Канали RSS


Українська Церковна Архітектура


Нагору